12538 találat, 5000 megjelenítve (0,298 másodperc)

Találatok

1. 1949-04-20 / 90. szám
[...] Pécsi Bőrgyárban így indokoljx meg Kérésé István tlvíirs valóban tudományos szak szerűséggel [...] amikor 1941 ben felvételét kérte Kerese elvtárs mert a gyár kori [...] nyertek vele Előfordult nemrég folytat­ja Kerese elvíárs hogy egyik vlvtáraunk a [...] Ha munkánkról beszélek r ki Kerese elvtárs feltétle ü említenem kell [...]
2. 1947-03-09 / 57. szám
[...] Pál 6 óra Kert­város Dr Kerese István 6 óra Sörgyár I Dr [...] József AA óra Közüzemek Laczkó István 4 óra Filmszín­ház Csordos Jenő [...] 5 óra Vasút Révész Gy István 6 óra Rendőrség Borsodi Béla [...] 6 óra Vasas falu Dr Kerese István 6 óra Vasas telep Nádasdi [...]
3. 1915-06-10 / 23. szám
[...] tojás 1 liter mák Palkovics Istvánná 2 tojás Végh Istvánná 6 tojás Farkas Jánosné 6 [...] tojás 1 liter mák Somogyi Istvánná hús Léránt Györgyné 5 tojás félliter mák Székedi Istvánná 4 tojás Vörös Péter 1 [...] liter liszt Batáné 4 tojás Kerese István 2 tojás Salamonná 5 tojás [...]
4. 1947-05-18 / 111. szám
[...] okozta uretersziikületek Gyógyszertudományi elő­adás Dr Kérésé István egyetemi tanársegéd a Péosf Tudomány­egyetem [...] Pál 7 óra Sörgyár Nemes István KEDD Milyen a nyár divatja [...] 6 óra Péosbánya dr Boros István 6 óra Rendőrség dr Kerese Ist­ván 6 óra Gyárváros Horváth János [...]
5. 1947-07-27 / 169. szám
[...] tb Tibor Jakab Józseféé Kő­vágó István Helec Gyuláné Gál József Szeauesi [...] Rrukti József KáHó Árpád Burge Ist­ván Rosta Sándor Csákány Szű­ri Sdhwarazkopl [...] 7 óra Sziget külváros fT Kérésé István 7 óra Sörgyár Borsod Béla [...] 500 forint juta­lomban részesül Szttpánovics Istvánná Kökény E rovatban Kőzöltakért nem [...]
6. 1947-07-29 / 170. szám
[...] Kommunista példát mutatott K öcsit István előtárnunk bc rcrnendi pártszervezetünk titkára [...] Levente 3 óra Bányaigazgatóság Farkas István l 4 óra Sörgyár II [...] Imre Í 47 Közigazgatás dr Kerese István 7 ÓTa Pécsibánya dr Szabó [...] szíveskedjenek Jámbor Károly ifj Csepesz Ist­ván Jakab Károy Szobi Márta Dombai [...]
7. 1948-04-18 / 89. szám
[...] Ferenc Boldog Veronika HÁZASSÁG Monoezlei István Meszhárt J tvieelő és Iszaeva [...] és No Sk Anna Fodor István cipós z yhiier és Szelni [...] 2 h kér pság dr Kerese István 6 óra Közigazgatás Barlai József [...] Jó­zsefi 7 Somogy falu Riszter Ist­ván 3 Hird kenderionógyár Aszmann Jenő [...]
8. ESZTERGOM VÁRMEGYE TÖRTÉNETE • I. RÉSZ. A HONFOGLALÁSTÓL A TÖRÖK HÓDOLTSÁGIG • III. István • IV. István • III. Béla (204. oldal)
[...] Esztergom vármegye őstörténete 204 III István IV István III Béla pökeivel és hűbéreseivel [...] királynak míg a másik testvérnek Istvánnak a vezéri pálcza jutott De [...] 1165 április 11 én IV István elhunyván III Istvánnak többé nem kellett trónkövetelőtől tartania [...] mellett tovább folytassák útjokat III Istvánt Esztergomban helyezték örök nyugalomra királyaink [...]
9. ESZTERGOM VÁRMEGYE TÖRTÉNETE • I. RÉSZ. A HONFOGLALÁSTÓL A TÖRÖK HÓDOLTSÁGIG • III. István • IV. István • III. Béla (204. oldal)
[...] Esztergom vármegye őstörténete 204 III István IV István III Béla pökeivel és hűbéreseivel [...] királynak míg a másik testvérnek Istvánnak a vezéri pálcza jutott De [...] 1165 április 11 én IV István elhunyván III Istvánnak többé nem kellett trónkövetelőtől tartania [...] mellett tovább folytassák útjokat III Istvánt Esztergomban helyezték örök nyugalomra királyaink [...]
10. 1948-10-07 / 230. szám
[...] Tűzoltóság Paj Imre Közigazgatás Polgár István Köz igazgatás Polgár István Kőzigaz igazgatás Ortai Jolán Haladó [...] Zoltán Hamerli Szűcs József MÁLLERD Kerese István MÁV Gellért Brúnó MÁV dr Sásdl hőre Közigazga­tás Pajzs István Posta Darvast István Zsolnay gyár Gábor Sán­dor Háztartási [...]
11. 1945-06-21 / 138. szám
[...] pénteken ülés fart ti ros István főispán Pécs város Iq Múlásét [...] író Szombaton ugyanebben az dobon Kerese István di beszél a Szovjetu nó [...] meg arról hogy a kifüggesztés kérése jo­gos e vagy sem hanem [...]
12. 1948-09-26 / 221. szám
[...] Kovács László Közellá­tási felügyelőség Polgár István OMTK Kozma István Posta Var­ga Béla MÁV Mezej [...] Jolán HALADÓ SZEMINÁRIUMOK Belváros Pajzs István Gyárvá­ros Darvasj István Bőrgyár Bán­kul Zoltán Hamerli kész vűgyár Szűcs József MÁLLERD dr Ké­résé István MÁV Geflér B Mik lős [...]
