240 találat (0,186 másodperc)

Találatok

1. 1954-10-06 / 83. szám
[...] gaz­dagon áradnak a változatok Csongor István meleg hang ján tolmácsolja Kacsó [...] idézi A műsort össze­állító Volly István az egész együttessel összeforrott Szép [...] sajnálja az otthonma radtakat Payer István Anton Pavlovics Csehov ha­lálának ötvenedik [...] fordításában jelent meg Az elbeszéléseket Bozóky Mária illusztrálta Gogol HOLT LELKEK [...]
2. 1966-09-22 / 224. szám
[...] Antal Kutrucz Gyula és Pokomyi István alig két és fél óra [...] éc közgyűlé­sének magyar részvevői dr Bozóky László professzor és Fehér István a Központi Fi­zikai Kutató Intézet [...] vett részt Elő­adást tartott dr Bozóky László professzor is A sugárvédelemmel [...] Antal Mo ravcsik József Perger Ist­ván Boros Anna Borbély János Csonk
3. 1967-06-24 / 147. szám
[...] hallgathattak meg a vizsgabizottság tagjai Bozóky Józsefné körzeti mű­velődési otthon igazgató [...] Módos Gábort az esztergomi Fejér Istvánt s a budapestie­tanára a csoport [...]
4. 1968-02-01 / 26. szám
[...] Dar­vas Iván Deák Sándor Dégi István Györffy György Tol­nai Klári és [...] Tanyavilág ílaj durBihar megye Holakovszky István és Rapcsányi László mű­sora 16 [...] Volgográdi levél Feladó Ka­posi Kis István 17 15 Wiliem Mengelberg vezényel [...] Nemzeti Színház előadása fel­vételről Rendezte Bozóky Ist­ván Péter Jészay László dr Maróti [...]
5. 1971-10-24 / 251. szám
[...] tenni Könnyed hangvételű tanul­ságos munka Bozóky Éva Szülőkhöz szólunk című A [...] emberének életmódját mindennapi elfoglaltságát Skoflek István a neves tatai paleobo tanikus [...] nem méltatták kellő figyelemre Skoflek Istvánnak támadt az az életrevaló ötlete [...] meg is gyorsítja azt Skoflek István egyedülálló paticsvizsgálata nemcsak mint elgondolás [...]
6. 1971-11-28 / 281. szám
[...] jó gyer­mek és testvér CSAPUCHA ISTVÁN váratlanul elhunyt Drága ha­lottunkat 1971 [...] Erika szobrászművész és Nagy B István festőművész kiállítá­sát a tatai intézményben [...] Iskola tanulói a kiállításon Répássy István felvétele Több mint ezer látogatója [...] közreműködik Zsolnai Hédi Gor­don Zsuzsa Bozóky István Te lessy Györgyi Fodor Tamás [...]
7. 1971-12-12 / 293. szám
[...] Budapesti Iro­dalmi Színpad előadása szerep­lők Bozóky István Fodor Tamás Dőry Virág Jelessy [...] Erika szobrászművész éa Nagy B István festőművésJ kiállítása Tata Megyei Művelő­dési [...]
8. 1972-05-04 / 103. szám
[...] rendezett II országos fotókiállításon Huttinger István komáromi fotós Legelő ménes című [...] jelentős nemzetközi ösz szejövetelt dr Bozóky László professzor a kongresszus elnö­ke [...] fővárosi tanács elnökhelyettese és Kovács Ist­ván akadémikus az Eötvös Loránd Fizikai [...]
9. 1972-07-09 / 160. szám
[...] át tudós nótáriusát sőt orvosát Bozóky Mihályt fel­idézni kinek akkori nagy [...] vagy keresztelő úgy­szólván alig volt Bozóky Mi­hály és Paulovics Veronika részvétele [...] József írja nagy életrajzi lexikoná­ban Bozókyról hogy a maga korában kiváló [...] Krónika Dózsa György tetteiről Nemeskürty István aki már felhívta magára a [...]
