5. oldal, 1750 találat (0,694 másodperc)

Találatok

81. 1938-07-02 / 146. szám
[...] jogvesztés terhe mellett jelentsék be Farkas Imréné Debreceni utca 75 sz [...] nagy éljenzéssel fogadott sza­vak után vitéz szentkatolnai Elekes Gábor megdicsérte a [...] Ferenc dr főispánnal feleségével Borbély Sándornéval a távollevő Hágában időző alispán [...] ebéd a fürdő konyháját dicséri Vitéz Jé­key Ferencné Borbély Sándorné vi­téz M ikó Bent alarmé Lipthay [...]
82. 1923-02-17 / 14. szám
[...] Mária id Puskás Andrásné Cseke Sándorné Kertész András Gyarmati Gá­borné Kohán [...] József Frailer Já­nos Szilágyi Jáhos Farkas Ferenc Schneider József Scheer Konrád [...] id Makrai Sán­dor Nagy István vitéz Szabó Jernö N N Eugelhardt [...] Kar­dos György dr Pávó József Farkas Gyula Gyulavárosi Takarékpztár N N [...]
83. 1938-02-08 / 22. szám
[...] Asszonyok nemes Weinmann Győ zőné vitéz Vizy Antalné PiUer Ernőné Horváth Ferencné vitéz Elekes Ferencné Nicki Károlyné vitéz Fodor Istvánné Veress László né [...] Elemérné Ripka Jánosné Hoitobágyi Jenőné Farkas Ferenc­né Barsy Istvánné Ács Kálmánná [...] Vilmosné Máder Vik torné Verkny Sándorné Ruzsin Fe­rencné dr Halmos Béláné [...]
84. 1940-10-21 / 167. szám
[...] 2 Koós István 5 özv Farkas Dezsőné 10 Tömösvári József 5 [...] özv Szabó Jánosné 50 Numan Sándorné 20 Baghi Istváu 50 Lepres [...] István Ádám Pál Balkay István vitéz Bartha István Bertha Dezső Böbék [...] kös Sára Lőrinc Béla Lukács Sán­dorné Molnár Józsefné Mázán Fe­rencné Menyhért [...]
85. 1938-06-21 / 137. szám
[...] Köteles Jó zsetfiné dr Mandula Sándorné Jan­sen Ferenené és leányai Edit [...] dr Kerekes Pálné Fialmy Józsefné vitéz Eötvös Sán­dorné Szoták Árpádné Szalay Kál mánné dr Horvátih Sándorné Ga zsó Józsefné Pulszky Mihályné [...] 6 30 Elbeszé­lések 7 00 Farkas Béla és cigányze­nekara muzsikál közben [...]
86. 1941-01-11 / 8. szám
[...] igaz testvériségét Orvosi hír Dr Farkas Irén fog­szakorvos rendélését e hó [...] Téged teljes szívem 2 Ima Farkas László ref vallástanár 3 Ko­vácsné [...] izek jam ek óriási választékban vitéz Tornay István fűszer és csemege [...] LUTHER UTCA 6 szám Vikár Sándorné gyűjtése a menekült erdélyiek számára [...]
87. 1929-08-31 / 147. szám
[...] Alice 17 18 dr Erlach Sándorné dr Szokolay Lajosné IV sz [...] Antalné Fluck Gusztávnő 11 12 vitéz Gaáli Ernőné Csoltkő Kálmánná 12 13 Hunyor Bélánő Kegye Sándorné 13 14 Varga Erzsé­bet Bolla [...] Terézia Budai József kosárfonó és Farkas Júlia egri la­kosok Házasságot kötöttek [...]
88. 1928-04-12 / 86. szám
[...] Szakácsi Bsrnátná O öO Bőta Sándorné 1 Osányi Gyula 1 Vit [...] Varjú Béla 1 özv Áron Sándorné 0 50 Derdák Mátyás 0 [...] 90 Kovács Istvánná 0 20 Farkas Bernátné 0 20 Bár nátnő [...] Éva Margit Irredenta éne­ket énekelt vitéz Darnóváry Pál Bajos Jeremiás e [...]
