38 találat (0,203 másodperc)

Találatok

1. 1898-07-17
[...] osztályban Bürötz Ferenc Harsa nyi Sándor és Jung Gyula a III [...] 15 Bettelheim Ödön 10 Schlesinger Sándor Hárman a nevezők közül nem [...] egy hétig fog tartózkodni Villányi Szaniszló Villányi Szaniszló bakonybéli apát a kiváló pap [...] hogy nagyságos és főtisztelendő Villányi Szaniszló ur szent Móric és vértanú [...]
2. 1885-09-13
[...] Varsóban a fö­városban 1791 ben Szaniszló Ágost király alatt még egyszer [...] akart a konczon nem segítette Szaniszló Ágost királyt a betolakodott orosz csapatok ellen Ekkor Szaniszló népfölkelést hir­detett Koszcziuszko volt a [...] seregeit Varsó alól Ekkor Szuvarov Sándor gróf vette át az orosz [...]
3. 1875-02-27
[...] József 78 sz pénztárnokká Szentmihályi Sándor 82 sz választmányi tagokká Karvasy [...] Ferencz 70 sz győri Kőrösy Sándor 105 sz és Zárka Dénes [...] 23 likán 1766 f Leszinszky Szaniszló lengyel király 24 én 1848 [...] adóhátralék miatt Lau­dier Antal Jezernicky Sándor Matkovics Jakab és Pollák Hermán [...]
4. 1896-10-11
[...] írt 38 kr Gróf Esterházy Sán­dor nbirt Devecser 11102 fi t [...] 34 kr ügyv oki Villányi Szaniszló apát Bakonybél 2675 frt 28 [...] 905 frt 22 kr Hunkár Sándor íoldbirt Szolgagyőr 885 írt 93 [...] 74 kr ügyv old Mihályi Sándor földbirt K Dém S 40 [...]
5. 1896-01-19
[...] bizottság Raiuprechb Antal elnök Koller Sándor alelnök Dr Osete Antal Ügyész [...] Kutassy Ignác Metz Miklós Nagy Sándor Nagy Vilmos Pásthy Károly Perlaky [...] Ferenc Ródey Endre dr Rosenbhal Sándor Szabó János Jubiláris jégünnepély A [...] betegak névjegyzéke me­lyet l iizy Szaniszló az irg rend tartomány fő­nöke [...]
6. 1895-09-29
[...] Ii WO 1 íróf Esterházy Sándor nagybirt Dsveeser 11866 1 Gróf [...] Veszprém 2389 1 Dr Villányi Szaniszló apát Bakony­itól 2264 f Magyar [...] Antal jóiz korín Veszprém Hunkár Sándor fVllbirt Szolgagyör Galamb József ügyvéd Pápa Mihályi Sándor földbirt N Déin Dr Halasy [...]
7. 1902-02-02
[...] VEGYES HÍREK Személyt hirek Fűzy Szaniszló irgal mas rendi tartomány főnök és dr Vutkovieh Sándor nv jogakad tanár a Nyugatmagyarországi [...] kevés lett Pénteken gróf Esterházy Sándor pápóei i vasmegyei i vadászterületén [...] nvul vadászat it melyet Fittler Sándor urod főintéző rendezett Póatánk forgalma [...]
8. 1885-04-12
[...] 46 Fehér Ipoly 46 Villányi Sza­niszló 34 szavazatot 16 pedig egyesek [...] Fehér Ipoly 45 és Villányi Szaniszló 19 szavazatával szemben Az absolut [...] Horváth Károly Obermayer József Viszth Sándor jegyző Szokoly Ignácz pénztáros Hercz [...] Horler Ferencz Gáspár Gábor Bikki Sándor Moravek János Fleischner Vilmos Rácz [...]
9. 1895-08-25
[...] alezredesné szül Ho­henlohe hercegnő Esterházy Sándor gróf A városi intelligencia köréből [...] gróf U Excellenciája majd Esterházy Sándor gróf balról br llaillou alezrdes [...] magyarországi irgalmas rend főnöke bűzg Sza­niszló kíséretében a helybeli irgalmas rendház [...] rendház megvizsgálására Herényi iot hanl Sándor több napig városunkban időzött a [...]
10. 1900-01-28
