779 találat

Találatok

1. Vass Előd: A szegedi és csongrádi náhije 1548. évi török adóösszeírása (38. oldal)
[...] Mihál házas Gergel fia legény Kerese István házas Mik­lós legény István legény Somlai János házas Ferencs [...] testvére legény Balázs legény Mészáros Ist­ván házas Kötélverő János házas Lukács [...] Lőrincs legény Ocsar János házas István legény Mihál legény Magyar István házas Makai Balázs házas Nemesek [...]
4. Név- és tárgymutató (427. oldal)
[...] Károlyi Sarolta 35 37 Károvics István 389 Kárpátalja 229 kárpátaljai főiskolai [...] 286 320 333 Kerényi Károly Kerese István keresetadó kereszt Keresztes Fischer Ferenc [...] 398 400 402 404 Késmárky István 19 Keszthelyi Diáküdülőház 186 198 [...] 186 190 192 235 Kesztler István készülék készülék beszerzése Kéthly László [...]
5. Első rész • VI. Fejezet (179. oldal)
[...] 80 Rakass Kálmán 96 Kakoveán István 32 Kakutsi Ádám 41 Kalapis [...] 7 Karagyena Mih 94 Karakás István 56 Karap Ferencz 4 Karaszek [...] Lajos 66 Kerepessy György 39 Kerese Gábor 62 Kerese Imre 105 109 Kerese Miklós 64 Keresztes András 72 [...]
6. Kormányzattörténeti tanulmányok a XIX. sz.-i Baranyáról • NAGY IMRE GÁBOR: Mohács város közigazgatása az 1860-as évek első felében (393. oldal)
[...] 1868 III 27 főjegyző 500 Kerese Imre 1862 1 27 1862 XII 1 törvényszéki 600 Kerese Imre 1862 XII 1 1866 [...] 1 1862 X 14 Klombáuer István 1863 1868 díjnokok Kész Antal [...] Ferenc 1868 II 1 Zsivkovits István 1868 összesen 440 Nem lényegtelen [...]
7. Első rész • V. fejezet (147. oldal)
[...] Asztalos János Bubreg Antal Bodó István Bolgár Kálmán Blauhorn Lajos Danitz [...] Feszti Rajmár Förster Béla Farkas István Fekete Mihály Fábry Ottmár Fischer [...] József Koszits Szilárd Kengyel Mór Kerese Kálmán Kisfaludy István Karay Nándor Kovács Zsigm Khal [...] József V álas ztmányi póttagok Kerese Kálmán Pleiner Lajos Szuly János [...]
8. 5. A Balassagyarmati Járási Tanács dolgozóinak kérése Nagy Imre miniszterelnökhöz – Balassagyarmat, 1956. október 26. (35. oldal)
12 35 órakor Salgótarjánból Szabó István őr na gy e lv [...] felszámolni 23 30 órakor Szabó István őr na gy jelenti hogy [...] A Balassagyarmati Járási Tanács dolgozóinak kérése Nagy Imre miniszterelnökhöz Balassagyarmat 1956 [...]
9. Személynévmutató (296. oldal)
[...] Kálmán Ernő 68 69 Kalmár István 115 Kalocsai Jenő 242 Kámán [...] 20 234 Kenese József 111 Kerese József 60 113 277 Keresztes Sándor népbíró 262 264 Kertész István 183 Készéi 197 Készéi István 214 Kéthly Anna 34 240 274 Király Ferenc 213 Király István 68 Kiss Ferencné 112 Kiss [...]
10. II. RÉSZ • A VAROSKÖRNYÉKEK ÉS A TANÁCSOK TISZTSÉGVISELŐI • D) ZALAEGERSZEG VÁROSKÖRNYÉK (56. oldal)
[...] elnök V B titkár Gyuk István 1950 52 Pajor István 1950 53 Horváth Reinold 1952 [...] Baksa János 1954 57 Zámbó István 1954 57 Miszori István 1957 65 Bangó Gyula 1980 [...] Takács Sándor 1952 53 Zámbó István 1951 52 Simon István 1953 54 Miszori István 1952 53 Szolcsányi Ferenc 1955 [...]
