661 találat (0,276 másodperc)

Találatok

1. Irományszámok • 1865-152 (1865-I-372. oldal)
[...] k A m ásolat hiteléül Bozóky István s k közmunka és közlekedési [...]
4. Irományszámok • 1865-198. Törvényjavaslat a magyar éjszak-keleti vasut kiépitése tárgyában (1865-IV-65. oldal)
[...] s k A másolat hiteléül Bozóky István s k aligazgató KÉPVH IROMÁNYOK [...]
11. Irományszámok • 1872-475. A közmunka és közlekedési- és pénzügyi ministerek együttes jelentése a keleti vasut ügyének állásáról (1872-VIII-93. oldal)
[...] m p A másolat hiteleül Bozóky István s k s h aligazgató [...] s k A másolat hiteléül Bozóky István s k s h aligazgató [...]
13. Irományszámok • 1872-475. A közmunka és közlekedési- és pénzügyi ministerek együttes jelentése a keleti vasut ügyének állásáról (1872-VIII-96. oldal)
[...] m p A másolat hiteléül Bozóky István s k s h aligazgató [...] Lónyay Menyhért pénzügyminister ur Gorove István kereskedelmi minister ur Hollán Ernő [...]
14. Irományszámok • 1872-475. A közmunka és közlekedési- és pénzügyi ministerek együttes jelentése a keleti vasut ügyének állásáról (1872-VIII-101. oldal)
[...] Mikó Imre A másolat hiteléül Bozóky s k s h aligazgató [...] Lónyay Menyhért pénzügyminister ur Gorove István földmivelés ipar és kereskedelmi minister [...]
16. Irományszámok • 1872-475. A közmunka és közlekedési- és pénzügyi ministerek együttes jelentése a keleti vasut ügyének állásáról (1872-VIII-212. oldal)
[...] s megelégedéssel veszem tudomásul Gorove István s k A másolat hiteléül Bozóky s k s h aligazgató [...]
17. Irományszámok • 1872-475. A közmunka és közlekedési- és pénzügyi ministerek együttes jelentése a keleti vasut ügyének állásáról (1872-VIII-213. oldal)
[...] eredményéről a jelentést elvárom Gorove István s k A másolat hiteléül Bozóky s k 13 i közmunka [...] jelentést jóváhagyólag tudomásul venni Gorove István s k A másolat hiteleül Bozóky s k s h aligazgató [...]
21. Irományszámok • 1872-516. Pótjelentés a keleti vasut ügyének állásáról (1872-IX-168. oldal)
[...] frt elégséges A másolat hiteléül Bozóky István s k s h aligazgató [...] s k A másolat hiíaléül Bozóky Satván s k s h [...]
23. Irományszámok • 1872-516. Pótjelentés a keleti vasut ügyének állásáról (1872-IX-172. oldal)
[...] österreichische Vereinsbank A másolat hiteléül Bozóky István s k s h aligazgató [...]
24. Irományszámok • 1872-516. Pótjelentés a keleti vasut ügyének állásáról (1872-IX-174. oldal)
[...] Marz 1873 A másolat hiteléül Bozóky István s h aligazgató C ad [...] Marz 1873 A másolat hiteléül Bozóky István s h aligazgató Sr Excellenz [...]
25. Irományszámok • 1872-516. Pótjelentés a keleti vasut ügyének állásáról (1872-IX-176. oldal)
[...] s k A másolat hiteléül Bozóky István s k s h aligazgató [...]
27. Irományszámok • 1872-516. Pótjelentés a keleti vasut ügyének állásáról (1872-IX-238. oldal)
[...] 900 frt A másolat hiteléül Bozóky István s k s h aligazgató [...]
28. Irományszámok • 1872-516. Pótjelentés a keleti vasut ügyének állásáról (1872-IX-240. oldal)
[...] s k A másolat hiteléül Bozóky István s k s h aligaggató [...]
29. Irományszámok • 1872-516. Pótjelentés a keleti vasut ügyének állásáról (1872-IX-241. oldal)
[...] m p A másolat hiteléül Bozóky István s h aligazgató KBPVH IKOMÁNT [...]
