732 találat (0,064 másodperc)

Találatok

1. 1953-01-13 / 10. szám
[...] tartotta ünnepi megnyitó beszédét Fosrogi István elvtárs a Megyei Tanács elnökhelyettese [...] rendszer Folytatás II o minősítés kérése Csatolni kell a minősítés elnyeréséhez [...] és az I oszt minősítess kérése A sportkör fdadata a szükséges [...] átlépési nyilatkozata az új sportkör kéré­se a régi sportkör kiadása mind­két [...]
2. 1997-07-15 / 163. szám
[...] 3 55 45 3 Fodor István Skála Coop Székesfehérvár 4 00 [...] hirdettek végeredményt a soproni ifjabb Kerese Gábor győzött A végeredmény 80 ccm es géposztály 1 ifjabb Kerese Gábor Soproni MC TM 2 [...] Szilárd Hunor SC TM 3 Kerese Péter Sop­roni MC Kawasaki 125 [...]
3. 2001-01-31 / 26. szám
[...] a klub Bruncvig Róbert Lajtos István Piri Ottó és Püspök Zsolt [...] további igényeket is fogalmazott Két kérése volt és mindkettővel egyetértünk Megítélése [...] és mi nem zárkó­zunk el kérése elöl Úgy foglaltunk állást hogy [...] jobb a meg­lévőknél A másik kérése a külföldi edzőtáborozás Nos elviekben [...]
4. 1953-11-15 / 268. szám
[...] út­törő rovatához küldjétek Előre Jóna István m úttörő oszt vez Kitüntetések [...] végzett kiváló munkájuk elismeréséül Bognár István az állami gazdasá­gok főigazgatósá ga [...] kérést benyújtaná Rajt iJelrtve játékengedély kérése Rajt illetve játékengedélyt csak a [...] ifjúsági és III osztályú minősítés kérése A sportkör feladata Ha ai [...]
5. 1958-07-19 / 169. szám
[...] a városi tanácsnál a donneriak kérése ügyében A városi tanács elnöke [...] hogy az Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat kérése melyben 51 ezer forintot igényeltek [...] sürgős intézkedést várnak Né h István főépit 5 ze­tő utasítást adott [...] Már oly régen volt Ferenc István a kérdező le­mászik a szekérről [...]
6. 2004-10-04 / 232. szám
[...] segítik a mun­kánkat mondta Kecskés Kerese Tamás a szolgálat vezetője Kőmívesné Harkány Zsuzsa és Kecskés Kerese Ta­más örül az új irodának [...] Minczinger Katalin gyűjte­ménykezelő és Varga István városi könyvtár igazgatója miután ez [...]
7. 2007-02-08 / 33. szám
[...] p MU NKÁLTATÓI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS J KÉRÉSE ADÓHATÓSÁGI K ADÓMEGÁLLAPÍTÁS kérése a munkáltatótól A vagy az [...] jelentette be I tegnap Gaskó István a szakmai szakszervezet illetve a [...]
8. 1999-08-19 / 193. szám
[...] tíz órakor megko­szorúzzák a Szent István domborművet Az ünnepsé­gen fellép a [...] jelent fennakadást a 36 tele­pülés kérése Korábban ugyanis bővítették a szenny­víztelepet [...] környezet szennyezés esélye A harminchatok kérése egyébként nem újkeletű ha­sonló megállapodást [...]
9. 1961-10-24 / 251. szám
[...] Dunántúlt Ferincz Vincze meg Hajdú István sze­rint olyan vidékekkel ismer­kedtek meg [...] Gaz­daságok Megyei Igazgatóságának főmérnöke Simon István a Tengődi Állami Gazdaság főmérnöke [...] Tsz tag Van e valami kérése özvegy édesanyám telje­sen munjcaképtelen egyedül [...] szolgálatra Szeret­ne tiszti iskolára mermi Ké­rése vegyék föl Kívánságát teljesítik A [...]
10. 2006-10-16 / 243. szám
[...] tarolt Első lett a Gepárducok Kerese Tibor Kereséné Riez Andrea Kerese Laura csapata második helyen a [...] T 6 Szakmai igazgató Kelemen István Játékosedző Nyári Tamás Debrecen Lehoczky [...]
11. 1986-12-03 / 284. szám
[...] ez számunkra kötelező előírás szakvélemény kérése végett a Kaposvári Erdőfelügyelőséghez fordul­tunk [...] megeshet hogy a két kiló kérése után levág­nak nekem belőle egy [...] volna mindjárt elha­jítani Ráth Végh István Egy pillanatra sem szűnt meg [...]