11. BARANYAI HELYTÖRTÉNETI TANULMÁNYOK • Kardhordó Kálmán: A bólyi és sellyei uradalom 1848—1849-ben (110. oldal)
[...] 1847 évit közöljük 4 Szabó István A magyar parasztság története Bp [...] 1848 aug 3 i levele Kerese Györgyhöz 14 2 cs Hölczl [...] 1848 szept 13 i levele Kerese Györgyhöz 15 Ember Győző Magyar [...]
12. Első rész • I. Fejezet (62. oldal)
[...] Ödön Forster József Aljegyzők Lipovniczky István Dinyés Dezső Joggyakornok Roncsik Sándor [...] Csilléry Géza lmok Bogdácsi Ede István Végrehajtó Radácsi Ede 5 Ócsai [...] jbirtíság Járásbiró Ludaics Miksa Albiró Kerese Gábor Aljegyző Gaál Sándor írnokok [...] Aljegyző Szlávy Sándor Joggyakornok Dimsits István írnokok Peleky István Stoics György Végrehajtó Szem Adolf [...]
14. II. RÉSZ • A VAROSKÖRNYÉKEK ÉS A TANÁCSOK TISZTSÉGVISELŐI • D) ZALAEGERSZEG VÁROSKÖRNYÉK (53. oldal)
[...] tanácselnök V B titkár Szanati István 1950 52 Sziklai Béla 1950 [...] Tuboly Gyula 1956 Cl Tuboly István 1957 63 Pais Tiborné 1981 [...] titkár Farkas Gyuláné 1950 52 Kerese László 1950 53 Kovács László [...] Körösi Béla 1954 55 Győrfi István 1954 56 Kecskés Dezső 1955 [...]
16. II. RÉSZ • A VAROSKÖRNYÉKEK ÉS A TANÁCSOK TISZTSÉGVISELŐI • D) ZALAEGERSZEG VÁROSKÖRNYÉK (59. oldal)
[...] Páli Béla 1964 68 Bertók István 1959 63 Ör Erika 1988 [...] Ágoston Ferenc 1980 85 Fazekas István 1985 b Kiskutas társközség 1950 [...] Boncz József 1950 52 Bankó István 1957 64 Kerese László 1952 59 Vertetics Rafael [...] Csiszár Antal 1966 70 Simon István 1963 65 Gerencsér József 1965 [...]
17. Első rész • I. Fejezet (64. oldal)
64 Albiró Kerese Miklós írnok Popovics Ferencz Végrehajtó [...] Sárkány György Strohhoffer József Matulay István Stratimirovits István Csemegi Imre Prikkel Gyula Váczy [...] POZSONYI KIR TÖRVÉNYSZÉK Elnök Bodroghy István 48 Pozsonyi kir ügyészség Kir [...]
18. (17. oldal)
[...] O hold 51 3939 Mihálovics István zécz 3 616 3940 Jurisics [...] 718 3942 A 3945 Csányi István 3 720 Sárics Ignácz tikász [...] 5 1 798 3956 Kadocsáy István 5 1337 3957 D Laczkovics [...] 5 l 197 3964 fc Kerese Kálmán 5 1 407 150 [...]
19. Első rész • IV. Fejezet (109. oldal)
[...] Kismarton Kaprinay Endre Kisvárda Sántha István Kolozsvár Dorgó Albert Schilling Rezső [...] Barnabás Módos Keresztes Gyula Mohács Kerese Imre Monor Dr Halász Orbán [...] Döme Nagy butty in Haller István Nagyenyed Folyovits Sándor Nagy Kanizsa [...] Albert Pozsony Imrédy Lipót Schauer István Püspökladány Védel Károly Rimaszombat Beliczky [...] Szilágysomlyó Szénássy Miklós Szolnok Okolicsányi István
20. (270. oldal)
[...] ielekk Siklós Rej népiskola Pában István tan Rej lelkész Sógor Endre [...] Borbély Bencze Lajos Vegyeskereskedő Somogyi István Vendéglős Somogyi István Sárok k k Németbóly Bezedek [...] Jenő tb fő­szolgabíró és Öllé István Járásorvos Balogh József dr Járási [...] Fonyó Vilmos dr Horváth Jenő Kerese György dr Müllherr Alajos dr [...]
