4. oldal, 369 találat (0,353 másodperc)

Találatok

61. 1990-11-06 / 282. szám
[...] Kiss István Szakái András Csilits Sándorné Nádudvari Éva Hudák Józsefné Kocsor [...] Julianna Szeke­res József Faragó Imréné Vitéz Mária Csiki Istvánná Nagy Franciska [...] Mihály Breznyik Zsuzsanna Szil­via Kádár Sándorné Vas Éva Bujáki Sándorné Törökgyörgy Julianna Ros­tás Ferencné Muzsik [...] és Nyéki Ilonának Ilona Andrea Farkas Imrének és Botka Mária Annának [...]
62. 1995-11-27 / 278. szám
[...] Tel 474 670 GARÁZS a Vitéz utcában kiadó Telefon 312 020 [...] Róbert­nek és Lauly Emesének Róhprt Farkas Mihály­nak és Sziebert Hajnal­kának Brigitta [...] Ilonának Ádám Bör­csök Lászlónak és Far­kas Edina Irénnek Márk Palásti Jenőnek [...] Tamásné Hőgye Éva Ilona Éber­harcit Sándorné Csóti Mária Kéri Vincéné Rózsi [...]
63. 1938-11-15 / 249. szám
[...] pontos megjelenés Budahegyi Jó­zsefné Czappcrt Sándorné Csányi István Csányi Istvánné Csányi Péter ifjú Csetneky István vi­téz Csetneky Istvánné özv Dávid Gyufáné [...] már eddig is a szegedi vitézek hölgyei nemcsak a felajánlá­sokkal pénzbeli [...] vasárnap délelőtt A nemes ak­cióhoz vitéz Pa ugyay Farkas a Széchenyi Mozi igazgatója lehetővé [...]
64. 1999-02-17 / 40. szám
[...] el­várásoknak valamint a tele­pülési igényeknek Farkas Katalin a kiemel­ten közhasznú társaság [...] Ábrahám Zsoltnak és Czellár Mónikának Vitéz Aron Beke Zoltán István­n ak [...] Papp Mária Sziráki György Földi Sándorné Gábor Ilona Hajnal Aladár Puijesz [...] Sári Istvánné Jám­bor Magdolna Szabó Sán­dorné Koncz Julianna Gera Péter Mihály [...]
65. 1942-11-17 / 261. szám
[...] dr Pauer Lóránd került szavazóbirónak Vitéz dr Hárs László e gyesbiró [...] eljöttek megköszön­ni az ország legbátrabb vitézeinek bogy hazánkat az ellenségtől megvéd­ték [...] a következő ingat­lanok cseréltek gazdát Farkas Tózsefné eladta a Szeged Kereskedelmi [...] 110 000 P­ért Dzv Szilágvl Sándorné eladta Hajas Endre és feleségének [...]
66. 1940-01-28 / 22. szám
[...] t Modern kárpitozott bútorokat rendeljen vitéz SíiVEGH DEZSŐ kárpitos KÁLLAY ALBERT [...] nőszövetség munkáját ismerteti dr Makkai Sándorné s gcrdonkaszúmmal közremű­ködik Szarka László [...] Ferenc 56 Szász Jukabné 82 Farkas Ist­ván 35 Tanács Irén 10 özv Vocscy Sándorné 68 Fischcr Jenő 62 Kiss [...]
67. 1994-10-04 / 232. szám
[...] érdek­lődés kereszttüzébe több mint négyszáz vitézt avatott magyar földön több mint [...] wnunaanaaaHHHHSHasatartraasaaanasataaam Házasság Rácz Róbert és Farkas Julianna dr Sikovanyecz János és [...] Andreának Örs Csurák Istvánnak és Far­kas Andreának Ádám Balla Tamás Gábornak [...] Vaskúti Jánosné Balogh Emma Nagy Sándorné Kónya Klára Rácz István Györgyné [...]
68. 2002-02-23 / 46. szám
[...] hogy a szeretett nagynéni VERES SANDORNÉ SZILÁGYI MÁRIA életének 84 évében [...] mindazoknak akik drá­ga szerettünk DEMETER SÁNDORNÉ TÁBORI RÓZA temetésén megjelentek és [...] mondunk mind­azoknak akik drága szeret­tünket FARKAS ANDRÁST utolsó útjára elkísérték és [...] Mindenkinek köszönjük akik drága szerettünk vitéz SZENTÁGOTAI KÁROLY ny honvéd ezredes [...]
69. 2004-01-14 / 11. szám
[...] 9 15 ig Helyi képviselő Farkas Zsuzsa Tel 20 9770 237 [...] Móniká­nak Olivér Rind Rolandnak és Vi­téz Editnek Roland Marozsán Zol­tán Lászlónak [...] Császár Putyi József István Bai Sándorné Vedrédi Erzsébet Kő­szegi Andrásné Almási [...] Nagy Sándor Ke­resztúriné Bodrogi Edit Farkas fá­nos Ádám Kovács István Ferenc [...]
70. 1939-02-02 / 27. szám
[...] Mester János Gelei Jó­z rf Farkas Béla egyetemi tanárokat láttuk A [...] meg a helyőrség katonai előkelőségei vitéz Mérey altábornagy­gyal az élen akinek [...] Lenvai Tusi Breinovics Vilmosné Fnludi Sándorné Kevevári Manvika Orsolva Mária Neiszinger [...] Józsefné Hatvani Jenőné Horváth Ilike Farkas Fercncné Koltav Magdi ZsednóczkI Irénke [...]