31. Irományszámok • 1878-87. Törvényjavaslat a Luiza-út megváltása tárgyában (1878-IV-130. oldal)
[...] napján P h F rdődy István gróf s k Dr Johann [...] s k A másolat hiteléül Bozóky István s h s h aligazgató [...]
32. Irományszámok • 1878-87. Törvényjavaslat a Luiza-út megváltása tárgyában (1878-IV-138. oldal)
[...] in Wien A másolat hiteléül Bozóky István s k s h aligazgató [...]
33. Irományszámok • 1881-611 (1881-VIII-203. oldal)
[...] kötltkedétugyi MiNtiíif A másolat hiteléül Bozőky István fc f h aligazgató M [...]
34. Irományszámok • 1881-611 (1881-VIII-211. oldal)
[...] közlekedésügyi minister A másolat hiteléül Bozóky István s s h aligazgató 27 [...]
35. Irományszámok • 1881-611 (1881-VIII-222. oldal)
[...] közlekedésügyi minister A másolat hiteléül Bozóky István k s h aligazgató
43. Ülésnapok • 1901-283 (1901-XVI-262. oldal)
[...] 283 országos ülés UH Rakovszky István Mi csak a szabadkőmű­vesség ellen [...] legújabb időben igyekeztek becsempészni Rakovszky István Nem igaz mert mikor én [...] Nagy zaj a nép­párton Rakovszky István ismételten közbekiált Elnök Kérem Rakovszky [...] jogakadémia öt tanárának névszerint dr Bozóky Alajos dr Molnár Imre dr [...]
44. Ülésnapok • 1901-341 (1901-XIX-232. oldal)
[...] terjeszszen elő javaslatot hogy Szent István koronáját örökösödés utján a Habsburg­Lotharingiai [...] k a népkör jegyzője Dr Bozóky Árpád s k a kunszentmártoni [...] Hallj uh Ha gr Tisza István miniszterelnök ur se azt a [...] én nagyon féltem gr Tisza István miniszterelnök urat mint jólelkű ember [...]
45.
[...] rágalmazás vétsége miatt följelentett dr Bozóky Árpád orsz képviselő mentelmi ügyében [...] kihágás miatt vádolt Zlinszkj 7 István orsz képviselő mentelmi üg ében [...] érhetlenségi bizottság jelentése gróf Keglevich István képviselő ellen Varságh Zoltán által [...]
46. Irományszámok • 1905-1. Királyi leirat, melylyel az 1905. évi február hó 15-ik napjára összehivott országgyülés megnyitottnak nyilváníttatik • 1905-2. A képviselőház tagjainak osztály szerinti névjegyzéke (1905-I-3. oldal)
[...] Polczner Jenő Posgay Miklós Rakovszky István Rigó Ferencz 35 Russu Siriánu [...] Andor Tallián Béla 40 Tisza István gr Vészi József Vietoris Miklós [...] Dezső b Boncza Miklós 5 Bozóky Árpád Bölöny József Burgyán Aladár [...] Dezső 30 Putnoky Mór Rudnay István Sturmán György Szabó István Szemere Huba 35 Thaly László [...]
47. Irományszámok • 1905-3. A képviselőház tagjainak tanácskozó-osztály szerinti névjegyzéke (1905-I-8. oldal)
[...] gr Bernáth Béla 5 Bethlen István gr Comsa Miklós Craus István Csizmazia Ferencz Dörr Soma 10 [...] Zoltán Vildfeuer Károly 44 Zlinszky István Gyurgyevics Vászó Josipovich Imre Koszovacz Fridolin 4 Popovics István IX Osztály Barcsay Domokos Batthyány [...] Bizony Ákos 5 Bölöny József Bozóky Árpád Blaskovics Sándor Buzáth Ferencz [...]