21. Milej (Ma: Milejszeg része) 16.321. 69
[...] Gombásoknak nem Egyedek volnának Gombás István szakadot Kerese Szeghben NB Itt ismét a [...] kinek fiai lettek itten Benedek István György András és Bálint Benedeknek György fia Istvánnak fia Lengyeli Egyed Ferencz Györgynek [...] Fatens házánál olvasta néhay Mátai István Vice Szolga Biró Uram azon [...]
22. NÉVMUTATÓ (68. oldal)
[...] 1 garamveszelei 1908 1918 Kemény István 1902 1903 Kenéz László 1914 [...] Képes Gyula dr 1905 1913 Kerese Tibor dr 1908 1918 Kerkapoly [...] 1892 1894 1897 1900 Klein István Arnótfalvy 2 1890 1892 1897 [...] Kovács Ignác 1897 1899 Kovács István mádi 1917 18 20 22 [...]
23. Első rész • IV. Fejezet (105. oldal)
[...] Lestyán Adorján Somogyi Gyula Sántha István Pongrácz Kálmán Laucsik Máté Keviczky Lajos Buzinkay Béla Subert István Kochanovszky Pál Rehák Lukács Üres [...] Simon Bubreg Mihály Szilágyi Ferencz Kerese Imre Imrédy Lipót Schauer István Mayercsák Márton Ifj Bartal György [...]
24. Államtitkárok • Polgári alkalmazottak (20. oldal)
[...] 1918 Pruzsinszky János dr 1918 Kerese Tibor dr 1918 Ipolyi Árpád [...] Horváth Miksa 1868 1871 Svanda István 1868 1873 Tibolth Lajos 1868 [...] Szőts Albert 1869 1872 Schyttra István 1869 1872 Szuborits Antal 1873 [...] Gabriely József 1871 1872 Bárczy István 1874 tb miniszteri titkár 1871 [...]
25. (47. oldal)
[...] neje í 27 222 2975 Kerese Kálmán í 292011 2974 Bernhardt [...] 404929 2888 1 a Zsebeházi István és neje 1 414787 4740 [...] I kerület 12935 3247 Cseke Istvánná Jurisics Anna 1 1 12066 [...] 1 42933 3241 1 Kozma István és neje 1 53000 3261 [...]
26. PÉCS SZAB. KIR. VÁROS (347. oldal)
[...] ÖDÖN PÉCS nyonkai dr Szemző István föld birtokos 170 hold Malmok [...] Puchy Kornél közig gyak Somogyi István irodatiszt Buda Emma és Schuszter [...] rövidáru VÉNYI LAJOSNÉ Ügyvédek Dr Kerese Kálmán Dr Jéhn Lajos Dr [...] Barna Lajos Postahivatali tisztv Benkő István postamester György Béláné és Patonai [...]
27. V. RÉSZ • A tanácsi tisztségviselők névmutatója (124. oldal)
Jáger István II C l 4 Jakab [...] József Il C 5 Jári István II D 21 Jávor Antal II D l 2 Jenovai István II B 6 Jerzsabek Györgyné [...] József II B 3 Keresztes István II C 4 Kerényi István II E 3 Kerese László II D 6 9 [...]
28. PÉCS SZAB. KIR. VÁROS (458. oldal)
[...] műszerész Szi­geti out 31 Keleti István dr ügyvéd Felső­mai om u [...] Heim Pál u 1 Keller István sütőmester Majo rossy I u [...] orvos Felsőmalom u 3 Keleti István dr ügyvéd Felső­malom u 5 [...] tanító Mecsek alja Rácváros 49 Kerese Alfréd főkönyvelő Apáca utca 11 [...]
