3. oldal, 75 találat (0,051 másodperc)

Találatok

41.
[...] János Párkány Nána Plébános Korber Sándor Pilis Maróth Basaharcz Bitócz Irma [...] ö n ö k Villányi Szaniszló főgymn igazgató Szent Ferencz rend [...]
42.
[...] Brunner Ferencz ifj 6 Sztojanovics Sándor 6 Kovács Albert 8 Brenner [...] kerületi vál póttagok 1 Villányi Szaniszló 2 Placz Mátyás 3 Sinkovics [...]
43.
[...] Dr Fehér Gyula Dr Feichtinger Sándor Frey Ferencz Hülényi Péter Hübschl Sándor Kaán János Kovács Albert Major János Niedermann János Villányi Szaniszló III Pénzügyi bizottság Elnöke a [...]
44.
[...] T erencz Gyarmathi József Hübschl Sándor Hulényi Péter Kaán János Kobovics [...] Obermayer György Tóth János Villányi Szaniszló Bayer Ágoston Brutsy János Dóczy [...] Dr Fehér Gyula Dr Feichtinger Sándor Dr Földváry István Frey Ferencz [...]
45.
[...] Szabó Szilveszter Várkonyi Odilló Villányi Szaniszló Vojnits Döme Wargha Samu Világi [...] reáliskola Igazgató Dr F eicbtinger Sándor kir tanácsos Igazgató tanár Obermayer Ggyörgy Bellovits Ferencz Csomossy Sándor Gyarmati József Kaán János Tanári [...] romada János Major János Hübschl Sándor Szöllősy János Segédtanító Neumayer Károly [...]
46.
[...] Schuller Pál Riedl Tivadar Villányi Szaniszló Berénvi Gyuláné Blau Miksáné Fried [...] Ellenőr Zwillinger Hermanne Jegyző Szántó Sándor Választmány Oblátli Lipótné Simonyi Adolfné [...]
47.
[...] tanácsos Igazga t ó Villányi Szaniszló Ügyész Pongrátz Zsigmond P é [...] Marosi József Mattyasovszky Lajos Mayer Sándor Meszéna Ferencz Pidkovics Károly Dr [...]
48.
[...] 1 n ö k Villányi Szaniszló Titkár Gergye Lónárd Pénztáros Hübschl [...] Ellenőr Geiger Miksa Jegyző Szántó Sándor Az Esztergom járási kath tanitó [...]
49.
[...] julius 28 Samu augusztus 26 Sándor február 27 márcz 10 18 [...] április 22 Szabina okt 7 Szaniszló máj 7 nov 13 Szebáld [...]
50.
[...] Dr Burián János Esztergom Braun Sándor Karva Brutsy János Esztergom EggenhQffer [...] Fehér Ferencz Ebed Dr Feichtinger Sándor Esztergom Frey Fcrencz Esztergom Franki [...] Bény Héya Tivadar Víziváros Holdampf Sándor Süttő Dr Hutt Árpád Esztergom [...] Tokod Verbó Pál Barth Villányi Szaniszló Esztergom Zsarnóczay István Kéty Zsarnóczay [...]
51.
[...] Bedros József Boronkay Lajos Braun Sándor Dr Burián János Fehér Ferencz [...] Vancsó Gyula Mattyasóvszky Lajos Villányi Szaniszló Véghelyi Ödön Dr Burián János Szabó Iván Braun Sándor Szegedy Sándor II Szakosztály Elnök Héya Tivadar [...] Reusz József Szabó Iván Szegedy Sándor Vancsó Gyula Véghelyi Ödön Villányi Szaniszló Vimmer Ferencz
52.
[...] Kobek István Mattyasóvszky Lajos hllányi Szaniszló XII Állandó statisztikai bizottság Elnök [...] Boronkay Lajos Vimmer Ferencz Braun Sándor Frey Ferencz Luczen icher István [...]
53.
[...] János Tagok Reviczky Gábor Vankc Sándor Koditek Károly Reviczky Győző állatorvos [...] Elnök Vancsó Gyula Tagok Szegedy Sándor Feiger Ferencz Bcdros József Szabó [...] Palkovics Károly Mészáros Károly Villányi Szaniszló XIX 1 vármegyei pótadó egyénenkénti [...]
54.
[...] Fehér Gyula o Dr Feichtinger Sándor Fekete Géza o Fekete Pál [...] János o Ledényi Ferencz Magos Sándor o Magurányi József v Majer [...] v Veisz Mihály o Villányi Szaniszló v Viola Kálmán v Viszolay [...] fizető póttagok Stern Márk Paul Sándor özvegye Sternfeld Rezső Magos Sándor Horn Mór Szilágyi Adolf özvegye [...]
55.
[...] Major János Tagjai Dr Fcichtinger Sándor Dr Fehér Gyula Frey Ferencz Hu lényi Péter Hiibschl Sándor Kaán János Kovács Albert Obcrmaycr György Niedermann József Villányi Szaniszló III Pénzügyi bizottság Elnöke a [...] Dr Fehér Gyula Dr Fcichtinger Sándor Hulényi Péter Dr Haugh Lambert [...]
56.
[...] Tagjai Brenner József Dr Feichtingcr Sándor Kaán János Kis Ist­ván Maiina [...] János Dóczy Ferencz Dr Feichtinger Sándor Fekete Géza P rey Ferencz Gyarmati József Hulényi Péter Hübschl Sándor Kaán János Kollár Antal Major [...] György Dr Fehér Gyula Villányi Szaniszló X Ipariskolai felügyelő bizottság Elnöke [...]
57.
[...] Benedek rend fögymnasiuma Igazgató Villányi Szaniszló Tanári kar a Pannonhalmi ssent [...] nyilvános reáliskola Igazgató Dr Fcichtinger Sándor kir tanácsos Igazgató tanár Ober [...] Tanítók I Iromoda János Hübschl Sándor Major János Szőllősy János Segédtanító [...]
58.
[...] Szecskay Kornélné Szenttamási Béla Villányi Szaniszló Az esztergom vidéki gazdasági egyesület [...] Párkány Vancsó Gyula Szölgyén Vanke Sándor Ny Ujfalu Wimmer Imre Muzsla [...]
59.
[...] Földváry István Orvos Dr Feichtinger Sándor Háznagy Berger Hermann Pénztáros Knappe [...] Kálmán kir tanácsos Igazgató Villányi Szaniszló Ügyész Pongrátz Zsigmond Pénztáros Panghy [...]
60.
[...] Marosi József Mattyasovszky Lajos Mayer Sándor Falkovies Károly Reusz József Schedl [...] Elnök Kruplanicz Kálmán Alelnök Villányi Szaniszló Titkár Gergye Lénárd Pénztáros Hübschl [...] Gyarmathy József Hagara Antal Hübschl Sándor Kiinda Irma Obertli Ágoston Petricsck [...]