2. oldal, 188 találat (0,065 másodperc)

Találatok

51. 2001-05-07 / 105. szám
[...] Dalma Domicián Germán Napóleon Pál Szaniszló Viktor Évforduló E napon született [...] lakossága adhat vért a Pe­tőfi Sándor Művelődési Ház he­lyiségeiben Május 9 [...]
52. 2013-11-29 / 278. szám
[...] porcelán és kerámia mondta Faze­kas Sándor vidékfejlesztési miniszter VG NAV nem [...] szo­ciális és családügyért felelős államtitkár Szaniszló János Szendrő polgármestere Lehel László [...]
53. 2006-10-07. / 236. szám
[...] Tizen­két éve költöztek át Erdélyből Szaniszló községből A település nincsen messze [...] el a munkálatokkal Képünkön Bognár Sándor teszi a helyére a vízelvezető [...]
54. 2000-12-11 / 289. szám
[...] Ká­roly Nebehaj Ferenc és Tarr Sán­dor harmincszoros Gyöngyös Fe­renc György Sándor Kismóni Jánosné Szabó Imre és [...] hogy a zsű­ri Bognámé Hubayné Szaniszló Il­dikó és Murányi Ferencné 244 [...] elő szerzőik vagy felkérésre Poroszlai Sándor a Já­szai Mari Színház művésze [...] Takács Józsefné Mező Lászlóné Gern Sándor Oroszlányból A De­zső Károly Varga [...]
55. 2007-01-09 / 07. szám
[...] elnökké ha­nem Boda Balázst és Szaniszló Zoltánt is alel nökké Ez [...] janu­ár 16 án a Petőfi Sándor Kultúr ház nagytermében tart közmeg­hallgatást [...]
56. 1998-05-11 / 109. szám
[...] Minden tiszteletem a fiúké Péntek Sándor Férfi teke osztályozó a Szuper [...] A Zoltek játékosainak eredmé­nyei Fegyveres Sándor 675 Farkas Sándor 736 Torda Elemér 699 ifj [...] 8 Cserék Híd­végi Keserű 2 Szaniszló 1 Do­hány T 1 Arató [...]
57. 1988-05-30 / 128. szám
[...] közreműködés A vár lovagtermében Nagy Sándor Tata Városi Tanács vb titkárának [...] egyetemi do­cens valamint dr Berényi Sándor tanszékvezető egye­temi tanár előadásaiból kaptak [...] a kor referátumokból amiket dr Szaniszló József Andrássy Mária és dr [...]
58. 1999-04-10 / 83. szám
[...] Arieila Gemma La­ura Leon Leona Szaniszló Két találós kérdés Milyen fegyverrel [...] veszettség ellen Pasztőrrel Értett Nagy Sándor a sző­nyegtisztításhoz Minden bizonnyal hiszen [...]
59. 1991-10-08 / 236. szám
[...] elő­ször a főutcán a Petőfi Sándor Művelődé­si Ház előtt csodálhatta meg [...] a táncos lábú vendégeknek Tóth Sándor Milliók képzésre munkahelyteremtésre A megyei [...] Hajnalra őket is előállítot­ták Kovács Szaniszló rendőr őrmester veze­tésével Szeptember 16 [...]
60. 2015-02-12 / 36. szám
[...] a kórhá­zakban látogatási tilalmat Éber Sándor Továbbra is terjed az influenza [...] Heti Válasznak hogy Gyön­gyösi Mártonnal Szaniszló Adriennel és Szávay Istvánnal együtt [...]
61. 1985-05-31 / 126. szám
[...] és 8 úttörőcsapatot majd Egere­st Sándor tűzoltó százados a nyergesújfalui tűzoltóság [...] Solymosi Mária tanár 18 Horváth Sándor építés vezető Pál László boltvezető [...] 35 Szili Bé­la anyagbeszerző Tóth Sán­dor gépműhely vezető NYERGESÉJFALU 1 sz [...] Szamos János gondnokság­vezető 3 Szabó Szaniszló műszaki fejlesztési osztályve­zető Szunyogh Lajos [...]
