2. oldal, 186 találat (0,201 másodperc)

Találatok

21. 1906-03-18 / 22. szám
[...] József Horváth József Irgalmasok Rajzinger Sándor Rohrlich Sámuel Unger Ullman Sándor és Bartók László drog Mátészalka [...] Ember Elek Vass Lajos Bajnáczy Sándor Csenger Katona Ágoston Éljen Egger [...] Somlyó Ér Mihályfal va Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Eesed M Szalka [...] József Horváth József Irgalmasok Rajzinger Sándor Rohrlic hSá muel Unger Ullman [...]
22. 1911-09-26 / 219. szám
[...] szép a gróf Dé genfeld Sándor által kiállított 12 méter hosszú [...] toldott foldott fegyverek függnek Makkay Sándor rendőr alkapitány kobozta el őket [...] a gyűjtemény diszei Komáromy Istvánná Szaniszlóról toll diszeket egy tilalmi időben [...] használni az éles eszközöket Gábor Sándor m kir erdőtanácsos gyümölcs és [...]
23. 1918-03-27 / 74. szám
[...] Andréka László Bükszál dobágy Bakó Sándor Tyúkod Bagó Albert Nagypalád Boros [...] Csegöld Kóródi István Mátészalka Kádár Sándor Nagybánya Kriezte Dávid I Kapnikbánya [...] Dobrácsapáti Lengyel András Naszákfalva Lakatos Sándor Felsőbánya Luczás György Zsadány Lucz [...] Seibli János Vállaj Szim Já­nos Szaniszló Szabó László Felsőboldád Szűcs János [...]
24. 1899-06-11 / 47. szám
[...] Róth Gyula Reviczky álmán ostás Sándor Reich Adolf dr Reizer György Saja Sándor Sárkány Dániel Seres István Suszter [...] Ferencz Dr Schöber nil Soffer Sándor Sándor Lajos Sáfrány Károly Somogyi ihálv [...] Tóth József Tóth Lajos Udvardi Szaniszló Uzoni Lajos Url Gyula Uray [...]
25. 1912-11-28 / 271. szám
[...] károlyierdődi lakost tagokul d Róth Sándor köiorvos károlyiéidődi Nagy Mik­lós szőlész [...] birtokos nagydobosi lakost tagokul Je­szenszky Sándor földbirtokos mátészalkai és dr Csathó Sándor járási orvos máté­szalkai lakosok 1 [...] bizottságba e nőkul gróf Teieki Sándor nagybirtokos nagysomku i lakost tagokul [...] elnökül Garzó János uradalmi tiszttartó szaniszlói lakost tagokul dr Gzukos Lajos [...]
26. 1910-01-06 / 4. szám
[...] jeles háromlevelü rablóhere ellen Jákó Sándor kir ügyész A vádirat szerint [...] tb főszolgabiróvá dr Láng József szaniszlói és dr Kovács József érendrédi [...] Feohtel János főtitkár dr Szűcs Sándor főjegyző Biki Károly pénztáros és [...] Grosz Izsák Ignát Eiek Juhász Sándor Kábái Sándor Keresztesi Sándor Kertész Elomórnó Kiriila Mihály Kodra [...]
27. 1912-05-29 / 119. szám
Bál után A szaniszlói legények pün­kösd első nspján bált [...] Ízlésesen és olcsón eszközöltetnek Hercz Sándor füzőkészitó Párisból visszaérkezett ahol a [...] táncmüvésznő a Steinhardt mulató tagja Sándor ffy Lenke diseuse Gróf Marry [...] egyedül csak a specialistánál Hercz Sándornál Szatmár Deák tér 2 sz [...]
28. 1913-12-23 / 294. szám
[...] Kismajtényi Domahid István domahidai 10 Szaniszlói Zahoránszky István mezőpetrii 11 Érendrédi [...] Ká­roly nagykárolyi 13 Mátészalkai Szalkay Sándor mátészalkai 14 Nagyecsedi Be rey [...] ai 20 Szamosszegi Bud házy Sándor mátészalkai 21 Olcs vai Dienes [...] falusi 30 Fe­hérgyarmati Dr Torday Sándor fehér gyarmati 31 Szatmárcsekei Papp [...]
29. 1911-11-11 / 258. szám
[...] következő helyeken engedélyeztettek állami iskolák Szaniszló Résztelek Sza mosborhid Kányaháza Kismajtény [...] Fehér Gyula é 3 Szőke Sándorral a vezető főszerepekben Ügyes riportert [...] birtokos Zajta 683 15 Kálmán Sándor ref lelkész Hirip 682 32 [...] löldbirtokos Botpalád 645 54 Kulin Sándor földbirtokos Jármi 641 16 Roóz
30. 1914-04-29 / 97. szám
[...] főhadnagy gazdászati tisztté és Kovács Sándor hadapród zász­lóssá a cs és [...] áll isk igazg tót a szaniszlói körzetbe Luko vies Endre nngykárolyi [...] igazgatót a szinérváraljai körzetbe Irinyi Sándor szinérváraljai áll isk igazgatót és [...] tiszti­karból Szalay Lajos felügyelőt Gara Sán­dor főmérnököt Steiger Béla ellenőrt s [...]
