34 találat (0,227 másodperc)

Találatok

1. 1972-04-12 / 85. szám
[...] a patkányir­táshoz M J Hanusz Judit megyei úttörő tomászbajnok A nyári [...] Fejes Er­zsébet Kása Erzsébet Pécsi Judit Olasz Zsuzsanna Kiss Judit a második helyen vég­zett Dudás [...] Csilla Kulcsár Ágnes Bod zsár Júdit Vörös Sára Bán hegyesi Irén [...] Szilágyi Mészáros Száraz J Podma niczky A 21 esek pályáján le­játszott [...]
2. 1992-03-02 / 52. szám
[...] jobbra a két döntősünk Lovas Judit nagykátai Damjanich Gimnázium és Hajdú [...] Aszód­ra a híres neves Podma niczky kastélyba indultam szinte biztosra vettem [...] orszá­gos verseny győzelméért Tehát Lovas Judit aki nem is titkolja terveit [...]
3. 1994-03-10 / 58. szám
[...] Kis Klára Kardos Benjámin Nagy Ju­dit Csonka Lajos ny okleveles vegyészmérnök [...] Lőrincz Árpádné ny könyvelő Klus niczky Lóránt ny előadó Dolezsár Ferencné [...] Falusi József vállalkozó dr Endreffy Judit tanár Hegedűs Sándorné pénztáros Ká­dár [...]
4. 1980-03-19 / 66. szám
[...] Zoltán Kocsis Sándor és Lip niczky Márta Zoltán Majer József és [...] Betteijbuch Miklós és Borbíró Anna Ju­dit Bezeczki Róbert és Gya tyel Mária Judit Czinkota Károly és Illés Erzsébet [...] Ka­nalas János és Kálanas Fló­ra Judit Nikolics László és Dinka Veronika [...]
5. 1974-05-07 / 104. szám
[...] föld történeti korok élővilágáról Kovács Judit 3 b és Papp Dénes [...] Lenke Dóra Kormos Illéses Simon Judit Krisztián La­katos Ambrus és Gál [...] területi tsz szövetség munkatársa Prez niczky Gábor a péceli intézet igazgatója [...]
6. 1969-12-09 / 285. szám
[...] János u 18 Ügyintéző Be niczky K eresünk több éves gyakorlattal [...] évi két győztes kö­zül Hanusz Judit és Rudolf Ágnes megismételte tavalyi bravúrját A kisdobosoknál Hanusz Judit a nagykőrösi Arany Já­nos általános [...] kisdobosoknál Baloldalt a nagy­kőrösi Hanusz Judit aki megismételte tavalyi elsőségét mel­lette [...]
7. 1988-04-07 / 82. szám
[...] műve A kórus hang­ját Hajdók Judit orgonajátéka kísérte de a mű [...] Óvodásoknál első díjat nyert Bognár Judit Önarcképe Di­cséretben részesült Bori Ág­nes [...] falán elhelyezett em­léktáblával adóztak Lipov niczky László a festőművész és a [...]
8. 1985-08-05 / 182. szám
[...] első helyére a Bencze Led niczky duó érkezett csapatban a sok [...] és NSZK beli vízi túrá­Krix Judit emlékére Nemzetközi mezőny A nagymarrsi [...] is megemlékeznek a bajnokságon Krix Juditról a tragikus körülmények kö­zött elhunyt [...] ed­zőnőről s átadják a Krix Ju­dit emlékére alapított örökös vándordíját az [...]
9. 1985-08-05 / 182. szám
[...] első helyére a Bencze Led niczky duó érkezett csapatban a sok [...] és NSZK beli vízi túrá­lírix Judit emlékére Nemzetközi mezőny A nagymarosi [...] is megemlékeznek a bajnokságon Krix Juditról a tragikus körülmények kö­zött elhunyt [...] ed­zőnőről s átadják a Krix Ju­dit emlékére alapított örökös vándordíját az [...]
10. 1977-02-18 / 41. szám
[...] Termann István és Surányi Terézia Judit Krá lik István és Stark [...] Moór Zoltán és Csala Ág­nes Judit Moravcsik János és Pauló Jolán [...] u 25 Schubert Jánosné Led niczky Júlia Göd Nyíri Nán­dor Szokolya [...]
11. 1983-08-12 / 190. szám
[...] ahová művé­szien festett köztük Lipov niczky László által társa­dalmi munkában készült [...] és Le hoczki Katalin lánya Judit Zsihovszky Sándor és Kriszta Katalin [...] Margit Kukta László és Öli Judit Pál József és Ecseri Tünde [...]
12. 1977-12-23 / 301. szám
[...] nappali órák­ra Békési Vác Be niczky u 12 Eladó jó állapotban [...] Szil­via Mikes Mihály és Lukácsik Judit Adrienn Rózsahegyi Sándor és Kovács [...] Etelkával Csó kási László Kalas Judittal Pet rás József Vörösmarty Zsu­zsannával [...]
13. 1993-01-11 / 8. szám
[...] elszenvedtünk nem lehet kárpótolni Gál Judit ALAPÍTVÁNYT létesítet­tek Tárnokon a rend [...] példa­mutató munkájáért országos elismerésben Podma niczky díjban részesült az ősszel A [...]
14. 1994-01-17 / 13. szám
[...] rendez jfzyi ték meg Podma niczky Szilárd költő­író szerzői estjét amelynek [...] III b Képzőművészeti verseny Barta Judit II a Sazabó Gá­bor II [...]
15. 1988-08-08 / 188. szám
[...] esetén útikölt­séget megtérítem Vízhányóné Köves Ju­dit szücsmester Bu­dapest V kér Kos­suth [...] 7 es vi­deokamera Vác Be niczky utca 19 Törzskönyvezett ber­náthegyi kölykök [...]
16. 1972-08-15 / 191. szám
[...] a fellebbe­zést felülvizsgálták és Be niczky K I 75 036 4 [...] Szentpál Mónika előadómű­vésszel valamint Szenthelyi Judit és Szenthelyi Miklós muzsikusokkal találkozik [...]
17. 1991-04-11 / 84. szám
[...] is említés tör­tént Beleznainé Podma niczky Annamáriáról Iga­zi arcát azonban még [...] báró Podmaniczky János édesanyja Osstroluczky Ju­dit volt Nyolc gyermekük közül ő [...]
18. 1993-12-14 / 291. szám
[...] tévéfrlmsorozat 17 15 Anyák Csurgay Judit műsora 17 40 Álljunk meg [...] Nóti Károly írta Rendezte Podma niczky Félix Főszereplők Já­vor Pál Karády [...]
19. 1977-11-05 / 261. szám
[...] Az úttörő lányoknál Homo ki Judit Szigetmonostor győ­zött a tahitótfalusi Marton [...] Janka László kis­iparosnál Fót Be niczky 3 lyva parti gázos vésü [...]
20. 1989-04-24 / 95. szám
[...] Lengyel István művész tanár Lip niczky Ferenc matematika fizika szakos pedagógus [...] értéke ma már felbecsülhetetlen Iski Judit kiútkeresők olyan elképzelése­ket fogalmaztak meg [...]

 

  • 1
  • 2