5. oldal, 427 találat (0,173 másodperc)

Találatok

201. 1943-09-19 / 212. szám
[...] számolásban lene­sen jártas nőket Szent István tér 2 Varga Ist­ván Keresek azonnali belé­pésre kis családhoz [...] fehér GYKRMEKAGY MATRACCAL együtt eladó Bozóky Mikszáth Kálmán utca 13 1 [...] el helyezkedés t keres Csuriz István Szeged Tisza Lajos körút tó [...] gyorsiro könyvelö­nő állást keres Csű­rik Istvánná Jóbázból való fiút KIFUTÓNAK FELVESZ [...]
202. 1948-07-27 / 170. szám
[...] Isfván nyilafkozafa a vizsgátalokrót Dobi István földművelésügyi miniszter H minisztériumban lefolytatott [...] Tölcsérl József Somogyi­telep Szemei édl István Sző­reg Varga János Szeged ör­dőgh Fei ene Szeged Bozóky András Pá fj u 3 [...] Sándor Római ltórut 33 Vér István Királyhalom Növck István Szeged Király Károly 1907 Szeged [...]
203. 1927-03-15 / 60. szám
[...] a munkás dalkör énekszámokkal Pes­talics István és Olejnyik József szavalatokkal szerepelnek [...] Domaszéki Gazdasági Egyesület helyiségében ifj Bozóky József a Talpra magyarts Ábrahám [...] r Károly dr K ó­szó István dr Buócz Béla és még [...] ünnepségen az emlékbeszédet dr Kószó István tartotta majd a vacsora alkalmából [...]
204. 1916-12-31 / 311. szám
[...] Becsey Károly szövetkezeti ügyész iSzűcs István és Ökrös Lajos főszabászok Takács [...] Antal Firityász­ky Veliir Sipos József Bozóky Imre Kal­már István Szili István Korpásy Nándor Beszélgessünk A faihonvéd [...]
205. 1932-01-23 / 18. szám
[...] 1 Scbütz Béla L Csányt István 1 I ehf lay József [...] Rács József 5 ft Szabó István 20 Kakuszi Ferene 1 Kovács [...] 81 dr Zóld Jenő 10 Bozóky Arpádné 2 Zeefő Péterné 1 [...] Báló N né 1 Bába István Sa Ganíe Arroldné 2 Jakok [...]
206. 1934-12-25 / 291. szám
[...] Vlíl kerületben tartott választás megsemmisítéséért Bozóky József ujszegedi lakos petíciójában kijelenti [...] megejtett választás eredményeként dr Gyuris István 665 szavazattal Schmidt József 663 [...] leadott kettő szavazat dr Gyuris Istvánra és Schmidt Józsefre adatott le az esetben v Csányi István lenne a második rendes tag [...]
207. 1972-05-09 / 107. szám
[...] a TOT elnöksége Hétfőn Szabó István el­nökletével ülést tartott a Termelőszövetkezetek [...] Üj­vári Béla fődiszpécser és Bencsik István mérnök ira­nyítja A szegedi kőolajfúrási [...] Bárá­nyi Albertné vezette Mo­zart kórusa Bozóky András­né zongorakíséretével Tol­nai Miklós a [...]
208. 1998-07-04 / 155. szám
[...] Ágnes Zsu­zsanna Molnár Zsuzsa Mó­czó István Németh Anita Seres Enikő Sisák [...] Emília Balogh József Bárdos Éva Bozoky Rita Csirmaz Berna­dett Csókási Márta [...] Zsolt Zoltán Gugo­lya László Lakatos István Majer Péter Nagy Tibor Pa­ulik [...] Biológia földrajz Hor­váth Gabriella Horváth Ist­ván Kalmár Gábor Molnár Róbert Nagy [...]
209. 1985-04-03 / 78. szám
[...] az Ipari Mi­nisztérium főtanácsosa Tamásy István bányamér­nök a műszaki tudomány kandidátusa [...] Major László brigádve­zető vájár Kiss István szakvezető fronlmester Kovács Zoltán vájár [...] születésnapján A Képző­művészeti Főiskolán Szönyi István Rudnay Gyula és Ré­ti István pallérozta tehetsé­gét a negyvenes években [...] élmény a boldog emlékezetű Komor István­nal Bozókyval Sándor Já­nossal már korábban is [...]
210. 2002-07-27 / 174. szám
[...] a pécsi köztemetőben A gyászszertartáson Bozóky Imre elnökkel az élén képviseltette [...] a Borsod megyei együttest Serfőző István csapatkapitány és dr Zsi­ga László [...] Ferenc vagy Papp László Újhelyi István szegedi ország­gyűlési képviselő jóvoltából a [...]
