4. oldal, 1750 találat (0,279 másodperc)

Találatok

61. 1926-02-07 / 30. szám
[...] Berthóty Istvánnéval Pavlovits István és vitéz Sobotich Emiinévei Nedeczky Károly kezdvén [...] Jó­zsefné Faragó Lászlóné Békés Fekete Sándorné dr Gally Gézáné dr Gally [...] Szeghö Emiiné Székely Mi­hályné Békés vitéz Szobotics Emii­né Tagányi Sándorné dr Uhrin Lászlóné Uhrin Pálné [...] Ma­rika Pusztapó Faragó Bözsike Békés Farkas Anni Sopron Fe­kete Erzsébet Gally [...]
62. 1936-03-05 / 54. szám
[...] fogházban egy amerikai magyar újságíró Far­kas Viktor iró és ujságiró aki [...] a bu­dapesti törvényszék előtt ál­lott Farkas már a vizsgálóbíró előtt is [...] akinek bejelentése alapján fogták el Farkast Ausztriában Mandei nem is­merte fel Farkast aki erre siró gör­csök között [...] Anya és leánya tragédiája Nagy Sándorné és Nagy Anna horti lakosok [...]
63. 1917-12-16 / 50. szám
[...] király az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásuk elismeréséül Hódi János 51 [...] honvéd gya­logezredben a vasérdemkeresztet továbbá vitéz magatartásukért a 2 honvéd gyalogezredben [...] bab szalonna liszt és hagyma Farkas Sándorné bab és liszt özv Góg [...] Ekkor a lovak magállottak Szarka Sándorné kirepült a kocsiból de sem [...]
64. 1942-02-09 / 31. szám
[...] A szombathelyi tankerületi kir főigazgató Farkas Lenke kilimáni Ormos Mihály borsfái [...] A megje­lentek soraiban helyet foglalt vitéz Tamásy Ist­ván dr polgármester levente [...] sorsolás tánc A nagyszerű eredmény vitéz Farkas Sándorné elnök és Wejsiczky Jánosné fáradhatatlan [...]
65. 1937-09-16 / 209. szám
[...] Sznopek BSE Kanta BSE győztek Farkas DEAC Bally DEAC ellen 6 [...] Straub János BEAC dr Tóth Sándorné NyTVE ellen 6 1 6 [...] Tornyai Mészárosné miskolci Move győz­tek Farkas Torockay ellen 8 6 6 [...] ott gyakorló iskolai tanítóvá kine­vezett vitéz Derenesényi Miklóstól A díszgyűlést a [...]
66. 1941-11-05 / 250. szám
[...] és ellenséges földön hő­siesen harcoló vitéz katonáinknak megörven deztetésére kiosztandó szeretetcsomagok [...] zalaegerszegi Vörös Kereszt fiókegylet elnöke vitéz Farkas Sándorné s k a zalaegerszegi Vörös [...] nem jogerő­sen kéithónapi fogházra ítélték vitéz Vermes Tibor községi főjegyző megrágaímazása [...] Kereszttel legújab­ban kitüntetettek között van vitéz Horváth Bertalan dr zalaegerszgei kir [...]
67. 1937-08-27 / 193. szám
[...] Józsefné Kiss Bélámé özv MiLló Sándorné özv Kniezler Sámuelné Diamant Mómé Szanics Sándorné Szabó Tamásné K i ss [...] Mihály­né Marton lstvánné Tóth Ignácné Farkas Józsofné Kóta j 11 us [...] Istvánná Csuja íáborné Dobos Józsefné vitéz Szabolcs Imréné Vigh Cíáborné Rakamuz [...]
68. 1937-02-02 / 19. szám
[...] István vezényletével előadott nyitánya után vitéz Somlay Mihály dr rk felsőkereskedelmi [...] Dezsőné Kiss Endréné Tátray Gusztávné Farkas Mihályné Ózd Sárffy Kál mánné [...] Tatay Vilma Áiberty Vali Böck Sándorné Kőrösy Klári özv Baán Sándorné Frank Tiva­ HARMAT CRÉME nappali [...] István Szidi Derdák Fábián Kukta Farkas Teréz Mézes kalács Ózd Jurányi [...]
69. 1904-11-29 / 46. szám
[...] Einilné özv Borús Józsefne Domabidy Sándorné Helmeczy Józsefné Jákó Sándorné Dj Schönplug Jenőnőné Dr Keresztszeghy [...] Elemérné Kovács Le óné Dr Farkas Antalné özv Jékey Ilona Papp [...] Az Erdődi járásban Erdődön Dániel Sándorné Antal Józsefné Papp Sándorné Csűri Jánosné Tóth Lajosné Szafkulits [...]