31. Gazdák Lapja, 1902-01-09 / 2. szám
[...] Szentkirályi utcza 28 sz Cserháti Sándor a homoki szőlők trágyá­zása felöl [...] kénkovand ipar részvénytársaság rendes Csighy Sándor ev ref lelkész Veres Antal [...] 2 4 5 Gruber Márton Szaniszló 6 6 6 18 6 [...]
32. 1913-10-26 / 247. szám
[...] dr Biró Elemér dr Jordán Sándor dr Rácz Endre H ke­rület [...] Bottyán István Osomay Győző Dénes Sándor Horváth Gyula Kó­tay Pál Kulcsár [...] ki olvasás végett könyveket Károlyi Sándor isk igazgató könyvtárkezelő Fölösszámu újoncok [...] állásra Pályázati határidő 30 nap Szaniszló községben 1000 kor évi javadalmazással [...]
33. 1906-03-08 / 19. szám
[...] Szónatér Tessék árjegyzéket kérni FÖLDES SÁNDOR termény és magkereskedése Szatmár Deák [...] lebonyolítsam Kiváló tisztelettel w Földes Sándor Deák tér 25 0 0 [...] lackcipőkhöz Bécs XII 1 Joó Sándor elismert elsőrendű mű ruhafestő vegyészeti [...] Somlyó Ér Mihályfal va Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
34. 1905-05-28 / 43. szám
[...] bűnügyi főtárgyalást mely alkalommal Jákó Sándor al ügyész hatásos beszédben fejtegette [...] és Kis Gábor 14 éves szaniszlói suhanezok nagyon megé­heztek egy kis [...] ler Ferencz majd Czier Péter szanisz­lói gazdáknak záros kamaráját feltör­ték és [...]
35. 1906-07-01 / 52. szám
[...] Somlyó Ér Mihályfal va Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] Beer Miklós Beer Mór Horváth Sándor Kanfmann Dávid Kinél Géza Ullmann [...] gyapjúszövet gyárosnak egyedüli raktára Joó Sándor elismert elsőrendű inű ruhafestő vegyészeti [...]
36. 1901-11-17 / 92. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] SZATMÁRNÉMETIBEN Bossin József Irgalmasok Rajzinger Sándor Rohrlich Sámuel Uuger Qllmann Sándor gyógyszertárakban CSENGrERBEN Katona Ágoston gyógy­szertárában [...]
37. 1903-08-30 / 70. szám
[...] Joanovits Ernő aljegyző dr Orosz Sándor kir alügyész és Korányi Já­nos [...] sorsoltattak ki Rendes esküdtek Asz­talos Sándor bankügyvezetö Aszalai József ház tulajdonos [...] esküdtek Nemes Lajos gazdál­kodó Kovács Sándor földműves Megyeri Sán­dor szabó Laki Sándor gazdálkodói Kocsis Gyula háztulajdonos Kindriss [...] vallás és közoktatási mi­niszter a szaniszlói állami Óvodához Andriska Teréz oki [...]
38. 1912-04-20 / 90. szám
[...] Irta Kadelurg G Fordította Tímár Szaniszló Rendezi Heltai Hugó Karnagy Hajsinek [...] Sz Z Hahnol Aranka Szőke Sándor ifj Lenkoy Gy Fehőr Gyula [...] Egy polgármester jubileuma Vág ner Sándor Losonc város polgármestere tegnap ünnepelte [...] kir adóhivatali föellenör gyermekeivel József Sándor Benő Ilona Juliska és Mariskával [...]
39. 1914-06-27 / 144. szám
[...] B osztályban jelesen érettek Grossmann Sándor Láng Lajos Papp Tiva­dar Schlagetter [...] Dunka László Frits Zoltán Papp Sándor Starnberger Elemér Egyszerűen érettek Braun [...] Buday Mihály Fogarasi József Jékey Sándor Ivo zányi Pál Martinovich Árpád [...] János Szemerédi Béla Szentbrá tovits Szaniszló Szurdukán Traján Tima Lipót Négy [...]
40. 1912-04-17 / 87. szám
[...] vég ződik Megvert esküdt Pataki Sándor atyai gazdá kodó esküdt felszólította [...] a főkapitánynak Vakmerő tolvaj Hebe Sándor szat márudvarii napszámos az éjjel [...] minden olvasója meggyőződ­hetik hogy Polgár Sándor orvosi műszer kötszer és sérvkötőgyárában [...] Mikulás György és Parisán János szaniszlói legényeket akik Poszot Vendelt megtámadták [...]