1292 találat (0,272 másodperc)

Találatok

1. Kimutatás az üléseken részt vevőkről (536. oldal)
[...] Elek Böhm Vilmos Brunner József Büchler József Csizmadia Sándor Dovcsák Antal [...] Elek Böhm Vilmos Brunner József Büchler József Csizmadia Sándor Dovcsák Antal [...] Elek Böhm Vilmos Brunner József Büchler József Csizmadia Sándor Dovcsák Antal [...] Elek Böhm Vilmos Brunner József Büchler József Csizmadia Sándor Dovcsák Antal [...]
2. Nógrád Megyei Zsidó közösségek adattára • Leszenye • Losonc (588. oldal)
[...] év hé hh af anyakönyv Büchler Béla an Deutsch Berta ap Büchler Pál szh ék 45 év hé hh af anyakönyv Büchler Gábor N Irma an ap [...] év hé hh af YVA Büchler Gáborné N Irma an ap [...] Sándor an Blumenthál Anna ap Büch­ler Armin szh ék 32 év [...]
3. Nógrád Megyei Zsidó közösségek adattára • Fülek (527. oldal)
[...] itt születtek Gelberman Vilmosné és Büchler Róbert azonban arra nincs utalás [...] élt vele egy fedél alatt Büchler Lajos 34 éves volt Szügyben [...] önálló or­todox hitközséggé Első rabbijául Büchler Pinkászt választotta aki hosszú működés [...] elnökei közül a következők ismertek Büchler Áron Adolf Büchler Lajos Lázár Ignác Schwarcz Dávid [...]
4. Nógrád Megyei Zsidó közösségek adattára • Baglyasalja • Balassagyarmat (353. oldal)
[...] 1944 hh dep aj anyakönyv Büchler Andrásné Kohn Ilona an Spitzer [...] 1944 hh dep aj anyakönyv Büchler Ernő Steiner Jolán an Steiner Lina ap Büchler Jenő szh ék 60 év [...] 1944 hh dep aj anyakönyv Büchler Ernőné Steiner Jolán an Kohn [...]
5. Szili Ferenc: Somogy megye második világháborús zsidó áldozatainak községsoros névjegyzéke és főbb adatai (190. oldal)
[...] Istvánná­­­­ 44 06 15 deportálás Büchler József Büchler Józsefné 1899 Csurgó Berger Terézia­ [...] Lina­ 44 06 15 deportálás Büchler Károly 1929 Csurgó Weisz Olga­ 44 06 15 deportálás Büchler Mór Büchler Mórné 1877 Csurgó Bienenfeld Fáni­ [...] Katalin­ 44 06 15 deportálás Büchler Noémi 1931 Csurgó Weisz Olga­ [...]
6. Nógrád Megyei Zsidó közösségek adattára • Fülek (532. oldal)
[...] Náthán és Groszmann Gyula elöljárók Büch­ler József jegyző és Schwarc Emánuel [...] gyer­meket írtak össze a községben Büchler Gábor Ba­néth Róza Grün József [...] Jenő Ungar Gábor IV osztályos Büch­ler Gábor Büchler Ferenc Kohn Samu Kohn Ni­na [...] játszott Budapest köz­életében Innen származik Büchler Pinkász fia Büchler Sándor a híres keszthelyi rabbi [...]
7. Makó Imre: Túlélők és áldozatok • Személyi adattár (40. oldal)
[...] Horthy Miklós út 38 t Büchler Gyula hitoktató rabbi Jászberény 1874 febr 8 Büchler Áron Aszód Száll Klein Rebeka [...] szerint kiütéses tí­fuszban meghaltak t Büchler Gyuláné Klein Rebeka háztar­tásbeli Zenta [...] Salamon Ungár Pepi Jozefa Lásd Büchler Gyula t Dr Büchler Dénes szabósegéd koráb­ban ügyvédjelölt Mindszent [...]
8. Somogy megye II. világháborús áldozatainak községsoros névjegyzéke és főbb adatai (237. oldal)
[...] 1915 Bódis Sándor 1910 Alsók Büchler József 1899 Csurgó Büchler Józsefné Weisz Olga 1902 Csurgó Büchler Károly 1929 Csurgó Büchler Mór 1877 Csurgó Büchler Mórné Berger Terézia 1877 Csurgó Büchler Noémi 1931 Csurgó Csarni Sándor [...]
9. Tyekvicska Árpád: Adatok, források, dokumentumok a balassagyarmati zsidóság holocaustjáról (174. oldal)
[...] István Breiner Jeanett Brett Franciska Büchler Andor Büchler Andrásné Kohn Ilona Büchler Ernő Büchler Ernőné Steiner Jolán 62 Küszner [...]
10. Arcok a középkori Budáról • A Kotta család. Spanyol zsidók a középkori Budán (781. oldal)
[...] harminc évvel ezelőtt jelent meg Büchler Sándor kitűnő tanulmánya amelyben Sze­rencsés [...] 1 Szerinte spanyol származású volt Büchler bizonyí­tását meggyőzőnek érezzük és amíg [...] hogy Cotta itt maradt 1 Büchler 1937 406 414 p 2 [...] kíséreltük meg mi is elfogadtuk Büchler meghatározását KüBlNYI 1963 64 98 [...]
12. Irodalomjegyzék (303. oldal)
[...] University of Nebraska Press 2004 Büchler 1897 Büchler Sándor Zsidók a magyar egyetemen [...] V 1897 168 172 p Büchler 1901 Büchler Sándor A zsidók története Budapesten [...]