211. 1934-08-17 / 185. szám
[...] 8 Lúgot ivott egy kisfia Bozóky Gida 2 éves kisfiú egyetemi [...] Megjelent a Színházi Élet Szent István szá­ma A Színházi Élet munkatársa [...] hét eseményeinek Gáspár Antal Szent István napi csillagszórás cimü remek cin [...]
212. 2004-01-29 / 24. szám
[...] határidőt A szerdai kormányülésen Csillag István gazdasági és közlekedési miniszter beszámolt [...] beszédet mondott Gyurcsány Ferenc sportminiszter Bozóky Imre a Magyar Labdarúgó szö­vetség [...]
213. 1935-02-02 / 28. szám
[...] Bokor Pál tb főügyész Németh István Bozóky János Dobó Gyula Papdy József [...]
214. 1979-11-13 / 265. szám
[...] József és Pongrácz Er­zsébet Szabó István és Varga Katalin Boldizsár István és Fa­ragó Erzsébet Serfőző György [...] és Szász Erzsébetnek Péter Gyiraesl Ist­vánnak és Nógrádi Máriának Ta­más István Császár Imrének és Bodonyl Ágotának [...] és Koi­hencz Sárának Szabolcs Hor­váth Istvánnak és Horváth Má­rtának István Magyar Ferenc Istvánnak és Bodó Etelkának Szilvia Anna [...]
215. 1980-06-03 / 128. szám
[...] kubényi művelődési házat mutat be Bozóky Éva és L Lerner írása [...] nevű kislány kevés van Cseri István Könyvmustra a szökőkút körül Nagy [...] és Pap Teréziá­nak Krisztina Mása Istvánnak és Gárgyán Juliannának Erllca Felette Istvánnak és Kapás Editnek István Medovárszky Zoltán Lászlónak és Dunai [...]
216. 2010-11-20 / 270. szám
[...] az atombombáig történelmi foglal­kozás Povedák István vezetésével A SOMOGYI KÖNYVTÁRBAN ma [...] U 24 ma este Andro Bozóky vs Li­póczy KIÁLLÍTÁS SZEGED A [...] 10 13 óráig A TÖMÖRKÉNY ISTVÁN MŰVE­LŐDÉSI HÁZBAN SZŐREG december 5 éig tart nyitva a Tö­mörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola textil [...]
217. 1998-12-22 / 299. szám
[...] Bács me­gyei labdarúgó szövetség el­nökével Bozóky Imre bará­tommal a pusztamérgesi kö­zépiskolába [...] elfogadták így lett szakágvezető Lóczi István így került hozzánk az ősfra­dista [...] 91 esek találkozójával edző Lóczi István majd a to­vábbi menetrend 15 [...] 83 asok meccse e Lóczi István Berki István 18 30 a 80 8 [...]
218. 1910-06-03 / 10. szám
[...] Andor Petrogalli Oszkár Be re István Embery Árpád Telbisz Alajos Narlányi [...] n Ferenc Lipthay Sándor Keller István Bozóky Árpád Gyelmis Ernő Mahler György [...] Csanak János Endrey Gyula Szappanos István Csépány Géza Gáspár János Szemere [...] Babocsay Sándor Nagy Barna Kuszka István Éber Antal Baloghy Ernő Kállay [...]
219. 1971-04-27 / 98. szám
[...] és Dobó Irénnek Ág­nes Tokodt Istvánnak és Szi­geti Ágnesnek István Orbán Jánosnak és Kovács Viktória [...] FUlöp Erzsébetnek Oyörgy And­rás Telegdl Istvánnak és Puska Rozáliának Tamás István Rácz Györgynek és Tóth Evanak [...] Hegyesi Ilonának Ilona Marian­na Bugyi Istvánnak és Jámbor Klárának István Lovai Tibornak és Kopasz Rozáliának [...]
220. 1938-08-18 / 175. szám
[...] Bobdanetzky Im­re kereskedelmi iskolai tanár Bozóky Ilona Böröcz Mária zeneművészeti főiskolai [...] Ven­deiné mapántisztviselőnő Katona Jolán Ke­lemen István nyomdász Kevevári Gyula do­hányavári tisztviselő [...] or­vosszigorló a tanfolyam vezetője Horváth István tüzoitófőparancsnok és dr Szabó Zoltán [...]