48. Irományszámok • 1905-4. Az 1905. évi márczius hó 8-án tartott ülésbenj véglegesen igazolt képviselők névjegyzéke (1905-I-9. oldal)
[...] Jenő Bethlen Balázs gr Bethlen István gr Bethlen Sándor gr Bittó [...] Miklós Bornemisza Lajos Botka Béla Bozóky Árpád Bölöny József Brázay Zoltán [...] Burgyán Aladár Buzáth Ferencz Barlovics István Bénák Károly Chernél Gyxúa Ciocán János Comsa Miklós Craus István Csáky Lajos gr Csányi Sándor [...]
49. Irományszámok • 1905-IX. Nyiri Sándor vezérőrnagy, teljhatalmú királyi biztos átirata, melyben arról értesít, hogy ő császári és apostoli királyi Felsége a magyar országgyűlés feloszlatását elhatározván, ennek foganatosítására őt méltóztatott teljhatalmú királyi biztossá kinevezni és kiküldeni (1905-I-110. oldal)
[...] kineveztetése mi­niszterelnökké Országgyűlés egybehivása Tisza István gróf féle kormány felmentése Ülések [...] nélkül pro­grammbeszéd tartása 16 23 Bozóky Árpád sajtó útján elkövetett nyil­vános rágalmazás és becsületsértés 43 57 Bozóky Árpád nyomtatvány útján elköve­tett rágalmazás [...] Aurél izgatás 31 41 Zlinszky István sajtórendőri kihágás 55 69 Névjegyzék [...]
50.
[...] Molnár Albert b Kaas Ivor Bozóky Árpád Ugron Gábor Kapotsffy Jenő [...] Lengyel Zoltán Krasznay Ferencz Zlinszky István és Fogarassy Zsigmond mentelmi ügyeiben [...] jelentésének bemuta­tása melylyel gr Keglevich István összeférhetlenségi ügyére vonatkozó iratoknak a [...] jelentésének tárgyalása a gr Keglevich István összeférhetlenségi ügyére vonatkozó iratok megszerzése [...]
51.
[...] b Kaas Ivor kétrendbeli dr Bozóky Árpád kétrendbeli Ugron Gábor Kapotsfy [...] Zoltán kétrendbeli Krasznay Ferencz Zlinszky István és Fogarassy Zsigmond mentelmi ügyeiben [...] hitelesítése Elnök bejelenti gr Keglevich István elhunytát s b Bánffy Dezsőnek [...] jegyzőkönyv hitelesítése Elnöki előterjesztések Zlinszky István Perczel Dezső képviselő ellen összeférhetlenséget [...]
52. Ülésnapok • 1905-2 (1905-I-7. oldal)
[...] Ernő Krasznay Ferencz VI osztály Bozóky Árpád Vertán Endre b Nopcsa [...] Róbert Baross Jusztin b Vojnits István Vermes Zoltán Zlinszky István Kuszka István gr Bethlen István Ferenczy Géza Rajk Aladár Mihályi [...] Árpád Horváth József Pop Cs István Szappanos István Návay Lajos Zboray Miklós Kubik [...] Ferencz Bénák Károly Popovics Vazul István
53. Ülésnapok • 1905-3 (1905-I-12. oldal)
[...] r Demko Kálmán Boncza Miklós Bozóky Árpád Gsepreghy István Gromon Dezső b Bánffy Dezső [...] Károly Ver tán Endre Vajay István Szemere Huba Rudnay István Lászlóvszky Béla Török Béla Thaly [...] Gábor Vermes Zoltán b Vojnits István gr Wenckheim István Wildfeuer Ká­roly Zlinszky István gr Zselénszki Róbert Dedovics György [...]
54. Ülésnapok • 1905-4 (1905-I-18. oldal)
[...] Horthy Béla Zanella Richárd Vajay István Kúlosi József Uray Miklós Szederkényi [...] Ferenczy Géza Raisz Aladár Rudnay István Szüllő Géza Apáthy Péter Malatinszky [...] Dési Géza Koller Tivadar Huszágh István Marjay Péter Lázár László Lányi [...] Laehne Hugó Simonyi Sema­dam Sándor Bozóky Árpád Bölöny József Nedeczey János [...]