13. 1947-09-28 / 220. szám
[...] és Buzási Má­ria Magdolna Gadár István gép­kocsivezető és Hederics Hona Ju­lianna [...] Pataki I o na Takács István József bőrgyári lakatos és Csordás [...] és Meith Mária Regina Áradván István városi üzemi tisztviselő és Galgóczi [...] i 3 óra OTI Dr Kéré­sé István 5 óra Klein Cipőüzem Dr [...]
14. 1946-07-28 / 168. szám
[...] külváros 7 órakor Dr Boros István Szigeti külváros 6 óra­kor Benedek [...] Sza­badság nyomda 2 órakor Dr Ké­résé István Filmszínház 2 óra­kor Karczag Ferenc [...] órakor Banya igazgatóság Dr Boros István Dél­után 7 órakor Erzsétoettelep Dr [...] szigorral hajtjuk végre Dr Boros István tó ispán e vtárs nyilatkoznia [...]
15. 1947-08-05 / 176. szám
[...] alábbi üzlethelyiségekre pályáza­tot hirdet Makay István u 21 szám határidő augusztus [...] A óra Közüzemek Dr Boros István A 5 óra Filmszínház Csizmadia [...] 6 óra Húsipari Szövetkezet Dr Kerese István 7 óra Egyetem Révész Gy Ist­ván 7 óra Erzsébettelep Asz mann [...]
16. 1948-01-11 / 8. szám
[...] 6 ónai iketidertel dr Törő István ÜTI b főorvos tart elő­adást [...] S 3 45 éves Schwemm Istvánná 64 eves Trunkó Jenő eves [...] 6 óra Hús­ipari szövetkezet dr Kerese Ist­ván 6 óra Budai külváros II [...] honvéd kerületi pártszervezet Javaslatára Mosóért Istvánt pártellenes maga­tartás miatt BöróczJit Sándort [...]
17. 1951-05-22 / 116. szám
[...] tanács BV elnök h GULYÁS ISTVÁN mezőgazd biz elnöke A kedvező [...] a munkák időb ni elvégzésig KERESE JÓZSEF BEGYŰJTÉSI TERVE A tanácaháx [...] Be­kopogott aztán benyitott Szabadság Szabadság Kerese elvlárs üdvözölte a tanácstitkár Mi [...] Délelőtt a tűzoltólaktanya udvarán Gondos István elvtárs a járási páríbizott ség [...]
18. 1948-10-06 / 229. szám
[...] úl T 17 85 Szent István Zsolnay uca 2 T 12 [...] Antal Bazárban A törvényszék Kernyák Ist­ván 43 éves pécsi lakost a [...] Zoltán Hameri Szóics József MÁLLERD Kerese István MÁV Gellér Brúnó MÁV dr [...] összegeket fize­tett n vádlottnak Remsehherger Istvánná tüO százalékos hadirok­kant felesége szintén [...]
19. 1948-01-25 / 20. szám
[...] Béky Júlia 6 Belváros dr Kerese István fi Budai külváros I B Nagy Ist­ván ti Szigeti külváros dr Ta­más [...] án é 4 közüzem Söllcy István Í 4 Filmszínhár Seregi Sándor [...] Deák Lívia 3 Bőrgyár Pajzs István 4 Sörgyár II Siilley István 4 Tttrr malom Szigony József [...]
20. 1948-07-10 / 155. szám
[...] bolgár követet elnökké pedig Kossá Istvánt választották meg Kossá István újonnan meg­választott elnök székfoglaló be­szédében [...] dó Imre Balázs Adorján Darva István Dallos Kovács József Bei náífa [...] Brúnó Gábc Sándor dr Gárdos István Gye vay János Gyetvay Jánosné Ka kó István dr Kerese István Ke vács János Kovács Ferenc [...]
21. 1948-03-18 / 63. szám
[...] Danyi Dezső Vér­tes József Darvasi István Szigony József Szűcs József Nádasdi Jó­zsef dr Kerese István Lukács László Bernáth János Kiss [...] Szeles László András Ecsedi László István Ta­lár István Solymár Éva Janka Tmrő László Nagy László Pál Schner István Házasság Nagy József dohány­gyári munkás [...]
22. 1948-08-03 / 175. szám
[...] 18 34 Névnapok Róm kát István prof Hermina idő­járás Mérsékel déli [...] Imre 4 Erdőigazga tóság Kafkó István 4 Kesz­tyűgyár Abeiovszky József 7 Belváros Pajzs István 7 Sík lósj külváros dr Húszát István 7 Budai I Lantos Tibor 7 Kertváros dr Kerese István 1 Gyapjúíonó Szabó Sándor 4 [...]
23. 1946-07-14 / 156. szám
[...] A MÉLTÓBA GOS NYILAS VEISS ISTVÁN egyetemi tanár a Felvidéki mi­nisztérium [...] felesküdt el­lensége Ez a Veiss István aki ndre és Jaroaa a [...] a Pécsbányatelepi MaDISz zenekar Szlovik István vezénylé­sével A műsor sikerét emelte [...] délután 5 ófakor Városház Dr Kérésé Istvánt délután 6 órakor Posta Dr [...]
24. 1947-05-04 / 100. szám
[...] tanuló Ének Ciszterci gim­názium Boros István főispán be­széde Szavalat Sass Mária [...] Piusz gimnázium Szavalat Sa amon István III polg iskolai tanuló Szózat [...] Tibor 6 óra Kertváros Dr Kerese István 6 óra Sörgyár B Nagy [...] Pál 7 óra üszög puszta Ist­ván János SZERDA Délután 2 órakor [...]
25. 1948-03-24 / 68. szám
[...] mossv Imre Sándor Böske Papp István A szánház pénztáránál nyert értesüléseink [...] szíveseit Zenekari művek Dr Boros István volt főispán külügyi an ácsos [...] spor báií rendez SZÜLETÉS Sárics István Hídvégi György Kqcsís Mária Erzsébet [...] dr Gye vai János dr Kérésé István dr Simor Pál Koppány Jenő [...]
26. 1948-05-27 / 119. szám
[...] Tárnoky Teréz Üszög és Szűcs István aszla losmes er Magyaregregy folyó [...] Geller Brúnó Bernáth János Darvasi Ist­ván Lukács László Katkó István Vajda József Benedek András Papp [...] B Nagy Gusz­táv dr Kcrese István Láng György Bán Ödön Pásztói [...] nos dr Gyetvai Jánosné dr Ké­résé István Czetf József Mészá­ros DezsGné Révész [...]
