744 találat (0,359 másodperc)

Találatok

1. 1945-08-16 / 99. szám
[...] Ezt követő leg dr Murányi István ügyvezető igazgató ismertette a rendeletet [...] mi áll érdeké­ben a megváltás kérése e amely esetben mentesül a [...] ellenőrizzék és aláírásukkal igazolják RADA ISTVÁN sk iparügyí miniszteri biztos oki [...]
2. 1945-09-11 / 111. szám
[...] látogatása aki a király j kérése ellenére nem volt hajlandó i [...] és megkeressék az orvoslást Túrái István nyitotta meg a kon­gresszust Hangoztatta [...]
3. 1945-10-04 / 121. szám
[...] ponyvát és eső köpenyt mégvételre kérésé Bérbe vennék egy pianinót vagy [...] 13 4576­ Szőlőzuzó eladó Szent István nt 15 Dr Hoffmann 4578­ [...] visszajuttatni 6 tagú családhoz Pál István 4556 2 Ezüst evőeszközt és [...]
4. 1945-11-13 / 137. szám
[...] gyermekeknek A Nőszövetségnek az a kérése hogy a Demokratiku­san érző nők [...] ezüstöt brilliánet órát veszek Gajdos István és Varya Endre órás ékszerész [...]
5. 1945-12-04 / 146. szám
[...] Ferenc honvédé két akik Füíöp Istvánná házában bújtak meg feljelentette egy [...] szakszervezeti kong f resszust Kossá István főtitkár beszámoló jában hangsúlyozta hogy [...] Kisházy Ödönt és főtitkárnak Kossá Istvánt választotta meg A kongresz ssus [...] gazdád Régen hangoztatott és jogos ké­rése a mezőgazdasági termelőknek hogy maximális [...]
6. 1946-09-01 / 155. szám
[...] kijelentette hogy a görög küldöttség kérése veszedel­mes mert arra alkalmas hogy [...] egész sorozatát követte el Kókai István 25 éves lakás és foglalkozásnélküli [...]
7. 1946-11-26 / 227. szám
[...] gálja A vendéglátó Ipari munkások kérése a villanyteiepfrez A vendéglátó ipari [...] az áruuzsorát is Ifj Aranyosi István Nagykálló Butyka sori lakos feleségével [...]
8. 1947-02-07 / 31. szám
[...] meg A társaság titkára Tóth István most megkezdte a hivatalos órák [...] volt a menyasz szonynak olyan kérése amit Vizudjel 24 órán belül [...]
9. 1947-05-01 / 98. szám
[...] velésügyi minisztérium részéről dr Budaváry István miniszteri tit­Vásárlás közben ellopták a [...] k polgármester Az alispánt hivatal kérése a jogkereső közönséghez Az el­múlt [...]
10. 1947-05-14 / 108. szám
[...] dot életfogytiglani fegy házra Hajnal Istvánt Tassi Gergelyt Tóth Ambrust 15 [...] iratát amit Józsa Jolánnak kegydij kérése céljából ál­lítottak ki Józsa Jolán [...]
11. 1947-06-07 / 126. szám
[...] Balázs Sándorné féktelen ha­ragra gerjedt kérése elutasításá­nak láttára leseperte a hivatal [...] főtitkárnak Krémer Ferencet titkár­nak Vajda Istvánt választották meg EGÉSZSÉGÜGYI ELLEN­ŐRZŐ KÖNYV [...] 2 ágyas bútorozott szoba kiadó István u 29 1 darab 5 [...]
12. 1947-11-22 / 266. szám
[...] Adó­ügyét elintéztük Lizák János Beszterec Kérését csak tavasszal tudjuk elintézni Békési [...] letek es ha­tósághoz továbbítottuk Drzsanics István Nyíregyháza folyamatba tettük menetét figye­lemmel [...]
13. 1947-12-03 / 275. szám
[...] község részére juttassanak egf rádiót Kérése süket fülekre talált Most íme [...] keresztül meg fog indulni Kerek István UFOSz megyei tit­kár a parasztság [...] jobbá és boldogabbá tegye Kerék Istvánná a nők szerepérdi beszélt ami [...]
14. 1948-02-04 / 28. szám
[...] papirost is kap Az illetékesek kérése hogy szánjon rá mindenki aki [...] vaj csora végén dr Benkó István titkár verses fel­köszöntőt mondott Hétfőn [...] dr Rózsa­völgyi László 100 Mikita István 60 Tomasovszky Andrási 50 forintot [...]
15. 1948-03-14 / 62. szám
[...] es az érkező utasok menetjegyeinek kérése Országos Magyar Tejértékesitő Központ mint [...] nyíregyházi rendőr­ség lopásért letartóztat­ta Kalán István nyíregy­házi kályhás Kalán társaival ácsor­góit [...] Az öreg vendéglátó Bód vai István ibrányi do­hánytermelő bort rendelt és [...]
16. 1948-04-02 / 76. szám
[...] mert ez a városnak régi kérése A Kertészeti Középis­kola sikeres tető [...] 1 Gána Mihály nénak Gyulai István 198 7 Rendes Bertalan­nal Hatvani [...] Lajos 7 237 2 Badics István nénak Müller János 7 371 [...] 168 16 Sári Bertalannénak Sza­bó István 182 2 Szabó Istvánnak Suhajda Al­bert J 7 148 [...]
17. 1948-05-05 / 103. szám
[...] Búj Farkas Miklós Kék Ga­ga István Nyírbátor Ko­I iisir PisäüuM Síül [...] Szabó Mill älv Büdszentmihäly Tóth István Nyírtura Varga Iriván Kisváréba Malaskovits [...] kapott értesü­lésünk szerint Vadas­tanya népének kérése na­pirendre került és a leg­közelebbi [...]
18. 1948-08-22 / 192. szám
[...] ülő Olasz József ügyvezetőnek Lénard István könyvelőnek Kató I Lajosnak és [...] a szoralmatosi szöv etkezeti szegényparasztok ké­rése ellenére nem náluk hanem a [...] Anya Méhay Erzsébet Ke­resztszülők Luppesz István timárl lelkész és Keresztesi Anna [...]
19. 1948-09-01 / 200. szám
[...] és szépül­nek az iskolapadok Galambos István a MOSzK ügyvezetője Dankó János [...] Megvalósíthatatlan a himesiek és felsöpázsitiak kérése Összevont taggyűlési íarí csütörtökön ase [...] iskolák államosítása mellett érvelő Gálik István nénak és megverték A népbíróság [...]
20. 1948-11-19 / 267. szám
[...] zárkózott el az EPOSz ifjak kérése elől Minden udvarban 10 15 [...] József 65 éves nyíregyházi Szent István utca 17 szám alatti lakost [...] De Pásztorné szomszédja Szik szay István kereskedő észre