62. 1999-12-01 / 280. szám
[...] évadban az Elek Gyuia Iványi Sán­dor duó okozta az év nagy [...] aranyérmet sze­reztek Nagyszerű eredménylista Iványi Sándor nem véletlenül lett az év navigátora Iványi Sándor az LHG Sport Tata tagja [...] Páldi Dorog Nyögér Falusi 3 Szaniszló 6 DolányA 2 Tóth Sz [...]
63. 1969-04-26 / 94. szám
[...] szigetén japán ter­mészetrajzfilm 20 20 Szaniszló a nyomozó francia bűnügyi film [...] kitűnő állapot­ban eladó oroszlány Fürst Sán­dor utca 40 1 4 716 [...] kitűnő állapot­ban eladó B Nagy Sándor Ta­tabánya V Martos Flóra tér [...]
64. 2004-10-07 / 235. szám
[...] Takács Katalin Fábián Lászlóné és Szaniszló Zoltán összetételű csapata eredmé­nyesen szerepelt [...] és ügy­intézésben tudtuk meg Klányi Sándor polgármestertől A felújítás­ra pályázaton 5 [...]
65. 1965-11-30 / 215. szám
[...] menetben A mérkőzés lefolyása Nagy Sándor a dorogiak üdvös 5 kéje [...] Nagyon szép mérkőzést hozott a Szaniszló Kardos találkozó Mindkét verseny ző [...]
66. 2000-05-17 / 114. szám
[...] Dániel Mikó Péter és Száraz Sándor csa­patkapitány volt még részese a nagy sikereknek Száraz Sándor az új évadban az NB [...] vezette Fülöp Levente Dorog Nyögér Szaniszló 6 Kohl 12 Keserű 3 [...] a magyar férfi röplabda­válogatott Nyári Sándor szövet­ségi kapitány 13 játékossal kezd­te [...]
67. 2015-06-20 / 143. szám
[...] a tehetséges fiatalok­ra Kovács Dávid Szaniszló Bo­ros Ákos Szabó Krisztián Máté [...] Házirendi vétsé­get követett el Szalontay Sán­dor a legjobb magyar sprinter akit [...] tovább­ra is támogatásáról biztosítot­ta Szalontay Sándort aki va­sárnaptól a litván pályakerék­páros [...]
68. 1988-11-12 / 270. szám
[...] 1988 november 13 vasárnap SZILVIA SZANISZLO napja Várható időjárás A ködös [...] Erzsébet fia Tamás Lábatlan Fodor Sándor és Dobai Katalin leánya Gabriella [...] PpJigó Erika leánya Erika Pálfi Sán­dor és Árvái Gizella leánya Brigitta [...] Attila és Grim Eri­ka Zsuzsanna Sándor Péter Zoltán és Lászlóvszki Tünde [...]
69. 1987-03-28 / 74. szám
[...] 00 óráig tartják TATA Papp Sándor tanácselnök áp­rilis 22 én délelőtt [...] 00 12 00 óráig Nagy Sándor vb titkár 10 én délelőtt [...] Mária leánya Ágnes Csolnok Szalai Sándor és Hámori Éva fia Sándor Do­rog Bartl István és Ocskó [...] és Zsiga Mária Miereisz Ervin Szaniszló és Bokros Erzsébet Tóth Zol­tán [...]
70. 2005-02-22 / 44. szám
[...] ki a Híradó új főszer­kesztője Szaniszló Ferenc lett áz Állandó rendőri [...] ha­Konrád Istvánné óbarki és Bokodi Sándor mányi gaqda Bicskén Nem kell [...]
71. 2000-11-13 / 265. szám
[...] Eugén Jenő Kilény Kilián Miidós Szaniszló Szolón Évforduló 100 éve született [...] a válasz küldik a Petőfi Sándor Művelődé hoz bélyeget és szép [...] L 15 én Kolos Petőfi Sándor u 30 16 án Szent [...]
72. 1997-12-15 / 292. szám
[...] Marton Ká­roly 316 6 Soós Sándor 314 Égetőmű SC R Vasút [...] Fábri Kovács J Dorog Bán Szaniszló 3 Kohl 1 Keserű 9 [...]