221. 2006-02-28 / 50. szám
[...] FEBRUÁR 28 SPORT 15 Kisteleki István lett a magyarfoci első embere [...] a tisztújító közgyűlésen LABDARUGAS Kisteleki István lett a Magyar Labdarúgó szövetség [...] január 4 én mandátumától megfosztott Bozóky Imre utódja Az elnökválasztás első [...] Scherr Sándor Szima Gábor Rákóczi Ist­ván Fekete Miklós Ferencz Gábor Horváth [...]
222. 1915-01-15 / 14. szám
[...] kűttek csomagot énnekem a szent istván társulattól jött megért 10 vagy [...] és cigarettát amihez még Pap István földbirtokos egy hektoliter bort is [...] Az ételek elkészítésében éis szétosztásában Bozóky Mi­liáiyné társulati vezető Trepschitz iGyuláné [...]
223. 1947-03-08 / 56. szám
[...] során Nagy Sándor és Csorló Ist­ván dombegyházi földművelőket a vizsgálóbíró letartóztatta [...] közülük Varja Vince Dorozsmán Boztfky István Sán­dorfalván Tóth Lajos pedig Tápén [...] nyulbőrt a legmagasabb áron veszek Bozóky Va éria iér 4 Telefon [...]
224. 1984-05-05 / 104. szám
[...] ter­mében csütörtökön délelőtt dr Petrik István a megyei tanácselnök általános helyet­tese [...] szám alatti családi ház Kiss Ist­ván építtető és Hunyadi László okleveles [...] Madarász Jó­zsef építésztechnikus és Ta­kács István kőművesmester részt vesz az Építési [...] jó barátoknak akik felejt­hetetlen halottunk BOZOKY FERENC temetésén megjelentek részvé­tükkel virágaikkal [...]
225. 1995-05-13 / 111. szám
[...] Petróczy Krisztián Salánki Ilona Skaliczki Ist­ván Somogyi Tamás Szabó Árpád Szűcs [...] Darvas Krisztina Deák Erika Dohai István Erdei Kálmán Forgó Gábor Gen [...] Lajos Bánfi Ildikó Bíró Éva Bozóky Lász­ló Erdei Szilvia Fülöp Ibolya [...] Sza­bácsi Titanilla Székely Bettina Tartóczki István Tielesch István Vincze Beáta IV C Osztályfőnök [...]
226. 1911-09-19 / 214. szám
[...] rneg Esküdtek Vermes Vilmos Komlósi István Nemessák József Szeobay Miklós Epsteíri Gyula Hoffer Jenő Kertész Sándor Bozóky Péter Péh Márton Kende­resi János [...] vá­sártéren leütötte és kirabolta Vámos István piaci árust Onnan egy közeli [...]
227. 2001-02-21 / 44. szám
[...] építenek Vébéláz az MLSZ nél Bozóky Imre szerint a grazi példát [...] építési naplóban is rögzítet­ték Ludányi István a Gábor Dénes műszaki igazgatóhe­lyettese [...]
228. 1983-05-10 / 109. szám
[...] Emö és Tóth Zsuzsanna Angeil István és Dömötör Ibolya dr Gábor [...] Mária Évá­nak Attila Szemendrey Olivér Istvánnak és Márta Irénnek Oli­vér Zoltán [...] Ágnes Ábrahám Ferenc Tibornak és Bozóky Éva Juditnak Judit Vári Miklósnak [...] Buba Sándorné Fülöp Mária Elek István Ka­rolyi Istvánne Csanádi Piroska Burján Istvánná Gyergyades Boruala Bakaosi Pál Ferenc [...]
229. 2002-12-13 / 290. szám
[...] János dr Pipicz Lajos Szalai István dr Szamos­völgyi Zoltán Szirbik Imre [...] Kónya Zoltán Molnár János Nádudvari István valamint Lóczi István Az idén végzett munkájáért elis­merésben [...] Fórián Lajos Hegyi József Himer István Kecs­kés István Kis András Kiss Péter Kószó [...] mint Olaszország vagy Spanyolország vélekedett Bozóky Imre az MLSZ elnöke Nem [...]
230. 1910-07-01 / 34. szám
[...] Fáy Albert dr és Szakáll István küldöttségi elnököket visszaélésekkel vádolja A [...] szemben A választás ellen Ber­talan István és 10 társa a Kúriához [...] munkapárti képviselőjelöltet a kunszentmártoni választókerületDen Bozóky Árpád Justh párti jelölttel szemben [...] ellen ér­kezett be apetició Rakovszky István Csorna Janiga János dr Szabadka [...]