29. (52. oldal)
[...] Zá m 4 kk Kozma István és Auna 39 574 halász [...] Apfel Borbála 4472 7 3 Kerese Kálmán 67 605 8 özv [...] neje 582 üres 10 Gadó István nős Vlasies Katalinnal 3679 üres [...] 1501747 9 4 Horváth tokán István s Malhievics Kalal 384032 1084 [...]
30. (27. oldal)
[...] testvérei 2223388 2 1 Sipőcz István 2643233 44 Vasváry György 223 [...] gyermekei unok 261 195 941 Kerese Kálmán s társai 226 205 [...] Kat 237 214 3216 Pap Istvánná Bogánovics Kati 249 225 33 [...] neje 347 223 3128 Stirling István s neje 610 2160 3819 [...]
31. Domokosné Szalai Zsuzsanna: A Somogy megye múltjából című levéltári évkönyv 1975-1979. évi köteteinek összevont mutatója. 2. rész (285. oldal)
[...] 59 Kerekes Sámuel 1977 203 Kerese Orbán 1977 6 Keresztes Ákos [...] Kéri Jánosné 1976 89 Kerkapolyi István 1976 53 Kemstok Károly 1977 [...] Kertész György 1979 349 Kertész István 1975 161 Kertész János 1979 [...] Kidéi Mihály 1979 142 Kidoch István 1979 68 Kígyó Mihály Kygyo [...]
32. Levéltári Szemle, 20. (1970) 2. szám • KRÓNIKA • Bakács István: Kerekes István (1906–1970) / 518–519. o. (20_518. oldal)
[...] anyag reponálásának elszámolását végez­tük Kerekes Istvánban olyan munkatársat vesztett az Orszá­gos [...] is tanácstalanul állt a kutató kérése előtt De nemcsak az Országos [...]
33. Tanulmányok a történeti segédtudományok köréből • NAGY IMRE GÁBOR Baranya vármegye főispánjai (1688-1950) (97. oldal)
[...] dec 11 1790 febr Végh István főispán helyettes 1805 aug 23 1807 jún 12 Végh István főispán 1807 jún 12 1834 [...] júl 7 1918 nov 22 Kerese György kormánybiztos 1918 nov 22 [...] 8 1936 febr 4 Horvát István főispán 1936 febr 12 1938 [...]
34. Névmutató (458. oldal)
[...] 64 Kálócfa 159 161 Kamarás István téglagyár 114 Kamarás Rezső 250 [...] 69 Kardos Kissziget 63 Kardos István Petrivente 197 Karmacs 66 Kárpáti [...] Kerecseny Lásd még Ungjakabfa 155 Kerese Józsefné 227 Keresztesi Béla 402 [...]
35. (66. oldal)
[...] főbírót Gebei Gebeij Ferenc törvényes kerese tétől aki Szabó Dávidtól a [...] Gergely és felesége Bika Bijka István törvényes keresetétől aki az említett [...] Gergely felesége életben van Bika István és a felesége tudniillik Korcsolyás [...] az említett asszony él Bika István és felesége úgy ítéltük mentes [...]
36. 2. TISZTVISELŐ-ÉRTELMISÉGI RÉTEG / Nagy Imre Gábor (51. oldal)
[...] ítélőtáblái bíró 5 Varga Nagy István kir ítélőtáblái bíró 6 Kiss István kir ítélőtáblái bíró 7 Jobst [...] László kir törvényszéki bíró 16 Kerese Miklós kir törvényszéki bíró 17 [...]
37. Mutatók (328. oldal)
[...] Ládházy Ambrus Ládházy Imre Ládházy István Mátyus Imre Móré István Négyessy Papos Mihály Pazsaghy János [...] visszakövetelésére 724 941 1128 1363 kérése jószágok számbavételére 1131 kérése jószágok visszakövetelésére 24 123 134 [...] 727 939 1997 2173 2179 kérése per felülvizsgálatára 1181 kérése prókátor visszavonására 631 1167 kérése szökött jobbágy visszaköve­telésére 31 111 [...]
38. (35. oldal)
[...] dr Belügyminisztérium 1947 1948 Kalata István Belügyminisztérium 1947 Kapossy Béla dr [...] Központi Statisztikai Hivatal 1901 1904 Kerese Tibor Honvédelmi Minisztérium 1936 1940 [...] Sándor Pénzügyminisztérium 1922 1932 Kniezsa István dr Magyar Történelmi Társaság 1947 [...]
