12487 találat

Találatok

1. 1916-05-18 / 24. szám
[...] M 13 Belügyminiszter rendelete Jenei István törvényhatósági utkaparó nyug­díjazása tárgyában M [...] Endre volt j főszolgabíró özvegyének kérése nyug­díjának újból megállapítása iránt M [...] kéri M 18 Dr Péchy István vm főjegyző első szolgálati pótlékának [...] iránt M 20 Néhai Dienes István volt j irodasegédtiszt özvegyének kérése nyugdíj megállapítása iránt M 21 [...]
2. 1951-05-22 / 116. szám
[...] tanács BV elnök h GULYÁS ISTVÁN mezőgazd biz elnöke A kedvező [...] a munkák időb ni elvégzésig KERESE JÓZSEF BEGYŰJTÉSI TERVE A tanácaháx [...] Be­kopogott aztán benyitott Szabadság Szabadság Kerese elvlárs üdvözölte a tanácstitkár Mi [...] Délelőtt a tűzoltólaktanya udvarán Gondos István elvtárs a járási páríbizott ség [...]
3. 2010-02-14 / 6. szám
[...] óráig Külképviseleti névjegyzékbe való felvétel kérése ügyfélfogadási időben személyesen Városháza Béla [...] föld­szint 3 as iroda Igazolás kérése személyesen Okmányiroda Bezerédj u 1 [...] Választási Bizottság TVB Szekszárd Szent István tér 11 13 Telefon 74 [...] bejelentése páitok független jelölt Igazolás kérése I és II fordulóra egyaránt [...]
4. 2010-02-07 / 5. szám
[...] óráig Külképviseleti néviegvzékhe való felvétel kérése ügyfélfogadási időben személyesen Városháza Béla [...] föld­szint 3 as iroda Igazolás kérése személyesen Okmányiroda Bezerédj u 1 [...] Választási Bizottság TVB Szekszárd Szent István tér 11­13 Telefon 74 505 [...] bejelentése pártok független jelölt Igazolás kérése I és II fordulóra egyaránt [...]
5. 2009-04-05 / 13. szám
[...] hu Külképviseleti névjegyzékbe való felvétel kérése szemé­lyesen Városháza Béla király tér [...] földszint 3 as iroda Igazolás kérése személyesen Okmányiroda Bezerédj u 1 [...] Területi Választási Bizottság Szekszárd Szent István tér 11 13 Tel 74 [...] Területi Választási Iroda Szekszárd Szent István tér 11 13 74 505600 [...]
6. 1969-07-25 / 170. szám
[...] közölni kell Születési anyakönyvi kivo­nat kérése esetében a a születés helyét [...] testvérünk sógorunk nagybácsink jóbarátunk TA­KÁCS ISTVÁN hentes mester temetésén megjelenésükkel ko [...] Király Já­nos Maul Rihárd Takács Ist­ván Visnyed István Juhász Ferenc Mied Ágoston Szamos [...] és Zakovszki Mária MEGHALTAK Képi Istvánná sz Németh Margit Jáger Mihály [...]
7. 1999-09-25 / 224. szám
[...] kórházi személyzet Kelly szá­zados határozott kérése ellené­re sem adott záró jelentést [...] fontosnak jellemzőnek tartja Verssel Jánossy István Kántor János Kurszán Kőszegi Csaba [...] Leitner Sándor Oláh Zoltán Pákolitz István Rozsos Gábor Sepsy Judit Szakács [...] József jelentkezik Szépprózai írást Benedeczky Istvántól Gutái Istvántól László Lajostól és Lázár Ervintől [...]
8. 1933-09-14 / 37. szám (302. oldal)
[...] a ff 9242 173 Krammer István állandó napszámos leérteimé u a [...] 9435 1751 Szombathely m város kérése a város területén befolyó Dr [...] 2 176 Kőszeg város polgármesterének kérése a szőAőbirlokbsok és bortermelők által [...]
9. 1876-09-24 / 39. szám (1241. oldal)
[...] egy egyház nem szavazott Vattai István zsolcai lelkész 11 Komjáti Ferenc [...] megye kellően legyen képviselve Vattai Istvánt felkérték hogy a főjegyzőnek segít­ségére [...] g lelkészek közé kebe­leztessék be Kérése nem teljesíttetett Bornemisza József jelentette [...] az igricii Fekete Károly Vattai Istvánnal a miskolci Végh György Makiári [...]
10. 1913-09-21 / 38. szám (591. oldal)
[...] SZÖVETSEG Felelős szerkesztő BILKEI PAP ISTVÁN Társszerkesztő pálóczi Horváth Zoltán dr Belső munkatársak Böszörményi Jenő Kováts István dr Sebestyén Jenő Tari Imre [...] Hogy mindnyájunk közös vágya szive kérése a nemzeti nagyság össze van [...] a mi népünkhöz hogy szívünk kérése nem­zeti életünk meggazdagodása a magyar [...]
11. 2010-08-29 / 29. szám
[...] én 16 00 óráig Igazolás kérése személyesen vagy meghatalmazott útján 2 [...] én 16 00 óráig Igazolás kérése ajánlott levélben Jelöltet ajánlani Kompenzációs [...] 8 tól 14 óráig Igazolás kérése személyesen Okmányiroda Bezerédj u 1 [...] Választási Bizottság TVB Szekszárd Szent István tér 11­13 Telefon 74 505 [...]
