13. oldal, 270 találat (0,257 másodperc)

Találatok

241. 2. Tildy Zoltán kormánya (1945. november 15. -1946. február 4.) (106. oldal)
[...] ügyeinek alkotmányos továbbvitelére felhatalmazás indemnitás kérése Földművelésügyi miniszter Az állami erdőgazdálkodás [...] Szilágyi Mihály és dr Mohar István miniszteri osztálytanácsos és dr Kobulszky [...]
242. (658. oldal)
[...] lásd Aponyi aquileiai egyházi javadalom kérése 1446 patriarcha Teck Lajos Ar [...] 869 Szepes m 1466 1584 István szondi esküdt 36 Aranyosi cs [...]
243. BEVEZETÉS (35. oldal)
[...] aug 23 Nr 63 Korláth István tudósítása Szendrő várából 1612 aug [...] sürgős katonai segély és adó kérése a birodalmi rendektől a török [...]
244. 1425 (102. oldal)
[...] nélkül tegyék át Nánai Kompolt István országbíró vagy helyettese elé máshogy [...] oklevelet Mihály főesperes Domokos többszöri kérése ellenére sem adta vissza neki [...]
246. BEVEZETÉS (20. oldal)
[...] helyzet Magyarországon és Erdélyben Báthori István lengyel királlyá választása katonai segély és adó kérése a birodalmi rendektől a török [...]
247. (304. oldal)
[...] i Elek fia György és István fia Jakab néhány megnevezett és [...] és szomszédjától meg határosától sok­szori kérése ellenére sem tudta megszerezni nisi [...]
248. (31. oldal)
[...] azonban János megidézését kérte Mivel kérése iuri consona főre videbatur a [...] a királyi ember Kispereche i István a konventi Tamás fráter volt [...]
249. (220. oldal)
[...] macsói bánok magn ítéletlevele és kérése értelmében Barlyad i Bálint mester [...] figyelembe az alperesek Raad i István diák és Tamasfalwa i Miklós [...]
250. Levéltári Közlemények, 54. (1983) 1–2. • Draskóczy István: Kapy András : egy budai polgár pályája a XV. század elején / 149–189. o. (54_1-2_156. oldal)
156 Draskoczy István Zsigmond előtt hogy hivatkozni lehetett [...] folya­modott a fejedelemhez Remélhette hogy kérése meghallgatásra talál az udvarban De [...]
251. (390. oldal)
[...] Máj 6 Firenze Pápai búcsúengedély kérése a pécsi egyházmegyei ozorai Szent [...] Damanhyda i László György és István panaszára amely szerint amikor Damanhyda [...]
252. Közlemények • Gerhard Péter-KoLTAi Gábor-V. László Zsófia-RÁcz Attila: A Magyar Szocialista Munkáspárt fővárosi vezetése 1957-1989 között (256. oldal)
[...] választás Grósz Károly újdonsült főtitkár kérése csak annyi volt a fővárosi [...] APÓ vezető helyettesi posztjáról Szirmai István osztályvezetővel való konfliktusa nyomán történt [...]
253. BEVEZETÉS (11. oldal)
[...] püspök Korláthkövi Péter országbíró Werbőczi István személynök és Pogány Zsigmond orációja [...] d csomó Sürgős katonai segély kérése a birodalmi rendektől a Magyarország [...]
254. (759. oldal)
Palicsnai István körösi szolgabíró 770 János pap [...] diák ügyvéd 1942 pápai adományozás kérése 1211 1212 1224 1226 1233 [...]
256. IV. Városi kiadások (98. oldal)
[...] lehetne helyezni a város előzetes kérése nélkül engedélyezték kölcsön felvételét kaszárnyaépítés [...] 1760 VIII 9 40 NAGY ISTVÁN i m 1957 94 41 [...]
257. (440. oldal)
[...] 726 810 1060 1061 1254 kérése 27 213 365 1254 visszaadása [...] Mihály püspök Palóci György Upori István vajda Csáki Miklós Szántói Lack [...]
260. 1425 (pótlás) (33. oldal)
[...] sz keresztapjának kéri fel Bár kérése nagyon megtisztelő és szívesen ment [...] inkább halfogással kellene majd foglalkozniuk István nemes úr újabban az elmúlt [...]