55. Ülésnapok • 1905-4 (1905-I-20. oldal)
[...] a gazdasági bizott­ságra gr Bethlen István 232 Dániel László 232 Hegedüs [...] Kálosi József 233 gr Keglevich István 231 Kubik Béla 233 Olay [...] Pisztóry Mór 233 Popovics Vazul István 232 Samassa János 233 Szatmári [...] Jenő 233 Bittó Dénes 233 Bozóky Árpád 233 Osépán Géza 233
56. Ülésnapok • 1905-5 (1905-I-24. oldal)
[...] gr Bethlen Balázs gr Bethlen István gr Bethlen Sándor Bittó Dénes [...] Miklós Bornemisza Lajos Botka Béla Bozóky Árpád Bölöny József Brázay Zoltán [...] Pavics Ármin Pliverics József Popovics István Popovics Vazul Ist­ván Raisz Aladár Rajk Aladár Rauchbauer [...] Gyula Vi­sontai Soma b Vojnits István gr Wenck­heim István Werner Gyula b Wesselényi Miklős [...]
57. Ülésnapok • 1905-10 (1905-I-50. oldal)
[...] Gyula Vészi József b Vojnits István Werner Gyula Zeyk Károly Zsámbokréthy [...] Jenő Polónyi Géza Pop Cs István Pavics Ármin Pliverics József Popovics István Popovics Vászin István Ráth Endre Rátkay László Révai [...] Sándor Boncza Miklós Botka Béla Bozóky Árpád Burgyán Aladár Barlovics István Bénák Károly Csávossy Béla gr [...]
58. Ülésnapok • 1905-21 (1905-I-210. oldal)
[...] kedden Justh Gyula utóbb Rakovszky István elnöklete alatt Tárgyai A jegyzőkönyv [...] részéről jelen vannak gr Tisza István Lukács Lászlő Hieronymi Károly Cseh [...] tárgyalásának foly­tatása Okolicsányi László jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád T képviselőház Halljuk Halljuk [...] király Madarász József Koronázott király Bozóky Árpád ő Felsége a koronázott [...]
59. Ülésnapok • 1905-21 (1905-I-211. oldal)
[...] sőt ez mint Pop Cs István t képviselőtársam is mondotta meg [...] semmiért sem állok jót Derültség Bozóky Árpád Hát mondom helyénvaló­nak tartanám [...] a kormánynak lemondani Pop Cs István képviselőtársam hivatkozva Kossuthra Deákra Irányi [...] Párbaj miatt Nincs abban semmi Bozóky Árpád ugyanakkor ott ült Mohán [...]
60. Ülésnapok • 1905-21 (1905-I-213. oldal)
[...] Zaj EEnök Csendet kérek i Bozőky Árpád Áttérek t ház az [...] vámterület kérdésére Halljuk balfelöl Tisza István miniszterelnök ur nem mondta ugyan [...] Elnök Csendet kérek képviselő urak Bozóky Árpád a mely szerződés nem­zetközi [...] tenné koczkára mint gróf Tisza István miniszterelnök ur mondta Különben is [...]
61. Ülésnapok • 1905-21 (1905-I-214. oldal)
[...] Zaj Elnök csenget Csendet kérek Bozóky Árpád T ház A 67 [...] Zaj Elnök csenget Csendet kérek Bozóky Árpád T ház A magyar [...] megvan a magyar alkotmány Tisza István miniszterelnök ur ezt a jogot [...]
62. Ülésnapok • 1905-21 (1905-I-215. oldal)
[...] valaki fizetni de gróf Tisza István az erre vonatkozó határozatokat megsemmisítette [...] Mozgás Elnök csenget Csendet kérek Bozóky Árpád Már pedig csúf játék [...] biztosítékát abban látom gróf Tisza István miniszterelnök ur legnagyobb bűnét hogy [...] Ausztriába Gr Zichy Jenő Soha Bozóky Árpád Ugyancsak 1867 ben mi [...]
63. Ülésnapok • 1905-22 (1905-I-241. oldal)
[...] tisztelt képviselők Issekutz Győző és Bozóky Árpád nyelvünk ellen mon­dottak ez [...] Kaas Ivor És most Kovacsevics István Mi pedig kik itt e [...]