39. (3. oldal)
[...] Tel 2 24 Elnök Madarász István dr közjegyző Alelnök Bardio György dr Kaposvár Kir közjegyzők Madarász István dr Széchenyi tér 12 Angyal [...] Visy Imre dr Varga Nagy István Választmányi póttag Grün Sándor dr [...] Sándor dr Rásky Béla dr Kerese György dr Ügyvédi kar Telefon [...]
40. (23. oldal)
[...] 3 Egy egri egrij janicsár kerese egy kocsi végett Böszörményi Bezermenj Istvánt azért hogy 2 forinton adott volt Böszörményi István az janicsárnak egy kocsit az [...] törvény lön benne hogy Böszörményi István esküdjék meg hogy az az [...] a bagosi Bagosiensis Sipos Sipos István most Balog Balogh Antal felesége [...]
41. (43. oldal)
[...] 1 2 998 195 Hűbb István neje 1 3 213193 Wertheimer [...] 182 özv Albert Gáspárné és István 1 12 10 177 Fekete [...] Szinger Rudolf 1 14223 173 Kerese Kálmán 1 15216 174 özv [...]
42. Zalavármegye általános jellemzése (408. oldal)
[...] int Rt Szekeres Vince G Kerese Nán­dor R Zsálek Antal Bö [...] R Sohár Ferenc B Kulcsár István R Vörös Vendel Bö Gálos [...] Rt Jankó Ferenc Sz Vörös István Sz Dómján Far­kas Sz V [...] Császár Gyula Sz Pt Ernecz István Sz Dénes Pál Sz Császár [...]
43. Első rész • VI. Fejezet (202. oldal)
[...] 158 Jánossy Károly 121 Jánosy István 157 Járdek Géza 121 Jász [...] 121 Jerzsák Ignácz 146 Jesze István 143 JeszenákAlfonz 131 132 Jeszenszky [...] 159 Jónás Emil 136 Józsa István 127 Józsa János 138 Juhász [...] 135 Kerekes Sándor 128 129 Kerese Kálmán 147 Keresztes Ign 158 [...]
44. Függelék. A megtorlásban érintettek személyi adattára (277. oldal)
[...] es akna üzemében vájárként dolgozott Kerese József Iván 1929 november 4 [...] soproni alosztálya 528 Kiss László István Székesfehérvár 1927 július 19 Sopron [...]
46. (120. oldal)
[...] Malom u 7 2 Kecskeméti István cipész Alajos u 1 3 [...] cipész Zsolnay V u 20 István ifj lakatos Baráturkörnyók 19 Károly [...] u 16 Tel 5 96 István fogházőr Mecsek u 19 István iroda ig Anna u 33 [...] Kálmán kárpitos Mihály u 30 Kerese Alfréd banktisztv Makár u 26 [...]
47. MUTATÓK (562. oldal)
[...] orosz ügyvéd pol­gári politikus 433 Kerese György ügyvéd képviselő az NT [...] Mihály I bányász 437 Kistóth István bányász 437 Kistott János bányász [...] János komlói bányász 492 Kohner István tanító szerv vez tag 477 [...] Márkó darázsi kisbirtokos 370 Komócsy István 1872 1952 kanonok keresz­tényszocialista párt [...]
48. Tanulmányok • Tímár Lajos: A debreceni értelmiség a két világháború között (77. oldal)
elején Dr Vásáry István polgármester báró Vay László főispán [...] Ha a megyei urak körében kerese ma cívis fogalmának mását nem [...] város polgármesterei közül dr Vásáry István volt a legkarakteresebb várospolitikus Vásárynak [...]
50. (70. oldal)
[...] 1 16 3953 1641 26 Kerese Kálmán 1 17 718 1641 [...] 26 4533 1641 21 Omodi István és n Radó Anna 1 [...] 32 4609 1641 18 Hegedűs István és neje 9 33 2389 [...]