27. 1948-11-07 / 256. szám
[...] fereocrendi zárda 47 holdjából Kovács István 22 és Ko­vács Lajos 25 [...] Rendőrségi eljárás indul ellene Kovács István kisbodolyai nagy­gazda földjéből még egy [...] Alajos 6 Siklósi pártszerv Darvas István 7 Kertvárosi párt­szerv Pleskó Kálmán [...] Este 7 órakor Bányaiskola dr Kerese István 7 40 Fémipari Osztián Dezső [...]
28. 1947-05-20 / 112. szám
[...] László Berki Fülöp dr Boross István Borsodi Béla dr Cser Gyula [...] József Izsáki Imre Kéri Rezső Kerese István Ki­rály Lajos Molnár Károly B [...] Mihály Polonyi Lajos Révész Gy Ist­ván Söllef István dr Simor Pál Sásdt Nándor [...] 56 Felelős szerkesztő Révész Gy István Felelős kiadó és nyomdavezető Acs [...]
29. 1947-08-10 / 181. szám
[...] nőgyógyász szakorvos he­lyett dr Bajtay István orvos vég zi lakásán Pécs [...] 5 óra Zsolmay gyár Dr Kerese Ist­ván 7 óra Belváros Révész Gy István 7 óra Budai külváros I [...] bó László Magyarmecske dr Bo­ros István Sellye Szűcs István ezredes Gilvánfa Csórni Károly Besence [...]
30. 1945-01-25 / 20. szám
[...] sikerülne Anyakönyvi hírek Házasság­kötések Lukács István napszámos és Makk Teréz Gál [...] An­tal Pécs Társelnök Dr Auber István Mohé Alelnök Besxtercxev István Pécs Böry István Németbóly Gaál Géza Pécs Pénztáros [...] Gajda Pál Siklós Titkárok Dr Ké­résé István Pécs Ivity Mihály Pécs Kiküldött [...]
31. 1883-04-08 / 29. szám (115. oldal)
[...] a megejtett választásokról Köpecz község kérése hogy a megyei bizottsági választásokra [...] ügyében szerkesztett szabályrende­lete Bölön község kérése perelhetési engedélyért Dálnok község kérése perelhetési engedélyért Gi dófalva község [...] és fényt kereső mágnást Kis István Lombai irodalmi inspector a cselszövő [...] csaknem egymást érték különösen Kis István Kádár Mihály Kis Sándor Bagoly [...]
32. 1947-05-21 / 113. szám
[...] László Berki Fülöp dr Boros István Borsodi Béla dr Cser Gyula [...] József Izsáki Imre Kéri Rezső Kerese István Ki­rály Lajos Molnár Károly B [...] Mihály Polonyi Lajos Révész Gy Ist­ván Söllei István dr Simor Pál Sásdi Nándor [...] 50 Felelős szerkesztő Révész Gy István Felelős kiadó és nyomdavezető Ács [...]
33. 1948-03-14 / 61. szám
[...] 6 Budai külváros I Dr Kerese István 6 Szigeti külváros Szigony József [...] MosonyiJenő 6 Mecsekszabolcs telep Pajzs István és Ekamp Sári A Szakszervezeti [...] XII tudományos ülését Előadás Andik István és Don hoffer Szilárd Thyouracyl [...]
34. 2010-02-14 / 6. szám
[...] óráig Külképviseleti névjegyzékbe való felvétel kérése ügyfélfogadási időben személyesen Városháza Béla [...] föld­szint 3 as iroda Igazolás kérése személyesen Okmányiroda Bezerédj u 1 [...] Választási Bizottság TVB Szekszárd Szent István tér 11 13 Telefon 74 [...] bejelentése páitok független jelölt Igazolás kérése I és II fordulóra egyaránt [...]
35. 1948-06-18 / 137. szám
[...] Bodó Imre Balázs Adorján Darvas Ist­ván Dallos Kovács József Berr áth [...] Gyetvay János Gyetvay Jánosaié dr Kérésé Ist­ván Kovács Ferenc Király József Koder Jánosné Kiss István Kop­pány Jenő Kiss Istvánná Király Lajos Hucker János Huszár [...] üdülőtelepen vasárnap úgy leles Szabó István Fchérlúti vén kunyhónál ügyeletes Deutsch [...]
36. 2010-02-07 / 5. szám
[...] óráig Külképviseleti néviegvzékhe való felvétel kérése ügyfélfogadási időben személyesen Városháza Béla [...] föld­szint 3 as iroda Igazolás kérése személyesen Okmányiroda Bezerédj u 1 [...] Választási Bizottság TVB Szekszárd Szent István tér 11­13 Telefon 74 505 [...] bejelentése pártok független jelölt Igazolás kérése I és II fordulóra egyaránt [...]
37. 2009-04-05 / 13. szám
[...] hu Külképviseleti névjegyzékbe való felvétel kérése szemé­lyesen Városháza Béla király tér [...] földszint 3 as iroda Igazolás kérése személyesen Okmányiroda Bezerédj u 1 [...] Területi Választási Bizottság Szekszárd Szent István tér 11 13 Tel 74 [...] Területi Választási Iroda Szekszárd Szent István tér 11 13 74 505600 [...]
38. 1948-11-03 / 252. szám
[...] i 3 óra Koksz­mű Paizs István 3 Bőrgyár Rostás József s [...] 6 j Bu­dai I Darvast István 7 Egye­lem Ruzsits Endre 6 [...] IL 7 Budai II dr Kerese István 6 Gyár város Klotz Aalajos [...] drága jó édesanyánk özv Vásárftelyi Istvánná elhányta afcÉaáwl koszorúk küldésével és [...]
39. 1947-10-17 / 236. szám
[...] év kará­csonyára ismét megjelenik Várady István szerkesztésében Az album ban a [...] József dr Tamás György Szűcs István Pász­tói Ödön Szigeti Pák Csordos [...] ley Gyula Erdei Lajos dr Kerese István Peldl Ferencné Pozsgal Ist­ván Ruzsonyi Jenő Előadó Révész Gy István Ma délután 5 órakor a [...]