231. 2000-02-02 / 27. szám
[...] a hotelbe ezúttal már dr Bozóky Imre MLSZ elnök és csapata [...] Rt beruházója nyerte meg Juhász István és Patakfalvi Rita előtt A [...] Varró Osz­kár Varga Imre Varga Ist­ván Háj József jutott a te­rületi [...] ki nézetét Nagypál Míg Lóczi István a beme­legítést vezényelte a társa­ságnak [...]
232. 2002-01-25 / 21. szám
[...] sakkozók alkották A díjakat Siket István alpolgár­mester és Szőnyi Ferenc a [...] automatikusan Eb szereplők Magyarországot dr Bozóky Im­re MLSZ elnök Berzi Sándor [...] Imre szövetségi kapitány és Huszár István a 2008 as Eb pá­lyázatot [...]
233. 1930-05-08 / 102. szám
[...] A csendőrség tényleges állományában őrnaggyá Bozóky László századost a szegedi V [...] órakor az iparkamara termében Petróczy István ny repülőezredes előadást tart a [...]
234. 2001-11-10 / 262. szám
[...] hogy november 15­ től Süllői István helyett Ma­gyar Zoltán lesz az [...] Kabát Péter Göztepe Izmir Fe­renczi István MTK Tokody Tibor Újpest Biztonsági [...] es gazdasági mérlegről esett szó Bozóky Imre az MLSZ el­nöke a [...]
235. 1977-06-07 / 132. szám
[...] házassagot kötöttek III kerület Szeged Bozóky Sándor és Jégá­Szabo Piroska Péter István és Vidéki Irén Bányik Sándor [...] Éva Ágnesnek Péter S abó Istvánnak es Solymosi lbo­lyanak Zsolt István Borsik Já­nosnak és Berkó Máriának [...] meghalt III kerület Szeged Szekeres István Szőgt Béla Pap István Dalzuffo Vik­torpé E sins Anna [...]
236. 1943-05-01 / 97. szám
[...] verseny sikeres lebonyolítása érdekében Rlchter István a SzVSE főtitkára vala­mint Árva [...] ahová Maikovics Szilárd elnök Kövács István és Takó András kisérik et [...] Dobó Szűcs Pintér I Héger Bozóky Sava­nya Tóth Pákozdi Burkus Lehet [...] fenntar­tási dijat hadbavonult dr Varga István városi orvos helyettese részére helyettesi [...]
237. 1980-09-02 / 205. szám
[...] és Tóth Klára Ve­ronika Berta István és Dinnyés Julianna Cser Sándor [...] Pi­roskának Balázs Acs Péternek és Bozóky Erika Évának Katalin Hrlczkó Andrásnak [...] KoCSó Anna Máriának Eva Függ Istvánnak és Bálint Máriának Zsolt Péter [...] János La­jos Vlncze Antal Szabó István Károlyi István Halász Elekné Marton Rozália Boldizsár [...]
238. 2003-02-06 / 31. szám
[...] 10 Az állás 1 Szé­chenyi István Gimnázium 12 2 Deák Ferenc [...] a magyar labdarúgás szem­pontjából Ezt Bozóky Imre az MLSZ elnöke mondta [...] hét he­lyes tippig jutó Hódi Istvánt le­győzze A hét szelvényén olasz [...] ab­ban hogy a támogatók Bánfi Ist­ván Tóth Mihály Tóth fános Török [...]
239. 1937-03-28 / 70. szám
[...] szerepel még dr Csek ey István egye­temi tanár Rcnyé Anna énekművésznő [...] én cs 11 én pilismarót Bozóky Gyula ny vezérkari ezredes a [...]
240. 1966-04-06 / 81. szám
[...] Albertné irányítot­ta Sinkó Györgyné és Bozó­ky Andrásné közreműködé­sével A táncokat Pataky Istvánná tanította be Az előadás mind [...] Haladás Tsz Forráskút Ügyintéző Molnár István főkönyvelő Telefon For­ráskút 13 xS [...] aulában kezdődött ahol dr Her­mann István a Színháztu­dományi Intézet kandidátu­sa tartott [...] Ren játszód tartanak bemutató­dezőjük Keleti István volt kat szimbólumrendszer amire az [...]
241. 2003-08-21 / 194. szám
[...] alkotja vagyis a névsor Gergely István Szécsi Zoltán Benedek Tibor Biros [...] annyi változás történt hogy Kis István és Berki András hazaérkezett Svájcból [...] Pataki Podonyi Sza­bados Edző Lóczi István Monor Kisnémeth Csöke Zila Kajli [...] amely helytállhat azon a találko­zón Bozóky Imre a Magyar Lab­darúgó szövetség [...]