89. 1941-09-01 / 138. szám
[...] Angyal L josné alelnökök dr vitéz Polánkay Lászlóné Fazekas Al bertné [...] Dr Joób Gézáné dr Kertay Sándorné Kiss Etemérné Erdey Miklósné Város [...] Makiár II Leopold Rezsőné Gönczy Sándorné Mihály Sándorné Szent István város Fógel Ele mérnó Böck Sándorné Farkas Mihályné Szent Lajos város Pap [...]
90. 1905-02-23 / 8. szám
[...] szempár czimü s a János vitéz böl Kukoricza Jancsi belépője czimü [...] Fürt Ferenczné Suránszkyné Ba lika Sándorné Tóth Sándor 2 2 K [...] Auguszlin y Gyuláné Nyusz­tay Antalné Farkas Farkas Csics Károlvné Budaházyné Keresztszegi M [...] X N Veres Gyuláné Csőkör Sándorné N N Sós Zsigmond Farkas Sándor Szabó Gy Lövi Jakabné [...]
91. 1916-12-24 / 52. szám
[...] király az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért Laczhegyi Zoltán 101 gy [...] 6 Gyurkovics leányok élőkép alakítják Farkas Károlyné Balássy Anna Bene Margit [...] kertész Dormán Imre Juci unokája Farkas Juliska 12 Tótoska sza­valja Farkas Ilonka 13 A három grátia [...] dohányból Berke Józsefné azután Szé­nási Sándorné és Papp Lajos anti lakosokat [...]
92. 1914-08-13 / 65. szám
[...] nyír­egyházi zenész neje agyrázkódást Kákán Farkas tiszaberceli lakos agyrázkódást és zuzódást [...] korona Lukács Mihály 40 fillér Vitéz Lajos 2 korona Magyar lstvánné [...] urak Ibrony­ból 60 özv Szentmiklóssy Sándorné urnő Szakoly 5 korona Márki [...] 20 Nehéz Mihályné 20 fillér Farkas Gerőné 1 Farkas Klára 1 korona Balog Jánosné [...]
93. 1940-11-11 / 256. (257.) szám
[...] dr Miért tetszik nekem címmel vitéz Farkas Sándorné felkérésére A gyülé előtt fél [...] külön számaival Az előadás végén vitéz Kardos András megyebi­zottsági tag üdvözölte [...] hangulatban szórakozott a hajnali órákig Vitéz dr Tamásy Istvánná az egyesü­let [...]
94. 1915-02-18 / 45. szám
[...] levelezőlapot hozott amelyet az elsiratott vitéz orosz hadi­fogságából sajátkezüleg irt szüleinek [...] fel­újítására mig az énekes személyzet Farkas Imre a leányok költőjének poétikus [...] Pa lády Lajosné és Szentiványi Sándorné Dr Harcsár Gézáné és Kozma [...] havonta 5 K t Babies Sán­dorné 5 K t továbbá Megyesi [...]
95. 1975-06-29 / 151. szám
[...] helyet­tesítjük A megyei tanács tag­Egy vitéz ember A szóban forgó úr [...] hétköznapok is meg­követelik hogy időnként vi­tézül cselekedjék az ember Játszótér délután [...] fej­jel lehet figyelni Pedig a vi­téz ember már készenlétben állt S [...] ö itt tglál magának társa­ságot Farkas Sándorné és Ga­lamb Vincéilé a jogi [...]
96. 1941-11-03 / 248. szám
[...] és ellenséges földön hő­siesen harcoló vitéz katonáinknak megörven deztetésére kiosztandó szeretetcsomagok [...] zalaegerszegi Vörös Kereszt fiókegylet elnöke vitéz Farkas Sándorné s k a zalaegerszegi Vörös [...]
97. 1935-09-14 / 210. szám
[...] mek Sárkereszten Bozzai Erzsébet és Farkas János két éves gyermekek felügyelet [...] Veron rk 10 hónapos Varga Sán­dorné Kiss Rozália ref 31 éves [...] helyett véletlenül lug­követ ivott Varga Sándorné egy geszterédi gazda 32 éves [...] csere okozta a szerencsétlenséget Varga Sándornét haldokolva szállították be a nyíregy­házi [...]
