40 találat (0,279 másodperc)

Találatok

1. 1940-01-03 / 1. szám
[...] 30 lejt adott Gulya Sándor Vitéz Rezső 20 lejt adót Huszár [...] Ándrásné Koncza Béla özv Papolczi Sándorné 4 liter buzat adott Kopándi [...] lejt adott id Pál Sámuel Far­kas Izsák Nánási István Tamás Mihály [...]
2. 1940-04-21 / 92. szám
[...] Dénes 10 Partha Endre 20 Vitéz András 20 Bariba Jolán 20 [...] 5 Nagy József 5 Mihner Sándorné 5 Dónátb Dénes 10 Vitéz Dani 5 Kiss Ádám 5 özv Puj Ignác né 10 Farkas József 30 Bakó Lajos 20 [...] 50 Ü 2 V Fothy Sándorné 100 Takáts István 20 Kugel [...]
3. 1940-09-19 / 214. szám
[...] főz B é nyesy Vilma Farkas utca 6 Ko 359 NŐI [...] Magyar német nyelvórákat gákra előkészítek Farkas u 6 GYERMEKTELEN házaspár házmesternek [...] Buza utca 17 szám Kerekes Sándorné K 241 i K G [...] budapesti körök is felfigyeltek János vitéz Az idei évadnyitó díszelőadást ismétli [...]
4. 1940-12-14 / 287. szám
[...] Julia Palló Imre de és vitéz Szende Ferenc az Operaház tagjai [...] Minisztérium rádióelőadás sorozata 3 30 Farkas Béla és cigányzenekara muzsi j [...] árak élelmiszer árak 3 0 Farkas Sándor és cigányzenekara O 40 [...] a Nemzeti Szalonból Beszél Geeső Sándorné 4 15 Diákfélóra Amit otthon [...]
5. 1941-01-19 / 15. szám
[...] Lukáts Imréné Lohinszky Józsefné Leitersdorfer Sándorné vitéz Mó­zes Mihályiiné dr Mátyás Mátyásné [...] Jeriöné Platsinlár Andrásáé dr Rudas Sán­dorné Radó Andráíné Radó Sándorné Ren­ner Frigyesné dr Rostál Sándorné Re tezár Menyliártné dr Szabó [...] kétfátt f mníec Iáiéi diákok Farkas Itnre Közismert diákoperettjének ragyogó filmváltozata [...]
6. 1941-02-18 / 40. szám
[...] Bálint Margit Mi kóla Margit Farkas Jolán Steinhübel Ju­ci Kómis Sárika [...] Qu tárt Károlyné dr Nagy Sándorné Nagy Ernöné Suáh Andorne Csűrös Istvánné dr Gardó Emiimé Pelényi Sándorné Szabó Sándorné Bruckné Ir Pallos Ma­rianne Német [...] Lász lónél Pásztory Pálné Losonezv Sándor­né Kapitány Lászlódé dr vitéz Biró Gyű láné Cseke Domokosáé [...]
7. 1941-03-15 / 62. szám
[...] solni a csütörtöki előadási Péfkeken VITÉZ LÉLEK Tamási Áron nagysikerű szteiótéka [...] Hí­rek 8 10 clr Debreczeni Sándorné magyar nótákat zongorázik 8 30 [...] árukban Széchenyi tér 17 emeleten Far­kasnál F MODERN ebédlő eladó Álegtekintbető [...] 60 100 liter tehén bivalytejet Far­kas utca 6 emelet 12 ajtó [...]
8. 1941-05-31 / 124. szám
[...] A Népművelés rendezése Be­szélő Gecső Sándorné 18 30 Cavour és a [...] 8 A FÜLEMÜLE Szabados Árpád Farkas Ferenc zenés szinjátéka Főszereplők Fényes [...] FÜLEMÜLE Ház EU 1 ENE VITÉZ TIBOR LESZ A KOLOZSVÁRI OPERA [...] illetve az Opera rendezője lesz Vitéz Tibor a kiváló operaénekes Vitéz Welser Ti­bor régi kolozsvári családból [...]
