5. oldal, 427 találat (0,046 másodperc)

Találatok

201. 1934-12-25 / 291. szám
[...] Vlíl kerületben tartott választás megsemmisítéséért Bozóky József ujszegedi lakos petíciójában kijelenti [...] megejtett választás eredményeként dr Gyuris István 665 szavazattal Schmidt József 663 [...] leadott kettő szavazat dr Gyuris Istvánra és Schmidt Józsefre adatott le az esetben v Csányi István lenne a második rendes tag [...]
202. 2002-01-25 / 21. szám
[...] sakkozók alkották A díjakat Siket István alpolgár­mester és Szőnyi Ferenc a [...] automatikusan Eb szereplők Magyarországot dr Bozóky Im­re MLSZ elnök Berzi Sándor [...] Imre szövetségi kapitány és Huszár István a 2008 as Eb pá­lyázatot [...]
203. 2001-11-10 / 262. szám
[...] hogy november 15­ től Süllői István helyett Ma­gyar Zoltán lesz az [...] Kabát Péter Göztepe Izmir Fe­renczi István MTK Tokody Tibor Újpest Biztonsági [...] es gazdasági mérlegről esett szó Bozóky Imre az MLSZ el­nöke a [...]
204. 1931-03-17 / 62. szám
[...] Dlamant Béla Szamek György Adorján István és Felekl László zeneszámokkal járultak [...] Horváth Kázmér Szabó Gyula Nagy István Kovács Ist­ván Sipos Miklós Tétsy László Popper [...] iparostanonciskola ünnepélyén sze­repeltek Ambrus Rózsi Bozóky Ilona Balla Erzsi Kiss Rózsi [...] szabadságünnepet rendezett vasár­nap délelőtt Kecskés István lelkes szavakkal nyi­totta meg az [...]
205. 1931-06-11 / 129. szám
[...] részletes jelentésé dr Gyu ris István terjesztette elő A vásáron 900 [...] az egyetem aulájában dísz­közgyűlés volt Bozóky Géza rektor mondott meg­nyitó beszédet [...] A szegedi választás főbiztosa Skultéty István táblai tanácselnök A élmagycirorszá i [...] szerint Szegeden a főbiztos Skultéty István táblai tanácselnök helyettese Curry Richárd [...]
206. 1937-09-16 / 211. szám
[...] szegedi uccákon A razzia sorún Bozóky Józsefet Szabó Ist­vánt Ladvánszky Józsefet Rózsa Mi­hályt és [...] 10 pengő pénzbüntetésre Ítélték Szabó Istvánt a 10 pen­gős pénzbüntetésen kivül [...] t v o r i Istvánnal Nem csinálunk titkot belőle hogy [...] Szeged 1937 szeptember 15 Csóti István Szeged Káívária u 36 E [...]
207. 1939-02-05 / 29. szám
[...] 30 Schröder József 18 Cse­rép István 2 Faragó Rozália 2 Baffia [...] Imre 32 Dénes éter 62 Bozóky Sándor 69 Burkus Mihály 65 [...] özv Horváth Józsefné 83 Dékóny István 16 özv Pásztor Györgvné 85 [...] számú félházát 600 pengőért Lőrinez István Czene István Orosz­lán utca 5 számú házát [...]
208. 1947-05-29 / 119. szám
[...] amely hivatanak elnöke tudvalevőleg Varga István És amikor azt mondjuk hogy [...] a két kereskedői mentalitás kö­zött Bozóky László j
209. 1979-11-06 / 260. szám
[...] el a híd leientette Pajkos István a Hídépítő Vállalat igazgatója Pullai [...] gépkezelő Fr­d yi Géza gepkezelő Bo­zóky András az UTTBER műszaki ellenőre [...] Dezsőné iskolaigazgató kö­szöntötte majd Berta Ist­ván az MSZMP Szeged vá­rosi bizottságának [...] szegedi járási párt­bizottság titkárát Bibók Ist­vánnál a választókerület or­szággyűlési képviselőjét az [...]
210. 1945-03-17 / 61. szám
[...] Fe renc vizsgálóbíró mint tanácsvezetö Bozóky Lajos Csányi Piroska Ju hdsz [...] a lábam ezért a Szt Ist­ván krt 2 alatti nyilas ház [...]
211. 1943-05-29 / 121. szám
[...] Galgóczi Pintér Széli Hégel Burkus Bozóky Tóth Pákozdy Savanya X Kakuszí [...] Gyula Főmunkatársak Kunsicry Gyula Lendvai István Parraqi György Minden este ezt [...]
212. 1948-04-13 / 85. szám
[...] polgármester Róna Béla pénzügyi tanácsnok Bozóky László elnöki meg­nyitója után dr [...] bíróságokon Az igazságügy minisztérium­ban Riies István igazságügy­miniszter elnőklésével érte­kezletet tartottak a [...]