70. 1916-06-04 / 44. szám
[...] Kálmánczhey András Kálmánczhey Gyula Miklósi Sándorné Katz Emánuel Posgay József 160 [...] Törő János Klein Salamon Klein Farkas Grad Dávid Schwartz Jakab 900 [...] László dr Pollatsek Sándor Róth Farkas dr Kiss Ferenc ifj Porkoláb [...] el A régi jó János vitéz is megtöltötte a szín­házat és [...]
71. 1931-03-01 / 49. szám
[...] í Dan czinger Eszti Amsell Sándorné Danczinger Ilona és Danczinger Berta [...] Appel Izraelné Danczinger Eszti Amsell Sándorné Danczin­ger Ilona és Da czinger [...] gyári lerakat előnyös törlesz­téssel vehető FARKAS bútoráru­házában Kossuth tér 10 Kir [...] megadása 4 Ruha beszerzés 5 vitéz László Árpádnak pa­rancsnoki állásában való [...]
72. 1928-01-17 / 13. szám
[...] Kornélné özv Mlinkő Istvánná Grundtsch Sándorné Zelenka Aladárné Hartyánszky Elemérné Pillér [...] Jénosné Háry Mihályné Paár Jánosné vitéz Fodor Istvánné Szabovics Jenőné Reies [...] No­votny Antalné Takács Elemérné Kinczly Sándorné Csemey István né vitéz Gaáli Ernőné Szigethy Béláné Gyárfás [...] és a billi­árd asztalon alvó Farkas Géza cigányzenészt össze vissza ka­szabolta [...]
73. 1914-11-26 / 95. szám
[...] dr Klár András Bakó Bertalanné Farkas Juliska Beregszász Mikuleczky István Jármy [...] koronát Kresz Lajosné özv Nagy Sándorné Szikszay Pál 1200 koronát Nikelszky [...] Sándor Deregnyő Barabits Elemér Deregnyő Vitéz Irén Kemecse Vitéz Margit Kemecse Szikora Pálné Királytelek [...] Hoffman Ferenc Jakab József Fekete Sán­dorné Nagyhalász Kis Ánna Tiszaeszlár Csesz­nák [...]
74. 1940-10-14 / 235. szám
[...] zenekara a Hi­szekeggyel nyitotta meg Vitéz Teleki Béla gróf főispán bevezető [...] ország ölel­kezése című költeményét majd vitéz Farkas Sándorné és dr Czigány Jánosné zongorán [...] zongora­kísérete mellett székely nótákat énekelt Farkas Lóránt VIII o gimn tanuló [...]
75. 1935-11-24 / 94. szám
[...] lesznek A 10 órai nagymisén Farkas István s lelkész prédikál A [...] nagy szükség van Alelnök Läufer Sándorné és Stern Lászlóné vigalmi elnök [...] rendez amelynek védnök­ségét József főherceg vitéz Kozma Miklós belügy­miniszter vitéz Soós Károly báró Lukachich Géza vitéz Hellebront Antal és vitéz Lázár Domokos tábornokok vállalták el [...]
76. 1998-09-30 / 229. szám
[...] Fodor Lajos Ócsai Gábor ALDEBRŐ Farkas László Márton FKgP KDNP Plósz [...] Lunacsek Ernő FKgP Pozsik Emőné Vitéz Sándor Munkáspárt BÉLAPÁTFALVA Barta Norbert [...] Ervin Király György HEVESVEZEKENY Ba­logh Sándorné HORT Kassa László ISTENMEZEJE Farsang [...] Ottó FKgP KOMPOLT Balázs Zoltán Farkas Pál Mizser János Reke János [...]
77. 1922-10-22 / 242. szám
[...] kaptak Szudár Györgyné Kremzer Jenőné Farkas Gáspárné és Vitéz Mihályná zsibárus iparra Laurinyecz Jánosné [...] kaptak Körösvidék bódé átalakításra Szűcs Sándorné Paulik András és Hugyec Pálné [...] táncestély a Vigadó­ban Dr Pácz Sándorné a Vigadó helyiségében tánctanfolyama kere­tében [...] György Timkó Má­riával Schvarcz Márton Farkas Ber­tával Pollner István Sajben Zsófiá­val [...]