242. 1997-10-27 / 250. szám
[...] Rácz Fábiánsebestyén Berki Györgyi Cs István Har­kai Rózsa Simái Bódi Rácz [...] öngól ill Nagy­Pál Jók Berki István Si­mái ill Dóda Ifjúságiak Fábiánsebes­tyén [...] Albert Rácz Pozsár Edző Váradi István UTC Pálfi Katona Aradi Meszes [...] néző Vezette Balajti Szőke dr Bo­zóky Szeged Dorozsma CSEHÓ 0 MAGYAR [...]
243. 1945-03-28 / 70. szám
[...] 18 Gábor Mihály 1 tíodó István munkások 20 Zom­I rácz Pál kocsis 21 Kaszla István Török Antal elömunkások 25 Far­I [...] ruua férfik erek pár eladó Bozóky Valéria tér 4 toll üzlet [...] 7 3 ig Dr Pásztor István Ká­rász utca 6 a 11 [...]
244. 1979-03-08 / 56. szám
[...] Szak­munkásképző Intézet ének­kara a Tömörkény István Gimnázium kórusa és a Szakszervezetek [...] akik szeretett férjem LEI E ISTVÁN temeté­sén megjelentek részvétükkel és virágaikkal [...] család 1852 Szomorúan tudatjuk hogv BOZÖKY GYÖRGY 79 éves ko­rában váratlanul [...] Bizottságának napilapja Főszerkesztő F NAGY ISTVÁN Főszerkesztő helyettes SZ SIMON ISTVÁN Kiadja a Csongrád megyei Lapkiadó [...]
245. 2008-04-21 / 93. szám
[...] Balla Nagy Á Edző Nagy István H Astra Fenesi Szabó L [...] Nagy Schuszter Király Edző Feleki István Gólszerzők Györgyi Cs Balla Nagy [...] Djukics Tolnai Dobai Banka Edző Bozóky Zoltán Gólszerző Boldizsár Jók dr [...] Sárközi Domonkos Kohlrusz Edző Miskolczi István Gólszerzők Csikós illetve Dobó L [...]
246. 1957-06-18 / 140. szám
[...] László Katalinnak Elsita Katalin Ipolyszegi Ist­ván és Kellenberger Veroni­ka Erzsébetnek István Móra Dezső és Kaszab Ilonának [...] és Kor­mányos Ilonának Ilona Mar­git Bozóky Mihály és Lak­ner Margitnak Zoltán [...] és Román Máriának Mária Petró István és Búza Juliannának István Deme Antal és Hajnal Julianná­nak [...]
247. 1970-02-01 / 27. szám
[...] 0 Vezette Rábay László Góllövők Bozóky 2 Zádori Csömör és Bóka [...] csapat sportrovatunknál A kérdésekre Seller István szakosztályvezető adta meg a választ [...] Volt olyan év amikor Papp István az uszoda gond­noka régi súlyemelőbajnok [...] helyiségét emeleti helyiségében tartót Farkas István lakásán ren­ták Rövidesen azonban szűk [...]
248. 1999-10-09 / 236. szám
[...] tobor­zót hirdet Jelentkezni a Széchenyi István Gimnázi­umban Szeged Felső Ti­sza part [...] Erdős Adrián Dencs Károly Bak István Női gerelyhajítás 2 SZVSE Joó [...] a hazaiak­nál újra játszik Jakó István Kovács László Kovács Bé­la Horváth [...] tucatnyi új­ságíró várta a dr Bozóky Im­re MLSZ elnök vezette kül­döttséget [...]
249. 1939-06-25 / 143. szám
[...] és 16 leány Házasságot kötöttek Bozóky Imre Szántó Margittal Jankó Mihály Bódi Terézzel Guzi István Csurgó Ilonával Fodor En­dre Harmos [...] Sánta József Dobó Erzsébettel Csom­bai István Bóka Annával Ováry József ördögh [...]
250. 2000-01-03 / 1. szám
[...] Tatabánya 2 1 22 Kovács István a Bu­dapest Sportcsarnokban pon­tozással legyőzte [...] Kajner Gyula Fehérvári Vince Beé István Hegedűs Róbert Szeptember 5 Katasztrofális [...] jogot 25 Az MLSZ köz­gyűlésén Bozóky Imrét vá­lasztották meg elnöknek 24 [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind