13111 találat

Találatok

1. 1947-03-09 / 57. szám
[...] Pál 6 óra Kert­város Dr Kerese István 6 óra Sörgyár I Dr [...] József AA óra Közüzemek Laczkó István 4 óra Filmszín­ház Csordos Jenő [...] 5 óra Vasút Révész Gy István 6 óra Rendőrség Borsodi Béla [...] 6 óra Vasas falu Dr Kerese István 6 óra Vasas telep Nádasdi [...]
2. 1949-04-20 / 90. szám
[...] Pécsi Bőrgyárban így indokoljx meg Kérésé István tlvíirs valóban tudományos szak szerűséggel [...] amikor 1941 ben felvételét kérte Kerese elvtárs mert a gyár kori [...] nyertek vele Előfordult nemrég folytat­ja Kerese elvíárs hogy egyik vlvtáraunk a [...] Ha munkánkról beszélek r ki Kerese elvtárs feltétle ü említenem kell [...]
3. 1951-05-22 / 116. szám
[...] tanács BV elnök h GULYÁS ISTVÁN mezőgazd biz elnöke A kedvező [...] a munkák időb ni elvégzésig KERESE JÓZSEF BEGYŰJTÉSI TERVE A tanácaháx [...] Be­kopogott aztán benyitott Szabadság Szabadság Kerese elvlárs üdvözölte a tanácstitkár Mi [...] Délelőtt a tűzoltólaktanya udvarán Gondos István elvtárs a járási páríbizott ség [...]
4. 1915-06-10 / 23. szám
[...] tojás 1 liter mák Palkovics Istvánná 2 tojás Végh Istvánná 6 tojás Farkas Jánosné 6 [...] tojás 1 liter mák Somogyi Istvánná hús Léránt Györgyné 5 tojás félliter mák Székedi Istvánná 4 tojás Vörös Péter 1 [...] liter liszt Batáné 4 tojás Kerese István 2 tojás Salamonná 5 tojás [...]
5. 1947-05-18 / 111. szám
[...] okozta uretersziikületek Gyógyszertudományi elő­adás Dr Kérésé István egyetemi tanársegéd a Péosf Tudomány­egyetem [...] Pál 7 óra Sörgyár Nemes István KEDD Milyen a nyár divatja [...] 6 óra Péosbánya dr Boros István 6 óra Rendőrség dr Kerese Ist­ván 6 óra Gyárváros Horváth János [...]
6. 1971-06-22 / 145. szám
[...] fellépése Jobbágy Erzsé­bet és Tóth István népdalpro­dukciója NAPIRENDEN AZ ISME­RETTERJESZTÉS Nyíregy­házán [...] utasa a 1 éves Mihály István sátoraljaújhelyi segédmunkás olyan súlyosan megsérült [...] s összeütközött a motorkerékpár­ján közlekedő Kerese István 59 éves pál fiszegi vasbetonszerelővel [...]
7. 1948-04-18 / 89. szám
[...] Ferenc Boldog Veronika HÁZASSÁG Monoezlei István Meszhárt J tvieelő és Iszaeva [...] és No Sk Anna Fodor István cipós z yhiier és Szelni [...] 2 h kér pság dr Kerese István 6 óra Közigazgatás Barlai József [...] Jó­zsefi 7 Somogy falu Riszter Ist­ván 3 Hird kenderionógyár Aszmann Jenő [...]
8. 1948-05-30 / 121. szám
[...] HÉTFŐ reggel 8 Vágóhíd Dr Kerese István d 11 4 Erdő igazgatóság [...] 5 Zsolnay 5 vár Pajzs István 5 Fém és Lakatosáru gyár [...]
9. 1948-03-14 / 61. szám
[...] 6 Budai külváros I Dr Kerese István 6 Szigeti külváros Szigony József [...] MosonyiJenő 6 Mecsekszabolcs telep Pajzs István és Ekamp Sári A Szakszervezeti [...] XII tudományos ülését Előadás Andik István és Don hoffer Szilárd Thyouracyl [...]
10. 1947-07-29 / 170. szám
[...] Kommunista példát mutatott K öcsit István előtárnunk bc rcrnendi pártszervezetünk titkára [...] Levente 3 óra Bányaigazgatóság Farkas István l 4 óra Sörgyár II [...] Imre Í 47 Közigazgatás dr Kerese István 7 ÓTa Pécsibánya dr Szabó [...] szíveskedjenek Jámbor Károly ifj Csepesz Ist­ván Jakab Károy Szobi Márta Dombai [...]
11. 1988-05-25 / 124. szám
[...] Bereczki Ildikó Zsuzsanna és Kun István Fe­hér Eszter Anna Békés és [...] Ágoston Eszter Mária fia Sándor István Makula 1 István és Rövid Viola fia István Károly Szabados Já­nos és Dúl [...] a 46 os számú főúton Kerese István budapesti lakos személygépkocsijával el­ütötte p [...]
12. 1947-08-05 / 176. szám
[...] alábbi üzlethelyiségekre pályáza­tot hirdet Makay István u 21 szám határidő augusztus [...] A óra Közüzemek Dr Boros István A 5 óra Filmszínház Csizmadia [...] 6 óra Húsipari Szövetkezet Dr Kerese István 7 óra Egyetem Révész Gy Ist­ván 7 óra Erzsébettelep Asz mann [...]
