140 találat (0,257 másodperc)

Találatok

1. A Budapesti Orvosi Kamara tagjai (25. oldal)
Feuer Follmann 25 Feuer István dr Bródy Zsigmond és Adél [...] Fáik Miksa u 18 20 Feuer Simon dr gr Apponyi Albert [...] c Fischer Ödön dr Szent István kórház segédorvosa Oki Bp 1935 [...] VII Aréna út 68 Flamm István dr Teleia alorvosa K sz [...]
2. Gyógyintézetek és kórházak Budapesten (267. oldal)
[...] dr íülész gégész Ro senak István dr sebész Somló Ernő dr [...] dr Íülész gégész Ren delóorvosok Feuer István dr gyermekgyógy Gold­berger Márk dr [...] dr Schwarcz Ernő dr Madaras Ist­ván dr Darabos Pál dr gyermekgyógy [...] József dr szülész sebész Nádory István dr nőgyógy Labo­ratórium Sümegi István dr egyetemi magántanár Be zsilla [...]
3. FÜGGELÉK (718. oldal)
[...] 104 Ferencz Albert 577 Ferró István 434 Festetich Sándor gróf 58 Fetter György 378 Feuer Illés 183 Feuer Mihály 182 Feuer Miksa 182 Feuer Sándor 178 Ficzek Ernő 244 [...] Fodor Ferenc Benő 500 Fodor István 337 Fodor János dr 162 [...]
4. A Budapesti Orvosi Kamara tagjainak szaknévsora (195. oldal)
[...] Vilmos császár út 34 Barabás István dr VIII Baross u 47 [...] X Liget u 40 Berczeller István dr V Nádor u 28 [...] Berger Gizella dr V Szent István park 10 Bielek Tibor dr [...] VI Vilfos császár út 55 Feuer István dr V Fáik Miksa u [...]
5. Források (264. oldal)
[...] durch Unachtsamkeit derer Knechte ein Feuer auskom m en welches die [...] verschlagen und dadurch d as Feuer in dem Stall nachdeme vor­hero [...] wege gebracht daß d as Feu­er obwohlen es von 12 Uhr [...] 1735 május 2 től Gyulai István ezredes vezényle­te alatt Das 1688 [...]
6. A nyíregyházi zsidók névsora (171. oldal)
[...] 20 289 137 Boros Erzsébet Feuer Berta Ér u 11 290 172 Boros Gyula Feuer Berta 72 Kossuth u 55 [...] 55 292 137 Boros Ilus Feuer Berta Ér u 11 293 [...] u 11 299 176 Böhm István Glanz Julianna Holló u 11 [...]
7. Budapest főváros orvosainak névjegyzéke (52. oldal)
[...] József VII liársfa utcza 26 Feuer Dávid VI Váczi körut 19 Feuer János fog orv YI Andrássy útl 7 Feuer Náthán egy ny rk tanár [...] u 5 Fischof Károly Szt István kórház Fischoff Jakab VII kerepesi [...] ut 26 Fodor János Szt István kórház Fodor József egy ny [...]
8. 1912-11-07 / 45. szám
[...] Illetőségi ügyből kifolyólag szükségessé vált Feuer Eszter kihallgatása Minthogy nevezett tartózkodási [...] levő okmányok hiteles másolatát kivenni Feuer Eszter Feuer Kain és Wcisz Katalin szülőktől [...] szolgabiró 618211912 kzg szám Rabati István jelenleg visnyei lakos részére a [...]
9. Személynévmutató (206. oldal)
[...] Eiseier Eiserler András 53 Eiseier István 222 Eiseier István felesége Borbála 222 Eiseier Eyseler [...] Fasching Faschang György 522 Falles István 235 Feigl Veigl István 646 648 Felkhescher Márton 7 [...] Angles 7 Ferdinánd I 161 Feuer Feurer 170 199 216 239 394 457 Feuer Feurer Fewerer János tanácsos 49 [...]
