46 találat (0,796 másodperc)

Találatok

1. 1949. szeptember 16., I. rendkívüli ülés (11_15. oldal)
5 Dr Feuer István rk segélyé­nek Ugye Jáki tanár ismerteti dr Feuer István kérését melyben a tihanyi histamin [...]
2. 1956. február 28. , IV. rektori tanácsülés (272. oldal)
[...] Mihály Andor Torma Pál iiász István Karaányi László SzÜcs 6 ttó [...] Anaráe Barentel György berndorfer Anréd Feuer István Buesina Olivér Farka Sándor behór [...] gyi Szilveszter Borófc László Gál István Bblint József Temesvári Antal Rótfc Miklós Soltész Laj s Harkányi István Tóth J ief Vaa György [...]
3. 1954. június 30., IX. tanácsülés (602. oldal)
[...] János Kovács András Salgó Kálmán Feuer István Keltái Pál Maninger Jenő Berentei György 2 Sükösd Barna Kunis István Jóna István Padányi Alajos Temesvári Antal Keubauer [...] Ggzon Gizella Ahnau Ella Vári István Szokolóczi Béla Sallai Kornélia Hajts [...] rgács Mária Mihoczi László Faragó István Hedri Indre Friedrich Péter Sebészeti [...]
4. 1949. november 25., III. rendes ülés (3_12. oldal)
[...] szék mellé a távozott dr Feuer István helyére Dr Altorjay István orvos díjas gyakornoki m gvál [...]
5. 1949. november 25., III. rendes ülés (3_8. oldal)
[...] 42 1949 Diákjóléti Bizottságba dr Feuer Ist­ván 1 távozás óval megüresedett helyre [...] 1 Dékán ismerteti Dr huszák István ny rk tanár beadványát mely [...]
6. 1954. november 10., III. tanácsülés (152. oldal)
[...] ŐOO 1 000 Isold os István 1 000 Yidonyi Miklós 1 [...] ágé Erzsébet táv Judit olló István O Г oo о 000 [...] Andor Szentmiklósi László Réczey Jenő feuer István Manninger Jenő Béréntey György Urban [...]
7. 1945. október 26., II. rendes ülés (3_6. oldal)
[...] Dr ifi Issekutz Béla javasolja Feuer István oth nak Györkei Ferenc helyére [...]
8. 1949. május 3., X. rendkívüli ülés (20_6. oldal)
[...] javasolja dr Varga Endre és Feuer István utóbbi Sub laurea Alnae Matris [...]
9. 1949. április 29., VIII. rendes ülés (8_14. oldal)
tációt kivánja benyújtani A Kar Feuer István Sub laurea Almáé Matris avatásához [...]
10. 1948. szeptember 24., I. rendes ülés (1_15. oldal)
[...] hozzájárul Issekutz tanár bejelenti hogy Feuer István demonstrátor 1948 szept 30 val [...]
11. 1949. május 11., XI. rendkívüli ülés (21_14. oldal)
[...] f o gyakornoki állásra dr Feuer István dijtalan gyakornokot a gyógyszertani intézettől [...]
12. 1949. április 29., VIII. rendes ülés (8_13. oldal)
[...] gyermek klinika megtekintésére Tudomásul szolgál Feuer István Su laurea Almáé Matris
13. 1947. június 27., X. rendes ülés (11_28. oldal)
[...] élettani tanszék mellé meghosszabbítani kéri Feuer István Lung Kikid 3 demonstrátort M [...]
14. 1949. április 29., VIII. rendes ülés (8_4. oldal)
[...] szigorlat tárgyai után 180 Ért Feuer István III és IV szigorlat tárgyai [...]
15. 1953. szeptember 2., I. tanácsülés (25. oldal)
[...] Ilona Mikrobiológiai intézet dr Nász István dr Berentei György III sz sebészeti klinika dr Feuer István Dékán jelenti hogy addig amig [...]
16. 5. 1925. április 29. tanácsülés jegyzőkönyve • 754 • 755 • 756 • 757
[...] Stefánia út 16 9 Porzsolt István V Ügynök u 22 b [...] V Visegrádi u 3 20 Feuer István VI Bókay tér 1 21 Szatmári István IX Gyáli út 1 22 [...]
17. BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS TÖRVÉNY­ HATÓSÁGI BIZOTTSÁGA HATÁSKÖRÉBEN (1920: VIII. t.-c.) AZ 1925. ÉV MÁJUSÁIG TARTOTT TANÁCSÜLÉSEK JEGYZŐKÖNYVEI
[...] 1244 plébánosi lakás átalakítása 989 Feuer István dr orvosi oklevele 754 Fertőtlenítő [...] Gyula dr orvosi oklevele 198 István dr orvosi oklevele 1279 László [...] dr orvosi oklevele 1279 Garda István nyugdíja 1344 Garay piac kihelyezése [...]
18. 1946. november 11., VII. rendkívüli ülés (19_12. oldal)
[...] s Orvosi ethika Dr Mátyus István Ó és Uj Diastetica I [...] Ezek a következők 1 Dr Feuer György orvosi vegytani int tanársegéd [...] sebészeti klinikai adjunktus 1 Dr Feuer György az izomkontrakcióban résztvevő fehérjékre [...]