13. 1947-05-20 / 112. szám
[...] László Berki Fülöp dr Boross István Borsodi Béla dr Cser Gyula [...] József Izsáki Imre Kéri Rezső Kerese István Ki­rály Lajos Molnár Károly B [...] Mihály Polonyi Lajos Révész Gy Ist­ván Söllef István dr Simor Pál Sásdt Nándor [...] 56 Felelős szerkesztő Révész Gy István Felelős kiadó és nyomdavezető Acs [...]
14. 1947-05-21 / 113. szám
[...] László Berki Fülöp dr Boros István Borsodi Béla dr Cser Gyula [...] József Izsáki Imre Kéri Rezső Kerese István Ki­rály Lajos Molnár Károly B [...] Mihály Polonyi Lajos Révész Gy Ist­ván Söllei István dr Simor Pál Sásdi Nándor [...] 50 Felelős szerkesztő Révész Gy István Felelős kiadó és nyomdavezető Ács [...]
15. 1948-03-18 / 63. szám
[...] Danyi Dezső Vér­tes József Darvasi István Szigony József Szűcs József Nádasdi Jó­zsef dr Kerese István Lukács László Bernáth János Kiss [...] Szeles László András Ecsedi László István Ta­lár István Solymár Éva Janka Tmrő László Nagy László Pál Schner István Házasság Nagy József dohány­gyári munkás [...]
16. 1948-01-25 / 20. szám
[...] Béky Júlia 6 Belváros dr Kerese István fi Budai külváros I B Nagy Ist­ván ti Szigeti külváros dr Ta­más [...] án é 4 közüzem Söllcy István Í 4 Filmszínhár Seregi Sándor [...] Deák Lívia 3 Bőrgyár Pajzs István 4 Sörgyár II Siilley István 4 Tttrr malom Szigony József [...]
17. 1948-10-07 / 230. szám
[...] Tűzoltóság Paj Imre Közigazgatás Polgár István Köz igazgatás Polgár István Kőzigaz igazgatás Ortai Jolán Haladó [...] Zoltán Hamerli Szűcs József MÁLLERD Kerese István MÁV Gellért Brúnó MÁV dr Sásdl hőre Közigazga­tás Pajzs István Posta Darvast István Zsolnay gyár Gábor Sán­dor Háztartási [...]
18. 1947-01-15 / 11. szám
[...] 12 45 Paul Valéry Szegszárdi István előadása 13 00 A Házi [...] következő elvtársak megjelenése kőtelező dr Kerese István Szétesik Imréné Lakács László Csémy [...] Sárid ómé Schubert Roosfl Sölley István dr Valter Oszkár Szigeti Pál [...] Mt 6 Kóvd s Ny István P 1 1 ás kiadó [...]
19. 1948-11-07 / 256. szám
[...] fereocrendi zárda 47 holdjából Kovács István 22 és Ko­vács Lajos 25 [...] Rendőrségi eljárás indul ellene Kovács István kisbodolyai nagy­gazda földjéből még egy [...] Alajos 6 Siklósi pártszerv Darvas István 7 Kertvárosi párt­szerv Pleskó Kálmán [...] Este 7 órakor Bányaiskola dr Kerese István 7 40 Fémipari Osztián Dezső [...]
20. 1947-05-04 / 100. szám
[...] tanuló Ének Ciszterci gim­názium Boros István főispán be­széde Szavalat Sass Mária [...] Piusz gimnázium Szavalat Sa amon István III polg iskolai tanuló Szózat [...] Tibor 6 óra Kertváros Dr Kerese István 6 óra Sörgyár B Nagy [...] Pál 7 óra üszög puszta Ist­ván János SZERDA Délután 2 órakor [...]
21. 1948-10-06 / 229. szám
[...] úl T 17 85 Szent István Zsolnay uca 2 T 12 [...] Antal Bazárban A törvényszék Kernyák Ist­ván 43 éves pécsi lakost a [...] Zoltán Hameri Szóics József MÁLLERD Kerese István MÁV Gellér Brúnó MÁV dr [...] összegeket fize­tett n vádlottnak Remsehherger Istvánná tüO százalékos hadirok­kant felesége szintén [...]
22. 1970-10-02 / 231. szám
[...] Csen­des Varga Király Edző Horváth István Az első félidőben jól tar­totta [...] Kiskunhalasi Spartacus Mészáros Bajusz De­rűs Kerese Csáki Deák Pastrovics Csere Hollósi [...] védésekkel Deák nagy ere­jű átlövésekkel Kerese pe­dig látványos ejtett gó­lokkal járult [...] A csa­pattal utazik természetesen Jákói István edző és Vá zsonyi Miklós [...]
23. 1947-10-17 / 236. szám
[...] év kará­csonyára ismét megjelenik Várady István szerkesztésében Az album ban a [...] József dr Tamás György Szűcs István Pász­tói Ödön Szigeti Pák Csordos [...] ley Gyula Erdei Lajos dr Kerese István Peldl Ferencné Pozsgal Ist­ván Ruzsonyi Jenő Előadó Révész Gy István Ma délután 5 órakor a [...]