9. 1941-07-08 / 154. szám
[...] minőségű pénzügyi főtaná­csosokká kinevezte dr vitéz Nyerges Gyula pénzügyi tanácsosnak a [...] Nagyvárad Vadász Ferencet Nagyvárad és Farkas Sándort Máramarossziget II osz­tályú postatisztté [...] Tóth Maróéinál Nagyvárad özv Pál Sándornét Kézdivásárhely Galigóczy Ilonát Kolozsvár és [...] Bcnki I Bélánét Kolozs­vár Pop Sándornét Kolozsvár Zászló Her I minát [...]
10. 1941-07-16 / 161. szám
[...] széről választott Széli Kálmánné és Farkas István titkár mellé bizottságot kiidenek [...] a nemeslelkii ado­mányt özv Nagy Sándorné 10 özv Szar iuári Fercncné [...] légiraj a német hadsereg egyik legvitézebb alakulata Már jelszavá­ban benne van [...]
11. 1941-07-29 / 172. szám
[...] I chfet étiből jelentik Öze Farkas Kál ménné zsáltui lakos elhunyt [...] fíudá károly kereskedő és Ke­lemen Sándorné mezőbándi háztartásbeli a z szony [...] oroszok élénk füzében elakadt raját vitéz és bátor személyes példájával magával [...]
12. 1941-08-14 / 186. szám
[...] cselt László Pétert ezen elszán­tan vitézül és kiváló katonai érzékkel végrehajtott haditettéért az arany vitéz ségi éremmel tüntették ki ü [...] Cser László Bámészkodás Pekingben Gecső Sándorné Korok és diva­tok Bevilaqua Borsody [...] a következő cimre Diákvédő Hivatal Farkas utca 3 Telefon 15 43 [...]
13. 1941-11-06 / 254. szám
[...] álláspontját A villában felmerül észrevételekre vitéz Molnár Géza alezredes a közélelmezési [...] be a közélelmezési hivatalhoz i Farkas utca 4 sz I em [...] József Veress Lajos és Bara Sándorné Nép huszárok cigányok Törté­nik Tölgyesen [...] az Er­délyi Párt kolozsvári tagozatánál Farkas utca 7 szám emelet reggel [...]
14. 1942-03-20 / 65. szám
[...] eljárás végett átadták az ügyészségnek Farkas Berta kolozsvári lakos csütörtökön feljelentést [...] elkö­vetett bűnök hazaárulás címen dr vitéz Berde Károly pedig Mitől óvakodjunk [...] a Mátyás Király Díákházbapi lesz vitéz nagybányai Horthy Istvásaé jeleu létébea [...] első filmszer epe ár Nagy Sándorné az ismert kolozsvári uriasszony aki [...]
15. 1942-04-23 / 91. szám
[...] és annak édesanyját özv Csá­nyi Sándornét A gyilkos tettének elkövetése után [...] San tinelli utóda Duronelly egyébként vitéz Béldy Alajosnak az Országos Sport [...] Gecző Pullry Boga és j Farkas csatárok A fenti összes jáleko [...] 10 Nemzetközi vizjelzószolgálat 11 20 Vitéz Galánthay Jer dr hegedül li [...]
16. 1942-05-01 / 98. szám
[...] ecskev Kírolyné Egyed Lajosáé bisztrai Far­kas Imréné Finzler Sándornc özv Fodor [...] Miklósné Gyarmathy Miklósné dr Györfi Sándorné Ilajdu Gyuláné Kövér Rózsa dr Keledy Tibomé vitéz Kékessy Lő rincné Kompanek Jánosné [...] utca 11 a hadigondozó iroda Farkas utca 4 szám alatt földszint [...]