12. 2006-08-13 / 25. szám
[...] Választási Bizottság TVB Szekszárd Szent István tér 11 13 Országos Választási [...] 95 69 618 Elnökhelyettesek Kimmel Istvánná Szekszárd Frey István Szekszárd I Az önkormányzati választással [...] én 16 00 óráig Igazolás kérése személyesen vagy meghatalmazott útján 2006 [...] én 16 00 lg Igazolás kérése ajánlott levélben úgy hogy az [...]
13. 2006-01-19 / 16. szám
[...] távirányítós au­tót szeretett volna Minden kérése teljesült sőt a Nemesbikki Általá­nos [...] többiek­kel együtt lehetne játszani Minden kérése teljesítve lett Sőt bőven ju­tott [...] a fekete Nos ez a kérése tel­jesült megkapta a ruhaneműket DJ [...] megkeressük a DKSK részé­ről Szabó István urat aki a meccsek­re jegyet [...]
14. 1949-04-20 / 90. szám
[...] Pécsi Bőrgyárban így indokoljx meg Kérésé István tlvíirs valóban tudományos szak szerűséggel [...] amikor 1941 ben felvételét kérte Kerese elvtárs mert a gyár kori [...] nyertek vele Előfordult nemrég folytat­ja Kerese elvíárs hogy egyik vlvtáraunk a [...] Ha munkánkról beszélek r ki Kerese elvtárs feltétle ü említenem kell [...]
15. 1922-12-31 / 58. szám
[...] és Sótonyi Sándor körgazda Kompa István könyvtáros Eperi Károly vigalmi elnök Eigner György vá­lasztmányi tagok Molnár István Schretner Károly Török István Nagy István Varga József II Bérdi József [...] Lenti József Szabiás János Farkas István Só­tonyi József Ambrusits István Bognár Gás­pár Németh Antal Korpádi [...]
16. 1910-02-17 / 7. szám (44. oldal)
[...] n 3 Ukapuszta Döbrönte Ignácz István rk István Orsoly Terézia teknővájó cig 4 [...] 4 P 2 Jt Bódis István ág ev Tóth Rozália István Bognár Zsuzsa 3 Mezőlak Varga [...] nyomozás és az eredmény közlésének kérése mellett megküldöm Körmendy Béla sk [...]
17. 1970-10-02 / 231. szám
[...] Csen­des Varga Király Edző Horváth István Az első félidőben jól tar­totta [...] Kiskunhalasi Spartacus Mészáros Bajusz De­rűs Kerese Csáki Deák Pastrovics Csere Hollósi [...] védésekkel Deák nagy ere­jű átlövésekkel Kerese pe­dig látványos ejtett gó­lokkal járult [...] A csa­pattal utazik természetesen Jákói István edző és Vá zsonyi Miklós [...]
18. 1901-04-28 / 17. szám (264. oldal)
[...] 000 korona kölcsön dolgát előterjesztett kérése tárgyában már elvileg és pedig [...] a melyben az ellenvéleménynek Fejes István és Antal Gábor voltak a [...] terjedése ellen világi hatósági véde­lem kérése a zsinattartás iránt való intézkedés [...] Tiszáninnenről Bernáth Elemér és Fejes István Tiszántúlról gróf Degenfeld József és [...]
19. 1935-03-09 / 57. szám
[...] Országos Magyar Gazdasági Egye sülét kérése hogy a vármegye lépjen be [...] Egye­sület zalaegerszegi csztályintézö 6 égnek kérése K sgyülés után a közigazgatási [...] műsorban Helmeczi Mar­git és Sándor István fognak köz­reműködni Modern lakás kényelmes [...] 3 hónap Jelentkezni lehet Vimossy István müköszörüs üz­letében ahol a szükséges [...]
20. 1991-09-11 / 15. szám
[...] ismét augusztus 20 a Szent István király ünnepe Ki volt Szent Ist­ván Honnan jött Mit akart Milyen [...] tartalma Mit tud adni Szent István a mai magyar­ságnak Ilyen és [...] ünnepe itthon is újra Szent István napja lett A honfoglaló magyar [...] az azonnali német bajor tá­mogatás kérése és a kereszténység felvételének szándéka [...]
21. 1977-04-09 / 83. szám
Balesetveszély a járdán Cukorbetegek kérése Hétről hétre olvasom a Szer­kesszen [...] egy véradönapot kivánnak szervezni Jantyik István Ecsegf alva Békés megyében még [...] 19 én közöltük 1 Gombkötő Istvánná orosházi le vélírónk kérését hogy [...] felkeresett bennünket s közölte hogy ké­rése nem volt hiábavaló a kerté [...]
22. 2002-09-01 / 30. szám
[...] Pesthy Endre Kimmel Istvánné Frey István Kovács Zoltán Választási Iroda vezetője [...] óráig 16 00 óráig Igazolás kérése személyesen Igazolás kérése írásban A választási bizottságok helyi [...] óráig Mezőgazdasági Rt Borkombinát HORVÁTH ISTVÁN képviselő II sz választókerület Szeptember [...] S Számú Általános Iskola PECZE ISTVÁN képviselő XIV sz választókerület Szeptember [...]
23. 1914-03-05 / 10. szám (81. oldal)
[...] V Mógor József ág ev István Kovács Zsófia 14 Mihályháza Válint [...] Ágotha kovács 15 V Varga István István Horváth Mária cseléd 16 Nagydám [...] n Paár János ág ev István Kis Zsófia 18 Nagygyimót Böröcz [...] leendő körözés illetve mény közlésének kérése mellett megküldöm Pápa 1914 január [...]