24. 1948-07-10 / 155. szám
[...] bolgár követet elnökké pedig Kossá Istvánt választották meg Kossá István újonnan meg­választott elnök székfoglaló be­szédében [...] dó Imre Balázs Adorján Darva István Dallos Kovács József Bei náífa [...] Brúnó Gábc Sándor dr Gárdos István Gye vay János Gyetvay Jánosné Ka kó István dr Kerese István Ke vács János Kovács Ferenc [...]
25. 1947-08-10 / 181. szám
[...] nőgyógyász szakorvos he­lyett dr Bajtay István orvos vég zi lakásán Pécs [...] 5 óra Zsolmay gyár Dr Kerese Ist­ván 7 óra Belváros Révész Gy István 7 óra Budai külváros I [...] bó László Magyarmecske dr Bo­ros István Sellye Szűcs István ezredes Gilvánfa Csórni Károly Besence [...]
27. 1948-01-11 / 8. szám
[...] 6 ónai iketidertel dr Törő István ÜTI b főorvos tart elő­adást [...] S 3 45 éves Schwemm Istvánná 64 eves Trunkó Jenő eves [...] 6 óra Hús­ipari szövetkezet dr Kerese Ist­ván 6 óra Budai külváros II [...] honvéd kerületi pártszervezet Javaslatára Mosóért Istvánt pártellenes maga­tartás miatt BöróczJit Sándort [...]
28. 1945-06-21 / 138. szám
[...] pénteken ülés fart ti ros István főispán Pécs város Iq Múlásét [...] író Szombaton ugyanebben az dobon Kerese István di beszél a Szovjetu nó [...] meg arról hogy a kifüggesztés kérése jo­gos e vagy sem hanem [...]
29. 1948-08-03 / 175. szám
[...] 18 34 Névnapok Róm kát István prof Hermina idő­járás Mérsékel déli [...] Imre 4 Erdőigazga tóság Kafkó István 4 Kesz­tyűgyár Abeiovszky József 7 Belváros Pajzs István 7 Sík lósj külváros dr Húszát István 7 Budai I Lantos Tibor 7 Kertváros dr Kerese István 1 Gyapjúíonó Szabó Sándor 4 [...]
30. 1947-09-23 / 215. szám
[...] Pécsre érkezett ván Siklós Lörincz István Mohács SlÄ LS Í Ka [...] óra 11 kér honvédség Dr Kerese István 6 óra Rendőr­ség I Balázs [...]
31. 1897-04-18 / 16. szám
[...] kisbiró és hivatalos komolysággal kéz­besíti Kerese pécsi sajtóügyi vizsgálóbírónak 149 vb [...] mé­száros indítottá ellenünk képviselve Kremmer István ismert dunaföldvári ügyvéd által a [...] a sok selymet hanem Klupp István nevű segédje prezentelgeti a nővérét [...] közlemények miatt Ezen följelentés foly­tán Kerese vizsgálóbíró folyó hó 20 ára [...]
32. 1948-11-03 / 252. szám
[...] i 3 óra Koksz­mű Paizs István 3 Bőrgyár Rostás József s [...] 6 j Bu­dai I Darvast István 7 Egye­lem Ruzsits Endre 6 [...] IL 7 Budai II dr Kerese István 6 Gyár város Klotz Aalajos [...] drága jó édesanyánk özv Vásárftelyi Istvánná elhányta afcÉaáwl koszorúk küldésével és [...]
33. 1997-07-15 / 163. szám
[...] 3 55 45 3 Fodor István Skála Coop Székesfehérvár 4 00 [...] hirdettek végeredményt a soproni ifjabb Kerese Gábor győzött A végeredmény 80 ccm es géposztály 1 ifjabb Kerese Gábor Soproni MC TM 2 [...] Szilárd Hunor SC TM 3 Kerese Péter Sop­roni MC Kawasaki 125 [...]
34. 1946-09-22 / 214. szám
[...] 6 órakor Szigeti külv Dr Kerese István 7 órakor Budai kulv Karczag [...] 6 órakor Rend­őrség Dr Boros István 6 órakor Posta Szigeti Pál [...] György t órakor Bányatelep Erdősi Ist­ván 6 órakor Meszes Dr Hajdú [...] 3 óra­kor Bányaigazgatósáig Révész Gv István Szerda délután 7 órakor Erzsé [...]
35. 1971-06-22 / 145. szám
[...] SZÖRNYETHALT Pirtó község határában Kismók István 18 éves soltvadkerti gazdálkodó jogosít­vány [...] ó összeütközött a motorke­rékpárján közlekedő Kérésé Ist­ván 59 éves pálfiszegi vasbeton­szerelővel s [...]
36. 1948-10-26 / 246. szám
[...] szerv Molnár Károly 7 Kert­város Kerese István SZERDA Este 7 órakoT Budai [...] 7 Budai II dr Huszár István 7 Gyárváros Papp Imre Felhívják [...] hétfőn dél­előtt az államügyészségen Holik István élőt 1 kihirdette a jogerősnek [...] ke dé séér t Holik Istvánt kötétáltali halálra táré át Apazeítex [...]
37. 1948-08-10 / 181. szám
[...] Tamás a rádióban ismertetni Papp István vései Somogy m felelős malömveze [...] Imre 7 Bel város Darvasi István 7 Sik­lósi kerület Baranyai Zoltán [...] 5 Első Pécsi Gőztéglagyár dr Kerese István 5 Zsolnay gyár Sebők Sándorné [...] Imre 6 Posta dr Huszár István 7 Egyetem dr Wolf Ferenc [...]
