17 találat (0,171 másodperc)

Találatok

1. 1969-02-23 / 8. szám, Vasárnapi Új Szó
[...] Négyfelvonásos opera Közben 21 19 Tá­voli tanyákon Nagy Izabella riportja népművelőkkel 21 [...]
2. 1969-08-03 / 31. szám, Vasárnapi Új Szó
[...] fehérember tisztelete Argentína lakossága egy távoli északi tartományok félvér índián ke­veréklakosságának [...] része rosszul fize­tett urasági cseléd tanyákon és pusz­tákon él nemegyszer több [...] hajtani lábon a legközelebbi bár távoli vasútállo­másra a burgonyát káposztát répát [...] lapokat olvasták mindez azonban olyan távolinak és fantasztikusnak tűnt előttük mintha [...]
3. 1971-11-27 / 281. szám, szombat
[...] választók aktívan részt vesznek ffülöpl TANYÁKON ÉS HEGYEK KÖZT A hegyi [...] Jól megszervezték a távol eső tanyá­kon is a választásokat hogy minden [...] szervező munka tette lehe­tővé a távoli tanyák választópolgárai számára a választások [...]
4. 1962-05-08 / 126. szám, kedd
[...] visszavonuláskor nehe haragot lövell a távoli magaslatok J S Ä MSTÍS [...] hasonlí­tottak melyekkel anyáik gyermekko­rukban a tanyákon és falvakon vilá­gítottak Mi gyalogsági felderítők is a tá­voli magaslatok felé bandukolunk az országút [...] vagy az ablakon túl a távoli ma­lyet a hitlerista hadsereg katonái [...]
5. 2012-07-17 / 164. szám, kedd
[...] haladást a gyári termékeknek a tanyákon való megjelenése is igazolta A [...] úgynevezett elszakadási mozgalmak Külö­nösen a távoli pusztákon élők arra törekedtek hogy [...]
6. 1956-09-03 / 246. szám, hétfő
[...] Édekes irodal­mi levelek Ismertetik a távoli orszá­gok szellemi életének fejleményeit A [...] ismeretlennek idegennek va­ rázsa a távolinak és exotikus­nak színe íze és [...] emberek és szoká­sok messzi tájak távoli történések valósága és ellenőrizhetetlen mese­szerűsége [...] a közös élet kialakí­tása a tanyákon falvakon és a vá­rosokban is [...]
7. 1980-11-30 / 48. szám
[...] fedez­tek fel élénk kereskedelmet folytattak távoli országokkal Emellett munkába is fogták [...] szél Építésük elsősorban tá­vol eső tanyákon farmokon le­het előnyös ahová a [...]
8. 1965-06-25 / 174. szám, péntek
[...] számos képvise­te dolgozó népünknek a távoli Mon lője gol Népköztársaság dolgozó [...] és Bogyarét térségében elsősorban a tanyákon rekedt családokat men­tik Sajnos a [...]
9. 1974-01-06 / 1. szám, Vasárnapi Új Szó
[...] a lakosok száma Jelenleg a tanyákon élő embereket is beleszámít­va alig [...] égboltot és lesem azt a távoli szürkésen fehér fénycsíkot ami a [...]
10. 1986-06-26 / 148. szám, csütörtök
[...] a teljes összekap­csolás még a távoli jövő program­ját képezi településfejlesztésük iránya [...] a legkisebb tele­püléseken a hegyi tanyákon is Oravában Kysucában és Detva [...]
11. 1982-02-15 / 38. szám, hétfő
[...] kívánjuk valahogy hozni ezeket a távoli kisázsiai tájakat akkor vissza kell [...] tulajdonjogán perle­kedtek Bartók Béla magyar ta­nyákon erdélyi falvakban afrikai oázisokban török [...]
12. 1965-09-18 / 259. szám, szombat
[...] falvaktól városok­tól távol eső településeken tanyá­kon a nap minden órájában nyitva [...] el­társalogní a közeli és a távoli világ eseményeiről dolgairól őszinte bi­zalommal [...]
13. 1977-09-11 / 37. szám
[...] dobogtak és hirtelen csönd tá­madt távoli tücsökzene hallatszott egy madár kiáltása [...] kiderítse a dolgot a völgybéli tanyákon nem ússzák meg olyan könnyen [...]
14. 1964-09-02 / 244. szám, szerda
[...] falutól kul­turális központoktól távol eső tanyákon Erről beszél­Mi lesz a tanyából [...] tanyából Es az sem a távoli jövő ze­néje hogy közelebb hoz­zák [...]
15. 1959-02-05 / 35. szám, csütörtök
[...] városban falun még eldugott kis tanyákon is mindenütt találtattak afféle névtelen [...] magasztalja filmjében melynek története Grön­land távoli partjain játszódik le Elő­terében egy [...]
16. 1950-04-28 / 98. szám, péntek
[...] a sztrájk A falvakban a tanyákon csoportok verődtek össze hosszú sorokban [...] dübörgés vonta magára a figyelmün­ket távoli topogás fac pők kopogá­sa a [...]
17. 1949-11-17 / 185. szám, csütörtök
[...] éppen ezért a falvakban a tanyákon a kis­és középparaöztságnak Egy táborba [...] árnyak meredeztek talán széna­boglyák vagy távoli faluk kicsi há­zai Hogy elöl [...]