216 találat (0,274 másodperc)

Találatok

1. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (3. oldal)
[...] CSALÁD A KÖZÉPKORI SOMOGYBAN AZ ANTIMUS CSALÁD ELŐDEI ÉS ROKONAI BORSA [...] az utolsó 2 3 generációban Antimus néven ismert családról fennmaradt adatok [...] legmagasabb közjogi méltósá­got elért tagja Antimus fia János mint volt szlavón [...] erről zigeti nek nevezte magát Antimus idősebb fiának Györgynek fia Ozsvát [...]
2. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (5. oldal)
[...] hogy a nevet csak Beke Antimus atyja és utódai használták és [...] ami azzal magyarázható hogy ezt Antimus mester és a két uradalmat [...] Minthogy Tapsonyt és Terebezdet csak Antimus mester és utódai kapták termé­szetes [...] használatával először akkor találkozunk amikor Antimus mester 1364 ben már 18
3. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (34. oldal)
[...] Benedek és Térjék András bizonyára Antimus Ozsvát leányának Ilonának jogait meg­késve [...] adósa maradt Török Ambrusnak 293 Antimus János negatív portréjához kiegészítő adattal [...] újraszabályozta szolgáltatási kötelezettségeiket 296 Az Antimus János körül kialakult zavaros körülmények [...] létrejött Török Ambrus belépése az An­timus családba és a szigetvári uradalomba [...]
4. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (13. oldal)
[...] és jegyajándékot első fokú unokatestvé­rétől Antimus fia János mestertől 90 Ilonával [...] ezt követően anyjuk nélkül szerepelnek Antimus mester Antimus mester neve egy 1344 i [...] magát iktattatni e két birtokba Antimus az iktatásnak természe­tesen ellentmondott Antimus a nádor előtt 1355 újévének [...]
5. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (10. oldal)
[...] a közvetítő a család nesztora Antimus volt 59 Szigeti Ferenc fia [...] épületekkel ellátott telküket átadták nagybátyjuknak Antimus fiá­nak Györgynek aki ugyanott egy [...] család valamennyi tagja Dámján és Antimus fiági leszármazottai személyesen vagy megbízott [...] a következők mondtak ellen Szigeti Antimus fia János mester akkor alnádor [...]
6. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (15. oldal)
[...] szom­szédságában fekvő Terpec birtokot 99 Antimus mesternek a saját tapsonyi birtokcsoportja [...] meg jogai­kat lo Nem ismerjük Antimus mester két nyugvópontra jutott ügyének [...] és Sziget határa ügyében 106 Antimusnak két fia volt György és [...] ben készült genealógiai összeállítás szerint Antimus leánya Györki Péternek anyja volt [...]
7. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (18. oldal)
[...] birtokrészeit átengedje a gazdagabb ágnak Antimus fia János fiának Miklósnak aki [...] neki Ozsvát fia Miklós volt Antimus fiá­nak Györgynek utolsó fiúutódja és [...] Tapsonynak tervezett el­idegenítése miatt 126 Antimus fia János mester János mester volt Antimus fiatalabb fia a család legmagasabb [...]
8. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (35. oldal)
[...] előtt álló idősebb ágak kötöttek Antimus le­származottaival Antimus Jánosnak tehát a kapott haszonélvezeten [...] nagyobb vonalakban kísérjük figyelemmel az Antimus birtokok tör­ténetét Az egyes tartozékbirtokokkal [...] birtoktörténetének megírására vállalkozik Mint láttuk Antimus János az 1460 as évek [...] elsősorban Terebezd maradtak meg amelyek Antimus fia György uno­kájának Miklósnak Ozsvát [...]
9. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (36. oldal)
[...] a Törökök az Istvánffyak és Antimus Veronika leányági jogaikat Szobi Mihály [...] Bár Batthyány Boldizsár nagyanyja is Antimus lány volt ő csak baráti [...] már betöltött vagy ahhoz közeljáró Antimus János ilyen módon a sze­nyéri [...] inkább hatalmaskodások formájában jelentkeztek 30 Antimus János így jogilag és talán [...]
10. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (4. oldal)
és Justinától származó örököseié lehet Antimus és fiai tudatosan gyarapították águk [...] illetve birtok­részek is 1460 körül Antimus László Szenyéren várkastélyt castellum építtetett [...] 11 és az utolsó családtag Antimus János esetenként használta elő­névként utoljára [...] de Zenthcosmadamian névalak Ezt viseli Antimus mester 1347 ben Tapsony megszerzésekor Antimus e névvel másodszor egyben a [...]