17. 1942-06-05 / 125. szám
[...] 6 80 fűzve 4 80 Farkas István A levegő titánjai Köt­ve [...] kozott szinre kerűinek Ludas Matyi Vitéz László kaland­jai é s Paprika [...] vették a műsort ás Gecső Sándorné kisérőszövenét Első számként az ezertanu [...]
18. 1942-08-29 / 195. szám
[...] Ború Bo­torul Böhm Károly Bölöni Farkas Brétfii Bu­zogány Cukorgyári Cigány telep [...] Hóry Béla Horthy Miklós János vitéz Libucgáti sétaút Linczeg Lorántffy Ma­gyar [...] és elütötte Faz a kas Sándorné kolozsvári asszonyt aki sé­rülése következtében [...] autó meg­csúszott és elgázolta Fazakas Sándornét A bíróság tanúként kihallgatta a [...]
19. 1942-09-30 / 221. szám
[...] és ne adfeaiik hitek rémhíreknek Vitéz Nagy Vilmos honvédelmi minisz­ter nyilatkozott [...] dr Fisch Kál­iján Borgoprund dr Farkas Tibor Kolozsvár dr Farkas László Kolozsvár dr Friedmann Adolf [...] Tasnád dr Poilák Mária Kar­dos Sándorné H dalmás dr Keller Ernő [...] az Erdélyi Párt kolozsvári tagozatánál Far­kas utca 7 I em d [...]
20. 1942-10-07 / 226. szám
[...] misél n i i a Farkas utcai református templomban Nagy Géza [...] 1 El­nöki megnyitó mondja dr vitéz Berdn Károly 2 Dr György [...] az után Izsák Sarol­ta Bell Sándorné Nagy Mihály é S Nagy [...] Mihály négyhónapi Nemes Lajos Bell Sándorné Nagy Aíihályné és Izsák Sarolta [...]
21. 1942-11-03 / 248. szám
[...] temetik a műegyetem előcsarnokából a Farkas réti temetőbe ELMARAD TAMÁSI ÁRON [...] november 5 én lesz mlkorls vitéz Raithy Tivadar egyete pvl professzor [...] Csapó Józseíné Deák Pálné Dobos Sándorné Fehérváry Gézáné Ferenczy Gyuláné Hikkel [...] dr Meskó An dorné Pálffy Sándorné dr Rozgonyi Istvánná Schindler Gusztávné [...]
22. 1942-11-23 / 265. szám
[...] napján lép hatályba KŐTELEZŐ a FARKASOK irtása a hiva­talos lap vasárnapi [...] a vadászatra jogosultakat hogy a farkasokat lőfegyverrel csapdával és méreg­gel pusztítsák [...] jogosult vadőr alkalmazottjának minden el­pusztított farkas után 50 pengőt tartozik kifi­zetni [...] kit állami gépipari középiskolába Ggyarmathy Sándorné Dénes Ibolya maiosvásárhelyi lakost a [...]
23. 1943-03-25 / 68. szám
[...] Makk s Nándonüt dr Imreh Sándornét Var­sányi Ferencnét Elekes Andrásnét és [...] Jenőné Kárpáthy Karolyné Makira Elekné vitéz Vargha István­ná Sala Jáncsné Gyarmati [...] Kalmár Tiborné Ferencz Árpádné Németh Sándorné Bojár Pálné Lakatos Jánosné Vincze [...] Mátyás király á tál alapítót Farkas utcai templomban lesz háőaadó református [...]
24. 1943-04-22 / 91. szám
[...] részéről Szenik György Hor­nyát Mihály vitéz Gorgényi Tivadar és Szabó Imre [...] Az operaegyüttes egyébként szerdán este Farkas Ferenc Bűvös szekrényét a balett [...] Rökk Marika NAGYPÉNTEKI ISTENTISZTELETEK A FAR­KAS UTCAI REF TEMPLOMBAN Ncgypén e [...] is hozzájárult A darabot Várady Sándorné és a táncokat Heves Györgyné [...]