12. 2013-05-04 / 103. szám
[...] Újsághirdetés hívta Somogyba sors Egyetlen kérése van a jó Istenhez hogy [...] unokájában és tizenkét dédunokájában Egyetlen kéré­se van a Jó Istenhez hogy [...] minket próbált életben tartani KALÁNYOS ISTVÁN BABŐCSA Édesanyám azt mondta ne [...]
13. 2001-09-07 / 209. szám
[...] egyik napjának vendége volt Mikola István egészségügyi miniszter aki a magyar [...] MDF szóvivője szerint pártjának minden ké­rése teljesült a Fidesz MPP vel [...] lett volna Az MDF minden kérése teljesült Ön az utóbbi időben [...]
14. 1998-08-08 / 185. szám
[...] SE krosszozói léphettek fel ifjabb Kerese Gábor győzött Lipták Tamás pe­dig [...] osztályúak 8 in­duló 1 ifjabb Kerese Gá­bor Valvoline SE Kawa­saki 2 [...] WRC 3 Érdi Tibor Varga István Toyota Celica GT FOUR Hírek [...]
15. 1971-11-02 / 258. szám
[...] Imre Érdekes statisztikát készített Csontos István gyógyszertár­vezető Igazság néven 122 évvel [...] ese­tében Az idős beteg asszony ké­rése látszólag olyan egyszerű hogy az [...] még hány száz gazdá­nak a kérése arra kérem segítsen hozzá hogy [...] A gond nem csupán Belső Istvánná gondja és mindjárt hozzá kell [...]
16. 1959-02-11 / 35. szám
[...] erjedés a faluban mondja Papp István tanácselnök A zárszámadás közelebb hozta [...] gazda volt a kezdeménye­ző Kovács István púrttitkár a Szabadság Tsz tagja [...] Ta­nács keddi ülésén meghallgat­ta Dobi Istvánnak az Elnöki Tanács elnökének a [...] A tabiak és a siófokiak kérése megvalósítható Kívánságuk a hosszú sió­foki [...]
17. 1971-02-19 / 42. szám
[...] nyulat sze­retnénk felvásárolni mond­ta Ostoros István igazgató marha és baromfifelvásárjás némiképp [...] zalai László A somogyi nők kérése A ruhagyár gondoljon a megye [...] be­vásárló asszonyokat A somo­gyi nődolgozók kérése a Ka­posvári Ruhagyár többet gon­doljon [...]
18. 1953-01-11 / 9. szám
[...] SZTK ban történt kifizetés Szelstzky István sztahanovista az Útfenntartó Vállalatnál másfél [...] rendszer Folytatás Rajt illetve játékengedély kérése Asztalitenisz Ma délelőtt 10 órai [...] tatai edzőtáborba súlyemelő tanfolyamra Szabó István sporttársat hogy ez­zel lehetőségei biztosítson [...] Ifjúsági és III o minősítés ké­rése A sportkör négy példányban kitölti [...]
19. 1962-01-28 / 23. szám
[...] jogos váro­sunk lakóinak az a kérése hogy a kínálkozó áldásokat el­sősorban [...] a város a megye vezetőinek kérése is félre a válogatással aki [...] éve ismerem Ja­nit mondja Bódi István gép­kocsivezető Ha éjjel a leg­jobb [...]
20. 1956-06-17 / 142. szám
[...] a szakszer­vezet között akkor Vonyó Istvánná is biztosan mert volna szólni [...] gyermekének jobb körülményeket biztosíthasson Szemesné kérése jo­gos volt A Munkatörvénykönyv is [...] szabadságra mennie mert akkorra ütemezték kérése el­lenére Ha a szív legyőzné [...]
21. 2016-12-10 / 290. szám
[...] Jo­gos volt az itt élők kérése hogy végre felújítsák a pályasza­kaszt [...] Andocs Düh Kálmán Attala Varga István Balatonföldvár Hingyi József Barcs Tokaji Istvánná Bélavár Lukics Gyula Buzsák Sürge [...]
22. 2013-07-13 / 162. szám
[...] minősül Korábban csak az előny kérése számított bünteten­dőnek annak elfogadása pedig [...] Ma ünnepli 80 születésnapját HOSSZÚ ISTVÁN LÁSZLÓ Somogyszob Díszpolgára ajókedv Egészség [...]
23. 2011-11-24 / 275. szám
[...] avattak Bu­dapesten a kaposvári Széche­nyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakkép­zőiskola két [...] bíróság elutasította a ságvári ingatlantulajdonosok kerese tét így jogszerű a siófoki [...]