64. Ülésnapok • 1905-24 (1905-I-272. oldal)
[...] Jankovics Marczell Kapotsfy Jenő Keller István Lányi Bertalan Molec Dani Nagy [...] Artim Mihály Barabás Béla Bene István gr Benyovszky Móricz Boda Vilmos [...] gr Batthyány Tivadar gr Bethlen István Brázay Zoltán Darányi Ignácz Dedovics [...] Ignácz Bauer Mihály Bornemisza Lajos Bozóky Árpád Burgyán Aladár Oopony Traugott [...]
65. Ülésnapok • 1905-26 (1905-I-288. oldal)
[...] Molnár Albert b Kaas Ivor Bozóky Árpád Ugron Gábor Kapotsffy Jenő [...] Lengyel Zoltán Krasznay Ferencz Zlinszky István és Fogarassy Zsigmond mentelmi ügyeiben [...] részéről jelen vannak gr Tisza István Berzeviczy Albert Az ülés kezdődik [...]
66. Ülésnapok • 1905-29 (1905-I-313. oldal)
[...] b Kaas Ivor kétrend­beli dr Bozóky Árpád kétrendbeli Ugron Gábor Kapotsfy [...] Zoltán kétrendbeli Krasznay Ferencz Zlinszky István és Fogarassy Zsigmond mentelmi ügyeiben [...]
67. Ülésnapok • 1905-38 (1905-I-478. oldal)
[...] 4 a mentelmi ügye 12 Bozóky Árpád mentelmi ügyei 26 Fogarassy [...] Aurél mentelmi ügye 17 Zlinszky István mentelmi ügye 26 Károlyi István gr Keglevich István gr összeférhetlenségi ügyére vonatkozó iratok [...] Boda Vilmos igazolása 13 Rakovszky István igazolása 13 Thaly Kálmán Pop Os István igazolása 10 Miklós Ödön igazolása [...]
68. Ülésnapok • 1905-38 (1905-I-479. oldal)
[...] Perczel Dezső házelnök­kel és Tisza István gr miniszterelnökkel szemben 1904 évi [...] 89 Személyes ügye gr Tisza Istvánnal 168 169 Bakonyi Samu Saját [...] Perczel Dezső házelnök­kel és Tisza István gr miniszterelnökkel szemben 1904 évi [...] Hodzsa Milán ment ügye 317 Bozóky Árpád Felirati vita 209 210 [...]
69. Ülésnapok • 1905-38 (1905-I-480. oldal)
[...] ügye előadó 60 118 119 Bozóky Árpád ment ügyei előadó 289 [...] Perczel Dezső házeluökkel és Tisza István gr miniszterelnökkel szem­ben 1904 évi [...] bizottsághoz utasítása ház­szabályvita 310 Huszágh István Ülések elnapolása királyi kézirattal ex [...]
70. Ülésnapok • 1905-38 (1905-I-486. oldal)
[...] ügye Előadó Kálosi József 12 Bozóky Árpád ment ügyei Előadó Kálosi [...] Előadó Kálosi József 17 Zlinszky István ment ügye Előadó Kálosi József [...] Osszeférhetlenségi állandó bizottság jelentése Keglevich István gr osszeférhetlenségi ügyére vonatkozó iratok Előadó Károlyi István gr 28 Számvizsgáló bizottság jelentése [...] 3 Bolgár Ferencz 3 Rakovszky István 3
71. Ülésnapok • 1905-38 (1905-I-488. oldal)
[...] Thaly Kálmán 50 51 Tisza István gr 51 53 Ugron Gábor [...] 268 Bánffy Bezső b 170 Bozóky Árpád 209 210 Baranyi Ignácz [...] 198 Kossuth Ferencz 141 Kovacsevics István 238 Meczner Béla 195 199 [...] Nagy Ferencz 138 Pop Cs István 190 Schriffcrt József 264 Suciu [...]
72. Ülésnapok • 1905-38 (1905-I-492. oldal)
[...] elnöké nek átiratai E udnay István 10 Serbán Miklós 12 Megtámadott [...] Káloai József előadó 60 Tisza István gr 119 120 118 119 [...] 1 9 Visontai Soma 119 Bozóky Árpád írom 43 26 29 [...] Kálosi József előadó 289 321 Bozóky Árpád írom 44 26 29 [...]