10. Honvéd-gyalogság (zászlóaljak) (139. oldal)
[...] ó András sz á Dr Feuer Náthán II oszt ezredorvos Dr [...] c e v i c István Lvg Denkste in Alfonz Hadnagy [...] i c a László Dr Feuer Miksa főorvos orvos
11. Gyalogság (134. oldal)
[...] c András fhgy orvos Dr Feuer Náthán II oszt ezredorvos Dr [...] i c György Főhadnagy Lapcevic István Lvg Denkstein Al­fons Hadnagy Loncarevic [...] Prica László hgy orvos Dr Feuer Miksa főorvos Dr Manojlovics Döme [...]
12. Betürend szerinti névmutató (264. oldal)
[...] 163 Fejes Kálmán 93 Fekete István Imre 74 József 79 103 [...] Fets Nándor 60 F ett István Feuer Miksa dr 108 Feuer Náthán dr 97 210 I [...] Lajos 86 121 F ikszek István 68 110 Filgósy Géza 92 [...]
13. Az országos községi tanács tagjai (3. oldal)
[...] Lajos Dr Schwartzer Ottó Dr Feuer Nathaniel 2 Kolozsvártt Elnök Dr [...] Tagok Dr Udránszky László Dr Feuer Nathaniel Dr Konrád Jenő Törvényszéki [...] Tagok Dr Ajtay Sándor Czárán István Fabiny Gyula Dr Fekete Alajos [...]
14. Betü-rend szerinti névmutató (195. oldal)
[...] 49 Fabriczius András 189 Fábry István 164 188 Faics Lajos 56 [...] 162 Vincze 129 144 Fáry István 25 177 Fáy Sándor 113 [...] 48 90 Fett Joachim 168 Feuer Jakab 54 64 Miksa dr 119 180 113 182 Feuer Náthán dr Fiath Pál 188
15. Lexikon (301. oldal)
[...] Jónás Janka Katz Márton fel Feuer Franciska lh Szeged Széchenyi tér [...] meg Holt nyilv Kovács Károlyné Feuer Franciska Kiskunfélegyháza 1888 06 03 [...] lett Holt nyilv Kovács Kohn István tisztv Sze­ged 1898 08 08 [...] 1945 márc 31 Kovács Kohn Istvánná Máté Ilona Szőreg 1907 10 [...]
17. Sopron város bírósági jegyzőkönyveinek regesztái (59. oldal)
[...] a Holczer Holtzer örökösök továbbá Feuer János a kiskorú Lőrinc nevében Feuer végrendeleti tanúként Tölti Töltel Lénárt [...] érte küldtek amikor meg­érkezett Raidl István Paur György és Tölti Lénárt [...]
18. Makó Imre: Túlélők és áldozatok • Személyi adattár (71. oldal)
[...] italmérő Kiskunmajsa 1884 Lusztig Ferenc Feuer Cecília Lusztig Dezsőné Fináli Boriska [...] háztartás­beli Kiskunmajsa 1882 Lusztig Ferenc Feuer Cecília Szeremlei u 15 Lübeck [...] Ferenc t 945 lent Singer István t 943 gítő munkaszolgálatosként előbb [...]
19. M. kir. honvéd gyalogság (117. oldal)
[...] Gelley Antal Bleuer Sámuel Kristóffy István Szabó János Honvéd gyalog ezredek [...] Gerő Hermann Orbán Ferencz Tary István Dr Kele József Czukermandl Adolf [...] Sándor Elek Szentkirályi Mihály Frankó István Bozóky Leó Gubicza Ádám Dóczy [...] Dr Kemény Salamon Segédorvosok Dr Feuer Áron Dr Grünblatt Sámuel Segédorvoshelyettes [...]
20. SZEMÉLYNÉVMUTATÓ (233. oldal)
[...] 46 Ernszt Péter 31 Ernyei István dr 59 Evin Péter 137 [...] 85 Faludi Sándor 98 Fang István 161 Faragó Anna 38 Faragó [...] 220 Fehér Mihály 67 Fehérváry István 133 Fejes István 34 Fejes János 126 Fejes [...] Fésűs Géza dr 31 Fetter István 21 Feuer Jenő 109 Fiáth Árpád 114 [...]
