4. oldal, 129 találat (0,266 másodperc)

Találatok

61. 1903-02-22 / 8. szám
[...] megrendelések minták beküldésével pontosan eszközöltetnek FEUER MÁRK Gyulán és Orosházán sz [...] Badics Elek Lőrinczy László Südy István Varságh Béla Békésen Benedikti Gyula [...]
62. 1913-12-14 / 50. szám
[...] Denise dr Bucskó Koriolánné Puskás Istvánná Lindl Jolán Mich Teréz Schriffert [...] Ondrus Cyrillné és özv Lindl Istvánná Dobay János sátrában Dobay Ferencné [...] vállalati ár mellett kapta meg Feuer Márk 247 és Gultmann és [...]
63. 1918-05-26 / 21. szám
[...] K Zádor Mór dr Lusztig István Eeinitzer István Gyepes István és neje Maltas Mór Garay [...] Gullrich Jánosáé Fá­bián Lajos Jámbor István Feuer Márk utóda Frattini János özv Máyer Istvánná Oravecz Jenőné Stéberl Mihály Messinger [...] Árdrágításért elvont iparengedély Ifj Kukla István gyulai Szent István utcai szatócsot a műit évben [...]
64. 1905-03-12 / 11. szám
[...] Miskucza Illés Sál József Mayer István 1 1 korona Joó Dániel [...] Schriffert József 3 kor Csomós István 2 kor Góg György Góg [...] Csete Gyuláné Ambrózi Józsefné Klement Istvánná Hajdú Gáborné Braun Károlyné Horváth [...] József vendéglős 5 kor Kukla István Feuer Márk 3 3 kor Endrész [...]
65. 1910-03-13 / 11. szám
[...] a cselédcsizmák szállítását S flis István gyulai lakosoknak a vászonnemüeket és [...] a szolga és cseléd­ruhák szállítását Feuer Márk a kefekötő munká­latokat Deutsch [...] fiók és alpakka szállítását Schmidt István a porcellán és üvegnemüek szállítását pedig 8 chartenreiter István gyű ai lakosoknak adta vállalatba [...]
66. 1907-03-03 / 9. szám
[...] Schmidt Iván Papp József Tobak István Pusztai János Ágoston Lajos Szathmáry [...] Ferencz dr Bikády Antal Boka István Feuer Márk Kiss Antal Arató Lajos [...] Z János Kocziszki Mihály Kárnyáczki István dr Hajnal Albert Pfeiffer István dr Szondi Lajos Wilim István Seiler Elek Szalay József Belenta [...]
67. 1905-04-02 / 14. szám
[...] cselódruházat 1 067 20 kor Feuer Márk 29 5 0 2 [...] 6 asztalos 861 korona Barát István 13 0 7 vászonnemüek 15 [...] hazájába Amerikába vitor­lázott Eljegyzés Schmidt István gyulai ifjú vaskeres­kedő eljegyezte Mondák [...] ásszonyok Hartenstein Vilmosné dr Kiss Istvánná Kálmán Farkasnó Serkédi Jánosnó Peter [...]
68. 1917-05-20 / 20. szám
[...] Békés 1917 május 20 Szakács István Két évtizede ugyan hogy a [...] szép hírnevet most elhunyt fia István aki zsenge ifjúkora óta évtizedek [...] jelentés a következő özv Székács Istvánná Tu czentaller Irma úgy a [...] D Moldoványi Gyula Barabás György Feuer Márk utóda Blum Nor­bert Weisz [...]
69. 1906-02-25 / 8. szám
[...] banknál az eladó gróf Wenckheim István javára A 450 000 koronából [...] a következő ajánlatokat A cselódruházatnál Feuer Márk ajánlatát 22 0 áren­gedménnyel [...] bizottságnak A főgimnázium pénztárosa Moldoványi István A főgimnáziumi igazgató félévi jelentése [...] építész eljegyezte Hegyi Erzsikét Hegyi István iparos pol­gártársunk leányát Talált tárgyak [...]
70. 1923-09-08 / 72. szám
[...] felülfizettek Galbáos András 5000 Gáspár István Fejes Bertalanná 3000 3000 É [...] N Gergely Gyapjas Feri Nagy Ist­ván Fuksz N 400 400 Gyepes [...] Keresztessy Lajosné Vécsey Frigyesné Oláh Istvánná Hajdú Lászlóné Tokai Istvánná Szilágyiné Biróné N N Vargáná [...] N N N 100 100 Feuer Márk utóda Nádházy 20 koronát [...]