40. 1948-05-30 / 121. szám
[...] HÉTFŐ reggel 8 Vágóhíd Dr Kerese István d 11 4 Erdő igazgatóság [...] 5 Zsolnay 5 vár Pajzs István 5 Fém és Lakatosáru gyár [...]
41. 1883-05-10 / 38. szám (151. oldal)
[...] és IV ik osztálylyal Farkas István jelen volt 40 fiú s [...] járási földadóbizottság jelentése Pólyán község kérése hogy a megyei bizottsági tagok [...] Zoltán községek sza­bályrendeletei Léczfalva község kérése bizonyos fekvőségnek megvétele tárgyában Egerpatak község kérése hogy Szacsva községgel a Téglás [...]
42. 1947-01-15 / 11. szám
[...] 12 45 Paul Valéry Szegszárdi István előadása 13 00 A Házi [...] következő elvtársak megjelenése kőtelező dr Kerese István Szétesik Imréné Lakács László Csémy [...] Sárid ómé Schubert Roosfl Sölley István dr Valter Oszkár Szigeti Pál [...] Mt 6 Kóvd s Ny István P 1 1 ás kiadó [...]
43. 1957-01-01 / 1. szám
[...] Az idő további hidegedésére vo­natkozó kérése mely hidegedés a szén árának [...] 2 A munkanélküliség növekedésére vonatkozó kérése amelynek következ­tében a munkabérek további [...] csak elment valaho­gyan meg az István napi köszöntés is De az [...] magát a népet jelenti BAGOTA ISTVÁN Ugyanúgy mint nálunk a Német [...]
44. 1948-07-21 / 164. szám
[...] indult a Szovjétúnió ba Rím István három éve igaz ságögyramlszler Az [...] meleg ünneplésben íészesitetje dr Ries István igazság iigymimwtér abból az alkalomból [...] 3 kor Udüllő száltó Kiss Istvánná 4 kor Türr malom Schuber [...] tózsef 6 kor Posta dr Kerese István 7 kor Egyetem Gábor Sándor [...]
45. 1948-08-10 / 181. szám
[...] Tamás a rádióban ismertetni Papp István vései Somogy m felelős malömveze [...] Imre 7 Bel város Darvasi István 7 Sik­lósi kerület Baranyai Zoltán [...] 5 Első Pécsi Gőztéglagyár dr Kerese István 5 Zsolnay gyár Sebők Sándorné [...] Imre 6 Posta dr Huszár István 7 Egyetem dr Wolf Ferenc [...]
46. 1949-02-08 / 32. szám
[...] Serényi látván 8 Siklósi külvi Kérésé István dr 7 Kertvárosi Mol­nár Károly [...] János 0 t Nyomdák Cárdos István dr z 8 Közigazgatási Szél Cyula S Sopiana Kalmusz István 4 Színház Cyimesi Ernő U [...] j 6 Sörgyár dr Huszár István 8 BaJ osy laktanya Cellér [...]
47. 1948-10-26 / 246. szám
[...] szerv Molnár Károly 7 Kert­város Kerese István SZERDA Este 7 órakoT Budai [...] 7 Budai II dr Huszár István 7 Gyárváros Papp Imre Felhívják [...] hétfőn dél­előtt az államügyészségen Holik István élőt 1 kihirdette a jogerősnek [...] ke dé séér t Holik Istvánt kötétáltali halálra táré át Apazeítex [...]
48. 1999-09-25 / 224. szám
[...] kórházi személyzet Kelly szá­zados határozott kérése ellené­re sem adott záró jelentést [...] fontosnak jellemzőnek tartja Verssel Jánossy István Kántor János Kurszán Kőszegi Csaba [...] Leitner Sándor Oláh Zoltán Pákolitz István Rozsos Gábor Sepsy Judit Szakács [...] József jelentkezik Szépprózai írást Benedeczky Istvántól Gutái Istvántól László Lajostól és Lázár Ervintől [...]
49. 1883-09-30 / 79. szám (315. oldal)
[...] szept 21 Szives üdvözlettel Türr István s k Megli ivás közgy [...] elengedése iránti határozata Tamás­falva község kérése 000 frt tőkének adósság tör­lesztésére [...] Jánosnak nyugdíjazása tárgyá­ban Szentlélek község kérése a Kászonvizén levő hid újjáépítésére [...] bereczki birtokos malomépités engedélyezése iránti kérése Sepsi­szentgyörgyi Nagy István folyamodása végkielégítése ügyében Kovács Károly [...]
50. 1969-07-25 / 170. szám
[...] közölni kell Születési anyakönyvi kivo­nat kérése esetében a a születés helyét [...] testvérünk sógorunk nagybácsink jóbarátunk TA­KÁCS ISTVÁN hentes mester temetésén megjelenésükkel ko [...] Király Já­nos Maul Rihárd Takács Ist­ván Visnyed István Juhász Ferenc Mied Ágoston Szamos [...] és Zakovszki Mária MEGHALTAK Képi Istvánná sz Németh Margit Jáger Mihály [...]
51. 1946-09-22 / 214. szám
[...] 6 órakor Szigeti külv Dr Kerese István 7 órakor Budai kulv Karczag [...] 6 órakor Rend­őrség Dr Boros István 6 órakor Posta Szigeti Pál [...] György t órakor Bányatelep Erdősi Ist­ván 6 órakor Meszes Dr Hajdú [...] 3 óra­kor Bányaigazgatósáig Révész Gv István Szerda délután 7 órakor Erzsé [...]
52. 2010-08-29 / 29. szám
[...] én 16 00 óráig Igazolás kérése személyesen vagy meghatalmazott útján 2 [...] én 16 00 óráig Igazolás kérése ajánlott levélben Jelöltet ajánlani Kompenzációs [...] 8 tól 14 óráig Igazolás kérése személyesen Okmányiroda Bezerédj u 1 [...] Választási Bizottság TVB Szekszárd Szent István tér 11­13 Telefon 74 505 [...]
53. 1876-09-24 / 39. szám (1241. oldal)
[...] egy egyház nem szavazott Vattai István zsolcai lelkész 11 Komjáti Ferenc [...] megye kellően legyen képviselve Vattai Istvánt felkérték hogy a főjegyzőnek segít­ségére [...] g lelkészek közé kebe­leztessék be Kérése nem teljesíttetett Bornemisza József jelentette [...] az igricii Fekete Károly Vattai Istvánnal a miskolci Végh György Makiári [...]