73. Irományszámok • 1906-176 (1906-II-301. oldal)
[...] következő kiegészí­tést indítványozom A Szent István koronájának ösz­szes országai arányosan fognak [...] ezen fejezet kedvezmé­nyeiben Indítványát visszavonta Bozóky Árpád a következő módo­sítást ajánlja [...]
74. Irományszámok • 1906-379 (1906-VII-341. oldal)
[...] határozathoza­talt a 12 t szemben Bozóky Árpád képviselő elleninditványával igen vagy [...] Ház à t elfogadja és Bozóky Árpád ellen­indítványát elveti 2868 Ezután [...] illetőleg fölolvastatván a gr Bethlen István elleninditványa föl­teszi az elnök a [...] szövegezése szerint vál­tozatlanul gróf Bethlen István ellen­inditványával szemben igen vagy nem [...]
75. Irományszámok • 1906-608 (1906-XIV-27. oldal)
[...] bíróság szabad mórlegelése alá tar­tozik Bozóky Árpád módosítása Módo­sítás a II [...] első részét visszavonja Pop C István módositványa első részét visszavonja
76. Irományszámok • 1906-2. A képviselőház tagjainak osztály szerinti névjegyzéke (1906-I-7. oldal)
2 szám 7 Csepreghy István 10 Csitáry Béla Czibur Bertalan [...] Imre Weresmaithy Miklós 43 Zlinszky István f i Drohobeczky Juligo Lukinié [...] báró Bedőházi János Bernáth Zoltán Bozóky Árpád Buday Barna 10 Csizmazia [...] Kelemen Samu Kossuth Ferencz Kuszka István 25 Lovászy Andor Lovászy Márton [...]
77. Irományszámok • 1906-12. A képviselőház tagjainak tanácskozó-osztály szerinti névjegyzéke (1906-I-59. oldal)
[...] Géza gr Bella Mátyás Bene István 5 Bethlen István gr Bizony Ákos Bottlik István Gsányi Sándor Csizmazia Ferencz 10 [...] 5 Blahó Pál Bolgár Ferencz Bozóky Árpád Bruckner Vilmos Búza Barna [...]
78. Irományszámok • 1906-86. Azt 1906. évi junius hó 8-án tartott ülésben véglegesen igazolt képviselők névjegyzéke (1906-VI-35. oldal)
[...] Bedőházi János Bella Mátyás Bene István Benedek János Beniczky Elemér Beniczky [...] Sándor gr Bernáth Béla Bernáth István Bernáth Zoltán Berzsenyi Jenő Betegh Imre Bethlen Ádám gr Bethlen István gr Bizony Ákos Blahó Pál Bohus Károly Bolgár Ferencz Bottlik István Bottlik János Bozóky Árpád Brázay Zoltán Brediceanu Coriolán [...]
79. Irományszámok
[...] jelentése becsületsértés vétsógó­veh terhelt Szluha István orsz képviselő mentelmi ügyében 454 [...] becsületsértés vétsége miatt feljelen­tett Bene István orsz képviselő mentelmi ügyében 456 [...] elkövetett rágalmazás vétsége miatt vádolt Bozóky Árpád orsz képviselő mentelmi ügyében [...]
80. Irományszámok • 1906-270. A képviselőház mentelmi bizottságának jelentése nyomtatvány utján elkövetett rágalmazás vétsége miatt vádolt Bozóky Árpád orsz. képviselő mentelmi ügyében (1906-X-457. oldal)
[...] bizottság tiszteletlel javasolja hogy Bene István orsz képviselő mentelmi joga ez [...] elkövetett rágalmazás vétsége miatt vádolt Bozóky Árpád orsz képviselő mentelmi ügyében A budapesti kir Ítélőtábla Bozóky Árpád időközben megválasztott orsz képviselőt [...] mentelmi bizottság tisztelettel javasolja hogy Bozóky Árpád orsz képviselő mentelmi joga [...]