38. 1970-09-03 / 206. szám
[...] Var­ga Csendes Szűcs Edző Horváth István A Kiskunhalasi MÁV az előző [...] Kkhalasi Spartacus Mé­száros Bajusz Derűs Kerese Pánczél Deák Csáki Csere Szipán [...] kapuját A talál­kozó hátralevő részében Kerese és Csáki gyors gól­jaival jelentős [...] rend­számú Skoda gépkocsit amelyet Bíró István Izsák Gedeon Telepi utca 179 [...]
39. 1977-12-18 / 347. szám
[...] ered­ményekkel alátámasztva szögezi le Molnár István erdő­mérnök Egy másik előadó Nagy [...] rend­szert Alkotó szellemben A zárszó Kerese Istváné Hiba volna azonban azt hin­ni [...]
40. 1948-07-21 / 164. szám
[...] indult a Szovjétúnió ba Rím István három éve igaz ságögyramlszler Az [...] meleg ünneplésben íészesitetje dr Ries István igazság iigymimwtér abból az alkalomból [...] 3 kor Udüllő száltó Kiss Istvánná 4 kor Türr malom Schuber [...] tózsef 6 kor Posta dr Kerese István 7 kor Egyetem Gábor Sándor [...]
41. 1948-02-01 / 26. szám
[...] Iván zongorázik 15 43 Békés István vasárnapi krónikája 6 00 Ma­gyar [...] Vértes Ferenc 6 Bel­város dr Kerese István 6 Budai külváros I Szabó [...] 2 óra Kokszmfi vek Pajzs István 3 Bőrgyár Balázs Adorján D [...]
42. 1948-03-21 / 66. szám
[...] köztársaság elnöke dr Bo ros István volt főispánt a kül­ügyminisztériumba miniszteri [...] íj vegyenek részt Dr Bajtai István orvos an­nak közlését kéri hogy [...] 6 órakor Szige külváros dr Kerese István Siklósi külváros Kovács Jáno VA [...]
43. 1948-04-15 / 86. szám
[...] pártszerv Alajos u 2 dr Kerese István Ipartestületi hírek Rendkívüli tisztújító közgyülé [...] ú 2 17 85 Szent István Zsolnay Vilmos utca 2 Szent [...]
44. 1906-05-13 / 19. szám
[...] Babó Mihály Halas Gróf Bethlen Ist­ván Mezőség Betegh Imre Deés uj [...] Bedőházy János Marosvásárhely II Bene István Sepsiszentgyörgy Baross János Lovrin Gróf [...] Tivadar Rácalmás Kovács Ernő Szalka Kerese György Sásd Kelemen Béla Tápé Keller István Alsódabas Kuszka István Nemesócsa Kubinyi Márton Szirák Kaufmann [...]
45. 1947-05-11 / 106. szám
[...] Ünnep beszédet mond P Borbély István S J tartományfőnök Belépődíj nincs [...] óra Budai külváros Dr Arató István Hirte­len vakság 6 óra Kertváros [...] 6 óra Sörgyár Dr Germann Ist­ván Az érrendszer betegsége KEDD Az [...] Délután 2 óra Gyapjúfonó Dr Kerese István Vegyi ártalmak 3 óra Bányaigazgatóság [...]
46. 1947-07-27 / 169. szám
[...] tb Tibor Jakab Józseféé Kő­vágó István Helec Gyuláné Gál József Szeauesi [...] Rrukti József KáHó Árpád Burge Ist­ván Rosta Sándor Csákány Szű­ri Sdhwarazkopl [...] 7 óra Sziget külváros fT Kérésé István 7 óra Sörgyár Borsod Béla [...] 500 forint juta­lomban részesül Szttpánovics Istvánná Kökény E rovatban Kőzöltakért nem [...]
47. 1948-09-28 / 222. szám
[...] Kálmán 7 Kertváros dr Gárdos István 4 OMTK dr Huszár István 1 Gyapjúfonó Király József I [...] Ferenc 5 So piana Söllei István 6 Posta Csizmadia Ferenc 7 Budai I Polgár István 7 Egyelem dr Kerese István 7 Szigeti Kiss István CSÜTÖRTÖK Reggel 8 órakor Tűzoltók [...]
48. 1945-01-05 / 4. szám
[...] titkárok Ivity Mátyás és dr Kerese István pénztáros Hudák Vilmosné Papp Margit [...]
49. 1946-07-28 / 168. szám
[...] külváros 7 órakor Dr Boros István Szigeti külváros 6 óra­kor Benedek [...] Sza­badság nyomda 2 órakor Dr Ké­résé István Filmszínház 2 óra­kor Karczag Ferenc [...] órakor Banya igazgatóság Dr Boros István Dél­után 7 órakor Erzsétoettelep Dr [...] szigorral hajtjuk végre Dr Boros István tó ispán e vtárs nyilatkoznia [...]
50. 1947-09-28 / 220. szám
[...] és Buzási Má­ria Magdolna Gadár István gép­kocsivezető és Hederics Hona Ju­lianna [...] Pataki I o na Takács István József bőrgyári lakatos és Csordás [...] és Meith Mária Regina Áradván István városi üzemi tisztviselő és Galgóczi [...] i 3 óra OTI Dr Kéré­sé István 5 óra Klein Cipőüzem Dr [...]
