15 találat (0,282 másodperc)

Találatok

1. III. FEJEZET DOKUMENTUMOK IMRÉDY BÉLA POLITIKAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL (542. oldal)
[...] E tekintetben azonban gróf Bethlen István következtetése téves is lehet mert [...] azt mutatják hogy gróf Bethlen István a parlament felfogását illetőleg eset­leg [...] refor­mok szükségével akkor a felhatalmazás kérése se mutatkozik abszurdumnak de egyébként [...] a parlament dönt a felhatalmazás kérése nem alkotmányellenes A parlament azonban [...]
2. Napirendi jegyzékek • Párt Végrehajtóbizottsági (1954. június 15-éig Pártbizottsági) ülések (27. oldal)
[...] Kispesti Végrehajtóbizottság 2000 Ft segély kérése 12 ő e 1 8 [...] három kisgazda tag jelölésére Hetényi István szabadsága Az I kerületi Pártbizottság státuskérelme A SZIT kérése a X kerületi MKP helyiség [...]
3. Napirendi jegyzékek • Párt Végrehajtóbizottsági (1954. június 15-éig Pártbizottsági) ülések (183. oldal)
[...] Csath János Szabó Árpádné Sugár István Zalai Miklós Takács László Fehér [...] Frigyesné Bihari Józsefné özv Pente István Domokos István Rooz Jenő dr Pék András [...] Kiss Ferenc Hegedűs Vilmosné Varga István Gersics László Jacsó István Horváth István Kovács Antal Gallyas György Süle [...]
4. Napirendi jegyzékek • Párt Végrehajtóbizottsági (1954. június 15-éig Pártbizottsági) ülések (198. oldal)
[...] Dombvári Boldizsár Szili Lajosné Csordás István Balogh Ferencné Adamkó Gyula Bihari [...] Karsay György Szuehy Jánosné Kállai István Andrássi Béla Dobos János Bothlik [...] Horák Józsefné Farkas József László István Adorján Rezsőné Zsetnei Gyuláné Javaslat [...] Budapesti Városi Tanács VB elnökének kérése az 1954 ben átadandó lakások [...]
5. Napirendi jegyzékek • Titkársági ülések (257. oldal)
[...] 6 000 Ft építkezési segély kérése a Szerve­ző Bizottságtól A Titkárság [...] Nezvál Ferenc Antal László Lehotkai István Zalai Zoltán Váli Olivia Fekete János Lőrincz Imre Koltai István 5 Javaslat a Népművelési Központ [...]
6. Napirendi jegyzékek • Titkársági ülések (256. oldal)
[...] Benk Vilmos Nárai Dezső Bata István Igaz Sándor Mándi Péterné Ferkó [...] Barnos Mihályné Juhász Ignácné Juhász István Lantos Zoltán Tridiczky ifj Varga [...] 7 Különfélék A rákosfalvi pártszervezet kérése közigazgatási átszervezésre Javaslat funkcionárius értekezletek [...]
7. Az MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottság ülései (248. oldal)
[...] PB és a BME PB kérése alapján egy egy politikai munkatársi [...] személyi ügye Javaslat dr Szatmári István részére Pro Űrbe Budapest kitüntetés [...] Szocialista Hazáért Érdemrenddel kitüntetett Hircz István ellen fegyelmi eljárás indításának engedélyezésére [...]
8. Az MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottság ülései (97. oldal)
[...] jogkörének decentralizálási irányelveire Ea Kőmíves István Határozati jkv 2 szer­kesztett jkv [...] Budapesti Honvédelmi Bizottság honvédségi munkaerő kérése a tömegközleke­dést biztosító jármüvek és [...] 1971 április 9 ei Majoros István ügyében hozott határoza­tának visszavonására Határozati [...]
9. Szlovák Szocialista Köztársaság (201. oldal)
[...] 4 p Somogy Ferenc követ kérése Esterházy nádorhoz a katonai terhek [...] márc 17 2 p Ruttkay István Trencsén megye főispánjának jelentése a [...]
10. TANULMÁNYOK • Kubinyi András: A középkori budai mészároscéh (54. oldal)
[...] László valamint Csiplő Péter Koppan István és Pósa János ottani mészárosmesterek [...] Szapolyai János erdélyi vajdának a kérése is kívánságára adta ki a [...] Debrecen 1924 A Debreceni Tisza István Tudományos Tár­saság I Osztályának Kiadványai [...] szíves kikeresni másolatát pedig Kenyeres István barátom és a BFL szerezte [...]
12. Regeszták (79. oldal)
[...] A bpi r főkapitány Géczy István VII ker r kapitányhoz küldött [...] antiszemita értekezletről Csatár Zsigmond Lipárdy István és Zatopek Antal nyilatkozatairól Eredeti [...] rendőri eljárás véget nem ér kérése nem vehető figyelembe Fogalmazvány Mell [...]
14. II. FEJEZET DOKUMENTUMOK (192. oldal)
[...] küldhettem el Rómába Ilyen lista kérése Róma részéről nem új dolog [...] tudták tartani a hagyományos Szent István napi körmenetet
15. II. Tanulmányok • Szőcs Sebestyén: Irányi Dániel pest-budai kormánybiztossága 1849-ben (115. oldal)
[...] én Ságody alpol­gármesterrel és Patay István alezredessel Pest akkori városparancsnokával együtt [...] Görgei ezt már a pestiek kérése előtt megtette eredményt azonban nem [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind