1566 találat (0,259 másodperc)

Találatok

1. 1925-02-04 / 27. szám
[...] rázen­dített Szabados Béla Hiszekegyére melyet Büchler Mór a dalárda kar­nagya vezényelt [...] az első dijat Azután ki­emeli Büchler Mór karnagy érdemeit akinek egészségére [...] Bazsó József ipartestületi elnök méltatja Büchler Mór karnagy fáradhatatlan tevékenységét és [...] rajzu elismerő ok­levelet A serleget Büchler Mór tisz­teletére üríti ki Utána [...]
2. 1910-07-23 / 53. szám
[...] és becses személyét A csaló Büchler Adolf negyven­öt éves ügynök a [...] őrlőkészletót buza rozs stb összevásárolja Büchler már régebben vásárlója a malomnak [...] előnyös volt a malom igazgató­sága Büchler kezéhez kifizette azonnal a huszonháromezer [...] elismervény elleneben adja át Lelbachnak Büchler át­vette a pénzt elutazott és [...]
3. 1942-11-17 / 259. szám
[...] katasztrális hold és 298 négyszögöl Büchler Jakab és felesége Bierger Berta dr Büchler Mór Büchler Albert Margit Imre Sándor dr Büchler József Budapest özv Grünbaum Náthámmá szül Büchler Klememtin Nagyatád Schöntag Jenőné szül Büchler Irma Szombathely 14 katasztrális hold [...]
4. 1930-10-16 / 81.szám
[...] Anna temetőbe nagy részvét mellett Büchler Zsigmond három havi fogházat kapott [...] Olajos János reál­iskolai tanár és Büchler Zsigmond esztergomi hentesmester között Büchler Zsigmond fia a reáliskolába járt [...] és erre mindenféle ürügyet keresett Büch­ler Zsigmond komolyan vette fiának panaszait [...] utcán megtáma­dott és tettleg inzultált Büchler Zsigmond ellen a pestvidéki kir [...]
5. 1898-02-13 / 7. szám
[...] illetve anyósnak és testvérnek özv Büchler Mórné szül Ragendorfer Josefának élete [...] és béke lengjen hamvai felett Büchler Jakab mint fia Büchler Jakabné Berger Berta mint menye Büchler Cecília férj Kohimé Büchler Zsófia férj Weinbergerné Büchler Fanni férj Tenczerné Büchler Netti férj Schwarczné Büchler Lina férj Fiiedmanné mint leányai [...]
6. 1930-05-16 / 91. szám
[...] pengő pénzbüntetésre Ítélte a törvény­szék Büchler Zsigmondot aki Olajos János tanárt [...] épületében tartotta meg a főtárgyalást Büchler Zsigmond esztergomi mészáros mester bűn­ügyében [...] hogy 1928 év karácsonya előtt Büchler Zsigmod mészárosmester a Szent Lőrinc [...] kir törvényszék bűnös­nek mondotta ki Büchler Zsigmondot hatósági szemé­lyen elkövetett testi [...]
7. 1931-01-29 / 23. szám
[...] városháza táján ve­zette Amikor a Büchler féle bőrkereskedés elé ért hirtelen [...] úgy hogy be kellett mennie Büchlerhez Büchler Albertnek csak ennyit mondott Kedves [...] beszélt majd el is hallgatott Büchler azonnal telefonált a mentőknek akik [...] meg is jelentek a mentőautóval Büchler üzlete előtt s a már [...]
8. 1939 / 5. szám
[...] József Építósseti bizottság Brutsy Jenő Büchler Mór dr Darvas Géza dr [...] Szivós Waldvogel József Vízvezetéki bizottság Büchler Mór dr Drahos János Erős [...] Árvédelmi bizottság Dr Brenner Antal Büchler Mór Gere János Hermann Lajos [...] Berényi Zsigmond dr Brenner Antal Büch­ler Mór dr Drahos János dr [...]