54. 1947-09-14 / 208. szám
[...] Zoltán 7 óra Bel­város Laczkó István 7 óra Budai külváros I [...] Leventéné 7 óra Szőlőhegy dr Kérésé István 7 óra Komló Csizmadia Ferenc [...] 6 óra Húripari Szövetkezet Osztermáyer István 6 óra Rendló reég n [...] Paíotabo Koller Jánosaié Szebóny Laczkó István Máriakéménd Do OC 3 Kálmán [...]
55. 1913-09-21 / 38. szám (591. oldal)
[...] SZÖVETSEG Felelős szerkesztő BILKEI PAP ISTVÁN Társszerkesztő pálóczi Horváth Zoltán dr Belső munkatársak Böszörményi Jenő Kováts István dr Sebestyén Jenő Tari Imre [...] Hogy mindnyájunk közös vágya szive kérése a nemzeti nagyság össze van [...] a mi népünkhöz hogy szívünk kérése nem­zeti életünk meggazdagodása a magyar [...]
56. 1933-09-14 / 37. szám (302. oldal)
[...] a ff 9242 173 Krammer István állandó napszámos leérteimé u a [...] 9435 1751 Szombathely m város kérése a város területén befolyó Dr [...] 2 176 Kőszeg város polgármesterének kérése a szőAőbirlokbsok és bortermelők által [...]
57. 1947-06-01 / 122. szám
[...] 5 óra Közigazgatás dr Boros István 5 óira Zsolnay gyár Androvlcs [...] 6 óra Budiai külváros dr Ké­résé István 7 óra Sörgyár I Soós [...] 6 óra Rendőrség I Koltai István és Barabási pezső 7 óra [...] Lívia 3 óra Bőrgyár Tégla István és Szűcs József 4 óra [...]
58. 1954-12-10 / 293. szám
[...] c egyfelvo násosáit és Gáli István Baj van Köpecen c egyfelvonásosát [...] 300 Ft os díjat Fábián István Két nap c kisregénye 1 [...] Ft os díjat kapott Gáli Ist­ván a Képzelet és az őrségben [...] és kozmikus sugárzás cím­mel dr Kerese István tart előadást BALETT BEMUTATÓ A [...]
59. 2006-08-13 / 25. szám
[...] Választási Bizottság TVB Szekszárd Szent István tér 11 13 Országos Választási [...] 95 69 618 Elnökhelyettesek Kimmel Istvánná Szekszárd Frey István Szekszárd I Az önkormányzati választással [...] én 16 00 óráig Igazolás kérése személyesen vagy meghatalmazott útján 2006 [...] én 16 00 lg Igazolás kérése ajánlott levélben úgy hogy az [...]
60. 1948-09-28 / 222. szám
[...] Kálmán 7 Kertváros dr Gárdos István 4 OMTK dr Huszár István 1 Gyapjúfonó Király József I [...] Ferenc 5 So piana Söllei István 6 Posta Csizmadia Ferenc 7 Budai I Polgár István 7 Egyelem dr Kerese István 7 Szigeti Kiss István CSÜTÖRTÖK Reggel 8 órakor Tűzoltók [...]
61. 1948-10-17 / 239. szám
[...] lr 9 kor Nyomdák Polgár István I Erdöigazaatóság Papp Imre I KesztyWPár Kérésé István Színház B Nagy Gusztáv lj [...] Vs 4 Köz üzem Katkó István 6 Hús­ipari szövetkezet Szabó Nándor [...] Dencsháza Szentdienest hívta ki Szabó István és Császár Józ sef lovászhetényi [...]
62. 1956-02-12 / 37. szám
[...] atom­energia az iparban címmel dr Kerese István mérnök tart elő­adást Belépés díjtalan [...] es deindoll autó­busszal Túravezető Geng István társadalmi Vörös Me­Komlódl József 1955 [...] és azok megoldásai előadó Bóka Ist­ván gimnáziumi tanár Február 5 i [...] órakor Misein Lajosné és Böröcx István­ná a IH kerületi tanáosházban Szigeti [...]
63. 1947-05-11 / 106. szám
[...] Ünnep beszédet mond P Borbély István S J tartományfőnök Belépődíj nincs [...] óra Budai külváros Dr Arató István Hirte­len vakság 6 óra Kertváros [...] 6 óra Sörgyár Dr Germann Ist­ván Az érrendszer betegsége KEDD Az [...] Délután 2 óra Gyapjúfonó Dr Kerese István Vegyi ártalmak 3 óra Bányaigazgatóság [...]
64. 1922-12-31 / 58. szám
[...] és Sótonyi Sándor körgazda Kompa István könyvtáros Eperi Károly vigalmi elnök Eigner György vá­lasztmányi tagok Molnár István Schretner Károly Török István Nagy István Varga József II Bérdi József [...] Lenti József Szabiás János Farkas István Só­tonyi József Ambrusits István Bognár Gás­pár Németh Antal Korpádi [...]
65. 1901-04-28 / 17. szám (264. oldal)
[...] 000 korona kölcsön dolgát előterjesztett kérése tárgyában már elvileg és pedig [...] a melyben az ellenvéleménynek Fejes István és Antal Gábor voltak a [...] terjedése ellen világi hatósági véde­lem kérése a zsinattartás iránt való intézkedés [...] Tiszáninnenről Bernáth Elemér és Fejes István Tiszántúlról gróf Degenfeld József és [...]
66. 1916-05-18 / 24. szám
[...] M 13 Belügyminiszter rendelete Jenei István törvényhatósági utkaparó nyug­díjazása tárgyában M [...] Endre volt j főszolgabíró özvegyének kérése nyug­díjának újból megállapítása iránt M [...] kéri M 18 Dr Péchy István vm főjegyző első szolgálati pótlékának [...] iránt M 20 Néhai Dienes István volt j irodasegédtiszt özvegyének kérése nyugdíj megállapítása iránt M 21 [...]
67. 1955-02-15 / 38. szám
[...] Zrínyi utcai mű­szaki klubban SZÉLL ISTVÁN a Vízügyi Igazgatóság tápéi szivattyútelepéről [...] és nem tett feljelentést Széli István lopásáról Ezért őt a járásbíróság [...] beiratkozás igazo­lása az új sportkör kérése a sportköri alapszabály figyelembevételével a [...] tartozó sportolók esetében a sportoló kérése régi sportkörének kiadá­sa új sportkörének kérése valamint a szolgálat megkezdésének és [...]