51. 1990-04-13 / 10. szám
[...] a sokat segítő dr Bátorfi Istvánnak aki júliustól az NSZK ban [...] útját a fák között Bokros István szövetségi kapi­tány ekkor jelentette ki [...] Kulcsár Bognár Tóth Röszler Jordanics Kerese Szabó II Dobos Edző Román [...] zalai győze­lem G Jordanics 3 Kerese illetve Stölkler Somogy Baranya 1 [...]
52. 1970-08-14 / 190. szám
[...] részt vesz az egri Dobó István ököl­vívótornán Reméljük si­kerrel dekesnek ígérkező [...] Szűcs Po csai Edző Horváth Ist­ván Az első öt perc válta­kozó [...] Keresztes György Király Sán­dor Komláti István Kováéi Gyula Körtösl István Maró Pál Molnár Károly Nagy [...] János Sári Miklós slmo vics István Sólymos István Szabó József Szabó László Száll
53. 2004-10-04 / 232. szám
[...] segítik a mun­kánkat mondta Kecskés Kerese Tamás a szolgálat vezetője Kőmívesné Harkány Zsuzsa és Kecskés Kerese Ta­más örül az új irodának [...] Minczinger Katalin gyűjte­ménykezelő és Varga István városi könyvtár igazgatója miután ez [...]
54. 1954-12-10 / 293. szám
[...] c egyfelvo násosáit és Gáli István Baj van Köpecen c egyfelvonásosát [...] 300 Ft os díjat Fábián István Két nap c kisregénye 1 [...] Ft os díjat kapott Gáli Ist­ván a Képzelet és az őrségben [...] és kozmikus sugárzás cím­mel dr Kerese István tart előadást BALETT BEMUTATÓ A [...]
55. 1978-05-17 / 114. szám
[...] szolgálja A megnyitó után dr Kerese István a szegedi József Attila Tudo­mányegyetem [...] rendszámú személygépko­csit amelyet ifjú Dezső István Tass Petőfi utca 14 szám [...] a jármű vezetését édesanyja Dezső Ist­vánná engedte át neki Az asz [...]
56. 1969-03-24 / 68. szám
[...] V Irodaház 21 szoba Martinovszki István Szoba konyha speiz előszoba mel­lékhelyiséges [...] Alsópázsít Tulipán utca 21 Garai Ist­ván 1018 P 10 es Pannónia [...] építő Vállalatnál do goznl Magas kerese ti lehetőség mellet relveszünk kőműves [...] egyszeri étkezés TELJESÍTMÉNYBÉREZÉS SZERINTI MAGAS KERESE TI LEHETŐSÉG munkaruha különélés pótlék [...]
57. 1970-04-24 / 95. szám
[...] Halágyi Király Szűcs Ed­ző Horváth István A kiskunhalasiak első hazai mérkőzését [...] 200 né­ző Kiskunhalasi Spart Mé­száros Kerese Derűs Pánczél Takács Boros Csáky [...] Boross 11 Pánczél 5 Derűs Kerese Csáky Kothenzc A Spartacus minden [...] rajtnál Az összeállítás gondja Jákói István edzőé ö dönti el hogy [...]
58. 1950-01-21 / 18. szám
[...] 04 IV tömb dr Bajthai István Bajcsy Zsilinszky u 5 tét [...] Illés József 4 Közüzem Radó Istvánná 4 Köz lekedés Szabó Béla [...] Szi­geti kü lv dr Huszár István 6 Sík lósi külv dr [...] Kálmán Póteiőadók Wéíbor Kálmán Araoid István dr Kerese István Az elvtúrsak a pár napi [...]
59. 1905-01-29 / 5. szám
[...] Török Bertalan Nagy Enyed Tisza István Budapest IV Vészi József Budapest III Vietorisz Miklós Vágujhely Vojnich István báró Uj Verbász Werner Gyula [...] Guidó Kis Várda Dr IJuszka István Nemesócsa Illyés Bálint Báránd Jeszenszky [...] Kelemen Samu Szatmár Dr Keller István Alsódabas Kerese György Sásd Kmety Károly Esztergom [...]
60. 1947-05-25 / 117. szám
[...] óra Rendőrség és Dohány­gyár Dr Kerese István M óra Kertváros Lakatos József [...]
61. 1948-09-26 / 221. szám
[...] Kovács László Közellá­tási felügyelőség Polgár István OMTK Kozma István Posta Var­ga Béla MÁV Mezej [...] Jolán HALADÓ SZEMINÁRIUMOK Belváros Pajzs István Gyárvá­ros Darvasj István Bőrgyár Bán­kul Zoltán Hamerli kész vűgyár Szűcs József MÁLLERD dr Ké­résé István MÁV Geflér B Mik lős [...]
62. 1992-05-23 / 141. szám
[...] diákként ügyködtünk Smekszi bácsi dr Kerese Ist­ván üzemében amelyben maga is éjt [...] szót ejt például dr Láng Istvánnak az Akadémia főtitká­rának Tudomány című [...]
63. 1956-02-12 / 37. szám
[...] atom­energia az iparban címmel dr Kerese István mérnök tart elő­adást Belépés díjtalan [...] es deindoll autó­busszal Túravezető Geng István társadalmi Vörös Me­Komlódl József 1955 [...] és azok megoldásai előadó Bóka Ist­ván gimnáziumi tanár Február 5 i [...] órakor Misein Lajosné és Böröcx István­ná a IH kerületi tanáosházban Szigeti [...]