24. 2006-02-03 / 29. szám
[...] azóta is megosztja az or­vosok kérése a kórházak vezetői szerint az [...] csütörtökön a megyeházán Gye nesei István a megyei közgyű­lés elnöke azokat [...] az idén mindössze hárman Gyenesei István elmondta évekkel ezelőtt fogalmazódott meg [...] vehették át a kitüntetést Gyenesei István balról és a kitüntetettek Katona [...]
25. 2007-10-06 / 234. szám
[...] vá­gott vissza a parlamentben Kolber István államtitkár 2 OLDAL Kaposvár és [...] pol­gármestere Megtisztelő a veszprémi közgyűlés kérése reagált a szomszédos megye levelére [...]
26. 1994-03-23 / 69. szám
[...] néhány hete levelet kapott Farkas István polgármestertől hogy Rúzsa Sándor tanár [...] nincs szó vádakról és vád­lóról kérése hogy Rúzsa Sán­dor pedagógus alkalmasságá­val [...]
27. 2010-04-07 / 80. szám
[...] ezúttal is sikerrel jár Seres István Igen mert a adó Szeretnék [...] műsor másik meghívott vendége Kenéz István balaton­lellei polgármester azt mondta az [...] Nemzeti Üdülési Alapítványnál a vendéglátósok kérése ezt sé­relmezi a Kereskedők és [...]
28. 2011-11-12 / 265. szám
[...] az egész rendszer Ezt Gállá István­ná SZÉF alelnök a Pedagógus Szakszervezet [...] keletkezett Szita Ká­roly polgármester kifejezett ké­rése az volt hogy minél előbb [...]
29. 2004-02-14 / 38. szám
[...] kormányzatok Országos Szövet­sége részéről Gyenesei István társelnök vett részt a tanács­kozáson [...] az ÁPV Rt mondta Barkóczi István a Sefag Rt vezér igazgatója [...] nem a a Sefag Rt kérése volt az ÁPV Rt mint [...] a műkö­dést befolyásolná mondta Barkóczi István Az elmúlt év­ben szépen csökkentette [...]
30. 1998-12-24 / 301. szám
[...] Juditot a lapban Az olvasó kérése természetesen parancs bár az elhatározáskor [...] éppen tudni akarod ami­kor Pálffy Istvánnal olyan meghitten összesúgunk a hír [...] kritikát amiben azt írták Pálffy Istvánnal túl so­kat viháncoltok nevetgéltek a [...] nem kérdezheted a riportalanyt Ez István dolga a Jó estét Magyar [...]
31. 1992-06-20 / 145. szám
[...] Hankiss Antall József miniszterelnök korábbi kérése alapján fogadta Hankiss Elemért az [...] Babarczy László és dr Gyenesei István Talán a legnehezebb szezon van [...] pé­csi területi iskolaközpontjával karöltve Bédy István polgár mester megnyitó beszédében kitért [...]
32. 2007-06-03 / Vasárnapi Somogyi Hírlap, 22. szám
[...] kap a filmért Csu­pán egy kérése volt ügyeljünk arra hogy a [...] Gothár Péterrel és főleg Szabó Istvánnal Mephistójuk Oscar díjat kapott Operatőre [...] pedig szóba került hogy Szabó Istvánnal megfilmesíte­né Szerb Antal Utas és [...] is csupán beszélgetése­ink témája hiszen István látja mennyi más munkám van [...]
33. 2011-10-30 / Vasárnapi Somogyi Hírlap, 42. szám
[...] György pénteken a szocialista Tukacs István kér­désére válaszolva aki az iránt [...] a mun­káltatókra akik a kormány kéré­se ellenére sem emeltek bért A [...] filmje a fenntartható élelmiszerláncról Bellus István humorista a Dumaszínház művészének előadása [...] Főiskola nov 21 Békéscsaba Szent István Egyetem nov 22 Hódmezővásárhely Szegedi [...]
34. 2002-02-03 / Vasárnap Reggel, 5. szám
[...] Ébredjen vidáman duplán is Verebes Istvánnal Tovább tárgyal a Vasmű és [...] aiuiro jo a LOTTÓCSOPORTHOZ társakat kerese vo kezdemenyezes alapjan budapesti es [...]
35. 2017-04-26 / 96. szám
[...] Nyíregyházi Egye­temen jelentette be Grezsa István Kárpátalja fejleszté­si feladatainak kormányzati koordinációjáért [...] kor­mánybiztos Kifejtette Orbán Viktor miniszterelnök kérése volt hogy a tanszéket minél [...]
36. 1994-11-30 / 282. szám
[...] Tudományegyetem rektora és dr Gyenesei István Somogy közgyűlésének elnöke itt le­galábbis [...] kormány Lotz és Demszky közös kérése Lotz Károly közlekedési mi­niszter és [...]