213. 1932-01-23 / 18. szám
[...] 1 Scbütz Béla L Csányt István 1 I ehf lay József [...] Rács József 5 ft Szabó István 20 Kakuszi Ferene 1 Kovács [...] 81 dr Zóld Jenő 10 Bozóky Arpádné 2 Zeefő Péterné 1 [...] Báló N né 1 Bába István Sa Ganíe Arroldné 2 Jakok [...]
214. 1947-07-20 / 163. szám
[...] szerepe az állami aparátusban Irta Bozóky László DIKSa úgyv elnöke DllGÁSZ [...] elismeréssel kei megemlékeznünk dr Bibó István a szegedi tudományegyetem politika­professzorának Értelmiség [...]
215. 2007-04-13 / 86. szám
[...] akik szerették és tisztelték hogy BOZÓKY MIHÁLY volt súlyemelő edző életének [...] legyen áldott Fájdalommal emlékezynk TERHES ISTVÁNRA halála első évfordulóján Szerető felesége [...]
216. 1939-06-25 / 143. szám
[...] és 16 leány Házasságot kötöttek Bozóky Imre Szántó Margittal Jankó Mihály Bódi Terézzel Guzi István Csurgó Ilonával Fodor En­dre Harmos [...] Sánta József Dobó Erzsébettel Csom­bai István Bóka Annával Ováry József ördögh [...]
217. 2000-01-03 / 1. szám
[...] Tatabánya 2 1 22 Kovács István a Bu­dapest Sportcsarnokban pon­tozással legyőzte [...] Kajner Gyula Fehérvári Vince Beé István Hegedűs Róbert Szeptember 5 Katasztrofális [...] jogot 25 Az MLSZ köz­gyűlésén Bozóky Imrét vá­lasztották meg elnöknek 24 [...]
218. 2005-01-24 / 19. szám
[...] ter­més várható állapította meg Kalmár István hegybíró a szombati Vince napi [...] Az em­lékpark szegedi tanyáján Kalmár István hegybíró vágta le a termésjósló [...] mondta el lapunknak Ács Péterné Bozóky Erika a GK Kht lisztlaboratóriumá­nak [...]
219. 2005-11-03 / 257. szám
[...] szegedi kenust a csongrádi Domokos Istvánt láto­gattam meg A többieknek már [...] november első felében ke­rül sor Bozóky Imre a szövetség elnöke úgy [...]
220. 1948-07-25 / 169. szám
[...] is szólhatna mikor ld Paczuk István és a többiek szentébe mond­ják [...] szegedi vezetőségét ameiyben elnök lett Bozóky ászló társelnök Vass László ügyvezető [...] Dékány Mihályt négyévi fegyházra Vékrs István gazdát pedig 2 társasági e [...]
221. 1910-07-01 / 34. szám
[...] Fáy Albert dr és Szakáll István küldöttségi elnököket visszaélésekkel vádolja A [...] szemben A választás ellen Ber­talan István és 10 társa a Kúriához [...] munkapárti képviselőjelöltet a kunszentmártoni választókerületDen Bozóky Árpád Justh párti jelölttel szemben [...] ellen ér­kezett be apetició Rakovszky István Csorna Janiga János dr Szabadka [...]
222. 1943-09-19 / 212. szám
[...] számolásban lene­sen jártas nőket Szent István tér 2 Varga Ist­ván Keresek azonnali belé­pésre kis családhoz [...] fehér GYKRMEKAGY MATRACCAL együtt eladó Bozóky Mikszáth Kálmán utca 13 1 [...] el helyezkedés t keres Csuriz István Szeged Tisza Lajos körút tó [...] gyorsiro könyvelö­nő állást keres Csű­rik Istvánná Jóbázból való fiút KIFUTÓNAK FELVESZ [...]
223. 1948-07-27 / 170. szám
[...] Isfván nyilafkozafa a vizsgátalokrót Dobi István földművelésügyi miniszter H minisztériumban lefolytatott [...] Tölcsérl József Somogyi­telep Szemei édl István Sző­reg Varga János Szeged ör­dőgh Fei ene Szeged Bozóky András Pá fj u 3 [...] Sándor Római ltórut 33 Vér István Királyhalom Növck István Szeged Király Károly 1907 Szeged [...]
224. 1946-09-11 / 202. szám
[...] Henrik elvtárs elnöld megnyitója után Bozóky Lajos elvtárs a Szociáldemokrata Párt [...] a jég állan­dó robbantásáról Végül István Béla közellátásügyi felügyelő bejelentette hogy [...]
225. 1998-10-20 / 246. szám
[...] nyugodtan elszaladt az édesanyjához Maróthy István a Cse­pel szakosztályvezetője egyben a [...] Kovács pihen Budapest MTI Kovács István sérülése miatt elmarad a szombatra [...] Puhl Sándor jobbról vagy dr Bozóky Imre a helyi foci egyelőre [...]