21. Az MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottság ülései (185. oldal)
[...] Harezga László Horeczki József Horváth István Juhász Dániel Katona István Káldi Györgyné Károlyi Fleischer Simon [...] László özv Szabó Imréné Szabó István Szabó István Szabó Károlyné Szántó László Szecsödi [...] József Balassa Bergmann János Balogh István Barna M István dr Bárdos György Benyus Ferenc [...]
22. Személynévmutató (293. oldal)
[...] Sándor Feles Péter Endre Felker István Fellner Ferencz Antal Feltothy Magdolna [...] Kató Fetter György Fettich György Feuer Árpád Fél László Félix János [...] Fialowski László Lajos Fiantok László István Fieszl István Fikár Erzsébet Julianna Filarszky Nándor [...] Lehel Péter 5242 Fogarasi Nándor István 5531 Fogarassy István 691 Fogarassy Sándor 2217 Fogéi [...]
23. M. kir. honvéd gyalogság (132. oldal)
[...] Gyula 11 oszt századosok Mónus István Danek Leo Tényleges állomány Főhadnagyok [...] kér par vez Csicseri Orosz István élm t Bethlenfalvi Bethlen falvy [...] 3 zlj sgt Putnoki Putnoky István Delic István csik taplóczai Lázár Dénes Pukács [...] Zoltán Dénes th Ezredorvosok Dr Feuer Miksa Dr Szepesi Sándor Dr [...]
24. A Budapesti Orvosi Kamara tagjai (24. oldal)
24 Fedeles Feuer Fedeles László dr díjtalan klinikai [...] Oki Bp 1909 V Szent István körút 16 Fekete Gyula dr [...] I Mikó u 3 Fényes István dr K sz idegbetegségek elmebajok [...] VIII József körút 55 57 Feuer Árpád dr K sz fogászat [...]
25. Személynévmutató (252. oldal)
[...] 195 Fekete György 82 Farkas István 203 Fekete Istvánná 72 131 Farkas István dr 156 Fekete János 176 [...] dr 185 Fehér Imre 92 Feuer Gusztávné 185 Fehér István 75 Feuermann Endre Lásd Farkas Endre Fehér Istvánná 225 Fiatal Gábor id 184 Fehér Istvánná Fischer Istvánná 182 Fichter Sebestyén 189 Fehér [...]
26. M. kir. honvéd gyalogság (114. oldal)
[...] 2 zh idg par Tresznicsek István Berkó István Király György Fodó Károly a [...] Ezredorvosok Dr Bürger Ármin Dr Feuer Miksa Dr Méhes Lajos Kezelő [...] szds h a 21 Gaál István szds h a 22 Máthé [...]
27. M. kir. honvéd gyalogság (122. oldal)
[...] József 1 zlj par Berkó István Székely Lajos Király György Kleszky [...] Vild Béla Matesserán Jenő Vinczlér István 2 kiég t Hadnagyok Gödi [...] Ezredprvosok Dr Bürger Ármin Dr Feuer Miksa Dr Méhes Lajos Kezelötisztek [...] szds h a 21 Gaál István szds h a 22 Máthé [...]
28. Személy- és családnév mutató (420. oldal)
[...] 339 Fábri Ferenc 287 291 István 291 Fabricius család 379 Fabricius [...] 218 Györgyné 375 Imre 339 István 191 I 218 János 59 [...] 339 Fejérváry Géza 317 339 István 218 József 218 Károly 291 [...] Feszty Árpád 339 Árpádné 339 Feuer Lajos 367 Fiáth család 176 [...]
29. Gyalogság (54. oldal)
[...] 16 Lippmann Lajos 24 Putnoky István 31 Ambrus Gergely sz á [...] 83 gy ddr segéd­tisztje 2 Feuer Jakab sz á 85 Lantossy [...] 72 Horváth Ferencz 11 Janecskó István sz á 27 Opra Ferencz [...] 7 Frankó Mihály 22 Rauch István 59 Hollósy Károly v ill [...] Ivankovics Sándor sz 51 Komjáthy István
30. Honvéd-gyalogság (zászlóaljak) (68. oldal)
[...] D ek kér János Tresznicsek István Hadapród V a r g [...] r f f y Balázs Feuer Jakab Szakács István Hadapród A törzsnél Pótcsapat parancsnok [...]