68. 2006-01-19 / 16. szám
[...] távirányítós au­tót szeretett volna Minden kérése teljesült sőt a Nemesbikki Általá­nos [...] többiek­kel együtt lehetne játszani Minden kérése teljesítve lett Sőt bőven ju­tott [...] a fekete Nos ez a kérése tel­jesült megkapta a ruhaneműket DJ [...] megkeressük a DKSK részé­ről Szabó István urat aki a meccsek­re jegyet [...]
69. IV. Tárca • Ima gróf Széchenyi István halálának 50-ik évfordulóján. Lic. Rácz K. (123. oldal)
Ima gróf Széchenyi István halálának ötvenedik évfordulóján Irta lic [...] tanuljuk meg hogy a haza kérése parancs és hogy semmi áldozatot [...]
70. 1935-03-09 / 57. szám
[...] Országos Magyar Gazdasági Egye sülét kérése hogy a vármegye lépjen be [...] Egye­sület zalaegerszegi csztályintézö 6 égnek kérése K sgyülés után a közigazgatási [...] műsorban Helmeczi Mar­git és Sándor István fognak köz­reműködni Modern lakás kényelmes [...] 3 hónap Jelentkezni lehet Vimossy István müköszörüs üz­letében ahol a szükséges [...]
71. 1947-09-23 / 215. szám
[...] Pécsre érkezett ván Siklós Lörincz István Mohács SlÄ LS Í Ka [...] óra 11 kér honvédség Dr Kerese István 6 óra Rendőr­ség I Balázs [...]
72. 2002-09-01 / 30. szám
[...] Pesthy Endre Kimmel Istvánné Frey István Kovács Zoltán Választási Iroda vezetője [...] óráig 16 00 óráig Igazolás kérése személyesen Igazolás kérése írásban A választási bizottságok helyi [...] óráig Mezőgazdasági Rt Borkombinát HORVÁTH ISTVÁN képviselő II sz választókerület Szeptember [...] S Számú Általános Iskola PECZE ISTVÁN képviselő XIV sz választókerület Szeptember [...]
73. 1950-01-21 / 18. szám
[...] 04 IV tömb dr Bajthai István Bajcsy Zsilinszky u 5 tét [...] Illés József 4 Közüzem Radó Istvánná 4 Köz lekedés Szabó Béla [...] Szi­geti kü lv dr Huszár István 6 Sík lósi külv dr [...] Kálmán Póteiőadók Wéíbor Kálmán Araoid István dr Kerese István Az elvtúrsak a pár napi [...]
74. 1955-07-03 / 155. szám
[...] ma délelőtt 11 órakor dr Kérésé Ist­ván aspiráns tart előadást Be­pillantás az [...] I Kovács György Pécs Dobó István U 13 Egy db 300 [...] róc 9 Petrofor IV Krizl István Pécs Almos u 14 önműködő [...] dohánygyári mun íri ko nl István gépkocsiszere Bars Ilona Kovács István n Császi Éva Horváth 10 [...]
75. 1938-09-04 / 189. szám
[...] órákban a nemzetközi mü­uuton elgázolta István Ferenc 12 esztendős libapász­torfiut A [...] a polgármesternél A küldöttség legfőbb kérése a vágóhídon hatósági mázsa felállítására [...] hatrongyosi földjét 3200 pengőért Szekeres István Pánczél Etel 911 négyszögöl ká­kási járandórészét 600 pengőért Szél Istvánná Pfeifcr Róbcrtné Kossuth ucca 1 [...]
76. 1948-02-01 / 26. szám
[...] Iván zongorázik 15 43 Békés István vasárnapi krónikája 6 00 Ma­gyar [...] Vértes Ferenc 6 Bel­város dr Kerese István 6 Budai külváros I Szabó [...] 2 óra Kokszmfi vek Pajzs István 3 Bőrgyár Balázs Adorján D [...]
77. 1948-03-21 / 66. szám
[...] köztársaság elnöke dr Bo ros István volt főispánt a kül­ügyminisztériumba miniszteri [...] íj vegyenek részt Dr Bajtai István orvos an­nak közlését kéri hogy [...] 6 órakor Szige külváros dr Kerese István Siklósi külváros Kovács Jáno VA [...]
78. 1927-03-31 / 75. szám
[...] szava a szerelet szava s kérése a város érdekeit szemelőtt tarló férfi kérése lesz Kérte a bizottsági tagokat [...] elfogadták Bodrogi Bálint és Gábor István indítvá­nyával kapcsolatban Soós István polgármester kijelentette hogy az üresedésben [...] Kardos Sándor 141 dr Sisa István 33 és dr Baranyai Béla [...]
79. 1845-05-25 / 21. szám (497. oldal)
[...] kisérte jelenleg is a sasiak kérése tartalmát s követeik maguk vi­seletét [...] rendelettel mellyen alapíttatott a sasiak kérése megtagadása ha ugyan ezen fensöbb [...] hogy bicskei lelkész t Nagy István úr átalános többséggel a nevezett [...]
80. 1991-02-08 / 33. szám
[...] délután 4 órakor a Szent István téri Búza vendéglő előtt parkoló [...] Makkos­házi ABC be A rendőrség kérése Kérik azon személyek je­lentkezését akik [...] 82 mellék A rendőrség fenti kérése tegnapi lapszámunkban már megjelent a [...] a felis­merhetőség szintjét KÖZGYŰLÉS Tömörkény István Üdülő társulat évi közgyűlése feb­ruár [...]
81. 1993-07-20 / 167. szám
[...] 44 000 Prospero Bábegyüttes Nánási Istvánná Biatorbágv Nyári bentlakásos intenzív bábos művészeti tábor megrendezéséhez támogatás kérése 44 000 Budakeszi Balassi Bálint [...] Kossuth Művelődési Központ Cegléd Nagy István Csoport 25 éves jubileumi kiállításának [...] Irodalmi zenei szaktábor 35000 Koren István Általános Iskola Domonv A Dunántúli [...]
