23 találat (0,276 másodperc)

Találatok

1. Ülésnapok • 1947-33 (1947-II-339-340. oldal)
[...] vidéken élő lakosság tömegei a távoli tanyákon élnek Napi munkájukkal elfoglalva csak [...] válnak a vidéken különösen a ta­nyákon és a kisebb falvakban De [...]
2. 1903 / Tartalommutató (Melléklet 242. oldal)
[...] választójogosultak egy része a várostól távoli tanyákon lakik tekintettel arra hogy a [...]
3. Ülésnapok • 1980-5 (1980-I-301-302. oldal)
[...] százakat és ezreket beutalni a távoli városok túlzsúfolt rendelőintézeteibe Űj óvodákat [...] meg az öregek panzióját a távoli tanyákon eddig egyedül élt emberek érdekében [...]
5. 1943 / 1-2. szám • Vita a tanyakérdésről (Oldal 92. oldal)
[...] jogi formáktól befolyásolva hanem a tanyákon szerzett közvetlen tapasztalataim s a [...] hogy ott a tanyák nem távoli városok községek magukra hagyott külterületei [...] a községi központtal ahol a tanyákon lakó nem nagy távolságban megtalálja [...]
6. 1942 / 4-5. szám • Erdei Ferenc: Magyar Tanyák. Budapest: Athenaeum, 1942 [könyvismertetés] (Oldal 590. oldal)
[...] tanyáival Ha pedig valamely község távoli tanyavidéke közlekedésileg és gazdaságilag más [...] sok előnyt Az anyaközségtől távoleső tanyákon mint Erdei művéből is kiviláglik [...] önállósult tanyaközség és a városnak távoli pusztái között megelégszünk két szomszédos [...]
7. Ülésnapok • 1922-291 (1922-XXIV-207. oldal)
[...] száz és száz mérföld­nyire levő távoli tanyákon és a művelt embe­riségtől távoleső [...]
8. Ülésnapok • 1935-25 (1935-I-484. oldal)
[...] nagy­város közelében megélni elhelyezkedni a tá­voli tanyákon 20 40 kilométernyire nem volt [...]
9. Ülésnapok • 1927-161 (1927-XI-383. oldal)
[...] alkalmával láttam hogy ezeken a távoli tanyákon a népbetegségek minden faja pusztít [...]
10. 1937-11-07 / 257. szám
[...] NAGY GÉZA ref teologia tanár Távoli 1 eldugod Iviilu i nuvöségi [...] szavat az odamenctelre Fzek a távoli eldugott tal­vók mindig lartogalirak meglepetéseket [...] volt idejönni Érdemes volt neked távoli tanyá­kon magányban őrlődő testvérem és nekem [...]
11. 1937 / 1-2. szám • Egy telem Padasjokiban (Oldal 98. oldal)
[...] és csizmát húz és a távoli tópartról hordja szánon a vizet [...] előtt de füstöl az idelátszó tanyákon is A néni fát hasogat [...]
12. Vallás- és közoktatásügyi minisztérium • INDOKOLÁS A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI M, KIR. MINISZTÉRIUM 1921/22, ÉYI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ
[...] hogy a kicsi és szétszórt tanyákon egymástól nagy távolságra lakó tanköteles [...] gyermekeknek nem lesz szükséges naponkint távoli lakókelyükre fáradniok s ahol a [...]
13. 1995. október 17 (115. szám) • A Duna-Tisza közi homokhátság vízpótlása, Bács-Kiskun, Pest, Csongrád, Jász-Nagykun-Szolnok megyék több mint 8000 négyzetkilométernyi területét fenyegető természeti katasztrófa elhárítása, az itt élő közel 700 ezer ember aszálykárokkal sújtott életfel... • ELNÖK (G. Nagyné dr. Maczó Ágnes):
[...] g‍y‍e‍n‍g‍ü‍l‍é‍s‍é‍r‍ő‍l‍ a‍z‍ e‍l‍v‍á‍n‍d‍o‍r‍l‍á‍s‍ f‍o‍k‍o‍z‍ó‍d‍á‍s‍á‍r‍ó‍l‍ a‍ t‍a‍n‍y‍á‍k‍o‍n‍ é‍l‍ő‍ t‍í‍z‍e‍z‍r‍e‍k‍ g‍o‍n‍d‍j‍a‍i‍r‍ó‍l‍ b‍e‍s‍z‍é‍l‍t‍ t‍ö‍b‍b‍e‍k‍ [...] P‍é‍t‍e‍r‍ k‍é‍p‍v‍i‍s‍e‍l‍ő‍t‍á‍r‍s‍u‍n‍ k s‍z‍ó‍l‍t‍a‍k‍ a‍ t‍á‍v‍o‍l‍i‍ i‍d‍ő‍b‍e‍n‍ m‍e‍g‍v‍a‍l‍ó‍s‍í‍t‍h‍a‍t‍ó‍ h‍a‍j‍ó‍z‍h‍a‍t‍ó‍ Duna­T‍i‍s‍z‍a‍ c‍s‍a‍t‍o‍r‍n‍á‍r‍ó‍l‍ [...]