24. 1993-07-20 / 167. szám
[...] 44 000 Prospero Bábegyüttes Nánási Istvánná Biatorbágv Nyári bentlakásos intenzív bábos művészeti tábor megrendezéséhez támogatás kérése 44 000 Budakeszi Balassi Bálint [...] Kossuth Művelődési Központ Cegléd Nagy István Csoport 25 éves jubileumi kiállításának [...] Irodalmi zenei szaktábor 35000 Koren István Általános Iskola Domonv A Dunántúli [...]
25. 1845-05-25 / 21. szám (497. oldal)
[...] kisérte jelenleg is a sasiak kérése tartalmát s követeik maguk vi­seletét [...] rendelettel mellyen alapíttatott a sasiak kérése megtagadása ha ugyan ezen fensöbb [...] hogy bicskei lelkész t Nagy István úr átalános többséggel a nevezett [...]
26. 1985-06-29 / 176. szám
[...] első hetének végén várható Sásdiak kérése az Áfor kút nyitva tartási [...] György Az országgyűlés elnöke Sarlós István A Magyar Népköztársa­ság kormányának tagjai [...] Somogyi László Honvédelmi miniszter Oláh István Igazságügy­miniszter dr Markója Im­re Ipari [...] kívánkozik ide ami a sásdiak kérése is hogy a dombóvári Áfor [...]
27. 1913-10-04 / 40. szám
[...] Gyula kir tanácsos pénzügyigazgató Pechy István várni főjegyző Schönptlug Richárd megyei [...] Schönpflug Bela megyei főorvos Rónay István róm kai ti plébános Csighy István ref lelkész dr Tóth Zoltán [...] két hogy tolmácsolja azon utolsó kérésé a méltóságos gazdája előtt hogy [...] hunyta le szemét hogy teljesül ké­rése Valószínű azonban hogy nem volt [...]
28. 1906-04-15 / 15. szám
[...] Szegedi siketnómák intézete felügyelő bizottságának kérése Hertelendifalvai lelkészi dijlevél Nagymajlát jelentése [...] tartása és rendezése Darabos Lajos kérése s erre hozott egyháztanácsi határozat [...] egyh megyei határoza ra Szombathy István jelentése 162 190 sz egy­házmegyei [...] jegyzőkönyv előterjesztése Bírósági ügyek Kovács István egyháztanácsi jegyző ég ügyé­ben felebbez [...]
29. 1970-09-03 / 206. szám
[...] Var­ga Csendes Szűcs Edző Horváth István A Kiskunhalasi MÁV az előző [...] Kkhalasi Spartacus Mé­száros Bajusz Derűs Kerese Pánczél Deák Csáki Csere Szipán [...] kapuját A talál­kozó hátralevő részében Kerese és Csáki gyors gól­jaival jelentős [...] rend­számú Skoda gépkocsit amelyet Bíró István Izsák Gedeon Telepi utca 179 [...]
30. 1953-01-13 / 10. szám
[...] tartotta ünnepi megnyitó beszédét Fosrogi István elvtárs a Megyei Tanács elnökhelyettese [...] rendszer Folytatás II o minősítés kérése Csatolni kell a minősítés elnyeréséhez [...] és az I oszt minősítess kérése A sportkör fdadata a szükséges [...] átlépési nyilatkozata az új sportkör kéré­se a régi sportkör kiadása mind­két [...]
31. 1912-04-24 / 17. szám
[...] Máriavölgyi VÍZ kristálytiszta kellemes Zinner István étterme Nagykároly Nagypiac Kitűnő ételek [...] két és fél cvi Székely Istvánt pegig egy évi börtönre Ítélte [...] püspökséghez történő csatlakozásnak kimondása illetve ké­rése képezte E nagyfontosságu ügy előkészí­tése [...] értelemben történt felszólalása után Drágus István kérése elnöklő főesperes felolvasta azon kérvényt [...]
32. 1906-09-09 / 36. szám
[...] tago­kul Beliczey Géza Békéscsaba Wagner István tisztartó Füzesgyarmat Benedicty Gyula gyógy­szerész [...] rendezésében Egyházmegyei tan egyesület elnökségének kérése alapszabály módosítása tárgyában Egyházmegyei tan egyesület elnökségének kérése napidijak meg­állapítása tárgyában Egyházmegyei tan egyesület elnökségének kérése tan osztályozásának eltörlése tárgyában Egyházmegyei tan egyesület elnökségé­nek kérése egyházkerületi tankönyv monopólium megszüntetése tárgyában [...]
34. 1988 / 8. szám • SZENT ISTVÁN EMLÉKEZETE • Tóth Imre: István és Gizella miseruhája (tanulmány) (8_749. oldal)
[...] jele egyben a további segítség kérése a miseruha amelyet a király [...] nem egyszerű adományról van szó István és Gizella nem csu­pán hálát [...] éppen vasárnapra esett adhatta át István és Gizella a miseruhát templomuk [...] hitbeli próbatételként nehezedett a neofita Istvánra Nem tudjuk megismerni a király [...]
35. 2018-04-18 / 89. szám
[...] tudnak a vízbe tenni Németh István a horgász egyesület elnöke arról [...] egyesüle­ti elnök közölte sok horgász kérése volt hogy fogható mé­retű halak [...] kilogramm S K Sok horgász kérése volt hogy fogható méretű halak [...]
