101 találat (0,272 másodperc)

Találatok

1. Ülésnapok • 1939-82 (1939-III-349. oldal)
[...] 38 66 özv Gyorffy Bengyel Sándorné és a m kir miniszterelnök [...] 81 Szinyei Mérse István 68 vitéz Horthy István 70 Szmreesányi Lajos [...] elnöki megemlékezés 335 81 Zsindely Sándorné köszönete a felsőház részvétéért 81 [...] Ertl János írom 360 81 Farkas Géza írom 360 81 Feilitzsch [...]
2. 1941-01-19 / 15. szám
[...] Lukáts Imréné Lohinszky Józsefné Leitersdorfer Sándorné vitéz Mó­zes Mihályiiné dr Mátyás Mátyásné [...] Jeriöné Platsinlár Andrásáé dr Rudas Sán­dorné Radó Andráíné Radó Sándorné Ren­ner Frigyesné dr Rostál Sándorné Re tezár Menyliártné dr Szabó [...] kétfátt f mníec Iáiéi diákok Farkas Itnre Közismert diákoperettjének ragyogó filmváltozata [...]
3. 1926 / 1. szám • Tomcsányi Móric dr.: A magyar közigazgatási jog alapintézményei. Budapest, 1926. 402. old. [Könyvismertetés] (Oldal 14. oldal)
[...] Mailloi Nándor és neje Hodobay Sándorné dr né Bruckner Győzőné dr [...] bárónővel Koppányi Dénestől aki Hodobay Sándornéval Oláh Bélától a MEFHOSz el­nökétől [...] Gyula Tarnay Gyuláné Téglássy Andrásné Vitéz Győzőné 300 000 K Istvánffy [...] Zsigmondné Bortoly Béláné Darvas Béláné Farkas Gízáné Fischl Elemérné Gallov Károlyné [...]
4. 1941-02-18 / 40. szám
[...] Bálint Margit Mi kóla Margit Farkas Jolán Steinhübel Ju­ci Kómis Sárika [...] Qu tárt Károlyné dr Nagy Sándorné Nagy Ernöné Suáh Andorne Csűrös Istvánné dr Gardó Emiimé Pelényi Sándorné Szabó Sándorné Bruckné Ir Pallos Ma­rianne Német [...] Lász lónél Pásztory Pálné Losonezv Sándor­né Kapitány Lászlódé dr vitéz Biró Gyű láné Cseke Domokosáé [...]
5. 1941-02-18 / 40. szám
[...] Baross est 1 I Bölényt Sándorné ífagy sikerrel zajlott je szombat [...] Közgazdi ági Akadémia tanári karát vitéz dr Bíró Gyula mezőgazdasági akadémia [...] rövi debb beszédet Ezt követte Farkas István hatásos felszólalása és Adorján [...] Bálint Margit Mikola Margit J Farkas Jolán Slfiubibel Juci Komis Sáriba [...]
6. 1942-05-02 / 99. szám
[...] életében cimmel tart előadást a Farkas utcai református templom ban Mágnás [...] rolyné Egyed Lajosné Bi sztrai Farkas Im réné Finaler Sándorné özv Fodor Antalné Forgács Miklósi [...] Templomi ünnepélyt rendeznek vasár­nap a Farkas uteai református templomban A Farkas utcai református templomban má­jus 3 [...]
7. 1944-02-22 / 42. szám
[...] valósággal lehetetlen a gya­logközlekedés a farkasok miatt Borsa és Bor sabánya között több bányászt 40 farkasból áiló csorda támadott meg A [...] gázolt el a farkascsordából több farkast A MAI MAGYAR TÁRSADALOM AZ [...] értesült arról hogy szőkefalvi Nagy Sándorné üzletében nagymennyiségű vászonárut lehet kapni [...]
8. 1942-02-19 / 40. szám
[...] Varga Jenöné Bokor Agostonné dr vitéz Berde Károlyné Kádul Lajosné dr [...] Pál ué Sándor Éva Alriser Sándorné Nyirő Józsefné Lukács Béláné Kiss [...] Gri­gori Anna Lápossy Ferencné dr Farkas Béláné Toţii Katalin Dániel Gyuláné [...] Mildósné Diőssy Ernőné Székely Béláné Farkas Béláné Pap Istvánná Salamon ASajosnő [...]
9. 1942-09-11 / 205. szám
[...] Kamara elnöksége Istentisztelet a kolozsvári Farkas ut­cai templomban Pénteken szeptember li­án [...] Margit dr Gajári Ist­vánná Pogány Sándorné Csergő Györgytté Szucsigan Lajosné Füzesi [...] Tábor elnöknője Budapest szeptember 10 Vitéz Keresztes Fischer Ferencné a belügyminiszter [...] ünnepélyesen búcsúz­tatták A búcsúztatáson megjelentek vitéz Keresztes Fischer Ferenc belügyminiszter vitéz Kárpdthy Karailló m kir gyalogsági [...]
10. 1944 / 1. szám • Magyar Figyelő • Időszerű politikai kérdések folyóiratunkban (_5. oldal)
[...] Burlts Pál dr Búzás Gerö vitéz Czebe Valér dr Czlffra Kálmán [...] Esső Sándor Fancsali Nelly dr Farkas László Fábián János Fehér Endre [...] Jánky Gyula Járási Leventeparancsnokság Oklánd vitéz Jékey Sándorné Jóna Sándor br Jósika János [...]