9. 1934-02-16 / 39. (3370.) szám
[...] és vádiratot szerkesz­tett Schwarz Sándor Büchler Ignác és Steiner József érsekujvári [...] Schwarz bottal vágott végig rajta Büchler szintén bántalmazta Steiner pedig szidal­mazta [...] rendőr ter­helőén vallott Sdhwarz és Büchler ellen Látta amikor ezek rátámadtak [...] akart lépni hogy rendet te­remtsen Büchler őt is szidalmazta és azt [...]
10. 1897-05-30 / 22. szám
[...] tagjai Botfy Lajos polgármester hivatalból Büchler Jakab dr Czinder István Deutsch [...] tagjai Braunstein József tanácsos hivatalból Büchler Jakab Dervarics Lajos Horváth Miklós [...] Elek főjegyző hivatalból Balaton József Büchler Jakab Csertán Károly dr Czinder [...] városi állatorvos hivatalból Boschán Gyula Büchler Jakab Bedő Vendel dr Czinder [...]
11. 19-20. századi művészet (259. oldal)
[...] Tafel 3 2 3 Dr Büchler Sándor A zsidók története Budapesten [...] Budapest 1901 482 alapján 4 Büchler említett műve e tervrajzokról Hofrichter [...] mellett iskolát is tartalmaztak hiszen Büchler szö­vegéből ez következik Viszont ellene [...]
12. 1901-03-07 / 10. szám
[...] jelölte ki e helyre Hymenhir Büchler Szidike kisasszonynak Büchler Jakab zalaegerszegi kereskedő kedves leányának [...] Tenczer Irma Gránitz Janka Szombathely Büchler Szidónia Schwarcz Flóra Stern Irma [...] Sándorné Morandini Tamásné Bauer Jakabné Büchler Jakabné Schwarcz Mórné Csillag Miksáné [...]
13. 1908-04-01 / 27. szám
[...] teszi hogy Pudlis Gyuláné végrehajtatónak Büchler Ferencz vég­rehajtást szenvedő elleni 250 [...] kertből a B 1 alatti Büchler Ferencz 1 2 3 2 [...] szántóból a B 3 alatti Büchler Ferenc 1 rész jutalékára 231 [...] foglalt B 1 2 alatt Büchler Ferencz és neje Schwarcz Eszti [...]
14. 1901-03-10 / 10. szám
[...] f hó 3 án eljegyezte Büchler Szidike kis asszonyt Büchler Jakab helybeli kereskedő és izr [...] kor 80 fill Várhidy Lajos Büchler Jakab Komlósi Miksa 3 3 [...] j len voltak Bauer Jakabné Büchler Jakab né Buchvald Lipótné Berger [...] Mónié Weisz Miksáné Weisz Izidorne Büchler Szidónia Berger Emma Csillag Rezsin [...]
15. 1930-05-18 / 39.szám
[...] tői augusztus 16 ig Elitélték Büchler Zsigmondot Két évvel ezelőtt mint ismeretes Büchler Zsigmond hentes mester az utcán [...] V tanácsa a főtárgyalást ame­lyen Büchler Zsigmondot bűnösnek mondották ki és [...] megfizetésére ítélte Az ügyész sú­lyosbítást Büchler felebbezést jelen­tett be Jönnek a [...]
16. 1944-08-01 / 172. szám
[...] cgvéb ék­szereket Jakab Vendel gazdálkodó Büchler Albert­tól 3000 pengőt ruhaneműt Ehedli István cipész Büchler Alberttól bőr neműt Török Béla [...] nétól 1 000 P t Büchler Mórtól 3000 P t Kjauzü [...]
17. 1890-09-28 / 39. szám
[...] takarékpénztár és csafakozott tarsai végrehajtatóknak Büchler Jakab végrehajtást szenvedő elleni végrehajtási [...] Fáni férj Eppinger Józsefné és Büchler Jakab tulajdonául felvett ingatlan­ból Büchler Jakabot illető fele részre ezennel [...]
18. 1930-10-15 / 150. szám
[...] tér Kultur mozgó mellett A Büchler ügyben hozott tör­vényszéki Ítéletet a kir tábla is helybenhagyta A Büchler Olajos féle ismeretes ügyben a [...] azt az ítéletét amely szerint Büchler Zsigmondot a ter­hére rótt cselekmények [...]