71. 1984-04-17 / 90. szám
[...] Juliannának Rezső Káli Lajosnak és Farkas Mártá­nak István BaUa Mihálynak és [...] Takács ludút Ilonának Mellinda Judit Vitéz Tibornak és Sö­vényházi Ágnes Ilonának [...] nevű gyermeke született HALÁLOZÁS Boldizsár Sándorné Tóth Hona Gárgyán Imre Kiss [...] Nyári Mária Hegedűs Mihály Szobotka Sándorné Imre Etelka Savanya Sándorné Szworényi Julianna Pap László József [...]
72. 1936-08-30 / 205. szám
[...] a belvárosi római kath plé­bániatemplomban Farkas Erzsébet Ágnessel Anyakönyvi hírek Házasságra [...] Erzsébettel Házasságot kötöttek Nagy József Farkas Erzsébet Ágnessel Német Ferenc Mihály [...] részét 200 pengőért Gal­góczi István vitéz Szabó Mihály és neje Váradi­ucca [...] 10 450 pengőért özv Kocsis Sándorné Var­ga Antal Wlaslty ucca 28 [...]
73. 1938-07-17 / 158. szám
[...] le a Sirkert uccában Csuzdi Sándorné Dessep ffv téri asztalos fe­lesége [...] sarkával olyan súlyosan összeverte Csuzdi Sándornét hogy a mentőknek kellett körházba [...] 58 Pompás uj kávéháza János vitéz sőrőzője gyönyörű télikertje a főváros [...] előnyös penzió árak Cigány szegedi Farkas Jóska Jazz­tánc Virány swing orchestra [...]
74. 1938-03-27 / 68. szám
[...] ózsi Jáno és nejének a Farkas dűlőben lévő 728 h ől [...] knt tiszta jövedelemmel 2000 pen­gőért Farkas Mihálv és neje eladták Újvári [...] 58 Pompás uj kávéháza János vitéz sörözője gyönyörű télikertje a főváros [...] te­mető halottasházából Gyászolják menye Reich Sándorné sz Engol Irén unokái dédunokája [...]
75. 1939-08-29 / 196. szám
[...] Glattfelder Gyula dr megyéspüspök dr vitéz Shvoy Kálmánná és Muntyán Ist­ván [...] anyák kaptak pénzjutalmat és kitüntetést Farkas Gyuláné Lőcsei Mihályné Kovács Ist­vánná Csepregi Sándorné csak kitüntetést Pál Béláné Bánfi [...] Szappanos Lajosné Árendás Ferencné Balog Sándorné Juhász Mi hályné Bürgés Mihályné [...]
76. 2003-01-10 / 8. szám
[...] Cigányféléra 11 35 Rádiószín­ház János vitéz 12 00 Déli harangszó 12 [...] u 10 600 Ft Deszk FARKAS GÁBOR Felszabadulás u II 200 [...] 11 200 Ft Forráskút BARAKONYI SÁNDORNÉ Jókai u 24 600 Ft [...] Magyar u 65 200 Ft FARKAS LAJOS Nagyszombati u 25 200 [...]
77. 1942-11-04 / 250. szám
[...] Fia So­mogyitelep X n 606 vitéz Bedő Ár­pád Dr Boross J [...] özv Jakab Rezső­né Somogyitelep 1278 Farkas Ferenc Csuka u 6 ifj [...] munkaszolgálatának hiratot szervezését dr Tukats Sándor­né végzi a városi zeneiskolában En­nek [...] kerül Darinka a láncosuő Sztojkov Sándorné Kolarity Darinka 39 éves kulai [...]
78. 2002-01-03 / 2. szám
[...] M JAKAB Csaba Autósiskolája Sze­ged Vitéz u 13 15 62 422 [...] dédmama és rokon ÖZV KERESZTESI SÁNDORNÉ ENGI ILONA 86 éves korában [...] hogy drága szerettünk ÖZV LAKOS SÁNDORNÉ MOLNÁR FARKAS VIKTÓRIA volt postatisztviselő szentesi lakos [...] TÓTH MIHÁLYNÉ MAGYAR ROZÁLIA Szegvár Farkas u 5 77 éves korában [...]
79. 1938-06-14 / 131. szám
[...] Erdélyi János Kertész T ajos vitéz Kéray Endre Konstantin Pista és [...] de legnagyobb sikere a János vi­téz ügyes jelenetekből összeállított előadásának volt [...] József Gombó Reginával Házasságot kö­töttek Farkas János ökrös Erzsébettel Iritz Sá­muel [...] kocsit amely asszohyt gá­zolt Fcrenczi Sándorné 36 éves Róka uccai asszony [...]
80. 1938-11-13 / 248. szám
[...] Sándor Benő és Muhari Mária Farkas Sándor cs Yidák Margit Pataki [...] Hódy Antalné S 2 Gera Sán­dorné 42 vitéz Vajkav Mihályné 45 Viki István­né [...] felszabadulásának ünnepén a szegedi vegyesdandár vitéz nagysclmcczi Mcrey László altábornagy vezetésével [...] kuruc őrzi Hazajöttek elkergetett bujdosó vitéz il Kassa felé igaz jószág [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind