29. oldal, 566 találat (0,241 másodperc)

Találatok

561. Név- és tárgymutató
[...] bizottsági tag megválasztása 343 1166 Bozóky Ádám dr bizottsági póttag be­hívása [...] tag 829 megválasztása 343 Bródy István kérvénye szinháznyitási engedélyért 840 1124 [...]
562. Név- és tárgymutató
[...] Imre adófelsz biz tagsága Bihari István dr orvosi oklevele Bihari és [...] dr közp vál tagsága telekszabályozás Bozóky Ádám dr közp vál tagsága [...]
563. 8. 1930. junius 4. rendkivüli közgyűlés jegyzőkönyve • 1011 • 1012 • 1013
[...] Gyula dr Tabódy Tibor Takács István dr Tauffer Gábor dr Török [...] felkéri dr Bánóczi László dr Bozóky Ádám dr Homonnay Tivadar Kállay [...]
564. Név- és tárgymutató
[...] segélye 424 1136 1398 Bethlen István miniszterelnök leirata 947 Betegsegélyző kiterjesztése [...] 294 közp vál tagsága 297 Bozóky Ádám dr közp vál tagsága [...]
565. 11.10 1928. november 15. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve • 1272 • 1273 • 1274 • 1275
[...] dr Blaskó Artúr Blieszner Ágoston Bozóky Ádám dr Brunekker Lajos Büchler [...] Szigeti János Tabódy Tibor Takács István dr Tauffer Gábor dr vitéz [...]
566. 1949. június 1., 1948/49. tanévi kilencedik rendes ülése • Jelenlévők felsorolása. • Távollévők felsorolása. • 1. A VKM-től érkezett leiratok: • 2. Rektori átiratok: • 3. Idegen hatóságoktól érkezett iratok: • 4. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: • 5. A kari Tanulmányi Bizottságjegyzőkönyveinek bemutatása. • 6. Az 1948/49. tanévi pályamunkák bírálatának ismertetése. • 7. Az 1949/50. tanévi pályatételek kitűzésére 10 napos határidő megadása. • 8. I. és II. szigorlati bizottság megalakítása az 1949. év hátralévő részére. • 9. Az 1949/50. tanévi államvizsga bizottságok megalakítása. • 10. Az 1949/50. tanévi lektori megbízások. • 11. A Tanulmányi Bizottság határozatainak ismertetése a leckelátogatási kedvezmények tárgyában. • 12. Előterjesztés Holub József ny. r. tanár Kérészy Zoltán és Bozóky Géza nyugalmazott ny. r. tanárok tudóspótlékban való részesítése tárgyában. • 13. A rektor választók kiküldésének levétele a napirendről. • 14. Az 1949/50. tanévi dékán megválasztásának levétel a napirendről. • 15. Előterjesztés Apáthy Zoltán szigorlatra bocsátási kérelme tárgyában. • 16. Hallgatói kérelmek ismertetése: • 17. Hallgatói kérelmek ismertetése: • 18. Két hallgató javaslatba hozása az MTA könyvajándékára. • 19. Tanulmányi Bizottság indítványa a VKM felé országos pályatételek meghirdetése tárgyában. • 20. Tanulmányi Bizottság indítványa a nyelvtanulás előmozdítása tárgyában. • 21. Tanulmányi Bizottság indítványa a hallgatókat érintő ügyek tárgyalására a MEFESZ kari képviselőjének meghívása tárgyában. • 22. A MEFESZ valamint a tanulókörök működésének ismertetése. • Az ülés berekesztése. (150. oldal)
[...] i IX renues üléséről Csekev István dékán elnökletével Vinkler János Schaurek [...] Óriás Nándor Esztergár Lajos Losonczy István Rudolf Lóránt és Kislégi Nagy [...] 1948 49 D sz Losonczy István Jogtuaományi móa szertan c heti [...]