19. 1906-05-24 / 21. szám
[...] i 1 K VI osztály Büchler József ivén Eisi ger Pi [...] M Kaczor Gyula Laekenbach N Büchler Albert Gyarmati Eila Sehwirz Elza Büchler Margit Büchler Irma 10 10 f Spiegel [...]
20. 1912-02-22 / 8. szám
[...] sok tapsot s nevetést aratott Büchler Margit Flesch Gizella és Heinrich [...] czukorkagyár Bichler Ella Singer Miksa Büchler Irma Animo Gyarmati Ella Zwack [...] Zalatárnok Balassa Benő Deutsch Testvérek Büchler Jakab Dr Halász Vilmos Büchler Dénes Lövinger Simon Dr Keresztury [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Balatonvidék 1900–1917 83Békés 1869-1937 28Békés Megyei Hírlap 1971-2010 8Békési Élet 1966–1981 1Békésmegyei Közlöny 1877–1938 16Békésvármegye Hivatalos Lapja 1898-1949 3Déli Hírlap 5Délmagyarország 1910-2010 69Dombóvári Hírlap 9Dunántúli Napló 1944-2004 23Dunántúli Protestáns Lap 1890–1945 2Eger - hetilap 1863-1914 20Eger - napilap 1915-1944 29Esztergom 1895–1932 70Esztergom és Vidéke 1886–1941; 1987–2007 114Életünk 1963-2014 1Észak-Magyarország 1948-2009 14Felsőmagyarországi Hírlap 5Felvidéki Magyar Hirlap 1Heti Szemle 1899-1914 2Heves megyei aprónyomtatványok 1Heves Megyei Hírlap 1953-2018 16Hevesi Szemle - Hevesi Napló - Új Hevesi napló 1A Hét 1956-1996 3Komárom-Esztergom Megyei 24 óra 21Könyvek Esztergomról 26Körösvidék 1920–1927 3Közérdek 1908-1916 3Magyar Paizs 1900–1917 125Nagybánya 1903-1931 9Nagybánya és Vidéke 1899-1918 9Nagybányai Hírlap 1908-1919 6Nagykároly és Vidéke 1899-1919 1Nógrád Megyei Hírlap 1947-2016 12Nyírvidék 1882–1942 16Pápa és Vidéke 1923–1944 6Pápai Hirlap 11Pápai Közlöny 1892–1921 4Pápai Lapok 1874–1919 10Pápai Újságok 6Pest Megyei Hírlap 1957-1995 22Petőfi Népe 1950-2011 24Prágai Magyar Hírlap 1922-1938 105Protestáns Egyházi és Iskolai Lapok 1842–1919 6Somogy Megyei Hírlap 1951-2018 43Szamos 1899-1919 21Szatmár-Németi 1899-1912 3Szatmár 1899-1911 1Szatmár és Vidéke 1899-1919 1Szatmári Friss Újság 1902-1903 2Szatmármegyei Közlöny 1899-1920 1Szatmárvármegye Hivatalos Lapja 1903-1920 1Szekszárdi Vasárnap 1991-2016 1Szinérváralja 1904-1914 1Szolnok Megyei Néplap 1960-2000 40Tolna Megyei Népújsag 1953-2000 19Tolnamegyei Közlöny 5Tolnamegyei Ujság 11Tolnavármegye, Tolnavármegye és a Közérdek 24Történelmi mukák 2Ujhelyi Hirlap 1Új Ifjúság 1952-1989 1Új Szó 1948–2017 26Vasvármegye Hivatalos Lapja 1903-1950 2Váci Hirlap 1887-1942 6Váczi Közlöny 1881-1895 1Veszprém megyei hivatalos heti közlöny 1Veszprémi Független Hirlap 3Zalai Közlöny 1925 42Zalai Magyar Élet 1940-1944 2Zalamegye 1882–1910 235Zalamegyei Ujság 1920-1944 69Zemplén 50Zempléni Barátság 2