64. 1948-03-24 / 68. szám
[...] mossv Imre Sándor Böske Papp István A szánház pénztáránál nyert értesüléseink [...] szíveseit Zenekari művek Dr Boros István volt főispán külügyi an ácsos [...] spor báií rendez SZÜLETÉS Sárics István Hídvégi György Kqcsís Mária Erzsébet [...] dr Gye vai János dr Kérésé István dr Simor Pál Koppány Jenő [...]
65. 1946-07-14 / 156. szám
[...] A MÉLTÓBA GOS NYILAS VEISS ISTVÁN egyetemi tanár a Felvidéki mi­nisztérium [...] felesküdt el­lensége Ez a Veiss István aki ndre és Jaroaa a [...] a Pécsbányatelepi MaDISz zenekar Szlovik István vezénylé­sével A műsor sikerét emelte [...] délután 5 ófakor Városház Dr Kérésé Istvánt délután 6 órakor Posta Dr [...]
66. 2017-12-06 / 284. szám
[...] véradóként Mol­nár Imre nyolcvanszorosként Török István vehetett át elisme­rést Hetvenötszörös véradó [...] Lampek János hetvenszeres Horváth Kolos István Kondoros János és Sza­bó György [...] Sándor János Béla Kajtár Jó­zsef Kerese Edit Mária és Szá­lai Csaba [...] Ba­kóné Dr Deák Zsuzsanna Ba­­lipap István Bodor István dr Bujtás István Hubert József Ja­elegáns éttermében területi [...]
67. 1970-10-15 / 242. szám
[...] így lehet közös összefogással Banczik István kiegyenlített a Fémmunkás 8 8 [...] Fémmunkás megérke­zett Kecskemétre és Jákói IStván edző irányításával tovább folytatja felkészülé­sét [...] Spart Mqdok I Csáki Deák Kerese Szipán Kothencz Derűs Csere Pastrovics [...] Góldo­bók Deák 7 Csáki 4 Ke­rese 2 Szipán Kothencz Jók Modok [...]
68. 2006-10-16 / 243. szám
[...] tarolt Első lett a Gepárducok Kerese Tibor Kereséné Riez Andrea Kerese Laura csapata második helyen a [...] T 6 Szakmai igazgató Kelemen István Játékosedző Nyári Tamás Debrecen Lehoczky [...]
69. 1948-05-27 / 119. szám
[...] Tárnoky Teréz Üszög és Szűcs István aszla losmes er Magyaregregy folyó [...] Geller Brúnó Bernáth János Darvasi Ist­ván Lukács László Katkó István Vajda József Benedek András Papp [...] B Nagy Gusz­táv dr Kcrese István Láng György Bán Ödön Pásztói [...] nos dr Gyetvai Jánosné dr Ké­résé István Czetf József Mészá­ros DezsGné Révész [...]
70. 1916-05-18 / 24. szám
[...] M 13 Belügyminiszter rendelete Jenei István törvényhatósági utkaparó nyug­díjazása tárgyában M [...] Endre volt j főszolgabíró özvegyének kérése nyug­díjának újból megállapítása iránt M [...] kéri M 18 Dr Péchy István vm főjegyző első szolgálati pótlékának [...] iránt M 20 Néhai Dienes István volt j irodasegédtiszt özvegyének kérése nyugdíj megállapítása iránt M 21 [...]
71. 1945-01-25 / 20. szám
[...] sikerülne Anyakönyvi hírek Házasság­kötések Lukács István napszámos és Makk Teréz Gál [...] An­tal Pécs Társelnök Dr Auber István Mohé Alelnök Besxtercxev István Pécs Böry István Németbóly Gaál Géza Pécs Pénztáros [...] Gajda Pál Siklós Titkárok Dr Ké­résé István Pécs Ivity Mihály Pécs Kiküldött [...]
72. 1998-08-08 / 185. szám
[...] SE krosszozói léphettek fel ifjabb Kerese Gábor győzött Lipták Tamás pe­dig [...] osztályúak 8 in­duló 1 ifjabb Kerese Gá­bor Valvoline SE Kawa­saki 2 [...] WRC 3 Érdi Tibor Varga István Toyota Celica GT FOUR Hírek [...]
73. 1948-06-18 / 137. szám
[...] Bodó Imre Balázs Adorján Darvas Ist­ván Dallos Kovács József Berr áth [...] Gyetvay János Gyetvay Jánosaié dr Kérésé Ist­ván Kovács Ferenc Király József Koder Jánosné Kiss István Kop­pány Jenő Kiss Istvánná Király Lajos Hucker János Huszár [...] üdülőtelepen vasárnap úgy leles Szabó István Fchérlúti vén kunyhónál ügyeletes Deutsch [...]
74. 1932-03-01 / 49. szám
[...] á hazának mint dr Bárány István és társai nem kell csüggednünk [...] ház tombolva ünnepelte dr Bárány Ist­vánt akit rengeteg virággal halmoz­tak el [...] magyar tomászvilág di­csőséges reprezentánsa Pelle Ist­ván olimpiai bajnok klasszikái szépségű gyakorlatait [...] fó­jegyző lendületes szavakkal köszön­tötte Pelle Istvánt aki fényt és dicsőséget szerez [...]