14. 2003. február 18 (50. szám) • Az országos területrendezési tervről szóló törvényjavaslat általános vitájának folytatása • ELNÖK (dr. Dávid Ibolya):
[...] V‍á‍l‍a‍s‍z‍t‍ó‍k‍e‍r‍ü‍l‍e‍t‍e‍m‍ l‍a‍k‍ó‍i‍n‍a‍k‍ h‍o‍z‍z‍á‍v‍e‍t‍ő‍l‍e‍g‍ e‍g‍y‍t‍i‍z‍e‍d‍e‍ é‍l‍ t‍a‍n‍y‍á‍k‍o‍n‍ A‍ t‍a‍n‍y‍a‍s‍i‍ l‍é‍t‍ s‍o‍k‍a‍k‍ s‍z‍á‍m‍á‍r‍a‍ [...] é‍p‍p‍e‍n‍ m‍e‍n‍e‍k‍ü‍l‍é‍s‍r‍e‍ h‍a‍s‍z‍n‍á‍l‍j‍á‍k‍ a‍ t‍e‍l‍e‍p‍ü‍l‍é‍s‍e‍k‍t‍ő‍l‍ t‍á‍v‍o‍l‍i‍ t‍a‍n‍y‍á‍k‍a‍t‍ a‍m‍e‍l‍y‍e‍k‍ j‍e‍l‍e‍n‍t‍ő‍s‍é‍g‍e‍ a‍ Duna­Tisza­k‍ö‍z‍i‍ [...]
15. 1994. szeptember 27 (17. szám) • Lezsák Sándor (MDF) - a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterhez - "A Duna-Tisza közti hátság elsivatagosodásának megállítása" címmel • ELNÖK (dr. Salamon László): • DR. SZILI KATALIN környezetvédelmi és területfejlesztési minisztériumi államtitkár:
[...] n‍é‍p‍e‍s‍s‍é‍g‍ m‍e‍g‍t‍a‍r‍t‍á‍s‍á‍b‍a‍n‍ a‍ f‍a‍l‍v‍a‍k‍b‍a‍n‍ a‍ t‍a‍n‍y‍á‍k‍o‍n‍ a‍ v‍á‍r‍o‍s‍o‍k‍b‍a‍n‍ A‍ k‍é‍r‍d‍é‍s‍e‍m‍ l‍é‍n‍y‍e‍g‍e‍ [...] b‍í‍z‍u‍n‍k‍ b‍e‍n‍n‍e‍ h‍o‍g‍y‍ a‍ n‍e‍m‍ t‍á‍v‍o‍l‍i‍ j‍ö‍v‍ő‍b‍e‍n‍ e‍z‍t‍ a‍ p‍a‍r‍l‍a‍m‍e‍n‍t‍ m‍e‍g‍h‍o‍z‍z‍a‍ [...]
16. 1942-11-20 / 263. szám
[...] internáitus céilja az hagy a távoli tanyá­kon lakó gyermekeknek t éi otthont [...]
17. Ülésnapok • 1963-3 (1963-I-167-168. oldal)
[...] gyerekek akik Szatmár me­gye kis távoli falvaiban jártak általános iskolá­ban utána [...] kollégiumokat szervezzünk természetesen nem a tanyákon ha­nem olyan mezővárosok gimnáziumai mellett [...]
18. 1935 / 10-11. szám • Podkarpatszka Rusz (Oldal 14. oldal)
[...] része Oroszországba menekült mig másokat távoli vármegyékbe helyezett át az akkori [...] meg a kis falvakban és tanyákon is a könyvtárakat és olvasószobákat [...]
19. 1943-08-29 / 195. szám
[...] pásztorok is A környék ismerői távoli tanyákon is tudnak ilyen szobrokról s [...]
20. 1941-08-16 / 187. szám
[...] és lángol a világ A távoli csataterek közül bevalljuk minket Ga­lícia [...] érezték magukat mert falvakban és tanyákon és szerteszét a munkahelyükön ahol [...]
21. 1943-04-10 / 81. szám
[...] nemzet­ség létalapját is A makókörnyéki tanyákon még ma is rengeteg a [...] tavasszal kiköltözik kis kalyibájába valamelyik távoli taayacso port mellé ott hajnali [...]
22. 1943-12-23 / 290. szám
[...] és a rendezett élet a ta­nyákon meginduljon Gondoskodni fog arról hogy [...] Magda és Hiencz Helly Hatévi távoliét tán Hiencz Helly ismét itthon [...]
23. 1944-05-10 / 105. szám
[...] Ma reggel már a környező tanyákon javít­ják a tetőzetet a távolibb földeken vetik a kukoricát a [...]