4. oldal, 292 találat (0,172 másodperc)

Találatok

61.
[...] Jász N K Szm Vitálisz István ág ev Szarvas Békésm Wallner [...] ág ev M Berény Wilim István B Csaba Winternitz Miksa r [...] Dezső r kath Dragsina Temesm Bozóky Álmos r kath K Szt [...] Gyáni Gyula ref Vésztő Harsányi István ág ev Orosháza Békésm
62.
[...] százados múltja 1788 1888 Irta Bozóky Alajos 18 A székéig udvarhelyi [...] hittudomány lyőr 1804 3 Nyíri István A tudományok öszvesége 1 3 [...] vallás Pest 1804 9 Varga István Az újtestamentomi szent írásoknak eritikai [...] k Pest 1820 12 Pap István Köz hal predikátziók Veszprém 1833 [...]
63.
[...] Vjekosluv Bosznia története Fordította Szamota István N Becskerek 1890 Pa flanel [...] Pallas nagy Lexicona A szent István társulat évkönyve 1892 A szent István társulat naptára 1893 Az egységes [...] Menge Leipzig 1892 34 táblával Bozóky Alajos dr A szépirodalom a [...] Tübingen 1785 Cserép Régiségtan Dávid István Latin olvasókönyv a gimn III [...]
64.
[...] Rottsching József Sebők Vilmos Valentiny István Volmann János 15 Winter Viktor [...] Miklós 35 Szalay Ferencz Szécsi István Weisz Imre V OSZTÁLY Apczi Ernő Bozóky Mihály 40 Dögl Adolf Frecot [...] János 65 Löbl Sándor Nagy István ifj Perhács Béla Sofró Béla [...]
65.
[...] Suttka Pál Egy tárgyból elégtelenek Bozóky János Kormos Zoltán Több tárgyból [...] Jó Madar Zoltán Elégsé­gesek Kiss István Pénztáros Imre ism Semerath Oszkái [...] Sándor Elégségesek Kovács Gyula Szabó István K Tóth Gyula Több tárgyból elégtelenek Papp Elemér Pataky István Vásárhelyi László gal jelzettek adatai [...]
66. Iskolai tudósítások • D) Ifjúsági egyesületek (20. oldal)
[...] még pedig Agulá r László Bozóky Rezső Börzsei Mihály Czehmann János [...] Korneth Andor Kvassay Árpád Meicher István Milakovics János Nagy László Nárai [...] Somogyi László Stern Jenő Szlovik Ist­ván Törteli István Ungár István Vámos Jenő Weber György Wig [...] Győző Szalay László mt Szász István Szibl Antal Szedlák Antal Szekfii [...]
67. (22. oldal)
[...] ip tan tanár Nyíregyháza Sümeghy István oki gépészmérnök r t ü [...] 25 évesek 1915 1940 Bacskay István tanító Eger Bánhegyi László Ganz [...] dr Bajzáth László ügyvéd Eger Bozóky János plébános Csernely Csiffáry Sándor [...] oki gépészmérnök Diósgyőr dr Heyme István banktisztviselő Szirmabesenyő dr István László ügyvéd Budapest Keszthelyi Ödön [...]
68. V. Altisztek és szolgák • VI. Tananyag • VII. A tanulók névsora
32 dekker Béla egs Horváth István ism német Hőnich Miklós hittan [...] Péter gör kath jeles Kilényi István izr jó Kiss Lajos ref [...] báró Wasmer János jó Zombory István gör kath egs VIII osztály [...] egs Berzsenyi Janosits László jeles Bozóky Dénes egs őrgróf Csáky Pallavicini [...]
69.
[...] Simkovics Jenő ág ev Soés István helv ev Öcsöd B Spät [...] ág ev Cservenka Bácsin Szrnka István ág ev Szarvas Békésm Todoreszku [...] kath Szent Márton Jász Kúnm Bozóky Lajos róm kath Brázsa Kornél [...] ev Kis Kér Bácsin Dedinszkv István ág ev Nagylak Csanádm Diamant [...]
70.
[...] Despóth Sándor IV A üál István IV A Padits István IV A Barts Jenő IV [...] VI A Révész Pál Földes István Gál Gyula VI B Mátyás [...] Katona András Kincses József Hornyák István Kápolnai Béla Nagy József IV [...] P Frank A III B Bozóky Gy Erhardt T Gájásy G [...]