75. 1928-08-02 / 32. szám (228. oldal)
[...] vállalatnyertes tartozik viselni mely mindenkori kerese téből levonásba fog hozatni Az [...] 1928 junius 24 én Tarján István sk ev lelkész iskolaszáki elnök [...]
76. 1914-05-20 / 40. szám
[...] a pénztelenség a munkanélküliség a kerese nélküliség már valóság­gal anarchikusán tombol [...] báró Vojnits Oszkár báró Vojnits István orsz képviselő testvéröccse Port Saidban [...]
77. 1918-05-04 / 102. szám
[...] 1 Egy hasznáit Íróasztalt megvételre kere­se k Cim a kiadóba n [...] szállít viszontelárusitók­nak Szatmármegyei állomásairól Juhász István fakereskedő Budapest V Nádor u [...] vagonba rakva eladó Értekezhetni TÓTH ISTVÁN építésznél Debrecen Péterfia Mte a [...]
78. 1926-10-22 / 240. szám
[...] és konyha ból álló lakást kerese Cím Bethlen utca 23 sz [...] szobás lakás üzlet­heljiséggel eladó Gibijányi István Nyirbalkány 5656 2 Egy jobb [...] részletes ajánlatokat dupla borítékban Vásárhelyi István névre Slaffel János hirdető irodája [...] 15 kas méh eladó Han­kószky István Császárszál Iá Újsor 5652 3 [...]
79. 1902-04-20 / 16. szám
[...] homályosság B D Adakozások Bezerédj István szobrára Bezerédj István szobrára az el­múlt héten Simontsits [...] Nagy György 30 f Szűcs István 20 f Bodai István 10 f Mester József 10 [...] Eibach Kornél beteg ideiglene­sen Sass Istvánt választotta meg Ellenőr László Lajos [...]
80. 1949-02-08 / 32. szám
[...] Serényi látván 8 Siklósi külvi Kérésé István dr 7 Kertvárosi Mol­nár Károly [...] János 0 t Nyomdák Cárdos István dr z 8 Közigazgatási Szél Cyula S Sopiana Kalmusz István 4 Színház Cyimesi Ernő U [...] j 6 Sörgyár dr Huszár István 8 BaJ osy laktanya Cellér [...]
81. 1923-07-01 / 26. szám
[...] T 500 500 K Szabó István II Vágó Dezső Grábics Vendel [...] Ferenc Popovics J ínos Polgár István Czifra Józsefné Kocsis Pál Szabó István I 100 100 K Krausz [...] Cecília fia Ferenc rk Her­mann István csizmadia és neje Horváth Rozália [...] levők is bejelentendők ha napi kerese tük 4000 korona illetőleg évi [...]
82. 2006-12-12 / 290. szám
[...] isi Úja utó vásárlás előtt kerese telephelyünket CityCar Nyháza Debreceni út [...] Őket gyermekeik és családjai RUSZNAK ISTVÁN ES BALOGH ERZSEBET részére 50 [...] Mély fájdalommal tudatjuk hogy MOLNÁR ISTVÁN volt Nagykálló Ságvári E utca [...]
83. 1921-07-13 / 156. szám
[...] fodrásztanulót felveszek Polgárista előny­ben Major István 6737 Egy szoptatós dada azon­nal [...] Géza u 5 sz Okvetlen kerese fel raktáro­mat ha a fővárosban [...] Sk napol ktJ MAGYARSÁG Milotay István lapja naponta folytatásokban közli regényt [...]
84. 1947-09-14 / 208. szám
[...] Zoltán 7 óra Bel­város Laczkó István 7 óra Budai külváros I [...] Leventéné 7 óra Szőlőhegy dr Kérésé István 7 óra Komló Csizmadia Ferenc [...] 6 óra Húripari Szövetkezet Osztermáyer István 6 óra Rendló reég n [...] Paíotabo Koller Jánosaié Szebóny Laczkó István Máriakéménd Do OC 3 Kálmán [...]
85. 1979-03-25 / 83. szám
[...] a kalandorság je­gyeit is Boros István Űjabb adatok a Tanácsköztársaság baranyai [...] Csiszár Fe­renc Farkas Tihamér Fábián István id Fuchs Ádám Kandi János [...] testület megválasztott tagjai lettek dr Kerese György kormánybiztos sásdi ügyvéd dr [...] Ádám Krausz Dezső és Szórády Ist­ván kapott megbízatást a vá­lasztás ellenőrzésére [...]
86. 1995-09-02 / 206. szám
[...] Simon Jantyik Hegedűs Koppánymonostor Dajka Kerese Tóti Egyed Kovarik Túri Pulai [...] Góllövő Simon Hegedűs Szilágyi illetve Kerese Jelentős fölényt szerzett ma­gának az [...] A labdarúgó mér­kőzés kezdésekor Vida István helyi polgármester végezte el a [...] csapata szabadnapos volt Összeállította Csejtei István Rúdugrás B úcsúzik a nyár [...]
87. 1994-05-09 / 108. szám
[...] Kovarik II Hajdú Tóth Vizler Kerese Berecz B Túri Kovarik I [...] Natkai Varga Góllövő Berecz B Kerese Berecz D illetve Nagy L [...] 37 55 18 Összeállította Csejtei István Triatlon diákolimpia Oroszlányban A megyei [...]