36. 1916-06-08 / 27. szám
[...] évi 149203 sz leirata Jenei István thatósági ut k apa ró [...] véleményével megegyezőleg megállapítja hogy Jenei István th nyugalmazott utkaparót még 48 [...] Indokok A th bizottság Jeney István utkaparónak panasziratában foglalt ama kérelmét [...] 916 alisp sz Néhai Dienes István nagykárolyi j volt irodatiszt özvegyének kérése nyug­díj megállapítása iránt Véghatározat A [...]
37. 2004-04-04 / 11. szám
[...] Területi Választási Bizottság Szekszárd Szent István tér 11 13 Tel 74 [...] Területi Választási Iroda Szek­szárd Szent István tér 11 13 Országos Választási [...] 2004 május 14 ig Igazolás kérése személyesen 2004 június 11 én 16 00 óráig Igazolás kérése ajánlott levélben 2004 június 8 [...]
38. 1981 / 6. szám (481. oldal)
[...] Az első világ teremtése Sziliomomo ké­rése Szótuknanghoz a halál útjának végén [...] önvizsgálat 1980 versek 530 ÁGH ISTVÁN A Gyertyaszentelő tragédiája Fázom versek [...]
39. 1996-03-01 / 8. szám
[...] igazgatósági ülése tájékoz­tatta lapunkat Andics István az igazgatóság titkára A megbeszélé­sen [...] is ame­lyet az egyik tulajdonos kérése alapján tartanak majd meg BABI [...]
40. 1892-11-24 / 51. szám (779. oldal)
[...] beismerése Isten irgalmas volta ennek kérése hálaadás az áldásokért a gondviselés kérése továbbra is kétség a jövővel [...] ajánljuk e művet lelkésztársainknak Benkő István BELFÖLD Kiss Áron püspök Nagykállóban [...]
41. 2011-07-23 / 171. szám
[...] Volán Zrt 6500 Baja Nagy István u 39 Jelentkezési határidő 2011 [...] Batthyány u 18 SZEMVIZSGÁLAT Időpont kerese 79 321 448 Autista tagozat [...] általá­nos iskolai osztályokba A szü­lők kérése volt hogy keressünk olyan lehetőséget [...] Mária 77 éves felsőszentiváni Kalmár István 83 éves bajai Petrity Ist­ván 59 éves bajai Vujevics József [...]
42. 1992-04-22 / 9. szám
[...] a közeli távoli vendégek Vida István főtisztelendő plébános úr nyolcvanadik születésnapja [...] mindenkire kiterje­dő szerető gondoskodásáért Vida Ist­ván plébános lesz Az ünnepelt szentbeszédében [...] legyen többé káromkodás Másik nagy kérése a vasárnap megszentelése mely­től a [...]
43. (3. oldal)
[...] Egyházunk és az intelligencia Bernáth István 218 Egy igazi nemeslevél Faragó [...] J 170 Egyházi élet Németh István 322 Egyházkerületi közgyűlés 340 Egy [...] hivatalnokok beteg­segélyező intézetét Dr Kovács István 409 417 Javaslat Patay Károly [...] Kovács József 261 A Diákszövetség kérése a lelkészekhez Rényi György 57 [...]
44. 2006-02-12 / 5. szám
[...] Választási Bizottság TVB Szekszárd Szent István tér 11 13 Országos Választási [...] Babits Müv Ház színházterme Igazolás kérése 1 és II fordulóra egyaránt [...] du 16 00 óra Igazolás kérése 1 és II fordulóra egyaránt [...] Szekszárd Mikes u 24 HORVÁTH ISTVÁN II sz választókerület és ÁCS [...]
45. 1930-05-18 / 20. (499.) szám
[...] UTCA 8 ÉS GRÓF TISZA ISTVÁN UTCA 6 SZÁM POSTACSEKK SZÁMLA [...] A mátészalkai és Járási Ipar­testület kérése a fehérgyarmati he­tivásároknak az idegen [...] látogatása ügyében Máté­szalka község képviselőtestületének kérése a vásárrendtartási szabály rendelet idegen [...]
46. 1910-04-17 / 16. szám (241. oldal)
[...] kiadó és felelős szerkesztő HAMAR ISTVÁN Főmunkatársak Dr Kováts István Veress Jenő Előfizetési ára Egész [...] Könyvéből Könyörület és hatalom Balatoni István Vezérczikk Szükségleteink új felszámítása H [...] hisz felső ruháját is eldobta Kérése hogy lássak A te hited [...] könyörület és végetlen hatalom Balatoni István Szükségleteink új felszámítása Egyetemes konventünk [...]
47. 2004-04-11 / 12. szám
[...] Területi Választási Bizottság Szekszárd Szent István tér 11 13 Tel 74 [...] Területi Választási Iroda Szek­szárd Szent István tér 11 13 Országos Választási [...] 2004 május 14 ig Igazolás kérése személyesen 2004 június 11 én 16 00 óráig Igazolás kérése ajánlott levélben 2004 június 8 [...]
48. 1970-08-14 / 190. szám
[...] részt vesz az egri Dobó István ököl­vívótornán Reméljük si­kerrel dekesnek ígérkező [...] Szűcs Po csai Edző Horváth Ist­ván Az első öt perc válta­kozó [...] Keresztes György Király Sán­dor Komláti István Kováéi Gyula Körtösl István Maró Pál Molnár Károly Nagy [...] János Sári Miklós slmo vics István Sólymos István Szabó József Szabó László Száll
49. 1963-02-10 / 34. szám
[...] községi tanács biztosítja A felsőszentmártoniak ké­rése meghallgatásra talált Prob émájuk máris [...] közvilá­gítás bevezetését kérték A választók kérése jogos A községi tanács máris [...] Ferenc j Klapka György Türr István és I Ihászi Dániel ezredesnek [...] rendkívül művelt Veress Sándornak Türr István tábornok titkos piemonti címét közűi [...]