78. 1938-02-15 / 26. szám
[...] László gyöngyösbokréta Ladányi Lajos dominó vitéz Lőcsey Ferenc­né Poprád Pierette Fankovics [...] Remenár Erzsiké Piroska Hortobágyi Ernő farkas Hortobágyi Jenő nagymama dr Schubert [...] Árvay Gézáné özv Hegedűs Aladárné vitéz dr Já­vor Ernőné Baán Sándorné Ficzere Lászlóné Juhász Zoltánná Bajusz [...] ifj Láng Andrásné Lévai Istvánná Far­kas Béláné Lukács Dezsőné Oko licsányi [...]
79. 2007-07-21 / 169. szám
[...] Miskolc Borsos Ist­ván Encs Dobi Sándorné sz Petneházi Bor­bála Miskolc Kálmán [...] Ilona Miskolc Szurdoki Pálné sz Farkas Julianna Sajószent péter Tóth Józsefné [...] Istvánné sz Tömösi Mária Göd Farkas Osz kárné sz Nyíri Ilona [...] Jánosné sz Tímár Klára Miskolc Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Fő­iskola [...]
80. 1935-02-24 / 46. szám
[...] dr Erdélyi Miklósné Easely Gézóné Farkas Antalné Feragó Béláné Fehér Gézéné [...] Fel­földi Gábor Flamm Jenőné Flamm Sándorné Fritsch Rezsőné Ga­lambos Gyuláné dr [...] Li­pólné Horváth Istvánné Hrabov­szki Pálné vitéz János y Gyuláné Jaczina Istvánné [...] özv Kocsis Gáborné dr Kuítsár Sán­dorné Kucsera Mihály Karsai Istvénné Láng [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Balatonvidék 1900–1917 5Békés 1869-1937 48Békés Megyei Hírlap 1971-2010 22Békésmegyei Közlöny 1877–1938 27Békésvármegye Hivatalos Lapja 1898-1949 4Déli Hírlap 6Délmagyarország 1910-2010 369Dombóvári Hírlap 2Dunántúli Napló 1944-2004 61Dunántúli Protestáns Lap 1890–1945 10Eger - hetilap 1863-1914 8Eger - napilap 1915-1944 84Esztergom 1895–1932 17Esztergom és Vidéke 1886–1941; 1987–2007 73Észak-Magyarország 1948-2009 37Északkeleti Újság 1909-1919 2Felsőbányai Hírlap 1896-1918 6Félegyházi Közlöny 1Heti Szemle 1899-1914 3Heves Megyei Hírlap 1953-2018 31Hídlap 2003-2011 2Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 29Könyvek Esztergomról 9Körösvidék 1920–1927 12Közérdek 1908-1916 1Kővárvidék 1904-1918 3Magyar Paizs 1900–1917 4Mátészalka 1909-1915 1Nagybánya 1903-1931 6Nagybánya és Vidéke 1899-1918 14Nagybányai Hírlap 1908-1919 6Nagykároly 1906-1912 1Nagykároly és Vidéke 1899-1919 4Nemere 1871-1884 1Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 54Nyírvidék 1882–1942 111Pápa és Vidéke 1923–1944 35Pápai Hirlap 33Pápai Közlöny 1892–1921 6Pápai Lapok 1874–1919 5Pápai Újságok 3Pest Megyei Hírlap 1957-1995 80Petőfi Népe 1950-2011 158Prágai Magyar Hírlap 1922-1938 6Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1842–1919 6Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 39Szamos 1899-1919 19Szatmár-Németi 1899-1912 5Szatmár 1899-1911 1Szatmár és Bereg 1923-1931 5Szatmár és Vidéke 1899-1919 9Szatmári Hírlap 1902-1919 2Szatmármegyei Közlöny 1899-1920 2Szekszárdi Vasárnap 1991-2016 1Szocialista Nevelés 1956-1989 2Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 28Tanügyi Értesítő 1902-1919 1Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 24Tolnamegyei Közlöny 11Tolnamegyei Ujság 29Tolnavármegye, Tolnavármegye és a Közérdek 4Új Kelet 1994-1998 4Új Szó 1948–2017 6Vasvármegye Hivatalos Lapja 1903-1950 1Váci Hirlap 1887-1942 14Veszprémi Független Hirlap 2Zalai Közlöny 1925 2Zalai Magyar Élet 1940-1944 18Zalai Összetartás 1944-1945 1Zalamegye 1882–1910 4Zalamegyei Ujság 1920-1944 100Zemplén 9Zempléni Népujság 1