87 találat (0,151 másodperc)

Találatok

1. 1928-12-12 / 283. (1910.) szám
[...] nem kell I revízió Fricdrick István fejtette ki előttem mondván A [...] megrendültén sirdo gálni kezdett szegény Feuer néni mikor meg­mutatták neki Anna [...] és csititott és elment tele­fonálni Feuer bácsinak aki sóhajtott a tele­fonba [...] mint ők voltak fiatal ko­rukban Feuer bácsi és Feuer néni Nem igen lehet érteni [...]
2. 1928-12-13 / 284. (1911.) szám
[...] miért nem kell revízió Friedrich István rejtette ki előttem mondván A [...] megrendültén sirdo gálni kezdett szegény Feuer ném mikor meg­mutatták neki Anna [...] és csálitott és elment tele­fonálni Feuer bácsinak aki sóhajtott a tele­fonba [...] mint ők voltak fiatal ko­rukban Feuer bácsi és Feuer néni Nem igen lehet érteni [...]
3. 1930-06-29 / 146. (2367.) szám
[...] és vakok intézete legfőbb kor­mánybiztosa Feuer Gábort a Dunabank cégvezetőjévé nevezték ki Pozsonyi szerkesztőségünk telefo­nálja Feuer Gábort a Dunabank titkárát az [...] Az újságírók kétszeres öröm­mel regisztrálják Feuer kinevezését mert Feuer aktív ujságiró is évek óta [...] Mackó Ilonka Hausler György Kovács István és Mackó Lajos eg yifelvonósos [...]
4. 1933-06-02 / 126. (3236.) szám
[...] agyőé tény községben kigyulladt Bemos István gazdál­kodó háza amely egy közelben [...] fegyházra Ítélték a szeretőgyilkos Makay István vágbesztercei legényt Tremcséni tudósítónk táviratozz [...] meg ítéle­tét amely szerint Makay Istvánt szándékos em­berölés bűntettében találta bűnösnek [...] Kúria ma hirdette ki ítéletét Feuer Sándornak Fuchs Leó elleni perében Feuer ugyanis azt állította hogy sógora [...]
5. 1931-05-17 / 112. (2629.) szám
[...] és családja s Öav Rooh Istvánná és gyermekei Ktleb el sb [...] megkezdte Halálozás Pozsonyi szerkesztőségünk te­lefonálja Feuer Béla a pozsonyi zsidó hit­község [...] igazgatója Becsben meghalt Az elhunytban Feuer Gá­bor a Dunabanfc cégvezetője az [...] fejjel holtan találták meg Darvas István 45 éves pénzügyi titkárt a [...]
6. 1930-06-28 / 145. (2366.) szám
[...] mé­terrel győzött Féloldali szélütés érte Feuer Benőt aí ismert pozsonyi sportembert [...] 10 óra­kor a Szárazvámon sétált Feuer Benő ismert pozsonyi sportember és [...] Pozsonyi sportkörökben élénk részvé­tet keltett Feuer Benő betegsége IA L T [...] szalón zenekarámk bangvereenye Vezényel Beádba István karnagy 14 00 Gcamofonhangverseny 15 [...]
7. 1926-03-04 / 52. (1090.) szám
[...] zinH z ZEr R Dancz István bemutatkozása Rimaszom­batban Tudósitónk jelenti A [...] uj énekes bonvivant ja Dancz István a Postás Katica háromfelvonásos Zerkowitz [...] Buchvalder Miksa Lányi Géza ellenőrök Feuer Gyula Lusztig Ferenc háznagy Here [...] Béla és Náthán Doppler Egon Feuer Benő Frank Zsig­mond Lusztig Adolf [...]
8. 1925-10-20 / 237. (980.) szám
[...] 4 3 3 1 Bíró Feuer Gábor Egyforma erők küzdelme amelyben [...] po­zsonyi bajnokság harmadik helyezettje lett Feuer Gábor jól bíráskodott Külföldi futball [...] tanácsa elő­terjesztései között szerepelt Babarczy István Béla Henrik volt országgyűlési kép­viselő [...] Gazdasági Egyesület ügyveze­tő elnöke Sándor István járási főnök a Gazd Egy [...]
9. 1925-04-07 / 79. (822.) szám
[...] 2 rúgták Nagyon jól bíráskodott Feuer Gábor Cérnagyári SK BULE 7 [...] sorába A CsAF fegyelmi bizottsága Feuer mannt Kassai Törekvés diszkvalifikálta április [...] Ödön a döntőből visszalépett Bárány István sikere a lipcsei uszóverse nyen Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefo­non Bárány István az egriek kiváló úszója a [...]
10. 1926-07-10 / 153. (1191.) szám
[...] ünnepük meg cz idén Szent István király napját Budapesten Buda­pesti szerkesztőségünk [...] előkészületeket tesz az idei Szent István ünnep megijlésére amelynek keretében óriási [...] 0 1 Barátságos mérkőzés Birő Feuer Gábor Szerdán délutánra kötötte le [...] Goldham mer játszottak klasszis futballt Feuer Gábor mintaszerűen vezette a mérkőzést [...]