81. Irományszámok • 1906-592. A képviselőház tagjainak tanácskozó-osztály szerinti névjegyzéke (1906-XVI-602. oldal)
[...] számú bizottsági teremben Beniczky Ödön Bozóky Árpád Bródy Ernő Bruckner Vilmos [...] Tamás 25 Kálosi József Keller István Keszits Antal Kökényesdy Mihály Mihályi [...] 35 Polónyi Géza Pop Cs István Schuller Rezső Serbán Miklós Szebeny Antal 40 Szkicsák Ferenoz Szluha István Szmrecsányi György Szokoly Tamás Trauschenfels [...]
82. Irományszámok
[...] párviadal vétsége miatt vádolt Rakovszky István orsz képviselő menteimi ügyében i [...] orsz képviselő mentelmi ügyében 140 Bozóky Árpád orsz képviselő törvényjavaslata a [...] ós illetékmentességéről 1 melléklet 141 Bozóky Árpád orsz képviselő törvényjavaslata a [...] a becsületsértés vétsé­gével gyanusitott Bene István orsz képviselő mentelmi ügyében 152 [...]
83. Irományszámok • 1906-726. A könyvtári bizottság előterjesztése a könyvtárnak az 1906-1911. országgyülés I. ülésszaka alatti gyarapodásáról, használatáról és számadásairól (1906-XXII-77. oldal)
[...] 29 1907 ápr 29 Bethlen István gróf Brunswik Le traité de [...] Grünwald Az új Magyarország Bottlik István Gonnard L émigration Kivándorlási kongresszus [...] Délvidék Thirring A magyarországi kivándorlás Bozóky Árpád Pap Dénes A magyar [...]
86. Irományszámok
[...] nemzeti bank ügyében 156 Pilisy István országgyűlési képviselő indit­ványa oly többségi [...] re leendő felállítását biztositja 157 Bozóky Árpád országgyűlési képviselő indít­ványa az [...]
87. Ülésnapok • 1906-3 (1906-I-11. oldal)
[...] Kecskcméthy Ferencz Szatmári Mór Zlinszky István Németh Imre Mi­háli Tivadar Ugron Gábor Bene István Csitáry Béla Günther Antal Thaly [...] Musitzky Döme Bottlik János Bernáth István Bernáth Béla Buza Barna Czibur Bertalan Csepreghy István Hentaller Lajos IX osztály Kuszka [...] Dezső Kelemen Samu Gaál Gyula Bozóky Árpád Bakó József Szontágh Andor [...]
88. Ülésnapok • 1906-4 (1906-I-15. oldal)
[...] Várady Imre Weresmarthy Miklós Zlinszky István ifj Madarász József Drohobeczky Juligo [...] Dezső Bedőházi János Bernáth Zoltán Bozóky Árpád Buday Barna Csizmazia Ferencz [...] Kelemen Samu Kossuth Ferencz Kuszka István Lovászy Andor Lovászy Márton Mahler [...] esett Návay Lajosra 248 Rakovszky Istvánra 248 A többi szavazat lap [...]
89. Ülésnapok • 1906-5 (1906-I-20. oldal)
[...] május 28 án hétfőn Zlinszky István Jánoki Madocsányi Gyula b Inkey [...] János Coj ony Traugotfc Tálos István Barabás Béla Pop Cs István Beniczky Elemér Endrey Gyula Hen­taller [...] Kiszely Kálmán Faragó Antal Bene István Rákosi Viktor Polónyi Dezső Thaly [...] Szabó Kálmán Giesswein Sándor Keller István Hoitsy Pál Bozóky Árpád Miháli Tiva
90. Ülésnapok • 1906-5 (1906-I-24. oldal)
[...] Batthyány Tivadar Battik Ödön Bernáth István Bozóky Árpád Copony Traugott Ernszt Sándor [...] Tagjai gr Bethlen Ádám Bottlik István Csépány Géza Czibur Bertalan Ferenczy [...] állandó bizottság Elnöke gr Károlyi István helyettes elnöke Gál Sándor Tagjai [...] Béla Nehrebeczky György Pop Cs Ist­ván Tolnay Lajos Luby Béla Wildfeuer [...]