19. Szakirodalmi tevékenység 1977-ben (260. oldal)
[...] FETTER József ld 1506 436 FEUER László NAGY Lajos György TÖRÖK [...] University of Missouri Columbia 1977 FEUER László ld 1401 437 A [...] középiskolák­ban Szerk Neuwirth Gábor Német István Bp Felsőoktatási Pedagógiai Kutató­központ 1977 [...] FIXEN László ld 1489 FLEDRICH István ld 1082 FLÓRIÁN I ld [...]
21. 1968-03-22 271. öe. • 1968_VB 271/23
[...] Asztalos Gyula Bajzáth József Balogh István Dr Bárdos György Binder József [...] Mészáros Józsefné Moór Beláné Murányi István Alb István Angelus Miklós Dr Ács Lajos [...] Ferenc Ernszt Sándorné Ferenci Tibor Feuer Gusztávné Földes János Freiser Pál [...] Lőrinc Keleti Klinger Jenő Kertész Istvánná Készei Keszler András Klein Zoltán [...]
22. 1968-03-22 271. öe. • 1968_VB 271/8
6 2 Feuer Gusztávné Fóti Freiberger Pál Földes [...] Marton Sándorné Mályi Vilmosné Márton István Merényi Jenő özv Mészáros Józsefné [...] Jeno Dr Kenderessy Károly Kertész Istvánná Kertész Krausz Károly Készei Keszler [...] Pajor Zoltánné Pestújhelyi Endréné Pécsi István Pintér István Pintér Lidia Radnóti Károly Rabóczki [...]
23. 1946. november 12., III. rendes ülés (366. oldal)
[...] Katalin Fazekas Lajos Fodor József Feuer Endre Frotz Ferdinánd Blancz Gabriella [...] Imii Káldor Vera Agnes Krajcsik István Dr Patay László Rétscher Sándor [...] Attila Tóth Elemér Dr Vitéz István Vizkelety László Dr Incze Gyula [...] tanár a törvényszéki orvostanból Argay István ifj Baka Ernő Beck Iván [...]
24. 1947.május 30., IX. rendes ülés (10_32. oldal)
részére dr Kagy István boncten Gergely Menyhért gyógyszerészet dr Páldy László gyermekgyógyászat dr Kovács István szülészet 40 forintos díjazás 5 [...] dr Gara zsi Mária dr Feuer György dr Bíró Katalin Barcsay István borgw og ászát orvosi vegTtan [...] frt s helyre dr Koczka Istvánt ajánlja 4 Janesó tanár a [...]
25. Második rész - Ünnepélyek, jelentések (344. oldal)
[...] Dóczy Pál Dóczy Adorján Dohár István Domokos Endre Dombora András I Dosztál Endre Dömök István Dőry Endre I Dötseh Károly I Dragon Bálint Dubovitz István Dubravésik Károly Dndok Gyula Dunky [...] Ferencz Miklós Ferenczy Jenő T Feuer Ferenc Fényes Miklós Fiala Andor Fischer István Fischer József Flaskár Zoltán Flegler [...]
26. 1968-03-22 271. öe.
[...] László Szabó Imréné özv Szabó István Szabó István Szabó Károlyné Szántó László Szecső‍di [...] Balassa János Bergmann János Balogh István Barna M István Bárdos György [...] Pajor Zoltánné Pestújhelyi Endréné Pécsi István Pintér István Pintér Lídia Radnóti Károly Rabóczki [...] Sző‍llő‍si Gábor Tabák Lajosné Timár István Weisz István Török Péter Turczer Róbert Tusák [...]
27. 1947. március 12., XI. rendkívüli ülés (23_9. oldal)
[...] be rgyó gy dr Kagy István anatómia dr Feuer E rörgy orvosi vegytan dr [...] gyi Bene s dr Koczka István dr Li clitn eckert 1 [...] javasol 8 személyiek dr Beme István bőrklinika dr BösziérményL Márta diagnosztika [...] János közegészségt n dr Paál István közegészségtan dn Z élénk a [...]
28. 1949. május 11., XI. rendkívüli ülés (21_8. oldal)
Az uj demonstrátori állásra Molnár István IV f é oth megválasztását [...] kéri A Kar ágy Molnár István mint Ositári László IV f [...] kéri Bejelenti továbbá hogy dr Feuer György tanársegédet február 1 i [...]
29. 1947. június 27., X. rendes ülés (11_40. oldal)
[...] kő rbonctan élettan dr Kagy István ár Feuer György dr Pettk 5 Urna Barcsay István dr Reinbold Alice bonctan orvosi [...] x Mikló s dr Lichtneckert István kd rtan közegé sz ségtan [...]