71. Iskolánk és a háború
[...] a gyűjtésben I osztály Börcsök István Buday Kálmán Erbler Viktor Katona [...] Flamm Sándor Hartner Béla Kilényi István Kovács Károly Pacséri Ágoston Ráth [...] Szabó Gábor Szalóky Lajos Usz István Weyde Gyula össze­sen 871 db III osztály Bozóky Dénes Ebner Dezső Gaál Elemér [...]
72. V. Altisztek és szolgák • VI. Tananyag • VII. A tanulók névsora
[...] Szabó László ref jó Szemere István ref német Szemere Miklós ref [...] 45 V osztály Osztályfőnök Baros István Acsády György ref mennyiségtan Benisch [...] Dárday Abriáni Dezső latin Dobozy István ref egs Dudás Pál ref [...] egs Benedek György ref egs Bozóky Endre jeles Corzan Avendano Gábor [...]
73. Tartalomjegyzék (139. oldal)
[...] Bohács Kálmán Boros Gusztáv Horváth István Jaczó Sándor Kacskovics Gyula Klein [...] 1860 Angyal József Borhy László Bozóky Antal Edlinger Titusz Farszky Ferencz [...] Tapossy Márton Tóth Endre Verbőczy István Zay Gedeon 20 1862 Antony [...] Muhoray János Neumayer Mihály Pallér István Párvy János Ragályi Aladár Rudics [...]
74. V. Kiváló tanulásukért és jó magaviseletükért dicsérettel kitüntettt tanulók névsora • VI. A tanulók névsora és osztályzata
[...] Gönczy Kálmán Gróh József Harti István Hasenfeld István Herkovich István Horváth Ferenc m t Kátai István Kemény József Mándy György Oláh [...] Tóth Imre m t Weiszmann István Zirkelbach István Egy tárgyból elégtelen Kovács János [...] Kovács László Németh Károly Pintér István Szabó István Kimaradt Berde Sándor Dobó László [...]
75. (28. oldal)
[...] Kikeli Aurél Altorjay László Virág István 20 Andrássy Lajos Udvarhelyi Gyula [...] Sándor 5 Goth Lajos Garcsar István Nagy Alajos Csák György Faustka [...] Edlinger Titus Mészáros Ámand 5 Bozóky Antal Pácz Flórián Szele Endre [...] Alajos 20 Pallaghy Béla Tóth István Czigler István
76.
[...] Imre alelnök Adámkovich Győző főjegyző Bozóky Mátyás aljegyző Szeberényi Gyula pénztáros [...] Ferencz II félévben Elnök Bielek István alelnök Adámkovich Győző majd Szentiványi [...] Kálmán Flórián Károly és Mosánszky István laptárosok Mocsár Andor Fengya Igor [...] hozzá csatoltatott mélt Szinyei Merse István főispán úr ajándékából 25 frt [...]
77. Iskolánk múltja
[...] Himpfner Béla 1898 1919 Samu István 1919 Ober i 919 20 [...] Andor József Andor Tiv jyula Bozóky Endre Császár Elemér Csiba Ferenc [...] Ernő Ka József Katona J István Kecskóczy Ödön Koch Sándor Kosáry [...] Tálos Gyula Teveli Mihály Tóth István Urbányi János Varannai István Varga Ottó Vári Rezső Vér [...]
78.
[...] Ko­csár Imre Lunacsek Zoltán Némethy István Ripszky István Varsányi Lajos VII B osztály Becher János Biroscsuk­Kónya István Marsi Gyula Pencz György Tóth [...] Ko­váts Jenő Nagy Sándor Padits István Ramminger Károly Schaff Gyula Szabó [...] P III A 1 Kardcsoportban Bozóky Gy IV A 1 Csatth [...]
79. (65. oldal)
[...] Kolozsvár 1880 10 Dr Szeműk István A középiskolai oktatás sikerte­lenségének okairól [...] 1880 11 Benedek Albert Gyöngyössi István költői tárgyalása és nyelve Kemény [...] Nagy Szombat 1885 10 Takáts István Az ik es igék kérdése [...] Kritika párbeszédekben Budapest 1874 20 Bozoky Alajos A művészetek a római [...]
80. (34. oldal)
IV osztály Babócsay Sándor Garcsar István Goth Lajos Csák György 5 [...] Pongrátz László Strompf Sándor Virányi István Zsendovics András 15 Kosa Miklós [...] Jenő 35 Danilovics Pál Dobos István Bukovinszky István König Kálmán Reisz József 40 [...] Pallér Kelemen Edlinger Titus Károly István 5 Fekete Chrysostom Bozóky Antal Szele Endre Beer Móric [...]