10. 1972-07-09 / 160. szám
[...] Kovács Márton Sán­ta Máté fia István Bálint György Tóth János Bender István fia Orbán Nimet Já­nos Nimet András fia István Pásztor Lukács Szabó Együd fia [...] éden amelynek irodalom a neve Bozőky Éva Kántor János BANATVIKAG Hogyan [...]
11. 1972-12-03 / 285. szám
[...] I u 1 sz Érdeklődni Bozóky Zoltánná Budapest n Torockő u [...] indítás volt Göröcsre és Nagy Istvánra várt hogy az ellenfél térféléről [...] Szoó őrizte olykor kíméletle­nül Nagy Istvánt sem sokat hagyták cselezgetni így [...] párosították s ennek áldozata Nagy István lett aki megsérült helyét Arany [...]
12. 1972-12-09 / 290. szám
[...] engedéllyel és anyaggal Érdeklődni Suszter Ist­ván Tata II Bartók B u [...] I u 1 sz Érdeklődni Bozóky Zoltánné Budapest II Torockó u [...] az hígítás lenne Hömöst rei István a környei férficsa­pat edzője kritikus [...] csapat tagjai Szilágyi Imre Lázár István Rab István Juhász Zoltán Sebők László Geletey [...]
13. 1973-01-07 / 5. szám
[...] Emil Major Tamás Baracsi Ferenc Bozóky István Dőry Virág Mikes Lilla Szentpál [...]
14. 1973-02-11 / 35. szám
[...] elnökségének képvise­lői adták át Czibula István­nak a volt TMDB elnökének Jankovszki [...] Major Tamás Ba racsi Ferenc Bozóky István Dó ry Virág Mikes Lilla [...]
15. 1973-05-20 / 116. szám
[...] A Harmadik nekifutás hőse Jakus István a Kismotorgyár vezérigazgatója mert több [...] A munkások A főszereplő Avar István A három film tulajdonkép­pen más [...] is szólongat és kérdez Regős István FELSZ E A fekete varjak [...] majd erről ne vágjunk eléjük Bozóky Éva KOLLÄR GYÖRGY NAGYLÓCI HAZAK [...]
16. 1973-08-16 / 191. szám
[...] Virágzó kaktuszok Fotó Jusztin FEKETE ISTVÁN EMLÉKSZOBA Az ajkai művelődési köz­pontban emlékszobát rendez­nek be Fekete István hagyaté­kából A népszerű író aki [...] is érdeklődtek ÜJ UTCANEVEK PILISMARÓTON Bozóky Mihályról a község nótáriusáról a [...]
17. 1973-08-26 / 199. szám
[...] nép A régésznek készülő Igaz István a tárgyi gyűjtőkhöz csatlakozott Nomen [...] Márpedig mindez a jö­vőért történik Bozóky Éva A lig érkeztek meg [...]
18. 1973-09-16 / 217. szám
[...] órakeretben való megrendezése túlságosan költséges Bozóky Éva Hétfőn este minnanyi unkat [...] Bánffy György Csernuss Mariann Kovács István Su rányi Ibolya tehát neves [...] és Ko­márom megye részvételével Kiss István a megyei tanács elnöke mond megnyitót az előadó Kondor Istvánná az MM Könyvtárügyi Osztályá­nak vezetője [...]
19. 1973-10-27 / 252. szám
[...] az alábbiak nyer­tek könyvjutalmat Mozsár Istvánná Tatabánya 1 Tán­csics út KPM [...] A színház előadóművészei többek közt Bozóky István Tory Vi­rág Gobbi Hilda Gordon [...]
20. 1973-10-30 / 254. szám
[...] Buda­pesten Mesterházi Lajoj volt akit Bozóky István az összeállítás rendezője szemé­lyesített meg [...] 14 00 Dávid Gyula Raics Ist­ván Égő szavakkal kantáta 14 06 [...]