226. 1995-10-02 / 231. szám
[...] tanszékve­zető egyetemi tanár meg­nyitója Szalay István pol­gármesteri és Szemere György dékáni [...] konzervatórium klasszikus gitár tanszakára ahol Bozóky Andrea volt a tanárom Októbertől [...]
227. 1999-05-14 / 111. szám
[...] és Döme Beáta Krisztina Hódi Ist­ván Attila és Gyulyás Éva Gyapjas [...] Juditnak Amanda Györgyi Tápai Krisztián Istvánnak és Fehér Ágota Ágnesnek Eszter [...] Veresbaran­ji Jelisaveta Liliom Jelisa­veta Saja István Kovács Lászlóné Sipos Katalin Sováczki [...] Kovács Fe­rencné Sárvári Ibolya Margit Bozóky Éva Gyuris Kálmán Bús Mó­nika [...]
228. 1943-05-01 / 97. szám
[...] verseny sikeres lebonyolítása érdekében Rlchter István a SzVSE főtitkára vala­mint Árva [...] ahová Maikovics Szilárd elnök Kövács István és Takó András kisérik et [...] Dobó Szűcs Pintér I Héger Bozóky Sava­nya Tóth Pákozdi Burkus Lehet [...] fenntar­tási dijat hadbavonult dr Varga István városi orvos helyettese részére helyettesi [...]
229. 1927-03-15 / 60. szám
[...] a munkás dalkör énekszámokkal Pes­talics István és Olejnyik József szavalatokkal szerepelnek [...] Domaszéki Gazdasági Egyesület helyiségében ifj Bozóky József a Talpra magyarts Ábrahám [...] r Károly dr K ó­szó István dr Buócz Béla és még [...] ünnepségen az emlékbeszédet dr Kószó István tartotta majd a vacsora alkalmából [...]
230. 2007-05-18 / 115. szám
[...] készült aszú is szerepel a Bozóky pince kurió­zumát összetöppedt botritis gombás [...] Budapestre kirándulnak ma a Zoltánfy István Általános Iskola 5 8 osztályos [...]
231. 1946-12-31 / 294. szám
[...] keze látszik dolgozni mert BpdócSi István igazgató Budapesten kollégái előtt kijelentette [...] kitűzött tárgyalás időpontja és Bodócsi István zemmelláthatóan vidá­man ült a vádlottak [...] és nyulbőrt legmagasabb árban vásárol Bozóky Valéria tér 4 Telefon 773 [...]
232. 1945-11-18 / 261. szám
[...] biztositani kell a kenyeret Szirmai István megköszöni Mada­rász felszólalását mondván végre [...] a szegcdi közellátás problémáját Vírágh István kisgazda után Ko­mócsin Mihály MKP [...] követeli a gazdasági rendőrség felállítását Bozóky Lajos szocdem felhívfa W figyelmet [...]
233. 1910-06-03 / 10. szám
[...] Andor Petrogalli Oszkár Be re István Embery Árpád Telbisz Alajos Narlányi [...] n Ferenc Lipthay Sándor Keller István Bozóky Árpád Gyelmis Ernő Mahler György [...] Csanak János Endrey Gyula Szappanos István Csépány Géza Gáspár János Szemere [...] Babocsay Sándor Nagy Barna Kuszka István Éber Antal Baloghy Ernő Kállay [...]
234. 1993-10-25 / 248. szám
[...] Siófok 2500 néző Vezette dr Bozóky Siófok Bíró Meksz Bim­bó Szabadi [...] Szabó Kámán Pena Edző Varga István Csere Fabulya helyett Zaho­rán Süveges [...]
235. 1948-12-18 / 290. szám
[...] Anna Lengyel Andrásné Terhes Sándoraé Bozóky Matild Hajkurász Má­ria Makra Jutia [...] József Rózsa Vince és Szűcs István 7200 ról napi 7500 kilóra [...] Független Kisgazdapárt politikai bizottsága Dobi Ist­ván elnökletével csütörtö­kön esle ülést tartott [...]
236. 1943-10-13 / 231. szám
ÉJ KÖNYV SÖTÉR ISTVÁN Templomrabiók Sőtér István uj regénye nagy meg­lepetés lesz [...] vált realizmusból való kive­zetésére Sőtér Istvánt ebből a könyv­ből fogja a [...] a férfiak ké­zül pedig Sághy István Hatler Sán­dor Papp István és Varga D Józset játszik [...] rúgott egyet 11 esből kapott Bo­zóky Il őt kiállították Ébner kapu­sunk [...]