50. 1891-07-05 / 27. szám (877. oldal)
[...] egyház pres oytereibez van egy kérése és viszont egy fogadása melyet ünnepélyesen nyilvánosságra hoz Kérése az hogy az egyházi elöljárók [...] ref egyház küldöttsége tisztel­gett Baki István lelkészük vezetése alatt Azon egyházé [...]
51. 1907-04-21 / 16. szám (250. oldal)
[...] A kecs­keméti concursus Gyih ki István curator lemondása Darvas József megválasztása [...] Csáthi Dániel superintendenst Helmeczi Komoróczy István utódát Negyedfél évre 1 terjedő [...] Nem lévén éppen pásztornélküli nyáj kérése nem volt figyelembe vehető 5 [...] özvegyének jelenlétében történendő összeírásával Mócsi István nagy­kőrösi lelkész és Lossonczi István rector professor bízat­tak meg Az [...]
52. 2005 / 3. szám • Kenyeres Zoltán: Párhuzamos történetek (32. oldal)
[...] György elemezte de a feloldozás kérése és keresése nél­kül 129 Az [...] formálásába 130 Jegyzetek 71 VAS István Nehéz szerelem Bp 1972 Második kiad 841 72 VAS István i m 837 73 KOSZTOLÁNYI [...]
53. 1992-03-22 / 12. szám
[...] előtt AII Világháborús Emlékmű Bizottság kérése a lakossághoz Ahogy közeledik pünkösd [...] Hervai János Plank Ferenc Bodahelyi István Hollendus Ferenc Potyondi György Bogáncs [...] Stúder Ferenc Éppel Jánosné Kósa István Susák Ferenc Farkas István Laufer János Szántó Róbert Dr [...] Gabriella Kiss Károly Nógrádi Tóth Ist­ván Ihos József Oláh Kálmán és [...]
54. 1897-04-18 / 16. szám
[...] kisbiró és hivatalos komolysággal kéz­besíti Kerese pécsi sajtóügyi vizsgálóbírónak 149 vb [...] mé­száros indítottá ellenünk képviselve Kremmer István ismert dunaföldvári ügyvéd által a [...] a sok selymet hanem Klupp István nevű segédje prezentelgeti a nővérét [...] közlemények miatt Ezen följelentés foly­tán Kerese vizsgálóbíró folyó hó 20 ára [...]
55. 1911-06-11 / 24. szám (387. oldal)
[...] kiadó és felelős szerkesztő HAMAR ISTVÁN Főmunkatársak Dr Kováts István Veress Jenő Előfizetési ára Egész [...] Élet Könyvéből Teljes bátorság Balatoni István Vezérczikk A prot theol fakultás [...] jelentőséggel bír az apostolok e kérése Krisztii előtt a hatalom magának [...] ajándékát felette kevés 1 Balatoni István A prot theol fakultás körül [...]
56. 1981 / 1. szám • Csajka Gábor Cyprian: "aggódunk" (tipokollázs) borító II. (_6. oldal)
4 Bella István Pilinszky Tévétorna R M emlékére [...] 5 sz 458 B ettes István 0 0 11 sz 935 [...] Az első világ teremtése Sziliomo kérése Szótuknanghoz a halál útjának végén [...]
57. 1866-07-22 / 29. szám (931. oldal)
[...] ez idei confirmánsok közöl Mózses István Törteli Mari Gráner Örzse Klenovszki [...] i n t é­zetére Fejős István Mózses János Dudok István és Árvái János tápió sz [...] a vételről számadásunkhoz kívántató nyugta kérése mellett igaz tisztelettel maradtam a [...] ref templom számára Nt Varjú István mint a dunántúli superint pénztárnoka [...]
58. 1973-03-22 / 68. szám
[...] élő adásba i Fotó Fábián István Feles Pál nyerte az orosházi [...] Dózsa SE színekben játszó Tímár István I is alaposan kitett magáért [...] véleményét az Országos Szövetségnél való kérése alap j ján szövetségük felveszi [...] el a mezőheg ye siek kérése elől így ha az Or­szágos [...]
59.
[...] nyugdijának mcgá lap 196 Csákányovszky István kör 382 Cs és kir [...] Csernega Gyula kör 233 Csentei István 150 Cserebogarak irtása 116 Cserebogarak [...] féláru menetjegy váltására jogosító igazolványok kérése 371 Eigner Simon vm irodaszer [...] elveszett műnkig megs 168 Fazekas Istvánná és kiskorú gyermekei ingatlanainak eladása [...]
60. 977-10-22 / 291. szám
[...] reggel 8 óráig dr Velin István Lakása Csend u 4 Telefon [...] húsz perc­kor indul A rendőrség kérése Több rendbeli csalás bűntet­tének elkövetése miatt büntető­eljárást folytatunk Kalmár István Pécs II Kulich Gyula u [...] és elrejtőzött előlük A rendőrség kérése hogy azok a személyek akiket Kal­már István valamilyen formá­ban megkárosított jelentkez­zenek a [...]
61. 1968-11-16 / 269. szám
[...] Bakó Jenő II helytörténeti bizottság kérése Előreláthatólag 300 holdat hasznosítanak A [...] parcellát ki kap­ja Amint Kaposi István osztály vezetőtől megtudtuk jelenleg haszonbérleti [...] 17 F Felelős vetető Széli István index szám 25 068 j [...] mIVmP Tamási T Wsa alói kérésé ma estig borult hi tSdíSTuA [...]