82. 1977-12-18 / 347. szám
[...] ered­ményekkel alátámasztva szögezi le Molnár István erdő­mérnök Egy másik előadó Nagy [...] rend­szert Alkotó szellemben A zárszó Kerese Istváné Hiba volna azonban azt hin­ni [...]
83. 1939-10-12 / 232. szám
[...] Eseije­szintársulat másik húrom igazgatójának együt­tes kérése hogy a városi szinházi ruhatár [...] Szobotka félo bérlet ügyében Ernyci István dr a seríesvészelíem védekezés ügyében [...] Az önálló indítványok során Ernyei István df á klinikai ágyszám fölemelése [...] a közúti hídvám csökkentése TVlrth Ist­ván és társai a városi vízműnek [...]
84. 1910-02-17 / 7. szám (44. oldal)
[...] n 3 Ukapuszta Döbrönte Ignácz István rk István Orsoly Terézia teknővájó cig 4 [...] 4 P 2 Jt Bódis István ág ev Tóth Rozália István Bognár Zsuzsa 3 Mezőlak Varga [...] nyomozás és az eredmény közlésének kérése mellett megküldöm Körmendy Béla sk [...]
85. 1938-10-16 / 224. szám
[...] Kendező Tarján György Díszlet Básthy István Minden vasár és ünnepnap délután [...] Báró Vay államtitkár a küldöttség kérése után leszögezte hogy nagyobb összegű [...] hogy a vármegye főispánja Gör­gey István képviselővel együtt fog a püspöki [...] csak a termelő A küldöttség kérésé e intézkedett Bárányosi mi­ni zeri [...]
86. 1985-06-29 / 176. szám
[...] első hetének végén várható Sásdiak kérése az Áfor kút nyitva tartási [...] György Az országgyűlés elnöke Sarlós István A Magyar Népköztársa­ság kormányának tagjai [...] Somogyi László Honvédelmi miniszter Oláh István Igazságügy­miniszter dr Markója Im­re Ipari [...] kívánkozik ide ami a sásdiak kérése is hogy a dombóvári Áfor [...]
87. 1992-08-26 / 200. szám
[...] szurkoltak Szőregre került a Szent István Kupa Az augusztus 20 i [...] a két játékvezető Tóth II István Kupa kispályás labdarú Sándor és [...] a 19 tagú keretnek Brockhauser István Mónos Tamás Vincze István a cserejátékosok közül pedig Balog [...] járja kitűnő pi­lótaként Van egy kérése Vigyázzatok Gyurikára Kapóra jött a [...]
88. 1970-10-02 / 231. szám
[...] Csen­des Varga Király Edző Horváth István Az első félidőben jól tar­totta [...] Kiskunhalasi Spartacus Mészáros Bajusz De­rűs Kerese Csáki Deák Pastrovics Csere Hollósi [...] védésekkel Deák nagy ere­jű átlövésekkel Kerese pe­dig látványos ejtett gó­lokkal járult [...] A csa­pattal utazik természetesen Jákói István edző és Vá zsonyi Miklós [...]
89. 2004-04-04 / 11. szám
[...] Területi Választási Bizottság Szekszárd Szent István tér 11 13 Tel 74 [...] Területi Választási Iroda Szek­szárd Szent István tér 11 13 Országos Választási [...] 2004 május 14 ig Igazolás kérése személyesen 2004 június 11 én 16 00 óráig Igazolás kérése ajánlott levélben 2004 június 8 [...]
90. 1954-09-12 / 216. szám
[...] többszörös sztahanovista ki­tüntetett munkás Farkas Istvánná az MNDSZ városi titkára Halmai [...] a Mikrobiológiai Inté­zet professzora Krekuska István­ná a Vöröskereszt városi titkára Lacsán [...] Városi Tanács VB titkára Mo­gyorósi István rendőrszázados Nagyiván Mihály a Városi [...] i számban jelenjék meg Es kérése nyomatékául 100 forintot mellékelt J [...]
91. 1978/6 • DOKUMENTUMOK • Levelek Csáder Lászlóhoz (555. oldal)
[...] való kapcsola­tunk megemlítése III Varró István felkeresése Századunk szerkesztősége Könyvek átvétele [...] pesti diákankétunk bejelentése és támogatásuk kérése 2 ügy Miv megb IV [...] Zsigmond méltóságos igazgató és Győrffy István dr felkeresése Néprajzi Múzeum Tisztviselőtelep [...] utca 6 V I Prohászka István műtermében Dedikálva Lackó barátomnak szeretettel [...]
92. 1941-10-04 / 226. szám
[...] vette tudomásul és csupán két kérése volt Idegcsillapitó injekciót kért az [...] nem volt teljesíthető az a kérése bogy elitélt társával a siralomházban [...] adtunk arról hogy dr Balogh István alsóköz­ponti plébános indítványa milyen lelkes [...]
93. 2006-02-12 / 5. szám
[...] Választási Bizottság TVB Szekszárd Szent István tér 11 13 Országos Választási [...] Babits Müv Ház színházterme Igazolás kérése 1 és II fordulóra egyaránt [...] du 16 00 óra Igazolás kérése 1 és II fordulóra egyaránt [...] Szekszárd Mikes u 24 HORVÁTH ISTVÁN II sz választókerület és ÁCS [...]
94. 1953-01-13 / 10. szám
[...] tartotta ünnepi megnyitó beszédét Fosrogi István elvtárs a Megyei Tanács elnökhelyettese [...] rendszer Folytatás II o minősítés kérése Csatolni kell a minősítés elnyeréséhez [...] és az I oszt minősítess kérése A sportkör fdadata a szükséges [...] átlépési nyilatkozata az új sportkör kéré­se a régi sportkör kiadása mind­két [...]
95. 1923-04-17 / 86. szám
[...] Az első a magyar kormány kérése azoknak a kisajátításoknak az ügyében [...] a vezetőség a pol­gármesternek Stróbl István külföldi sikerei A ki­válóan tehetséges szegedi karrikaturiíta Stróbl István jelentős külföldi sikereiről számol be [...] és nívójának felelnek meg Stróbl Istvánon kivül még két magyar művész [...]