25. 1943-05-05 / 100. szám
[...] lehetett hallgatni Kiderült hogy Pirkés Sándornénak hív­ják a férje fuvaros és [...] parotis nyirok­csomók gümőkóros megbetegedéseiről Előadások vitéz Derde Botond Kisérle tes vizsgálatok [...] hosszú időn keresztül úgynevezett bőr farkas betegségben szenvedett Betegsé­gét annakidején olyan [...]
26. 1943-05-21 / 114. szám
[...] az egyesület számított Erről beszélgettünk vitéz V aradi József zászlóssal hadtest [...] Bokor Ilonka Bokor Kató Bara Sándorné K Fábián Margit Horatek Irén [...] az Erdélyi Párt kolozsvári tagozata Farkas u 7 sz irodájában és [...]
27. 1943-06-04 / 125. szám
[...] ÁG özv bözbduj falusi Ko­vács Sándorné szül Kápolnai Takáts Bo­ri ska [...] a HONSz kolozsvári csoportjának ajánlatára vitéz Ozoray Lajos a IX ik [...] és az evangélikus templomban A Farkas utcai templomban D Bodonhelyi József [...] lelkipLztor az evargé ikus templomban vi­téz Sréter Ferenc lelkipásztor szolgál A [...]
28. 1943-06-25 / 141. szám
[...] báró Bánffy Lászlóné Beck Albertné vitéz Bojtár Ferencné dr Boni s [...] dr Deák Gyu láné bisztrai Farkas Imréné Ginzery Jó zsefné dalnoki [...] Pápai Zoltánná Pla tsintár Lukácsné vitéz Somfay Lajosn Szentiványi Döméné Szopós Sándorné fel vmei dr Takács Zoltánná [...] Paine dr Tusa Jenőmé dr vitéz kibédi Varga La josné dr [...]
29. 1943-07-21 / 162. szám
[...] középiskolai és ipariskolai tanszemélyzet létszámában vitéz László A Árpád márosvásárhelyi a [...] ta narokat rendes tanárrá Ács Sándorné Gazdag Ilona baróti állami polgári [...] szász régeni Stétz Gyula alsókosáíyi Farkas Sán­dor mezőszakadáti Gozár Demeter számos [...]
30. 1943-11-10 / 254. szám
[...] tudományos szakülést tart Ülés­elnök dr vitéz Ilaynal Imre Tárgysoro­zat Előadások 1 [...] kereskedő Szent györgyi Ferenc és Farkas János gazdál­kodók árdrágítás és a [...] egy borjut vágatott le Csutak­kal Farkas ellen hasonló volt a vád [...] Kálmán utcai lakost munkaadójával Ágoston Sándorné kávé­mérés tulajdonosával együtt vád alá [...]
31. 1943-11-26 / 268. szám
[...] AZONNALI belépésre ügyes elárusitónőt keresek Vitéz Fekete üv güzlet Wesselényi Miklós [...] MÚZEUMOK EGYETEMI ÁLTALÁNOS NÖVÉNYTANI INTÉZET Farkas u 1 Közp Egyt 1 [...] íróvá 1 beszélget Ge cső Sándorné 21 20 Oláh Kálmán cigány­zenekara [...]
32. 1944-02-16 / 37. szám
[...] a Vöröskeresz kolozsvári fiók helyiségében Farkas utca 6 folyó február hó [...] rövid hangverseny műsora 1 Dalok farkas Ferenciül Énekli P I rdőssy [...] ELŐADÁST RENDEZETT SZOLNOK DOBOKA VÁRMEGYEI VITÉZEK TÁRSADALMI BIZOTTSÁGA A S olnok [...] következők Appán Gvuláné dr Asz­talos Sándorné br Banffy Lászlóné dr Ba­logh [...]