62. 1970-04-24 / 95. szám
[...] Halágyi Király Szűcs Ed­ző Horváth István A kiskunhalasiak első hazai mérkőzését [...] 200 né­ző Kiskunhalasi Spart Mé­száros Kerese Derűs Pánczél Takács Boros Csáky [...] Boross 11 Pánczél 5 Derűs Kerese Csáky Kothenzc A Spartacus minden [...] rajtnál Az összeállítás gondja Jákói István edzőé ö dönti el hogy [...]
63. 2007-02-08 / 33. szám
[...] időre jelentette be tegnap Gaskó István a szakmai szakszervezet illetve a [...] DÖNTSÖN ÉS LÉPJEN MUNKÁLTATÓI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS KÉRÉSE ADÓHATÓSÁGI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS kérése a munkáltatótól vagy az APEH [...]
64. 2017-02-18 / 42. szám
[...] is ők jegyzik Kis Pál István és Mikó István Háry vagyok az angyalát Kis Pál István és Miké István önfeledt szórakozást ígér február 24 [...] angyalát önfeledt szórakozást ígér Mikó István kérése volt hogy először színpadon játsszák [...] ismerős helyze­tekkel dalokkal Kis Pál Ist­ván kifejezetten Mikó István­ra írta a darabot aki a [...]
65. 2008-02-03 / 4. szám
[...] Választási Bizottság TVB Szekszárd Szent István tér 11 13 Országos Választási [...] Babits műv ház színházterme Igazolás kérése személyesen vagy meghatalmazott útján Igazolást kérése ajánlott levélben Igazolást faxon vagy [...]
66. 1956-11-05 / 262. szám
[...] állammlnlszter HORVÁTH IMRE külügyminiszter KOSSÁ ISTVÁN pénzügyminiszter 1 a lkat követik [...] Párt Végrehajtó Bizottság Nagy Imre kérése az ENSMM érvénytelen Az Egyesült [...] az Egyesült Nemzetek Szerveze­téhez intézett kérése elvesztet­te jogalapját érvénytelen mert Nagy [...]
67. 1991-12-02 / 283. szám
[...] valami sorsszerű ahogyan a Szent István király alapította várplébánia és hit [...] templom Mennyit ér a szülő kérése Egy család esete az iskolával [...] nem várták meg A szülők kérése ha jogos ha nem ha [...] Hát ennyit ér a szülő kérése az iskolában kérdezzük mi is [...]
68. 1933-10-11 / 230. szám
[...] kihallgatott vádlottak közül csak Haraszti István orvostanhall­gató tett beismerő vallomást a [...] Erzsébet Ben­czúr Gyula Horváth Mateovits István és még több munkás vett [...] sejtet alakítottak A főiskolainak Haraszti István volta vezetője 1933 márciusában éjszaka [...] ténykedést kereset megszerkesz­tése tárgyalás végrehajtás kérése végrehajtás foganatosítása ingó árverés kérése árverés és sorrendi tárgyalás Tegyük [...]
69. (162. oldal)
[...] V 81 6 517 Szilimomo kérése Szótuknánghoz a halál utjának végén [...] o 1179 ORBÁN Ottó Nagy István Cs Kati natika I 74 [...]
70. 1947-03-09 / 57. szám
[...] Pál 6 óra Kert­város Dr Kerese István 6 óra Sörgyár I Dr [...] József AA óra Közüzemek Laczkó István 4 óra Filmszín­ház Csordos Jenő [...] 5 óra Vasút Révész Gy István 6 óra Rendőrség Borsodi Béla [...] 6 óra Vasas falu Dr Kerese István 6 óra Vasas telep Nádasdi [...]
71. 1913-09-17 / 75. szám
[...] gépjárművekről Bessenyőtelek heti vásár iránti kérése Kisköre országos és hetivásár iránti kérése Nagyfüged orsz vásár iránti kérése Pétervására és Poroszló községek vásári [...] vasúti síneken Éjféli bosszúálló Danyi István hat­vani legény haragudott Üsztöke László [...]
72. 1879-05-25 / 21. szám (667. oldal)
[...] Farkas urnák 1 Debreceni Nagy István Hajdúböszörményi prédikátor jelesebb én ekszer­z [...] Majd a külföldet nev Grottingát keresé fel Itt érte őt a [...] hét egyh férfiút köztük Nagy Istvánt hogy írjanak a zsoltárok dallamaira [...] 36 Lengyelnek 37 darabja Nagy Istvánnak pedig 17 éneke van énekes [...]
73. 1932-09-15 / 37. szám (259. oldal)
[...] 5775 2 172 Özv Kenesei Istvánná th utkaparó özvegyének nyug­ellátása n [...] iránt n 175 A kéményseprők kérése a kéményseprési dijaknak köz­vetlenül a [...] Főjegyző 9042 177 Dr Pászthory István ügyvéd indítványa takarmányhiány közmunka pénzügyi [...]
74. 1922-03-19 / 12. szám (48. oldal)
[...] Elek József Enyedy Andor Farkas István Kovács István Szalócsy Pál Szentmártoni Dániel Zsinati [...] aljegyzők Márton János és Lengyel István Világi aljegyző dr Nagy Barna [...] egyházkerület első tisztikarát köztük Sulyok István püspököt és Domahidy Elemér főgondnokot [...] építeni Az országos gyűjtésre engedély kérése most van folyamatban A hívek [...]
