29 találat (0,046 másodperc)

Találatok

1. 1985-06-21 / 144. szám
[...] András 28 Miskolci Árpád 29 Farkas László 30 Tóth István 31 [...] 14 Pongrácz János­áé 15 Szabó Sándorné 16 Török Mihály 17 Katona [...] Jánosné 14 Hajdú Tamásné 15 Vitéz La­jos 16 Erős Miklós LÁBATLAN [...] 28 Bugány Imre 29 Primusz Sán­dorné 30 Szalai Béla 31 Kéhner [...]
2. 1985-12-29 / 304. szám
[...] osr é Maschl Mik­lós Melis Sándorné Mogor Józsefné Porga Józsefné Schmidt [...] Gyu­la Schwartz Tibor Böhm Tibor Farkas László Trex ler József Komáromi [...] Dorog Körzeti Szakszerve­zeti Bizottság elnök Vitéz Etelka titkár Nyéki Kálmán tagok [...] Bizottság elnök Schweighardt Erzsébet tit­kár Farkas János tagok Borbi Györgyné Gyűszű [...]
3. 1992-04-02 / 79. szám
[...] vallja magát szlováknak Mint Fazekas Sándornétól az Esztergomi Vitéz János Tanítóképző Főiskola idegennyelvi tan­székének vezetőjétől és Horváthné dr Farkas Éva főiskolai adjunktustól a dorogi [...] Dorogon szlovák tankönyv nincs Fazekas Sándorné tanszékvezető írt egyelőre mindössze száz [...]
4. 2012-04-03 / 79. szám
[...] Sándor Kitti Tarcsa Olivér és Farkas Alfréd összetételű csa­pat végzett az [...] diákokat Gál Pál Ferencné Vajnai Sándorné Pruzsina Ani­kó Savanyáné Tóth Andrea [...] versenyen Bankó András az esztergomi Vi­téz János Római Katolikus Taní­tóképző Főiskolán [...] a Páz­mány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Karaként működő is­kolában diplomázott [...]
5. 1954-05-19 / 40. szám
[...] Sikerre mutatták be a János vitézt Dömösig autóbusszal mennek onnan pedig [...] vitték színre Petőfi Sándor Já­nos vitéz című daljátékát A sikerhez nem [...] táncok tanítását vállalta magá­ra Mosonyi Sándorné az éne­kekre tanította meg a [...] Sándor Dohánygyár Pamuki Szabó Réti Farkas Sztakó Pásztor Győr várí Csőké [...]
6. 1986-01-31 / 26. szám
[...] 10 05 A fogadástétel Csokonai Vitéz Mihály versei 10 10 Brahms [...] 2 21 50 Gergely Sándor Vitézek és hősök Tévéjáték 23 40 [...] 207 237 444 4 Bartók Sándorné Bartók Sándor 218 194 412 [...] Pap Szálai Jánosi Putz Schalk Farkas Szo boszlai I Szoboszlai II [...]
7. 2016-10-27 / 253. szám
[...] Kovács K KÖRNYE SE ESZTERGOMI VITÉ­ZEK RAFC 24 24 11 13 [...] Dávid Végh B Szekér 46 Farkas B Tatai Róth I Hajmási [...] 91 il­letve Végh B 38 Farkas B 68 A felforgatott csapattal [...] között tart Mai nyertesünk Papp Sándorné Nagysáp 24 ÓRA WWW KEMMA [...]
8. 2002-09-11 / 212. szám
[...] a vá­ros érdekében Jelvények a vitéznek Pozsony Esztergom Az Esztergomban élő rendőrsé­gi szimbólumokat gyűjtő vitéz ifj Szilas László a közelmúltban [...] Róbert János mérnök 4 Huszár Sándorné vállalkozó Farkas Gábor vállalkozó 5 Gúla Sándor [...]
9. 1994-05-07 / 107. szám
[...] Országos verseny a főiskolán A Vitéz János Római Katoli­kus Tanítóképző Főiskola [...] A Petőfi iskola ki­csinyei Kálmán Sándorné ta­nárnőjük vezetésével gyönyörű népdalokat majd Bárdos és Farkas Ferenc műveket énekel­tek A Dobó [...] Petőfi iskola kicsinyeinek kórusa Kálmán Sándornéval tozatlanul nagy élménnyel hallgattuk a [...]
10. 1981-01-06 / 4. szám
[...] Meleg barátság fűzte Csoko­ nai Vitéz Mihályhoz és Földi Jánoshoz 1804 [...] Ervin a szö­vetség alelnöke és Farkas Ala­dár szobrászművész a Szo­cialista Képzőművészek [...] mindazoknak akik drága halottunk SZATAI SÁNDORNÉ FRANCIA GYÖRGY csolnoki lakos temetésén [...] A gyászoló csatád Dr Szabó Sándorné DOLGOZOK LAPJA az MSZMP Komárom [...]