30. Egyetemi doktorrá avatottak 1995-96-ban (190. oldal)
[...] 4 Biró Imre 5588 5 Feuer Gábor 5628 6 Hudoba György [...] Visnyei Aladár 5608 17 Zentei István 5607 190
31. 1948. október 22. (32. oldal)
[...] Jánost Gaál Évát Pál falvy Istvánt Jakucs Lászlónét 2 SSEH 5 [...] Risztics Emíliát Fitzné Petres Évát Feuer Lászlót Hanák Pétert Kovancsek Erzsébetet Révész Andrást Szép István Ádám Andrást Gointein Gábort Nagy [...]
32. Második rész - Ünnepély, jelentések (126. oldal)
[...] Dómján Ottó L II Dömök István L II Dömötör László L [...] Drabant Sándor L III Dubovitz István II Durkó Etelec I II [...] EI Fazekas Ferenc IL Fehér István Róbert I II Fehér István I Fehér Tibor IL Feit [...] Endre I Fényes Miklós I Feuer Ferenc II Ficza Endre L [...]
33. 1947.május 30., IX. rendes ülés (10_31. oldal)
[...] ár Tóth Viola kórbonctan ár Feuer György orv vegytan dr Ormos [...] dr Ketényi Géza élettan Barcsay István orv vegytan dr Lichtneckert I [...]
34. 1946. október 12., V. rendkívüli ülés (17_15. oldal)
[...] adjunktus 1946 XI 1 Faál István appr okl gy Till f [...] belgyógyászati klinika számára étengedve Dr Feuer György jr Pettkó Emma Dr [...]
35. 1947. március 28., VII. rendes ülés (7_21. oldal)
[...] xiónayréoor bexgyógy Gergely Menyhért Paél István iktória s eneszet dr Iiárton [...] Kagdolna dr HaLmágyi Dénes dr Feuer György bő rgjó gy ideg [...]
36. 1948. július 8., XIX. rendkívüli ülés (29_9. oldal)
[...] tanszék mellé meghosszabbitásra előterjesztetteket dr Feuer G yörgy IX f o [...] a bonctani intézetnél dr Nagy István intézeti tanári kinevezésével felszabaduló adjunktusi [...]
37. 1946. december 10., IV. rendes ülés (417. oldal)
[...] E f r őt Bruck István Feuer Endre r Bucsi Ágnes Frit [...] Nándor Frt nk Sándor Fisch István rDcf E Г V Vopb [...]
38. 1961. szeptember 18., I. egyetemi tanácsülés (82. oldal)
[...] Fejes Béla 1911 dec 2 Feuer Egon Henrik 191 o nov [...] Gyula 1911 dec 9 Rusznyák István 1911 nov 11 Sándor János [...]
39. 1961. szeptember 13., I. rendes kari tanácsülés (110. oldal)
[...] Bála 1911 dec 2 7 Feuer Egon Henrik 191 o nov [...] o nov 5 34 Husznyák István 1911 nov ll 35 Sándor [...]
40. 1948. október 22. (55. oldal)
[...] Risztics Emíliát Fitzné Petres Évát Feuer Lászlót Ilanák Pétert Kovancs l a Erzsébetet Révész Andrást Szép Istváné Adóm Andrást Go int ein [...]
41. Név- és tárgymutató
[...] baromfik egészségi igazol­ványa 125 Ellő István gyógyszertárnyitási kérelme 851 Építési és [...] Gyula dr testnevelési tagsága 299 Feuer Árpád dr orvosi oklevele 1513 [...]
43. 6.1 1928. május 23. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 597 • 599
[...] Bajza u 44 8 dr Feuer Simon VII Szövetség u 14 [...] 12 dr Steller László VIII István u 40 13 dr Nagy [...]
44. Nyomtatásban megjelent művek (111. oldal)
[...] 1736 1737 PÁL FERENC SLEZSÁK ISTVÁN PUNGOR ERNŐ Oszcillometriás mérések áramló [...] 178 p PÁSZTOR ENDRE PERJÉSI ISTVÁN FODOR JÓZSEF GYURKOVICS ISTVÁN A z ESKA olajadalék alkalmazásának [...] PÁTZAY GYÖRGY TÓTH BÉLA SZABÓ ISTVÁN Numerical simulation of multicompo­nent ion [...] 14 Deutscher Flammentag Verbrennung und Feuerungen Stuttgart 1989 Düsseldorf VDI Verl [...]
45. Tudományos szakirodalmi tevékenység 1987-ben (390. oldal)
[...] VDI Berichte 645 Ver­brennung und Feuerungen 13 Deutscher Flammentag Düsseldorf VDI [...] ülésszak Természettudományi szekció Győr Széchenyi István Közlekedési és Távközlési Müszeki Főiskola [...] 8 11 p 1041 PERJESI István PESTI Róbert Raszcset poter dvigatelej [...]
46. Az egyetem oktatóinak kutatási és tudományos tevékenysége (99. oldal)
[...] No 2 1962 Dr Kálmán Istvánnal együtt Száday Rezső docens Gépészeti [...] Társszerző Láng L Dr Kalmár István adjunktus Diesel motorok Egyetemi jegyzet [...] Hűtőipar 1962 2 sz Móritz István adjunktus Gresskessel Feuerungen Buchbesprechung Periodica Polytechnica 1962 3 [...]