37. 1997-10-09 / 236. szám
[...] a magyar vasutat Dr Tömpe István a MÁV Rt igazgatóságának elnöke [...] nemzetközi kikötőkbe irányuló szállításokkal Tömpe István szerint a következő tíz évben [...] népjóléti miniszter ár csökkentésre vonatkozó kérése Módosításra szorul az eljárási gyakorlat [...] sikerért drukkol neki dr Seffer István balról plasztikai sebész főorvos dr [...]
38. 2009-10-07 / 235. szám
[...] és Pázmány Péter utca Németh István fasor Kos­suth Damjanich és Pete [...] szivacs A tulajdo­nosnak csupán egy kérése volt gyári újnak akarta látni [...]
39. 1992-04-14 / 89. szám
[...] a demokrácia A bankelnök Bibó István is­mert mondásával fejezte be beszédét [...] az európai integráció eszméjét fölvételünk kérése azonban most nem volna előre [...]
40. 2000-12-22 / 299. szám
[...] Or Gógl Árpád dr Rozsos István sebészfőorvos és dr Setter István A kaposvári men­tőállomáson pe­dig elmondta [...] A miniszter bejelentette Szita Károly kérése is meg­hallgatásra talált és már [...] a szakma elképzeléseivel Dr Seffer István a magánklinika vezetője a polgári [...]
41. 1997-09-10 / 211. szám
[...] 300 milliárd fo­rintos forgalmat jelent István József félti a Balatont A [...] ki tegnapi interpellációjában a parla­mentben István József so­mogyi képviselő FKGP aki [...] szabályok szerint fizet­nék A gyártók kérése volt hogy azoknál a termékeknél [...]
42. 1991-03-23 / 69. szám
[...] között ott volt dr Kolber István a somogyi önkormányzat osztályvezetője Szabados [...] célokra A német fél kifejezett kérése hogy kisemberek esetleg munka nél­kül [...]
43. 2017-02-16 / 40. szám
[...] Vitát szült a Dráva Szövet­ség kérése nyomán kiírt elő­terjesztés a határfolyó [...] építésének megaka­dályozása érdekében Gyene sei István arra emlékeztetett hogy korábban a [...] karak­tertervezésről Helyszín és infor­máció Fekete István Látogatóköz­pont 30 869 6051 FEBRUÁR [...]
44. 2008-05-21 / 117. szám
[...] Astrával kell beérnie Egy külön kérése volt az autó vásárláskor a [...] szerelték be a riasztót Ormai Istvánt miután nyugdí­jazták az előző hivatali [...]
45. 1997-10-15 / 241. szám
[...] szavazatot a kormánynak az a kérése hogy a házszabálytól való eltéréssel [...] Marcaliban Varga tegnap dr Kolber István a megyei területfejlesztési ta­nács elnöke [...]
46. 1991-09-13 / 215. szám
[...] az eltelt idő alatt többszöri kérése ellenére az igazga­tóság nem készítette [...] Megyei Agrárkamara tanácskozásán Mindezt Perge István a Gabonafor­galmi és Malomipari Vállalat [...] olyan szak tekintélyek mint Furka István egyetemi tanár a Debreceni Orvostudományi [...]
47. 2006-12-22 / 299. szám
[...] százalék lesz tudtuk meg Kiss ístván ügyvezető igaz­gatótól A kéményseprők akik [...] I tokát ám a munkások kerese A tabi pékség nagyon finom [...]
48. 2006-04-21 / 93. szám
[...] ügyvezető elnökség való­színűleg a nagyberki kerese ligeti citerásokat a kaposszer dahelyi [...] táborok nép­szerűségének növekedéséről szólt Gyenesei István a csekkek átvételekor Mint mondta [...] MSZOSZ megyei elnöke és Papp István a Somogy Me­gyei Vasas Nyugdíjasok [...]
49. 2009-03-04 / 53. szám
[...] 0 at is mondta Hitler István oktatási jjr Jp étj Vk [...] fia végső nyughelyénél mondta Nyakó István az MSZP szóvivője Hozzátette ez [...] re vonatkozó kényes dokumentu­mokat Lados Istvánnak volt személy­ügyi titkárának a vallomását [...] televíziók pedig a rendőrség nyomatékos kérése ellenére sem voltak tekintettel a [...]
50. 1993-10-11 / 237. szám
[...] vagy személyesen balatonlellei irodánkban Szent István u 1 A SIOKOM RT [...] fejlesztési Felvilágosítás és jelentkezési lapok kérése Kaposvár Csokonai u 3 Megyeháza [...]