11. 1944-06-04 / 125. szám
KtimüJSXG 2 1944 JUNIUS 4 Vitéz Ricsoi Uiilarik Béla kormánybiztos Kolozsváron [...] Georg Fülöp Sándor Fábián János Farkas Póterné Friede Hendricb Fielich Vil­mos [...] 7 éves Grosa János Gáli Sándorné Győré Tstván Gyökér Gyula Horváth [...] Nagy László Olá Gábor Ölá Sándorné szül Bo csai Olá Lászlóné [...]
12. 1943-12-11 / 280. szám
[...] József Magyar dalok egyve­leg 4 Vitéz Pongrácz István Honvéd toborző 5 [...] dobogóján Közreműködik Tutsek Piroska ének Farkas Márta hegedű Weixelgärt ner Egon [...] könyvtárszobában Az íróval beszélget GeesÖ Sándorné 21 30 Liszt IX magyar [...] 20 45 Krisztus Pilátus előtt Farkas Zoltán előadása Munkácsy képéről 21 [...]
13. 1943-03-09 / 55. szám
[...] a római katolikus főgimnázium dísz­termében Farkas utca 2 sz H emelet [...] vagy amint ők nevezik falugyűlését Vitéz primőr pávai Vájná Viktor ny [...] után főbíróvá közfel­kiáltással továbbra Is vitéz pávai Vájná Viktort majd ugyancsak [...] közigazgatási bírósági tanácselnök dr Cseh Sándorné Rt lgazgatóné Cstky Gábor dr [...]
14. 1940-04-21 / 92. szám
[...] Dénes 10 Partha Endre 20 Vitéz András 20 Bariba Jolán 20 [...] 5 Nagy József 5 Mihner Sándorné 5 Dónátb Dénes 10 Vitéz Dani 5 Kiss Ádám 5 özv Puj Ignác né 10 Farkas József 30 Bakó Lajos 20 [...] 50 Ü 2 V Fothy Sándorné 100 Takáts István 20 Kugel [...]
15. 1941-05-31 / 124. szám
[...] A Népművelés rendezése Be­szélő Gecső Sándorné 18 30 Cavour és a [...] 8 A FÜLEMÜLE Szabados Árpád Farkas Ferenc zenés szinjátéka Főszereplők Fényes [...] FÜLEMÜLE Ház EU 1 ENE VITÉZ TIBOR LESZ A KOLOZSVÁRI OPERA [...] illetve az Opera rendezője lesz Vitéz Tibor a kiváló operaénekes Vitéz Welser Ti­bor régi kolozsvári családból [...]
16. 1943-03-25 / 68. szám
[...] Makk s Nándonüt dr Imreh Sándornét Var­sányi Ferencnét Elekes Andrásnét és [...] Jenőné Kárpáthy Karolyné Makira Elekné vitéz Vargha István­ná Sala Jáncsné Gyarmati [...] Kalmár Tiborné Ferencz Árpádné Németh Sándorné Bojár Pálné Lakatos Jánosné Vincze [...] Mátyás király á tál alapítót Farkas utcai templomban lesz háőaadó református [...]
17. 1942-05-01 / 98. szám
[...] ecskev Kírolyné Egyed Lajosáé bisztrai Far­kas Imréné Finzler Sándornc özv Fodor [...] Miklósné Gyarmathy Miklósné dr Györfi Sándorné Ilajdu Gyuláné Kövér Rózsa dr Keledy Tibomé vitéz Kékessy Lő rincné Kompanek Jánosné [...] utca 11 a hadigondozó iroda Farkas utca 4 szám alatt földszint [...]
18. 1942-08-22 / 189. szám
[...] Nemes Jánosné Petri And­rásné Szegedi Sándorné özv Szekeres Já­Kolo s vár [...] ünneplé­sének napja is Azzá avatta vitéz nagybá­nyai Horthy Miklósné Kormányzó Urunk [...] községben ahova az alispánt elkísérte Far­kas Kálmán föszolgabiró és i ueségc [...] az egyszerű falusi em­berek leikéből Farkas Kálmánná átadta a kitüntetést Czendi [...]
19. 1941-03-15 / 62. szám
[...] solni a csütörtöki előadási Péfkeken VITÉZ LÉLEK Tamási Áron nagysikerű szteiótéka [...] Hí­rek 8 10 clr Debreczeni Sándorné magyar nótákat zongorázik 8 30 [...] árukban Széchenyi tér 17 emeleten Far­kasnál F MODERN ebédlő eladó Álegtekintbető [...] 60 100 liter tehén bivalytejet Far­kas utca 6 emelet 12 ajtó [...]
20. 1942-02-04 / 27. szám
[...] közönségnek igényléseivel ezután nem a Farkas utca 4 szám alatt müködö [...] Hösök tere Ipar Jancsó János vi­téz János Zs Kakas I Kályhás [...] Andomé dr Nagy József­né Jeremiás Sándorné Venezel Ilona Pauer Ödönné Lohinszky [...] Halmay Dezsöné Lacz kovits Ernőné Vitéz Tiborné dr Vékás La jósné [...]