31. M. kir. honvéd gyalogság (132. oldal)
[...] J nos Lavicska Pál Wagner István Szojka Kornél Mihályffy János i [...] tiszt Népf nyilv tiszt Tkallacz István szds Schannen Virgil hdgy Dr Feuer Miksa ezredorvos Kameniczky János hdgy [...]
32. Gyalogság (57. oldal)
[...] Péter sz á 4 Boldizsár István 57 Rencz István 9 Herkély János sz á 47 Mártonffy István sz á 45 Bölöni László [...] Gyula sz á 16 Szaláczky István sz á 59 Ursprung Antal [...] Gyula 83 ddr segédtisztje 2 Feuer Jakab sz á 1 Lantossy [...]
33. Gyalogság (65. oldal)
[...] 14 Baumbach József 11 Berkó István 70 Laszl Alajos sz á 16 Lippmann Lajos 24 Putnoky István 31 Ambrus Gergely sz á [...] 1874 november 1 29 Székely István sz á 71 Baranyai Zsigmond [...] 83 gy ddr segédtisztje 2 Feuer Jakab sz á 68 Decleva [...]
34. Szervező Bizottság üléseinek napirendi jegyzékei (1948-1953) (103. oldal)
[...] Terzics Józsefné Korcyl Jó­zsef Fejér Feuer Klára László Géza Zubek József [...] 59 lap Határozati jegyzőkönyv Kovács István aláírásával Előterjesztések az 1 és [...] napirendi pont kivételével 1 Dénes István szóbeli jelentése a békekölcsönjegyzés és [...] Kerekes Zoltán Vajda Lajos Kurucz István Benke István Buza Márton Béres József Mészáros [...]
35. Gyalogság (74. oldal)
[...] György Ti esz niese k István Hadnagy Somoskeőy Aladár Kneifet Sándor Tolmács István Hadapród Frkic András th Tettleges [...] József hdgy sz á Dr Feuer Nándor ezred orvos Dr Polgár [...]
36. Gyalogság (74. oldal)
[...] á d y György Tresznicsek István F á b i á [...] c s Károly Hadapród Berkes István th Tettleges állomány Alezredes Gr [...] ve Brinczkó Tamás hdgy Dr Feuer Náthán TI oszt ezredorvos Rr [...]
37. M. kir. honvéd gyalogság (108. oldal)
[...] Zsivkovics Jenő kiég t Tkallacz István 3 zlj par Miskov Péter [...] kiég par Botka József Tresznicsek István II oszt századosok Király György [...] Bürger Ármin ez redorvos Dr Feuer Miksa ezred orvos Kezelötisztek Haszlinger [...]
38. II. A POLGÁRI DEMOKRATIKUS FORRADALOM TÖRTÉNETÉHEZ (178. oldal)
[...] Tapody Gyula Farmosi Mihály Hajdú István Csáki István Csenki Lajos Szikszai János Tóth [...] Katona János Kristófcsák Lajos Dobák István Toldy Jenő Kovács Ferenc Eyszrich [...] Drexler Imre Kovács Vince Mikes István Némedi Varga Imre ifj Cseri [...] dr Szabó Árpádné Váradi Zsigmondné Feuer Sándor Trungel Károly Szolnoki Mihály [...]
39. Bács-Kiskun Megyei Levéltár kiadványai (179. oldal)
[...] a XVIII században Kiskunfé­legyháza 1938 Feuer Ny 17 p Klny a [...] p 1 térk NAGY SZEDER István Adatok Kiskun Halas város történetéhez [...] 260 380 p NAGY SZEDER István Kiskun Halas Város Története Oklevéltárral [...] 131 142 131 p SOMFAI István Kiskunhalas Fotóalbum Kiskunhalas 1980 Kiad [...]