71. 1909-02-07 / 6. szám
[...] Hanzsala Gyuláné Halasi Mórné Kéler Istvánná Kovács Dezsöné Kis Sándorné Nagyszalonta [...] Magyari Jánosné Mazurek Perenczué Noránt István 1 é Nád­házi Károly né [...] ifj Klavács János id Kéller István Kovács Dezső Kukla István Draskovits József P Nagy József [...] János Nádházi Lajos Hajdú Antal Feuer ezég ifj Ludvig József Szabó [...]
72. 1908-10-11 / 41. szám
[...] E 8 1908 október 11 István órás Orosháza Dr Tardos Dezső [...] Imre földműves Békés Dr Pándy István ügyvéd Békéscsaba Dr Oláh Antal [...] kereskedő Gyula ifj Z Bereczky István földműves Békés Binder Sándor gépész [...] Sándor és neje ingatlan tulajdon Feuer Márk Gyula város 817 kor [...]
73. 1910-01-16 / 3. szám
[...] fogadta Ajánlatot adlak be még Feuer Márk és Jeszenszky Károly gyulai [...] Fábián L íjosné és Jámbor István ajánla­tival szemben A vármegyei földadóbizottság [...] Wenckheim Frigyes rendes és Pfeiffer István póttagok nem fogadták el a [...]
74. 1914-12-13 / 50. szám
[...] a polgármester bejelentette hogy Titz István városi képviselőnek a múlt közgyűlésen [...] emeltetett fel A cselédségi ruházatokra Feuer Márk utóda 5539 36 kor [...] el Cselédségé csizmákra egyedül Siflis István adott bo ajánlatot és pedig [...] Bucskó Koriolán Nádházy Gyula Murvai István Beleznai Antal és Névery Albert [...]
75. 1904-04-03 / 14. szám
[...] a múlt esztendőben elhalt Frailer István városi iktató továbbá Rosenthal Lipót [...] megfelebbeztetik A vármegye törvényhatósági bizottságnak Feuer Márk felebbezésére hozott elutasító határozat [...]
76. 1904-02-21 / 8. szám
[...] Jancsovios Péterné Deutsch Jakab Fáskerti Istvánná Fóhn Nándor Bácskai István Fridrich János Scheibert József Nagy [...] Schwimmer Arnoldné Glatz Jánosné Hegyi Istvánná Jeszenszky Béláné Sál Gyuláné Hoffmann [...] Ádám 5 korona Csirke Mátyás Feuer Márk 4 4 korona Páskuj [...] Kiszel Antal Puskás János TaIlián István Szállá Lajos Haverda Ferencz Féhn [...]
77. 1913-08-10 / 32. szám
[...] kir ügyészség vádat emelt Horváth István békéscsabai rendőrfőbiztos ellen hivatali hatalom­mal [...] az eset után egy Horváth Istvánnak irt levélben őt piszkos gyáva [...] és az utóbbi miután Horváth Istvánnal az irodába vonult vissza kieszközölte [...] Gyulavidéki Takarékpénztár Nagy Jenő Magyar István Feuer Márk Karácsonyi Ka­roly Neumann M [...]
78. 1907-12-01 / 48. szám
[...] ifj Jeszenszky Béla 25 ot Feuer Márk 29 ot Pécsi Imre [...] korona Beérkezett öt ajánlat Siflis István 9 Túri Károly 3 Néveri [...] korona ráfize­téssel Mint legelőnyösebbet Siflis Istvánét javasolja elfogadásra a tanács Tánczmulatság [...] november hó 20 án Bagi Istvánná nagy mosást rendezett Két esztendős [...]
79. 1907-02-17 / 7. szám
[...] igazgató Hoffmann Mihály pénztárnok Kiss István jegyző Mérey Gyula könyvtárnok Kiss [...] Follmann János János József Korponay István dr Kun Pál dr Márki [...] Adolf Szállá Lajos Weisz Ede Feuer Márk 2 2 korona Túri [...] László Antal Végh Mariska Schröder István 1 1 korona Zsiga János [...]
80. 1905-12-10 / 52. szám
[...] mellé rendelt számvevőség főnökének Kiss István számtanácsosnak a pénzügyminiszter abból az [...] be Blum Sándor Budapest 19 Feuer Márk Gyula 15 és Spitz [...]