15. oldal, 292 találat (0,669 másodperc)

Találatok

281. Függelék
[...] Damokos László Qyenes László Kis István Metz Ferenc Osztoics Mihály Tóth [...] vizsgát tett Damokos László Kis István Lázár Ferenc Metz Ferenc Osztoics [...] 3 3 3 3 1 Bozoky Lajos 3 9 3 3 [...] 3 3 4 1 Erényi István 2 O O 3 3 [...]
282. (16. oldal)
[...] tanulók Ács Antal elégs Kiss István Kohárics János 45 Kollerics Aladár [...] 1 eb void Kálmán jó Bozoky Zsigmond elégt Leksza Jenő jó 15 Bubreg István jó Lintz Ferencz elégt Csacsinovics [...] Piszter Ferencz jó 35 Herczeg István ism elégt Pitz György jeles [...]
283. Függelék
[...] Jól Angletta József b Érett Bozoky Lajos Czajlik László c Nem [...] Boros Dezső Christofoletti Lajos Georgi István Kehli István Kurtz Ferenc Prindl Ágoston Takács [...]
284. (70. oldal)
[...] fg 1895 6 mellett Berkeszi István A temesvári magyar királyi állami [...] ref kolleg 1887 8 Bodor István A rimaszombati egyesült protestáns főgimnázium [...] Lőcsei kath fg 1868 9 Bozőky Endre A pozsonyi főreáliskola története [...]
285. Függelék
[...] 3 I 2 l Georgi István 1 3 3 2 O [...] Kálmán Bakonyi Mór Bábel Andor Bozoky Lajos Czajlik László Irnecs Béla Kehli István Kurtz Ferenc Lukáts Sándor Vas [...]
286.
[...] Benka Pál 5 kr Bielek István 50 kr Bozoky Mátyás 50 kr Bujovszky Miklós [...] Damits Károly 50 kr Dobay István I frt Dorasil Emil 50 [...] Beyer Fülöp 30 kr Noszkó István 30 kr Dianiska Frigyes 50 [...]
287. (12_u18. oldal)
[...] Mária Szöv 1493 dallam 1797 Bozőky M Oh dicsőséges Asszonyság 1651 [...] Ányos prologust irt hozzá Németh István 3 Katona­dalok Kurucz J tól [...] Nagy Gizella Jakab Ferenc Paar István dr Gerebenics Sándor Németh Lajos [...]
288.
[...] Líceumi könyvtár Őre Dr Vitális István I Önálló müvek Adattár Magyar [...] Lichtes Leipzig 1891 2 k Bozőky Endre dr Az elektrotechnika vázlatos [...]
289. (58. oldal)
[...] 1893 Majláth Béla Gr Széchenyi István levelei II Kazinczy F Pályám [...] Némethy Géza Cató bölcs mondásai Bozoky A Római világ Meissner K [...]
290. (12. oldal)
[...] Demkó K Földrajz és Dr Bózoky Endre Mathematikai és fizikai földrajz [...] és harczi vállalatok ideje Szt István királysága A visszahatás és az [...]
291. Függelék
[...] Zoltán VII o Angletta József Bozoky Lajos Czajlik László Kehli István Kovács László Kurtz Ferenc Vili [...]
292.
[...] F sz 1068 14 Berkeszi István Gróf Hofmannsegg utazása Budapest Franklin [...] Athenaeum F sz 1071 19 Bozoky Alajos Római világ Bpest Ráth [...]