40. Budapesti Orvosi Kamara (_9. oldal)
[...] dr Albert Géza dr Áldor István dr Borbély Mihály dr Darányi [...] Lovassy Stürmer Aurél dr Luka István dr Madarász Erzsébet dr Matolay [...] dr Mirgay Sándor dr Molnár István dr Müller Ferenc dr Németh [...] László dr Farkas György dr Feuer György dr Fényes Gyula dr [...]
41. M. kir. honvéd gyalogság (110. oldal)
[...] 1 zlj idg par Tresznicsek István II oszt századosok Árvay Pál [...] Bürger Armin ez redorvos Dr Feuer Miksa ezred orvos Dr Szilágyi István fő­orvos Dr Szauerwald Bálint főorvos [...]
42. M. kir. honvéd gyalogság (120. oldal)
[...] 2 zlj idg par Berkó István Király György 11 oszt századosok [...] Ezredorvosok Dr Bürger Ármin Dr Feuer Miksa Dr Méhes Lajos Kezelőtisztek [...] szds h a 21 Gaál István szds h a 22 Máthé [...]
43. Gyalogság (62. oldal)
[...] r bér 1 29 Székely István sz á 71 Baranyai Zsigmond [...] 83 gy ddr sgdtisztje 2 Feuer Jakab sz á 2 Gergely [...] 1874 november 1 85 Janecskó István sz á 27 Opra Ferencz [...] 7 Frankó Mihály 22 Rauch István 49 Jankó vies Adolf sz [...]
44. Névmutató (295. oldal)
[...] 67 Faskó Pálné 99 Fáy István 42 202 Fazekas Anna 110 [...] 109 Fazekas György 61 Fazekas István 274 275 278 280 Fazekas [...] 28 Fehér Györgyné 132 Fehér István 42 104 144 Fehér János [...] 82 Fehérvári Sándor 19 Fejér Feuer Klára 103 Fejér Lipót 85 [...]
45. Gyalogság (58. oldal)
[...] sz á 74 Werg er István sz á 70 Studinka Zsigmond [...] Lajos sz á 16 Szalatzky István sz á 47 Kromy József [...] Ákos sz á 80 Posilovió István sz á 84 Bevár Vilmos [...] Györffy Balázs sz á 2 Feuer Jakab sz á 11 Strasser [...]
46. Gyalogság (56. oldal)
[...] kér 83 ddr segédtisztje 2 Feuer Jakab sz á 1 Lantossy [...] 72 Horváth Ferencz 10 Janecskó István sz á 21 Opra Ferencz [...] 7 Frankó Mihály 22 Rauch István 59 Hollósy Károly 49 Jankovics [...] József sz á 65 Borovetz István sz á 63 Forray Ferencz [...]
47. M. kir. honvéd gyalogság (114. oldal)
[...] th Gerenday József th Dr Feuer Náth Dr Irsai Arthur Dr [...] járás Állomáshelye Bu dapest Stájer István őrnagy Säle István hdgy Dr Mészáros Károly ezredorvos [...]
48. Hely-, név- és tárgymutató (383. oldal)
[...] jobbágy 380 ferencesek 482 Ferencz István sági lakos 581 582 Ferencz [...] 582 Ferenczi úr 554 Ferenczi István hévízgyörki református prédikátor 380 fertály 525 Feuer Fajer György jenői bognár 528 Fiar Fiarr István pataji lakos 419 Filimes Felimes [...] vm szolgabírája 565 579 Fruttus István körösi lakos 383 518 Fruttus [...]
49. M. kir. honvéd gyalogság (141. oldal)
[...] Köller János Lavicska Pál Wagner István Szojka Kornél Mihályffy János Weisz [...] Virgil hdgy Segédtiszt Orvos Dr Feuer Miksa ezredorvos Kezelő tiszt Kameniczky [...]
50. Betürend szerinti névmutató (308. oldal)
[...] János Ödön Ferenczi András Dezső István János 11 Ferenczy Béla r [...] József Férjén esik György Ferkic István Ferkovic Károly Ferlán Frigyes Fernbach [...] Nándor 102 123 241 Fett István 225 91 119 Fetter Gyula 271 1 52 174 190 Feuer Áron dr 117 244 Miksa [...]