11. 2002-06-01 / 126. szám
[...] a fáradságot mert elismerik munkánkat Farkas Adrienn a Micimackó Óvoda nagycsoportosa [...] hogy kapjon virágot Regősi Pétemé Farkas Ilona óvodavezető he­lyettes Lila Óvoda [...] részt és országos hangverse­vesznek helyi Sándorné Kasza Katalin posztumusz díj tanár [...] volt igazgatóját Misznéder Jánosáét a Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola [...]
12. 2006-03-29 / 74 szám
[...] párducának A számítógé­pes sorsolás nyertese Farkas Mária nyergesújfalui olva­sónk Nyereménye egy [...] Pedagógus díjat ve­hetett át Haszon Sándorné Tu­rul óvoda V Szakái Ildikó [...] napokban varga Attila az esztergomi Vitéz János főiskola hallgatója Egyrészt a [...]
13. 1974-06-02 / 127. szám
[...] a Puskin Művelődési Házban Szóda Sándorné a Hazafias Nép­front városi bizottságának [...] június 2 án 16 órától Vitéz László és a többiek Ke­mény [...] rendezvé­nyei Üj írás est vendégek Farkas László olvasószerkesztő Kiss Anna költő [...] leg­szebb nyara 2 án Tengeri far­kas 3 5 A vizsgálat lezárult [...]
14. 2016-06-02 / 128. szám
[...] Pomázi Zsóka Prech Györgyi Rózsa Sándorné Szalai Imré­né Szalainé Hegyeshalmi Ilona [...] emlékeit Pi lismaróton az összegyűlt vi­tézek tízezreit mészárolták le a törökök [...] hallhattuk Ba­bits Mihály versét a farkast ábrázoló szobor Andersent ih­lette meseírásra [...]
15. 2015-05-04 / 103. szám
[...] Bölcsészet és Társadalom tudományi Karának Vitéz Já­nos Tanárképző Központjában majd a [...] később maradjon emlé­ke mesélte Vámos Sándorné aki az egyik kiállított terítő [...] tájegy­ség hímzésvilágának motívu­mai is Hajduné Farkas Erika polgármester asszony példaér­tékűnek nevezte [...]
16. 2005-03-12 / 60. szám
[...] Bozsik iskola felkészítő tanár Balaton Sándorné 2 Mandrik Barbam Jókai glmnázlum [...] Lászlóné 3 Markó Brigitta Esztergom Vitéz János Bognár Péterné Az 5 [...] Lászlóné Geszler Attila Orosz­lány Ságvári Farkas Gáborné Á 6 osztályosoknál 1 [...]
17. 1995-03-22 / 68. szám
[...] Jánosné harmadik Zágonyi Kristóf Esztergom Vitéz Já­nos gyakorló iskola Lantai Kálmán [...] Esztergom József Attila is­kola Folyami Sándorné Ötö­dik osztály első Major Ger­gely [...] Frigyes Ta­más Oroszlány Ságvári is­kola Farkas Gáborné Hato­dik osztály első Csárdás [...]
18. 1987-08-08 / 186. szám
[...] augusztus 8 án halt meg Vitéz Já­nos esztergomi érsek diplomata humanista [...] Julianna Bakonybánk Pápai János Tánczos Sándorné Bakonyszombathely Jön a meleg Dunántúl [...] 34 éves segédmunkás büntetett elő­életű Farkas Géza 33 éves háztakarító büntetett [...] nagy részét Martinka László közvetítésével Farkas Gézának adták el A nyomozás [...]
19. 1991-09-17 / 218. szám
[...] is­merték és szerették hogy AKANCSI SANDORNÉ született Mészáros Piroska száki lakos [...] Két hetet töltött Eszter­gomban a Vitéz János Ta­nítóképző Főiskola vendége­ként Albinos [...] Bianka Acs Trestyén Kálmán és Farkas Mária leá­nya Szabina Császár Sulics [...] Éles Anett Vörös Gábor és Farkas Zsuzsanna Tatabánya Varga Norbert és [...]
20. 1984-07-27 / 175. szám
[...] 05 Nyitnikék 10 35 János vitéz 11 15 A Párizsi Fúvós­együttes [...] 12 35 Énekeltem én Agasvári Sándorné 12 50 Filmzene 13 00 [...] í 10 40 A Fehér Farkas Francia filmsorozat III l 11 [...] Delta 11 30 A Fehér Farkas Francia filmsorozat 1112 12 30 [...]

 

  • 1
  • 2