13. Nógrád Megyei Zsidó közösségek adattára • Fülek (533. oldal)
[...] 1944 hh dep af YVA Büchler János an Grosmann Jolán ap Büchler József szh ék 19 év [...] 1944 hh dep af anyakönyv Büchler József Grosmann Jolán an Deutsch Berta ap Büchler Pál szh ék 54 év [...] 1944 hh dep af anyakönyv Büchler Józsefné Grosmann Jolán an Neu­mann [...]
14. 17 d. A szombathelyi zsidók névjegyzéke (1944. június) (86. oldal)
[...] tanuló Erzsébet királyné 47 322 Büchler György Szombathely 1923 5 16 [...] alkal Kossutli 5 mázott 323 Büchler János Zalateskánd 1888 2 13 [...] alkal Kossuth 5 mázott 324 Büchler Jánosné Szentpéterfa 1892 6 16 [...]
16. Levéltári Közlemények, 39. (1968) 2. • IRODALOM • Szűcs László: Protokolle des Gemeinsamen Ministerrates der Österreisch-Ungarischen Monarchie (1914–1918). Bevezetőt írta és szerkesztette: Komjáthy Miklós. (A Magyar Országos Levéltár kiadványai II. Forráskiadványok 10.) Budapest, 1966. / 333–336. o. (39_2_334. oldal)
[...] A szerkesztő ebben az évben Büchler Sándor egyetemi magántanár munkásságát értékeli és levelezését dolgozza fel Büchler aki kutatásai eredményeként számo oklevelet [...] e sorok írója állította össze Büchler Sándor irodalmi munkás­sága Bp 1967 [...] Ignác Bp 1892 1893 1904 Büchler a magvar zsidó történeti címszavak [...]
17. Dokumentumok a zala megyei zsidóság történetéből (414. oldal)
[...] ezennel elismeri hogy mint dr Büchler Mór volt zalaegerszegi ügyvéd irodája [...] tétel alatt felsorolt ingóságokat dr Büchler Mórtól átvette dr Büchler Mór volt ügyvéd dr Horváth [...]
18. FÜGGELÉK • Névmutató (613. oldal)
[...] 256 274 311 348 566 BÜCHLER FERENC 216 BÜCHLER JÓZSEF 565 566 BÜCHLER MÓR 216 BÜKY BÉLA 579 [...]
19. Jegyzőkönyvek (66. oldal)
[...] György és Vágó Béla népbiztosok Büchler József párttitkár 1 és Révész [...] Kormányzótanács között levő kontaktus megerősítésére Büchler József párttitkárt küldte ki aki [...] ülést kedden este tar­tották 1 Büchler József nyomdász betegpénztári tisztviselő a [...]
20. VII. A szabadságharc végnapjai (446. oldal)
[...] fertálymestert hivatalá­ból felmenti és helyére Büchler Károlyt nevezi ki Olvastatott n [...] Antalt fertálymesteri hivatalától elmozdítván helyette Büchler Károlyt nevezte ki A házipénztárnok [...] Schafhütl Antal fizetését szüntesse meg Büchler Károlynak pedig a mai naptól [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei levéltárból 51Archivum - A Heves Megyei Levéltár Közleményei 2Arhivski Vjesnik 13A Baranya Megyei Levéltár évkönyve 2Baranyai történelmi közlemények 1Bács-Kiskun megye múltjából 1-23 2Budapest Története I-V 26Budapest Történetének Forrásai 13Budapesti Negyed 1993-2010 10Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből 2-26 1Fejér Megyei Történeti Évkönyv 1Forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból 3Források a magyar népi demokrácia történetéhez 1-9 20Források Budapest Múltjából 1-11 17A Hómezővásárhelyi Szeremlei Társaság Évkönyve 5A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Közleményei 5A Kárpát-Medence Levéltári Forrásai 1-4 6A Komárom-Esztergom Megyei Levéltár Évkönyvei 1Közlemények Székesfehérvár történetéből 3Landwehr 1871-1914 33Levéltári Közlemények 1923–2016 5Levéltári leltárak 1-89 24Levéltári Szemle 1951–2018 6Magyar Állami Levéltárak Fondjegyzékei 1-23 5A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 1-5 1Militär Almanach und Schematismus 1791-1914 535Mitteilungen des K.K. Archivrates 1-3. (1914-1919) 1Mitteilungen des k.u.k. Kriegsarchivs 4Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs (MÖStA) 1MOL kiadványai II. Forráskiadványok 1-52 31A MOL segédletei 1-28 15A MOL Térképeinek Katalógusa 1Nagy Iván Könyvek 4Nagy Iván Történeti Kör Évkönyv 13Rang- und Einteilungsliste Marine 1876-1918 164Ranglisten Heeres 1914-1918 65Ranglisten Landwehr 1916-1918 4Somogy megye múltjából - Levéltári évkönyv 9Somogy vármegye Hivatalos Lapja 11Sorozaton kívüli 78Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai - Tanulmányok 1Szabolcs-Szatmár-Beregi Levéltári Évkönyv 1Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár Kiadványai Közleményei 1Tanulmányok és források Baranya megye történetéből 2Tanulmányok Tolna megye történetéből 1Tolna Megyei Levéltár segédletei 1Ungarische (Magyar Névkönyvek) 1877-1895 27URBS Várostörténeti Évkönyv 2006-2013 5Vas megyei levéltári füzetek 11Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemények 2Városi Levéltári Füzetek, Győr 1Várostörténeti Tanulmányok 1-13 10Zalai Gyűjtemény 33Zounuk - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 4