2. oldal, 41 találat (0,948 másodperc)

Találatok

21. 1924. szeptember 11. (17. oldal)
[...] tanár előadó beterjeszti javaslatát Eőry István gyógyszerészhallgató kéré­se tárgyában A kar az előadó javaslatát magáévá téve Eőry Istvánt a fizika kémia és mineralogia [...]
22. 1948. november 17. (118. oldal)
[...] 49 d sz Tárgy Yinkovits István jh kérése Dékán Yinkovits István jogh Ugatónak meg­engedte hogy jogi [...]
23. 1966.07.27 (501. oldal)
[...] kifáaook biatositani és fcter dános kérése hogy as K 18 döntésénél [...] helyes sruny kislak táaáfc átér István nagyon egyetért Sinkovlos dékánm k [...] atrók c bálnán egyetért Slnkovics István javaslatával Vélemény sserlnt as itnllaaiaablkai [...] avatása után kerüljön sor Gátér István elmondja hogy a moöt épülőben [...]
24. 1927. május 4. VIII. rendkívüli ülés (179. oldal)
Miladonövits kérése egyező tar­talmú Vernaeski Istvánnak 1702 1024 25 sz kérésével [...] javára el intézettnek állittatik Vernacski István kérésében egyút­tal hivatkozás van a [...]
25. 1949. december 14. (90. oldal)
[...] 50 d sz Tárgy Szépligeti István szakaltiszt beosztása 1 Az egyetem [...] 1949 50 számú leiratával Szépligeti István szakaltisztet karunkhoz helyezte át szolgálattételre [...] ügyiratok kuhatár újbóli üzembehelyezésére személy­zet kérése Karunk a gazdasági igazgatótól azt [...]
26. 1971.06.30. (195. oldal)
Kérése bölcsészdoktori szigorlata alapján a kandidátusi [...] György egyetemi tanár Dr Diószegi István egyetemi docens summa cum laude [...]
28. 1946. október 30. (57. oldal)
[...] d sz Tárgy ISEPY TAMÁS kérése babéros doktorrá avatás iránt Előadó [...] NIZSALOVSZKY ENDRE ás Dr SZÁSZY ISTVÁN ny r tanárok java­solják hogy [...]
29. 1953. április 1. (371. oldal)
[...] a II félévben kapják Hollós István az iskolalátogatások alkalmával azt tapasztalta [...] hozzáfűzni valója tegye meg Tálasi István elvtárs hozzászólásában nyomatékkel felhivja beszámoló [...] Nádor György elvtársnak az a kérése hogy a beszámolóban érintett cinizmust [...]
30. 1937. december 10. (58. oldal)
[...] felolvassa Teller Frigyes egyetemi előadáó kérése Ügyében irt jelentését A Kar [...] Karral 686 D sz Györffy István és Éntz Géza ny r [...]
31. 1948. március 10. (405. oldal)
[...] hogy Dr SÁHFFY ZOL TÁN kérése elsősorban vétessék figyelembe annál inkább [...] A kar meghallgatván Dr SZÁSZY ISTVÁN ny r t nár előadmányát [...]
32. 1944. október 27. (39. oldal)
[...] Horváth tír nő és ais István már a kiült évben is [...] a harmadik folyamodónak uűgor Ernőnek kérése nem volt teljesíthető a Kar [...]
33. 1933. november 11. (42. oldal)
[...] ny r tanár előterjeszti Hollő István utólagos indexlátt amozás iránti kérelmét [...] j a hogy folyamodónak a kérése pártololag terjesztessék a Kar elé [...]
34. 1938. március 29. (130. oldal)
980 D sz Rybár István ny r tanár előterjeszti Rapaich [...] látta­moztassák Előadó javasolja hogy folyamodó kérése az esetben telje­síthessék ha mulasztását [...]
35. 1930. február 26. III. rendes ülés (44. oldal)
[...] Sándor jh íhea Icgus azon kérése ügyében hogy folyó 7 felévének [...] nem tudtak felmutatni továbbá Hegedűs István és Székely Gyula jogsz i [...]
36. 1946. július 18. (396. oldal)
[...] rlcl wél lel bir úgy kérése újból t árgyalhátó Pais De [...] szakosztály a oyaslatot elfogadja Hajnal István ny r tanár előterjeszti jtzián [...]
37. 1931. január 23. (62. oldal)
[...] Antal h tanár dr Hajnal István íy r tanárnak átadta Az [...] inthogy folyamodót mulasztás nem erheli kérése teljesittessék A Kar a j [...]
38. 1963. július 16. (1001. oldal)
[...] arany Frenyó Lajos arany Jalcucs István arany Kicska Sándor arany Dr [...] fokozatát s igy Király Tibor kérése tárgytalanná vált Az ET ezután [...]
39. 1969.03.28. (110. oldal)
[...] függ erre azonban a kar kérése ellenére még nem kerülhetett sor [...] szeret­né a kar ha Sinkovics István venné át a tanszék vezetését [...]
40. 1961. március 23. (153. oldal)
[...] temezésével kapcsolatban tesz észrevételt Gordos István adjunktus A Pedagógiai Tanszék észrevételeit [...] dékánhelyettes Véleménye szerint Soó professzor kérése minden további nélkül teljesíthető Bulla [...]