75. 1987-06-15 / 139. szám
[...] segítők létszámában a fog­ Földest Istvánná Sport­napon van Mindjárt kül­dünk érte [...] befejeztével Ugyan­ekkor adták át Zsáky István tanárnak a képzésben nyúj­tott kiemelkedő [...] felé induló vonat­ra vélekedik Földesi Ist­vánná Ugyancsak a közlekedéssel kapcsolatban egyik [...] is köszönettel számítunk Dr Szabó István Békés város főorvosa Szabó István a Kamuti Béke Tsz ből [...]
76. 1914-03-24 / 68. szám
[...] könyvtár bevétele stb A közgyűlés kérése kapcsán felha­talmazást adott a városi [...] László II ügyvezető alelnök Hérmán István III ügyvezető alelnök Sinay Lajos [...] Fábián Lajos főjegyző dr Mák István aljegyző Kir 11 a Mihály [...] Fekete Samu Figus Albert Fazekas István Foga rassy István Görömbei János Hájtájer Pál Gárdos [...]
77. 1888-05-06 / 19. szám (599. oldal)
[...] meg is hajol­tak a püspök kérése előtt így csupán a két [...] Dávidházy János Szőke János Csernák István Bencsik István Kiss Áron esperesek Bernath István Horthy István egyház­megyei gondnokok Szűcs István a debreceni egyház főgondnoka Balogh [...] egyházkerületi tanácsbirák Ferge József Kovács István Nagy Lajos Bíró Antal Fráter [...]
78. 1931-09-17 / 38. szám (264. oldal)
[...] Takáts nyugellátása 10669 164 Nagy István törv hat útkaparó lipárti lakos [...] Országos Orvosszövetség nyugdíjintézetének dr Márton kérése az egyesület segélyzése ügyében 14282 [...]
79. 1902-05-18 / 20. szám (315. oldal)
[...] programul szerint átdolgozott zsoltárokról Benkö István Könyvismertetés A debreczeni lelkészi tár [...] Angol egyházi szemle B Pap István Irodalom Egyház Iskola Egyesület Gyászrovat [...] kérdést a konvent azonban Tisza István elfo­gadott módosítása által szerves kapcsolatba [...] helyesnek tartom hogy a dotáczió kérése nem ettől tétetett függővé A [...]
80. 1968-01-19 / 15. szám
[...] Lászlóné született Gó­man Erzsébet Sztojka István és Góman Péter Decs cigánytelepi [...] megyébe s az volna a kérése hogy mutas­sák meg neki az [...] hát ha ez volna a kérése akkor a vendéglátókat bizony alaposan [...] mennyit érdemes forga­lomba hozni Pongrácz Istvánná üzemvezető Dobos János és Szőke [...]
81. 1898-04-03 / 14. szám (214. oldal)
[...] január hóban 29 Kassa Homola István Az egyetemes konvent ülése Második [...] Károly Tiszán­innenről rendes tagokul Fejes István és Radácsy György konventen kivüli [...] Karap Ferenc Bernáth Elemér Fejes István Szász Domokos Bartha Lajos Szabó [...] vonatkozó indítványa s az a kérése hogy a revíziót már a [...]
82. 1932-02-16 / 37. szám
1932 tebruár 16 Tisza István és a jóvátétel Poincaré a [...] ügyünket nagy mértékben liatványozza Tisza István miniszter­elnökünknek 1914 t vi juliusi [...] ta­nítói állás tölthető íie engedély kérése néjküi annál ahányszor 70 tanuló [...] lölt tanulólétszám mellett enge dély kérése nélkül betöltheti ha a község [...]
83. 1913-07-19 / 29. szám
[...] helyeztesse át Addig mig Debreczeni István polgár mester hivatalos helyiségében pipázva [...] azon utasítását hogy Tisza Corjolán Istvánt Szatmár város díszpolgárává válasszák meg [...] a polgárság hálá­jára Gróf Tisza István eddig semmit sem z összes [...] volt a pápaszemes bölcs pro­fesszorok kérése intelme bizony üresen ma­radtak nemsokára [...]
84. 2001-09-24 / 36. szám
[...] Lékó Katalin Csépe László Vincze István a VSZT részéről Kelemenyné Hideg [...] Klíma a filtergyártáson A dolgozók kérése hogy a klíma beállításáért felelősök [...] büfé nyitva tartás A dolgozók kérése hogy a sok szombati bedolgozásra [...]
85. 1970-10-15 / 242. szám
[...] így lehet közös összefogással Banczik István kiegyenlített a Fémmunkás 8 8 [...] Fémmunkás megérke­zett Kecskemétre és Jákói IStván edző irányításával tovább folytatja felkészülé­sét [...] Spart Mqdok I Csáki Deák Kerese Szipán Kothencz Derűs Csere Pastrovics [...] Góldo­bók Deák 7 Csáki 4 Ke­rese 2 Szipán Kothencz Jók Modok [...]
86. 1997-07-15 / 163. szám
[...] 3 55 45 3 Fodor István Skála Coop Székesfehérvár 4 00 [...] hirdettek végeredményt a soproni ifjabb Kerese Gábor győzött A végeredmény 80 ccm es géposztály 1 ifjabb Kerese Gábor Soproni MC TM 2 [...] Szilárd Hunor SC TM 3 Kerese Péter Sop­roni MC Kawasaki 125 [...]