[...] N N Gaál József Oláh Sándor Molnár Péter 20 20 fill [...] füzetekbeu melyhez méltón csatlakoznak Tímár Szaniszló Vértcssy Gyula Krúdy Gyula novellái [...] találkozunk míg Kampis Jáuos Hevesi Sándor dr és Ince Henrik dr [...] és Bek­sics Gusztáv főszerkesztők Adorján Sándor felelős szerkesztő vezetése alatt készen [...]
11. 1899-11-19
[...] tartotta A jövő héten Fürst Sándor kir aljárásbiró tart két előadást [...] rend kiváló főnöke Fi izy Szaniszló kir tanácsos tudvalevőleg beépíttetni szándékozik [...] A szölőmoly Január I Hegedűs Sándor borászati felügyelő A szőlőművelés köréből [...] N 20 kr II Sebestyén Sándor csajághi körjegyző gvűjtése 3 frt [...]
12. 1897-10-24
[...] dr Óvári Ferenc dr Vurgly Sándor részvételével A párt szervezésre való [...] urhölgygyel Rendházvizsgálat az irgalma­soknál Fiizy Szaniszló kir tan az irgalmasrend főnöke [...] tanfelügyelő­ségének uj vezetője Ba i Sándor e héten végleg Veszjirémbe költözött [...]
13. 1900-12-02
[...] pompás játékának is de Schwortz Sándor úr szintén hozzájárult a darab [...] tette igen kellemesekké belekezdett Szentgyöryyi Sándor nyitányába melyet a plébánia­templom jeles [...] ma délben Veszprémbe utazik Füzy Szaniszló királyi tanácsos a magyarországi irgalmas [...]
14. 1886-08-01
[...] füzet Növény betegségek Jrta dr Szaniszló Albert Harmadik kiadás Ara füzvc [...] legnevezetesebb három rovarellensége Irta dr Sza­niszló Albert Ara fűzve 50 kr [...] 30 zg Koch János gyermeke Sándor róm kath 3 hóna­pos veleszületett [...]
15. 1895-05-12
[...] dr képviselőházi alelnök I illóniji Sza­niszló bakonybéli apát Beanrédj Viktor miniszt [...] Véghelv alispán Paloiay kanonok Kun Sándor Karácsony törv sz biró Ihász [...]
16. 1886-02-21
[...] Wohlrab János Horváth Károly Fittler Sándor Rechnitz Edéné Özv Kluge Fe­ranezné [...] Klein Mór Schöpf Gyula Má­day Sándor Miszory Ferenczné Szilágyi Józsefné Ajkay [...] Mattus György Techet Adolf Bakoss Sándor Saáry Lajos Barthalos István Dr [...] a rend tartományi főnöke Fűzi Sza­niszlóé is kit a vendégek táviratban [...]
17. 1895-01-27
[...] irgalmas kórhá­zak kimutató sa Fitty Szaniszló irg ivtartományfőnök az irgalmas rend [...] Zsófi Jezer­niczky Erzsike ifj ICovács Sándor Cseh Erzsébet Somogyi Lidi Sziio [...]
18. 1882-08-27
[...] hatóság KÖIFÉLÉK Személyi hirek Hegedűs Sándor ur orsz képviselő és kitűnő [...] fegyelmet szerető és munkás Füzy Szaniszló a pozsonyi társház per­jele és [...] Lajos Mezey Mihály tenorista Oláh Sándor sugó Parányi Antal Pokornyi Sándor Takáts József Tollagi Adolf Nők [...] István r kath cs Horváth Sándor evang tanítók ok­tatni fogják híveiket [...]
19. 1881-12-09
[...] I nov l en Borbély Sándor ág ev lelkész s egyházmegyei [...] ast 200 frt lakbérrel Turgly Sándor megyebizottsági tag a kóny­nyebb közlekedés [...] ment egy előkelő egyéniséghez ki Szaniszló Ágost udva­rával folytonos összeköttetésben állott [...] 5 f án I urgly Sándor megycbizottsagi tag A közgyűlés helyesléssel [...]
20. 1898-07-10
[...] tábor ev ref püspök Könnend Sándor ehk főjegyző Czike Lajos kir [...] bocsátkozott az irgalmasok érdemesrendfőnÖkévcl Füzy Szaniszló kir tanácsossal melynek eredménye az [...]

 

  • 1
  • 2