33. 1944-02-22 / 42. szám
[...] valósággal lehetetlen a gya­logközlekedés a farkasok miatt Borsa és Bor sabánya között több bányászt 40 farkasból áiló csorda támadott meg A [...] gázolt el a farkascsordából több farkast A MAI MAGYAR TÁRSADALOM AZ [...] értesült arról hogy szőkefalvi Nagy Sándorné üzletében nagymennyiségű vászonárut lehet kapni [...]
34. 1944-02-29 / 48. szám
[...] hirdette az igét Ezután Bagoly Sándorné Laki Ernőné és Szeréna nővér [...] ame­lyen a miniszteri vizsgabiztosi tisztséget vitéz Szász István az EMGE ügyvezető [...] tanár­nővel együtt oktatták a leányokat Vitéz Szász István miniszteri vizsgabiztos kér­déseire [...] este fél 7 órakor a Farkas utca 21 szám alatti ta­nácsteremben [...]
35. 1944-03-07 / 54. szám
[...] hályfhi Bélával Vaszy Viktorral és Vi­téz Tiborral a legnagyobb előzékenysé­get tanúsította [...] dr az Országos Nemzeti Filmbizottság vitéz Haász Aladár ta­nácsos a kultuszminisztérium [...] Zsuzsanna Györíi Sándor Koppány Gyula Farkas István Kertész István Bene­dek Attila Biró Adáin B zra Sándorné Kude lász Gyöngyi Mufh Aranka [...]
36. 1944-04-21 / 89. szám
[...] A Magyar Távirali Iroda jelenti Vitéz Jn ross Andor belügyminiszter csütörtökön [...] A belügyminiszterrel együtt utazott Győrbe vitéz Vörös Géza ve­zérőrnagy országos légoltalmi [...] nejét 2000 pengő pénzbüntetésre Bcrkovív Sándorné kereskedő nejét 1200 pengő Jakab [...] bőröndös segédet 500 pengő Nussbecher Farkas rak tárnokot 1200 pengő Salamon [...]
37. 1944-07-07 / 151. szám
[...] MÚZEUMOK EGYETEMI ALTALANOS NÖVÉNYTANT INTÉZET Farkas u 1 Közp Egyt 1 [...] telt hordóba és belefulladt TIZENÖT VITÉZT AVATNAK DÉSEN Désről jelentik A [...] Déren most tmfolyamot tártéit me­lyem vitéz BáméLy Kálmán főhadnagy vi­tézi elnök [...] rendőrség nyomára jött hogy Rosenberg Sándorné Lerchneí Irén 33 éves gettóból [...]
38. 1944-07-15 / 158. szám
[...] u 6 sz 8 Angyal Sándorné Állomás u 5 sz 9 Farkas Péter Irinyi u 32 sz [...] lakosok HÁZASSÁG Kocsg Márta és vitéz Ridély Alfonz 7944 julius hó [...] amíg megfelelő üzlethelyiséget kapok a Farkas utca 6 szám alatt Tisztelettel [...]
39. 1944-07-20 / 162. szám
[...] sits a Puszta kécccel megfojtotta far­kast Mállóiról jW etnUik lakwucs Zwárkó [...] les felvette a har­cot a farkassal és hosszabb v iaistko dás után sikerült neki megfojtania a farkast amelyet diadallal vilit el századpara [...] János Királ v Pilné bartha Sándorné 50 napi elzárás vagv c [...]
40. 1944-08-21 / 188. szám
[...] tettet jelentett az egyén hadműveletének vitéz és helytálló cselekedetét ellenséges pergőtűz [...] püspöki helynek mondott beszédet a Farkas utcai ref templomiban pedig László [...] a hétgyermekes Ferenczi Lajosnénakr Kilin Sándornénak Köpeci Ár pádnénak László Jánosnénak Szabó Sándor­nénak és Szováti Petemének a hatgyermekes [...]