11. 1925-01-21 / 16. (759.) szám
[...] nyey társaságban tömörült képzőművészek Csók István vezetésével elhatározták hogy előbb Párisban [...] Leber finger Rezső Lustig Lajos Feuer Gábor Kertész Kálmán Kállay Lajos [...] Fel obbezési tanács Brüli Emil Feuer Benő Szokol Árpád póttagok Leitner [...]
12. 1927-10-18 / 238. (1572.) szám
[...] törekedett ami azonban nem sike­rült Feuer Benő bíró ez alkalommal nem [...] 2 1 0 0 Biró Feuer Benő A Bratislava tegnapi szereplése [...] cseh filharmónia állt és Strasser István a fiatal szintén magyar dirigens [...]
13. 1926-04-01 / 76. (1114.) szám
[...] as őrnagy hagyta vol­na Dobozy Istvánnak hívják a szabadság harc hősét [...] részéről Brüll Emii dr és Feuer Gábor vetek részt a közgyűlésen [...] lettek A végrehajtó bizottságba be­választották Feuer Gábort is X Devos és [...]
14. 1932-04-05 / 78. (2891.) szám
[...] Anna 4 Kommunista párt Kosaik István Valló József nemzetgyűlési képviselő Farkas [...] Neméinyi Jenő gyógyszerész Fran kovszky István tisztviselő István János épí­tész Liskó Elemér baukitárstuiajdonos [...] ügyvéd Farkas Dezső ház­tulajdonos Bartók István kereskedő Feuer miann Mihály dr ügyvéd Bekény [...] és testvéri megértés jegyében Vukovich Ist­ván dr Kolos Ákos dr Halmi [...]
15. 1931-03-31 / 75. (2592.) szám
[...] megtelt s tapsorkán fogadta Rcray István el­nök megnyitó beszédét Révay elnököt [...] Liskó Elemér Guttmann Ernő Moravek Ist­ván Igazgatótanács Sohurmann Imre Briill Emil Feuer Gábor Nagy Dezső Moravitz Jenő [...] Nándor Englaen der Jüzsef Bocsó István Csémán Endre és Diószeghy István Az igazgatótanács ülése A szövetség [...]
16. 1927-07-09 / 154. (1488.) szám
[...] legnagyobb összetett versenye Strass burger István győzött és a második helyet [...] harmadszor védi a magyar Bárány István aki vasárnap aratta a MAC [...] Lengyel 2 és Krausz lőtték Feűer Gábor jól bíráskodott Klubközi tenniszvert [...] V 39 50 1 V Feuer dr 38 50 A nagysikerű [...]
17. 1936-02-01 / 26. (3875.) szám
[...] M Varga János jegyző Fedék István pénz­táros Gynrcsó István ellenőrök Takács János és Nagyiday [...] Szeditek József Rimaszécsen elnök Hamkó István alelnök Murányi István titkár Haluska András pénz­táros Lóska [...] kocsit és a hatéves Miscsik Istvánt halálragázolta Az ügyet tegnap tárgyalta [...] Ja­kab sirokai gazda bakancsot vásárolt Feuer Ábrahám eperjesi cipésztől Az üzlet [...]
18. 1930-02-20 / 42. (2263.) szám
[...] Auró­ra budapesti irodalmi estéről Milotay István lap­ja a Magyarság többek között [...] csoportjával Sajnos Győry Dezső Darkó István és Sebesi Ernő nem jelenhettek [...] és Sziklay felolvasá­sában közvetített Darkó István novellája a szlo­venszkói magyar próza [...] közvetlen védelme A mérkőzést valószínűleg Feuer Gábor báró fogja levezetni Dudást [...]
19. 1936-04-01 / 77. (3926.) szám
[...] filmet amelynek Spipl mit dem Feuer a elme a nyár elején [...] bemutatják a fekete Gar­bót Császár István népszínműve Somorján Tu­dósítónk jelenti A [...] i egyesület szinigárdája előadta Császár István pozsonyi újságíró ismert háromfölvonásos népszínművét [...] játsza Kun Magda és Gyergyay István uj an­gol filmje Londoniból jelentik [...]
20. 1933-01-26 / 21. (3131.) szám
[...] Pál Hiadky Imre Lányi Gésa Feuer Gábor Lustig Lajos Pollik Lajos [...] Rei chart Aladár dr Tóváry István dr és Lichten stein Géza [...] Károly mérnök egyesületi titkár Csávojszky Ist­ván pénz tárnok Steinitz Sándor jegyzőkönyvve­zetők [...] Dostál Alajos Hirfcenstein Sándor Húst István Lettler Rudolf Matzner Ri chárd [...]