5. oldal, 292 találat (0,198 másodperc)

Találatok

81.
[...] osztály Barkóczi András elégséges Bereczki István jeles Fekete Gyula jeles Fekete [...] jó Molnár Sándor jeles Nagy István jó Németi Zoltán jeles Sári [...] jeles Szilágyi János elégséges Szilvási István jeles Szűcs Sándor jó Tóth [...] c osztály Abai Antal jeles Bozóky László jeles Cseke Kálmán elég­séges [...]
82.
[...] 25 82 filléres adományát Vajay István VIII B o t beírási költségeire fordítottuk A Szent István Társulat 40 P értékű és [...] Ifjúsági Segítő Egyesület­nek A Szent István Társulat 212 P értékű írószert [...] t Weszelovszky Gábor Laczkó Géza Bozóky György Koronkay Károly 2 50 [...]
83.
[...] Benka Pál Szarvas Bobvos Samu Bozóky Mátyás r kath Kun Szenj [...] ev Nagy Tószeg Torontálm Hunyady István r kath Lajos Szénás Békésm [...] ág ev Szarvas Békésm Kunoss István Orosháza Lengyel Sándor Szarvas Lózsa [...]
84. Függelék
[...] Damokos László Qyenes László Kis István Metz Ferenc Osztoics Mihály Tóth [...] vizsgát tett Damokos László Kis István Lázár Ferenc Metz Ferenc Osztoics [...] 3 3 3 3 1 Bozoky Lajos 3 9 3 3 [...] 3 3 4 1 Erényi István 2 O O 3 3 [...]
85.
[...] Holly Sán­dor Kalotai Kálmán Mátyás István Mcsgár Lajos Nagyházy Sándor Sombor [...] II B Cséka Iván Daróczi István Bögel József Nyirfás László III A Alberty Nándor Csurgai István Horváth Arisztid Jégh La­jos Juhász [...] Ár­pád Tornai Alajos V Gúnya István VI Bozóky György Daróczi La­jos Ferenczy Lóránt [...]
86.
[...] tanuló jutalma­zására A tanárkar Csúcs István VIII o tanulót érdemesítette reá [...] tanulónak Ítéltetett f A Horvát István féle alapítvány 40 frtnyi kamatjából álló jutalmat Ereky István VIII o t nyerte a [...] Dugonics Báthory Mária Say Viktor Bozóky Római világ VII osztályból Engelhardt [...]
87. XI. Érettségi vizsgálatok
[...] Schönstein Béla Skrobanek Ferenc Steiner István Sütő Ferenc Szabó Gáspár Szadai [...] Valérián Károly Vancsay Sándor Vincze István Weisz Endre összesen 28 Nem [...] Benkő Zoltán Bermann Miklós Blazsek István Bodai Jenő Bokros Lajos Borbély Dezső Bozóky Dénes Czeisler Jenő Csapkovits István Cséry István Csillag Endre Debreczeni Sándor Dessewffy [...]
88. III. csoport (39. oldal)
[...] 146 Nyesti Pál Gróf Széchenyi István emlékkönyv Bu­dapeat 1904 307 Plutarchosból [...] Bpest 1889 157 Grof Széchenyi István műveiből szemelvények Válo­gatta és magyarázatokkal [...] Lajos Pesten 1866 8 Dr Bozóky Alajos Római világ Művelődéstőlténeti rajzok [...]
89.
Szrnka István ág ev Szarvas Békésm Thaisz [...] ág ev Orosháza Békésm Török István ág ev Czegléd Pestm Tűrik [...] Simon ág ev Palánka Bácsin Bozóky Ede r kath Szent Márton [...]
90.
[...] Dezső r kath Varannó Zemplénim Bozóky Gyula r kath Kun Szt [...] Kis Jenő Aradm Fil áry István ág ev Mező Berény Békésm [...] József r kalh Szarvas Konstantinovics István ág ev Szarvas Békésm Kovács [...]