11. Domokosné Szalai Zsuzsanna: A Somogy megye múltjából című levéltári évkönyv 1975-1979. évi köteteinek összevont mutatója. 2. rész (251. oldal)
Anthymus mester 1 Antimus mester Anthymus Ozsvát 1979 112 Antimus Zygeth i Antimus 1979 68 Antimus család 1979 120 128 Antimus mester Tapson i Zenthcosmadamian i [...]
12. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (25. oldal)
adta vissza azokat Antimus Miklósnak 20 1 Ez idő [...] 1439 ben fejezte be amikor Antimus idő­sebb fiának Györgynek ugyancsak Miklós [...] meg az ősi részbirtokokat 20 Antimus Miklós megszerezte és a szigetvári [...] Mik­lósnak szolgálataiért 1435 ben 208 Antimus Miklós zálogügyeiből arra következtethetünk hogy [...]
13. Borsa Iván: A szenyéri uradalom 1524-i összeírása (31. oldal)
[...] Mihályé a másik fele az Antimus nemzetség nemeseié volt Az Antimus fiait illető fél rész két [...] birtok Szenyér közelében amely néhai Antimus János nemzet­ségének nemeseié volt E [...] Terebezd Ez a birtok az Antimus nemesek nem­zetségéé volt amelynek fele [...]
14. Tanulmányok a megyei igazgatás történetéről • Horváth Richárd: Pápától a pápáig (Garai-Szapolyai várbirtok változások Veszprém megyében a Mátyás-korban) (347. oldal)
[...] persona non gratanak tekintett Tapsonyi Antimus János szigeti ahogy ma ismerjük [...] cserének is tűnhetne feltételezve hogy Antimus így kívánt mintegy menekülni a [...] 8 Az 1464 esztendő májusa Antimus Jánosnak is fontos időszak lehetett [...] csereszerződésének 10 Akárhogyan is esett Antimus 64 tavaszán már innen indította [...]
15. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (31. oldal)
[...] illetően amiből per keletkezett 209 Antimus Miklós leánya Borbála László testvére [...] és akaratából Török Ambrus és Antimus János utóbbinak fiát Miklóst és [...] hanem Vesaki Perotus is aki Antimus János jogán tartott ezekre igényt [...] volt jogaikat ahogy 1486 ban Antimus János öz­vegye Adviga esetében is [...]
16. Tanulmányok a megyei igazgatás történetéről • Horváth Richárd: Pápától a pápáig (Garai-Szapolyai várbirtok változások Veszprém megyében a Mátyás-korban) (349. oldal)
[...] aki az udvarban simította el Antimus ügyét Persze nem minden érdek [...] a második kérdéshez amivel talán Antimus János politikai éleslátását is tetten [...] szerint a könnyed életet kedvelő Antimus és a homo novus Szapolyai [...] ügyében amit Tamás panasza értelmében Antimus János de voluntate et inductione [...]
17. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (29. oldal)
[...] 9 én 400 forintért eladta Antimus fiának János mesternek és köte­lezte [...] ezt igazoló oklevél megvolt az Antimus család oklevelei között hisz azokkal [...] évtizedeken át előiratok nélkül perlekedtek Antimus Miklóst utoljára 1452 március 8 [...] sokáig A szakácsi nemesek bepanaszolták Antimus Jánost és Lászlót mert eké [...]
18. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (11. oldal)
[...] fejeződött be a Dámján és Antimus ág birtokcseréje amit nehéz volna [...] nélküli elha­lálozás esetére Dámján és Antimus ágának utolsó birtokcseréjére 1429 ben [...] nevű prédiumban Ezekért cserébe Tapsonyi Antimus fia János fiától Miklóstól mindössze [...] őket míg az ősi birtokok Antimus utódainak kezére jutottak Dámján utódairól [...]
19. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (17. oldal)
Antimus fiának János mesternek 1397 november [...] patak szigetén levő kerek tornyot Antimus Ozsvát építette s ez a [...] értékét az a körülmény hogy Antimus Ozsvátot görög indigénának írja de [...]
20. Borsa Iván: Egy középnemesi család a középkori Somogyban. - Az Antimus család elődei és rokonai (33. oldal)
[...] és Rozgonyi Rcnol­dusnak 28 1 Antimus Jánosnak erre az összegre bizonyára [...] Danes Pál és János visszaváltották Antimus Jánostól 80 forint zálogösszeg meg­fizetésével [...] az ország más részeiben is Antimus János tevékenysége az addigi helyi [...] bűntársaik között első helyen szi­geti Antimus Jánost találjuk a pécsi egyházmegyéből [...]