88. 1905-02-05 / 6. szám
[...] legfiatalabb képviselő hír szerint dr Kerese György pécsi ügyvédjelölt akit a [...] Heincz János Stefanecz József Lakatos István Kovács István Szakái István Svarcz Mór pók Nagyfi Józsefi [...] község máig birtokában van Ebergényi István a család feje ismert gavallér [...] végren­delet került elő amelyet Ebergényi István nőt­len korában készített s ebben [...]
89. 2000-12-01 / 281. szám
[...] Dakó Balázs Nosztalgiaverseny NI Vadászná Kerese Andrea Debrecen N 2 Hinterstein [...] volt Albert herceg és Gyulai István a nemzetközi atlétikai szövetség főtitkára [...] megtartotta zá­róvacsoráját Az összejövete­len Megyesi István edző érté­kelte a csapatmunkát miként [...]
90. 1943-07-15 / 157. szám
[...] vm tisztiíö ügyész és Tarnóy István kir mű­szaki főtanácsos a nyíregyházi [...] tiszti főügyész 3 Tarne y István kir műszaki főtanácsos 4 Pátroha [...] komoly ieányl vagy asszonyt Szent istván ut 12 szám 5507 2 [...] úri divat és kötött szövöttáru keres­e l IßXIllj kedés julius 1 [...]
91. IV. Tárca • Ima gróf Széchenyi István halálának 50-ik évfordulóján. Lic. Rácz K. (123. oldal)
Ima gróf Széchenyi István halálának ötvenedik évfordulóján Irta lic [...] tanuljuk meg hogy a haza kérése parancs és hogy semmi áldozatot [...]
92. 1937-01-05 / 3. szám
[...] nagyközség ellen és ebben a kerese ben a község tulajdonában levő [...] ról hétfőre virradó éjszaka Tóth István zalaegerszegi cipészmesíer hazafelé igyekezett Éjjel [...]
93. 1948-10-17 / 239. szám
[...] lr 9 kor Nyomdák Polgár István I Erdöigazaatóság Papp Imre I KesztyWPár Kérésé István Színház B Nagy Gusztáv lj [...] Vs 4 Köz üzem Katkó István 6 Hús­ipari szövetkezet Szabó Nándor [...] Dencsháza Szentdienest hívta ki Szabó István és Császár Józ sef lovászhetényi [...]
94. 1970-06-19 / 142. szám
[...] Papp Pocsai Varga Edző Horváth István A fővárosi csapat 7 mé­teresekből [...] Antal Járai Kkhalasi Spart Mészá­ros Kerese Derűs Pánczél Deák Boros Szipán [...] csúcs Diszkoszvetésben a Bajai Türr István Gimnázium 26 76 os eredménnyel [...] míg az ugyancsak Bajai Türr Ist­ván Gimn együttese egy bronzéremmel gazdagodott [...]
95. 2011-07-23 / 171. szám
[...] Volán Zrt 6500 Baja Nagy István u 39 Jelentkezési határidő 2011 [...] Batthyány u 18 SZEMVIZSGÁLAT Időpont kerese 79 321 448 Autista tagozat [...] általá­nos iskolai osztályokba A szü­lők kérése volt hogy keressünk olyan lehetőséget [...] Mária 77 éves felsőszentiváni Kalmár István 83 éves bajai Petrity Ist­ván 59 éves bajai Vujevics József [...]
96. 1964-11-03 / 258. szám
[...] hogy november 6 án Móczó István és dr Bodrogi 1944 november [...] és Vattai Máriának Mária Valentin Istvánnak és Kovács Veronikának Il­dikó Kappan Tóth István­nak és Mertlich Annának Jenő Boros [...] Nagy Piroská­nak Tamás Zoltán Répás Istvánnak és Berecz Viktó­riának István Fábián Fe­rencnek és Séra Máriának [...]
97. 1947-06-01 / 122. szám
[...] 5 óra Közigazgatás dr Boros István 5 óira Zsolnay gyár Androvlcs [...] 6 óra Budiai külváros dr Ké­résé István 7 óra Sörgyár I Soós [...] 6 óra Rendőrség I Koltai István és Barabási pezső 7 óra [...] Lívia 3 óra Bőrgyár Tégla István és Szűcs József 4 óra [...]
98. 1913-06-22 / 25. szám
[...] ügyvédet iparhátósági biz tost André István ipartestületi elnököt Szűcs Ferenc ipartestületi [...] Magyar Mihály Puskás János Simon István Tóth Sándor Tosicki Mihály Udvardi [...] tanácsos Részt vettek még Horváth István mérnök az engedményes és az [...] beszéddel ostorozta a munkapártot dr Kerese György vo t képviselő mungóbeszámolót [...]
99. 1905-03-19 / 14. szám
[...] helyen volt alkalmazva Címe Krecson István gazdász Boros könyvnyomda Szatmár Aki [...] jó ruhát akar viselni az kerese fel Fischer Ipácz ócskaruha raktárát [...]
100. 1948-11-14 / 262. szám
[...] Sátori János 3 Bőr­gyár Dr Kerese István 3 Du­nántúli malom Szász Antal [...] I So­mogy Kovács József Bózsa Ist­ván Újhegy Kerék József Nádor József [...]