9 találat (0,048 másodperc)

Találatok

1. 1894-04-17 / 25. szám
[...] sztjkvi ingatlan Oroszkuráczi József és István szent erzsébeti lakosokra 100 írtért [...] erzsébeti 441 sztjkvi in­gatlana Orosz Istvánná sz Agócs Mária szt erzsé­beti [...] I 230 frtért Kozma matyó István verpeléti 234 és 1085 sztjkvi [...] Péter aldebrői lakosra 1200 frtért Feuer Géza t igari 197 és [...]
2. 1927-08-31 / 196. szám
[...] ügy­ben kérdést intézett dr Kálnoky István városi tanácsoshoz a víz­vezetéki ügyek [...] N kassai fakereskedőnek a fia Feuer mann László lakatossegéd akit már [...]
3. 1941-02-14 / 25. szám
[...] Zoltán csendőrezredes elő­adása 6 Miudszenti István magyar dalokat énekel kíséri Pertis [...] RT Felügyelőbizottsága Kiss Ferenc sk Feuer Géza sk Héber Dezső sk [...]
4. 1935-06-08 / 90. szám
[...] Dr Julesz Jenő és dr Feuer Mihály budapesti ügyvéd által képviselt [...] Időjelzés időjárásjelentés hírek 5 Lugossy István tároga­tózik harmóniumon kíséri Polgár Tibor [...]
5. 1938-02-06 / 21. szám
[...] A rádió szalonzenekara Vezényel Bertha István 0 05 Hírek külföldi ma­gyarok [...] 1958 január 25 A felügye­lőbizottság Feuer Géza Kiss Ferenc Héber Dezső [...]
6. 1894-04-27 / 28. szám
[...] tárkányi lakosra 490 frtért Barta István m tárkányi 1062 sztjkvi ingatlana [...] iváni 345 sztjkvi ingatlana Szabó István n iváni lakosra 1100 frtért [...] 1921 sztjkvben levő ingatlana Vig István és neje t füredi lakosokra [...] Samu bodonyi lakosra 100 írtért Feuer Géza t igari 318 szbetétben [...]
7. 1940-03-02 / 35. szám
[...] február hó 29 Dr Kálnoky István s k polgármester Az egri [...] Részvénytársaság Felűgyelőbizottsága Kiss Ferenc sk Feuer Géza sk Héber Dezső sk [...]
8. 1894-07-24 / 53. szám
[...] s e végből M olnár István kir tanácsos ki a magyar [...] szolgálok Kelt Bndpesten stb Molnár István kir tan orsz gyümölcsé­szeti miniszteri [...] 696 sztjkvi ingatl Kovács ante István leleszi lakosra 10 frtért Marton István leleszi 74 sztjkvi ingatl Csepcsányi [...] 320 szbetétbán levő ing ti Feuer Szidónia és Sándor t igari [...]
9. 1941-04-04 / 52. szám
[...] intelligencia lelki gyaborlatos konferenciája a feüér teremben Tartja P Varga László [...] kiadó túrkevei Büki g Szabó István Kapható az Egri Kér Sajtó­szövetkezet [...] Bisits Ti­bor őrnagy légikrónikáját Bencze István alezredes ellenség feletti re­pülését és [...] ír Cikket írtak még Jánosy István főszerkesztő Nagy Béla szá­zados és [...]