91. (149. oldal)
[...] munkái 1 Badies Petőfi költeményei Bozóky Római világ Budapesti szemle Deák [...] Kisfaludy Levelek Kovách Gr Széchenyi István Kölcsey Összes munkák Magyar Nyelvőr [...] Salamon Irodalmi tanulmányok Századok Szt István társulat Házi könyvtár Tanulók olvasótára [...]
92.
[...] elengedtetett Tausz Fülöp Tomcsik Márton Bozóky Mátyás Sörösi Gyula Vrchovszky Ottó [...] joghallgatónak 15 frt és Bella István Lajcsák János és Kázsley Béla [...] Alexy Gyula Beyer Fülöp Noszkó István Sarudy Gyula és Okályi Viktor [...] 15 frt Lintner Tivadar Bella István Kázsley Béla és Lajcsák János [...]
93. Függelék
[...] Jól Angletta József b Érett Bozoky Lajos Czajlik László c Nem [...] Boros Dezső Christofoletti Lajos Georgi István Kehli István Kurtz Ferenc Prindl Ágoston Takács [...]
94.
[...] Béla ism Biró Géza ref Bozóky János ism 5 Braunfeld Árpád [...] György ism Gottenhuber Imre Grósz István id izr 15 Grósz István ijf izr Grósz László izr [...] Kálmán József izr ism Kertész István izr Kóródy István 25 Kovács Lajos ref Kun György izr Lakos István Lantos György izr Lusztig Sándor [...]
95.
[...] Fischgrund Salamon Einzig Miklós Bella István Dianiska Albert Weisz Ignácz Vozárik [...] félévi tandíj felében elengedtetett Noszko István theologusnak 2 frt 63 kr [...] tandíj negyedrésze elengedtetett Adamkovích Gyula Bozóky Mátyás Horváth János Sör ősi [...] 15 frt Vozárik Gyula Bella István Kazsley Béla és Lajcsák János [...]
96.
[...] bukott Enyedi Miklós jele­sen érettek Bozóky László Farkas Imre Gönczy Sándor [...] vizsgála­ton megfeleltek Mágori Sándor Papp István Pókos Ferenc Tokaji József viszont [...] A latinból sikerrel javított Máthé István A B csoportban a 35 [...] 6 tanuló Kacsó Endre Kecskés István Kesztyűs Loránd Peleskey Károly Porkoláb [...]
97. (86. oldal)
[...] Dr Sulyok Dezső ügyvéd Szalay István cipészmester Dr Szkicsák Jenőné nagybérlő Dr Tóth István ügyvéd II A rendes tagok [...] P Bálint L 20 P Bozóky család 8 P Horváth I [...] Dr Budimátz Mihály Dr Maurer István Választmányi tagok Gróf Esterházy Károly [...]
98.
[...] Szent György 1893 A szent István társulat naptára az 1894 évre [...] czikádori apátság története Pécs 1894 Bozóky Alajos dr Valláserkölcsi viszonyok a [...] Stílus gyakorlatok III rész Dávid István Betűrendes szólajstrom Budapest 1894 M [...]
99.
[...] Nagy Zoltán Nyáry Tibor Pándy István Porkoláb Albert Sáfár Tibor Simonffy [...] Pál Balogh Sándor Borsay László Bozóky László Buray István Csurka Ferenc Daku Béla Erdős [...] Madarász Gyula Mányák József Mihály István Miklóssy Kálmán Pankotai Barna b [...]
100. Függelék
[...] 2 2 3 1 5 Bozóky Lajos 3 2 3 2 [...] 3 3 3 2 Erényi István 1 3 3 2 3 [...] 2 2 1 1 Kéhli István 2 3 3 3 3 [...] 11 Osztályvizsgálatról elmaradt 1 Kiss István Május hóban osztályvizsgálatot tett 25 [...]