237. 1927-05-25 / 120. szám
[...] után rendelni ugy menjen Horváth István különleges cipőkészítő Szeged Tisza Lajos [...] fel Ritoók Margil 18 Dr Bozóky Dezső felolvasása Kí­nai emberek 18 [...]
238. 1975-09-21 / 222. szám
[...] Gyula Vajda Lajos Dési Hűbér István neve és persze a kortárs [...] Gegesi Kiss Liber­mann Popper értekezése Bo­zóky Éva könyve pedagógiai ta­pasztalatairól ugyanúgy [...]
239. 1910-05-28 / 5. szám
[...] kérdéséi­vel foglalkozott Kimerítően reflektált Tisza István támadásaira és részletesen kitért Héderváry [...] lyözb en foglalkozott azután Tisza Istvánnak a választói reform kérdésében elfoglalt [...] beszédébőlx hogy ő ellen­tétben Tisza Istvánnal az általános egyenlő demokratikus választói [...] atháttérbe szorította Marósludasról jelenti tu­dósítónk Bozóky Árpád szolnoki ügyvéd volt országgyűlési [...]
240. 1947-06-18 / 135. szám
[...] Vasút Rókus 3 óra Katkó István Nyugdijasok 3 óra Sztodolnik L [...] V Vizmütelep fél 3 óra Bozóky L Lemezgyár 2 óra Dénes [...] a szakszervezeti székházban dr Bibó István egy nyilv r tanár Fasizmus [...]
241. 2007-09-06 / 208. szám
[...] a szennyezettség fölmerült Acs Péterné Bozóky Erika a kht mun­katársa részletezte [...] együttműködésének résztvevő jelentette be Szeri István a négy négy magyar és [...]
242. 2006-01-05 / 4. szám
[...] időben a szövetség elnöke azaz Bozóky Imre is elvesztette mandátumát Az [...] es ví­zilabdacsapatának egyik alap­embere Lehmann István január 19 én ünnepli 30 [...] a 2005 ös esztendőre Leh­mann Istvánt a Szeged Beton VE lövőjét [...]
243. 1993-07-20 / 167. szám
[...] és Berta Erika Katalin Bárányi István és Kormányos Katalin Szanka István és Zámbó Anita Ökrös Lajos [...] és Matlasi Zuzannának Dávid Dabis Ist­vánnak és Tóth Franciska ibolyának István Babarczi József Istvánnak és Varga Zsuzsannának Tamás Kovács [...] Biró Mária Kovács Pál Faggyas István Márton István Harsányi Béla Rohács László Nagygyörgy [...]
244. 1981-08-30 / 203. szám
[...] is ott munkál a hatása BOZÓKY EVA Földvár dicsérete PAPP GYÖRGY [...] jelentőségét üdülőhelyi nagyszerűségét Parkkultúráját Spur István kultúrmérnök hoz­záértő dinamikai hatásokkal ter­vezte [...]
245. 1998-12-22 / 299. szám
[...] Bács me­gyei labdarúgó szövetség el­nökével Bozóky Imre bará­tommal a pusztamérgesi kö­zépiskolába [...] elfogadták így lett szakágvezető Lóczi István így került hozzánk az ősfra­dista [...] 91 esek találkozójával edző Lóczi István majd a to­vábbi menetrend 15 [...] 83 asok meccse e Lóczi István Berki István 18 30 a 80 8 [...]
246. 1998-12-01 / 281. szám
[...] alkalomból hogy felavatják dr Huszák István egyetemi tanár a szegedi ideg [...] Csányiné Durkó Irene dr Somogyi István dr Latzkovits László és dr [...] mérkőznek meg A meccseket dr Bozóky Imre FIFA játék­vezető az 1994 [...]
247. 1945-08-08 / 178. szám
[...] keresel Csendes lakó jeligére Üzenetek Bozóky Imre és Bacsó Béla hadi [...] sörözőjébe a főpostánál Főszerkesztő Szirmai István Felelős szerkesztő Gárdos Sándor Felelős [...]
248. 1997-08-11 / 186. szám
[...] Pol­gárőr Szövetség elnöke és Sí­pos István a MÁV vezér­igazgatója A felek [...] volt egy kedves szegedi ismerősöm Bozóky Andrea gitárművész aki javasolta hogy [...]
249. 1971-08-29 / 203. szám
[...] 4 szám Fényképekkel SZAVA Y István sz Szép régi név Sóhordó [...] Szegeden Magyar Hírlap aug 22 bozóky Summer art show at Szeged [...]
250. 1947-01-24 / 19. szám
[...] népelíenes mesterkedéseit A nagygyűlés előadói Bozőky László Tombácz Imre Völgyi Vil­mos [...] A nemzet­gyűlés csütörtöki ülésén Kossá István alelnök bejelentette hogy a népíő­ügyészségtől Nagy László Szurdi Ist­ván és Szilassy Kornél képviselők ügyé­ben [...]