91. Ülésnapok • 1906-13 (1906-I-162. oldal)
[...] kérvény is adatott be Petrovies István Polit Mihály és Popovics György [...] Az osztályok részéről kifogásoltatott Ada­movics István Barta Ferencz Dobroszlav Péter Dudits [...] Emil Vajda Sándor és Petrovies István kép­viselő urak megbízólevele az utóbbi [...] Bohus Károly Bolgár Ferencz Bottlik István Bottlik János Bozóky Árpád Brázay Zoltán Brediceanu Koriolán [...]
92. Ülésnapok • 1906-40 (1906-II-372. oldal)
[...] jogát ezen ügy­ben felfüggeszti Következik Bozóky Árpád országgyűlési kép­viselő mentelmi ügye [...] Lázár Zoárd előadó T ház Bozóky Árpád országgyűlési képviselő párviadal vétsége [...] e a ház ezen ügyben Bozóky Árpád képviselő ur mentelmi jogát [...] T ház Urmánczy Nándor Lázár István gróffal kardpárpajt vivott Miután a [...]
93. Ülésnapok • 1906-41 (1906-II-388. oldal)
[...] épitése 37 Holló Lajos Adaniovicli István igazolása 33 Polit Mihály igazolása [...] 0 dön ment ügye 38 Bozőky Árpád ment ügyei 38 Hencz [...] iránt 40 Nyáry Béla Adaniovicli István igazolása 32 Okolicsányi László Óváry [...]
94. Ülésnapok • 1906-41 (1906-II-390. oldal)
[...] előadó 332 Holló Lajos Adamovich István igazolása előadó 178 Polit Mihály [...] ment ügye előadó 350 375 Bozóky Árpád ment ügyei előadó 350 [...]
95. Ülésnapok • 1906-41 (1906-II-398. oldal)
[...] népiskolai oktatásról 1 Interp Petrovics István 28 Manegutiu Miklós marosvásárJielyi gör [...] Lázár Zoárd előadó 350 370 Bozóky Árpád írom 165 38 40 [...] Lázár Zoárd előadó 350 372 Bozóky Árpád írom 177 38 40 [...]
96. Ülésnapok • 1906-53 (1906-III-236. oldal)
[...] deve­tom koji glasi ovako Szent István koronájá­nak összes országai arányosan fognak [...] a következő kiegészítést inditványozom Szent Ist­ván koronájának összes országai arányosan fog­nak [...] Ki következik Egry Béla jegyző Bozóky Árpád Bozóky Árpád T képviselőház A 9 [...]
97. Ülésnapok • 1906-59 (1906-III-365. oldal)
[...] Fenyvesi Soma igazolása 43 Keeskeméthy István igazolása 43 Tóth János igazolása [...] adandó válasz bejelentése 22 Petrovics István interpellácziójára Lukács György volt miniszter [...] Miklós igazolása előadó 36 Bernát István Összeférhetlenségi itélő bizottság kisorsolása Mikszáth [...] Pető Sándor igazolása előadó 275 Bozóky Árpád Hazai ipar fejlesztése 236 [...]
98. Ülésnapok • 1906-59 (1906-III-374. oldal)
[...] Hozzászóltak Bauer Antal 56 89 Bozóky Árpád 236 Csernoch János 88 [...] Géza 160 226 Pop Os István 151 Simonyi Semadam Sándor 159 [...] József 95 169 257 Tálos István 205 207 Vildfeuer Károly 254 [...]
99. Ülésnapok • 1906-59 (1906-III-378. oldal)
[...] 348 349 350 351 352 Bozóky Árpád 351 Leitner Adolf 348 [...] által kiadott rendeletek 1 Petrovics István interpellácziójára vallás és közoktatásügyi miniszter [...]
100. Ülésnapok • 1906-66 (1906-IV-131. oldal)
[...] Nagy György írom 266 Szluha István írom 267 Farkasházy Zsigmond írom 268 Bene István írom 269 Bozóky Árpád írom 270 Visontai Soma [...]