98. 1902-01-09 / 3. szám
Sándorné Kacsóh Károlyné Kováts Gózáué Kölcsey [...] Helybeli választmányi ta­gok idős Doktor Farkas Antalnó Do mahidy Sándorné Uray Gózáuó Kovács Leónó Böszörményi [...] De zső Kálmánná Dr ifj Farkas Antalnó Palády La josnó özv [...] kir hadnagygyá neveztetett ki s vitéz magaviseletéért a 2 oszt ezüst [...]
99. 1887-07-10 / 28. szám
[...] m Begyült könyör­adomány I N Farkas Balázs orsz képviselő ivén br [...] Thass 2 frt 50 kr Vitéz János Nyirbakta 18 frt Rézler [...] Oláh Györgyné 25 frt Szilvássy Sándorné 15 frt Kovács András 25 [...] s aláíratott K ni f Farkas Balázs s k elnök Sipos [...]
100. 1928-02-05 / 29. szám
[...] Gjula 1 Tyuskay Dezsőnó 1 Farkas Berta 1 Lakatos Gyű láné [...] 1 Polőnyi Károly né 1 vitéz Fodor Iatvánné 1 Varga Erzsébet [...] Szeftke Klára 1 Dr Kerlay Sándorné 2 Friedl Gyuláné 1 Ciszterci [...] István 1 Koó Aktnál AHorjay Sándorné 2 Előhizi Erzsébet 1 Pánczél [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Balatonvidék 1900–1917 5Békés 1869-1937 48Békés Megyei Hírlap 1971-2010 22Békésmegyei Közlöny 1877–1938 27Békésvármegye Hivatalos Lapja 1898-1949 4Déli Hírlap 6Délmagyarország 1910-2010 369Dombóvári Hírlap 2Dunántúli Napló 1944-2004 61Dunántúli Protestáns Lap 1890–1945 10Eger - hetilap 1863-1914 8Eger - napilap 1915-1944 84Esztergom 1895–1932 17Esztergom és Vidéke 1886–1941; 1987–2007 73Észak-Magyarország 1948-2009 37Északkeleti Újság 1909-1919 2Felsőbányai Hírlap 1896-1918 6Félegyházi Közlöny 1Heti Szemle 1899-1914 3Heves Megyei Hírlap 1953-2018 31Hídlap 2003-2011 2Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 29Könyvek Esztergomról 9Körösvidék 1920–1927 12Közérdek 1908-1916 1Kővárvidék 1904-1918 3Magyar Paizs 1900–1917 4Mátészalka 1909-1915 1Nagybánya 1903-1931 6Nagybánya és Vidéke 1899-1918 14Nagybányai Hírlap 1908-1919 6Nagykároly 1906-1912 1Nagykároly és Vidéke 1899-1919 4Nemere 1871-1884 1Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 54Nyírvidék 1882–1942 111Pápa és Vidéke 1923–1944 35Pápai Hirlap 33Pápai Közlöny 1892–1921 6Pápai Lapok 1874–1919 5Pápai Újságok 3Pest Megyei Hírlap 1957-1995 80Petőfi Népe 1950-2011 158Prágai Magyar Hírlap 1922-1938 6Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1842–1919 6Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 39Szamos 1899-1919 19Szatmár-Németi 1899-1912 5Szatmár 1899-1911 1Szatmár és Bereg 1923-1931 5Szatmár és Vidéke 1899-1919 9Szatmári Hírlap 1902-1919 2Szatmármegyei Közlöny 1899-1920 2Szekszárdi Vasárnap 1991-2016 1Szocialista Nevelés 1956-1989 2Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 28Tanügyi Értesítő 1902-1919 1Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 24Tolnamegyei Közlöny 11Tolnamegyei Ujság 29Tolnavármegye, Tolnavármegye és a Közérdek 4Új Kelet 1994-1998 4Új Szó 1948–2017 6Vasvármegye Hivatalos Lapja 1903-1950 1Váci Hirlap 1887-1942 14Veszprémi Független Hirlap 2Zalai Közlöny 1925 2Zalai Magyar Élet 1940-1944 18Zalai Összetartás 1944-1945 1Zalamegye 1882–1910 4Zalamegyei Ujság 1920-1944 100Zemplén 9Zempléni Népujság 1