96. 1914-03-05 / 10. szám (81. oldal)
[...] V Mógor József ág ev István Kovács Zsófia 14 Mihályháza Válint [...] Ágotha kovács 15 V Varga István István Horváth Mária cseléd 16 Nagydám [...] n Paár János ág ev István Kis Zsófia 18 Nagygyimót Böröcz [...] leendő körözés illetve mény közlésének kérése mellett megküldöm Pápa 1914 január [...]
97. 2006-02-27 / 49. szám
[...] B K A AZ ÖZVEGY KERÉSE A mindszenti templomban szeret­né felravatalozni [...] nem jutott el az özvegy ké­rése HONDA The Power of Dreams [...] a helyi cégek is Zsótér István polgármester saját fizetéséből 50 ezer [...]
98. 2008-08-16 / 32. szám
[...] látomással akar­ta Megjelent ugyanis boldog István levita és első vértanú előtte [...] is ezt akarta mert ami István a görög nyelvben korona a [...] koronát melyei Esztergomban koronáz­ták meg Istvánt A sokáig barbárnak kezdetlegesnek hitt [...] a szent angyalok kezébe letet­te Kérése szerint Fehérvárra vitték a testet [...]
99. 1892-11-24 / 51. szám (779. oldal)
[...] beismerése Isten irgalmas volta ennek kérése hálaadás az áldásokért a gondviselés kérése továbbra is kétség a jövővel [...] ajánljuk e művet lelkésztársainknak Benkő István BELFÖLD Kiss Áron püspök Nagykállóban [...]
100. 2004-04-11 / 12. szám
[...] Területi Választási Bizottság Szekszárd Szent István tér 11 13 Tel 74 [...] Területi Választási Iroda Szek­szárd Szent István tér 11 13 Országos Választási [...] 2004 május 14 ig Igazolás kérése személyesen 2004 június 11 én 16 00 óráig Igazolás kérése ajánlott levélben 2004 június 8 [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Balatonvidék 1900–1917 11Békés 1869-1937 94Békés Megyei Hírlap 1971-2010 686Békésmegyei Közlöny 1877–1938 109Békésvármegye Hivatalos Lapja 1898-1949 8Déli Hírlap 213Délmagyarország 1910-2010 1173Dombóvári Hírlap 6Dunántúli Napló 1944-2004 1386Dunántúli Protestáns Lap 1890–1945 31Eger - hetilap 1863-1914 25Eger - napilap 1915-1944 83Az Egri Dohánygyár kiadványai 4Esztergom 1895–1932 25Esztergom 2015-2019 2Esztergom és Vidéke 1886–1941; 1987–2007 93Életünk 1963-2014 8Észak-Magyarország 1948-2009 720Északkelet 1909-1914 4Északkeleti Újság 1909-1919 13Fehérgyarmati Hírlap 1909-1914 1Felsőbányai Hírlap 1896-1918 9Felsőmagyarországi Hírlap 10Felvidéki Magyar Hirlap 11Felvidéki Ujság 1Félegyházi Közlöny 26Gazdák Lapja 1903-1910 3Heti Szemle 1899-1914 28Heves megyei aprónyomtatványok 4Heves Megyei Hírlap 1953-2018 756Hevesi Szemle - Hevesi Napló - Új Hevesi napló 4A Hét 1956-1996 14Hídlap 2003-2011 28Iparos Lap 1907-1909 1Irodalmi Szemle 1958-2014 6Kárpát-medencei sajtószemle 46Kárpátalja 1889-1890 1Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 645Könyvek Esztergomról 12Körösvidék 1920–1927 25Közérdek (Tolna megye) 7Közérdek 1908-1916 13Kővárvidék 1904-1918 1Magyar Földmívelő 1899-1913 4Magyar Paizs 1900–1917 17Mátészalka 1909-1915 8Mátészalka és Vidéke 1911-1912 1Nagybánya 1903-1931 10Nagybánya és Vidéke 1899-1918 10Nagybányai Hírlap 1908-1919 13Nagykálló és Vidéke 1913-1920 2Nagykároly 1906-1912 1Nagykároly és Érmellék 1910-1914 8Nagykároly és Vidéke 1899-1919 19Nemere 1871-1884 17Nemzeti Népművelés 1906-1908 1Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 657Nyírvidék 1882–1942 181Pápa és Vidéke 1923–1944 39Pápai Hirlap 36Pápai Közlöny 1892–1921 9Pápai Lapok 1874–1919 33Pápai Újságok 10Pest Megyei Hírlap 1957-1995 1051Petőfi Népe 1950-2011 972Prágai Magyar Hírlap 1922-1938 106Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1842–1919 90Reformátusok Lapja 1892-1896 1Rendőri Lapok 1904-1911 1Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 724Szabolcs 1874-1876 1Szabolcsi Őrszem 1937-1940 1Szamos 1899-1919 42Szatmár-Németi 1899-1912 15Szatmár 1899-1911 1Szatmár és Bereg 1923-1931 3Szatmár és Vidéke 1899-1919 18Szatmár Vármegye 1905-1913 10Szatmári Est 1913-1914 3Szatmári Gazda 1909-1919 4Szatmári Hírlap 1902-1919 7Szatmári Napló 1904-1905 2Szatmármegyei Hírmondó 1913-1917 4Szatmármegyei Közlöny 1899-1920 15Szatmárvármegye Hivatalos Lapja 1903-1920 7Szekszárd Vidéke 3Szekszárdi Vasárnap 1991-2016 25Szinérváralja 1904-1914 5Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 650Téli Esték 1909-1914 1Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 700Tolnamegyei Közlöny 34Tolnamegyei Ujság 28Tolnavármegye, Tolnavármegye és a Közérdek 28Történelmi mukák 5Ujhelyi Hirlap 3Új Ifjúság 1952-1989 18Új Kelet 1994-1998 64Új Szó 1948–2017 267Vasvármegye Hivatalos Lapja 1903-1950 16Váci Hirlap 1887-1942 44Váczi Közlöny 1881-1895 6Veszprém megyei hivatalos heti közlöny 9Veszprémi Ellenőr 1Veszprémi Független Hirlap 6Zala 1948-1953 29Zalai Közlöny 1925 2Zalai Magyar Élet 1940-1944 8Zalamegye 1882–1910 19Zalamegyei Ujság 1920-1944 27Zemplén 34Zempléni Gazda 1Zempléni Kisujság 2Zempléni Népujság 3