87. 1935-10-27 / 43. szám (194. oldal)
[...] verse alapján mely igehirdetésnek visszatérő ké­rése és követelése ez volt Az [...] presbiter kö­telessége családjával szemben Farkas István nemeskis­­faludi lelkész tartotta Üvegház a [...] Sas Váradi Krónikás ének Bocskay Istvánról Melodráma Előadja Eötvös Ella IV [...] a tanítónőképző intézeti énekkar Ritoók Ist­ván tan kép zenetanár vezetésével és [...]
88. 2010-08-13 / 15. szám
[...] programja emellett megújul a Szent István téri nyilvános illemhely az ürge­­mezei [...] a költségvetés tervezésekor az intézményve­zetők kérése alapján összeáll egy sorrend amely [...] Pakson két helyszínen A Szent István téri nyolcvanas években épült leromlott [...] kiszámolja a támogatás összegét Badics Istvánná a szociális osztály vezetője úgy [...]
89. 1938-04-23 / 17. szám
[...] feladatairól Felszólalnak vitéz szentjánosi Szűcs István főispán Ujváry Ede szombathelyi polgármester [...] utakkal kapcsolatban panasza vagy kíván­sága kérése Egész Nyiigatmagyarország te­hát nagy érdeklődéssel [...] a régi kiváin­ sága és kérése hogy az állam és a [...]
90. 2007-02-08 / 33. szám
[...] időre jelentette be tegnap Gaskó István a szakmai szakszervezet illetve a [...] aktív dol­gozók APEH MUNKÁLTATÓI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS KÉRÉSE ADÓHATÓSÁGI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS kérése a munkáltatótól vagy az APEH [...]
91. 1890-03-30 / 13. szám (405. oldal)
[...] gyűlést megnyítottnak nyilvánította Utánna Begedi István espe­res úr felolvasván esperesi jelentését [...] Az egrest presbyterium beállítására Bélaváry István csoknyai és Nagy Albert jádi [...] tárgyában adandó javaslattételre kiküldetnek Verbay István Német Zs és Dr Vida [...] Lepoglava fegyház hozzá csatolását kéri Kérése nem adatik meg azon okból [...]
92. 2009 / 2-3. szám • Kurucz Rózsa: A pedagógusképzés jelenléte és európai tradíciói Tolna megyében (86. oldal)
[...] Üj Dunatáj 2009 OKTÓBER superintendens kérése is aki a professzori állás [...] idősebb reformnemzedék adta így Széchenyi István aki célirányosan és több alkalommal [...]
93. 1918-03-14 / 11. szám
[...] éves gyer­mekek gondozási költségeire államsegély kérése 74 ruuuffiftsu szolgáló általános körrendeletek [...] vezetősége által javaslatba hozott Szőnyi István festő­növendék részére 600 K azaz [...]
94. 2001 / 4. szám • IN HONOREM BORBÉLY SÁNDOR • Sumonyi Zoltán: A csendes Európa asszonyai 1582-ben (31. oldal)
[...] a világból is kifüstöli Ho­­monnai Istvánt Sheffield Amikor Sárváron megszületik Nádasdy [...] hogy teljesíthető legyen Batthyány Boldizsár kéré­se Mert ha hallotta is egyszer [...]
95. 1907-10-27 / 43. szám (682. oldal)
[...] során a halasi gimnázium állam­segély kérése némely kikötések mellett helybenhagya­tott s [...] A Ráday könyvtár bizottságnak Hamar István által előterjesztett jelentéséből tudomásul vette [...] Biczó Zsigmond 200 V Molnár István 100 koronát II A Baldácsy [...] 300 Biczó Pál 250 Kuthy István 150 Tatay Lajos 400 Tóth [...]
96. 1958-12-30 / 306. szám
[...] tudomá­nyos világot erősen foglalkoztatják Az István és a János napot so­kan [...] község Hazafias Népfront­bizottságának titkára Kurucz Ist­ván Illés István dolgozó paraszt Görbe Istvánná parasztasszony Györősi Kovács Gábor pedagógus a község megyei tanácstagja Mónus István vezetésével kéréssel fordul­tak Antos István pénzügyminiszter­hez A bogyiszlóiak kérése röviden azt tartalmazta hogy a [...]
97. 1913-09-13 / 37. szám
[...] Rédői József adóhivali főnök azon kérése körül hogy a VIII fizetési [...] pénztárnok ellenőr s tisztek azon kérése körül hogy családi pótlékot kapjanak [...] s még soká tündököljön Szent István koronája Efemer e hát az [...] általános vita utolsó szónoka Barthalos István volt aki azt mondja hogy [...]
98. 1904-11-24 / 47. szám (552. oldal)
[...] november hó 15 én Bezerédj István s k alispán Tárgy Útlevél [...] hogy Amerikai kivándorlók az útlevél kérése alkalmával azon adatot mondták be [...] november hó 14 én Bezerédj István s k alispán Tárgy A [...] november hó 11 én Bezerédj István sk alispán Tárgy A néhai [...]
99. 1907-01-03 / 1. szám
[...] sz átirata szerint kiskorú Beösze István illetősége ügyében szükségessé vált nevezett [...] m kir belügyminiszter úrhoz Folyamodónak kérése megtagadva Maros Torda vármegye alispánjához [...]
100. 1955-01-22 / 18. szám
[...] kemecsei DISZ alap­szervezet tagjánál Szabó István a tiszarádi DISZ titkár és [...] ruha elkészítésén Az volt a kérése hogy necsak központilag hanem a [...] Andrásnénak iga­za van ez a kérése nemcsak az ő kérése hanem nagyon sok édesanyáé s [...]