73. 1990-08-15 / 110. szám
[...] Tatabányán a Gyermekek Háza Hubayné Szaniszló Ildikó a városi tanács művelődési [...] 32 sz 17 1 Barsi Sándor fegyvergyűj­teménye Ácson a Gyár u [...]
74. 1989-10-04 / 234. szám
[...] segítettek a tanintézmények A Jávor­ka Sándor Mezőgazdasági Szakközépiskola diákjai számára idén [...] fenti képünk is amelyen Véber Sándor és Szabó Sándor két tatabányai rokkant nyugdíjas bányász [...] lapunkban korábban hírt adtunk Véber Sándor nagy mennyiségű és súlyú pöfeteg [...] a Magyar Viscosagyár vezérigaz­gatója Szabó Szaniszló az Eternit igazgatója Bádi Béla [...]
75. 1985-06-21 / 144. szám
[...] 44 Kovács György 45 Ági Sán­dor 46 Illés Imre 47 Raduka [...] 2 Dénes László 3 Pánczél Sándor 4 Faragó Rezsőné 5 Papp [...] 14 Soós József 15 Ko­csis Sándor 16 Dr Paulik Ist­ván 17 [...] 2 Szamos János 3 Szabó Szaniszló 4 Varga Istvánné 5 Eckl Sándor 6 Burgermeiszter Imre 7 Me­gyei [...]
76. 2007-01-27 / 23. szám
[...] az orosz cártól a Szent Szaniszló rendet a magyar osztrák császártól [...] té­véből igyekszik majd kifolyni Friderikusz Sándor péntekig faggatja a kormányfőt Lesz [...]
77. 2008-03-28 / 73. szám
[...] tehessenek valamit a zaklatottak Szomor Sándor az Országos Rendőr főkapitányság főreferen­a [...] kinevezésekor lemondott tulajdonosi jogai gya­korlásáról Szaniszló Mihály a felsorolt cégeket és [...]
78. 2004-08-21 / 195. szám
[...] vagy több diplomája van PÉNTEK SÁNDOR Vihart kavart az iskolaösszevonás A [...] tartottuk szem előtt M TÓTH SÁNDOR A tól Z ig a [...] Monosto­ri erődben A tárlaton Bérezi Szaniszló Kábái Sándor Gévay Gábor Karsai János Szilassi [...]
79. 1987-03-03 / 52. szám
[...] össze­ütközésbe került a tör­vénnyel Egeresi Sándor tűzoltó százados a nyergesújfalul üzemi [...] a tisz­tességes emberek közé Szabó Szaniszló az Eter­nit igazgatója és Legányi [...]
80. 2002-05-03 / 102. szám
[...] festő­művész közreműködik az Esz­tergomi Klubszínpad Szaniszló János dzsessz zon gorista a [...] legismertebb oktatási intézménye a Petőfi Sán­dor Általános Iskola Egykori és mai [...] Éltes Mátyás a Körösi Csorna Sándor és a Kossuth Lajos iskola [...] 34 514 011 Sportszerkesztő Péntek Sándor 34 514 017 email szerk [...]
81. 2013-05-04 / 103. szám
[...] Petőcz Varga Ritter Edző Kovács Sándor Vértesi Erőmű Zábráczki Mig Németh [...] Tóth B NagySz Bajna Szöllősi Szaniszló Horváth T Pallagi Flórián Tácsik [...] Nagy Járfás Velencei Bujdosó Ferkó Sándor Kun Csák Mártonfi Bárányos Tóth [...]
82. 1997-02-04 / 29. szám
[...] Szóka Júlia Medgyesi Mária Mucsi Sándor Benkóczy Zol­tán A bemutató időpontja [...] sze­rencse ezúttal Grenkus Krisztinának és Szaniszló Tamás­nak kedvezett fotó haraszti Norbert [...]
83. 1987-12-17 / 297. szám
[...] gyár vezetőit Ezt követően Eckl Sándor szb titkár ismertette azokat a [...] folyamán Az új igazgató Sza­bó Szaniszló tájékoztatójában elmondta hogy a rossz [...]
84. 1989-12-02 / 286. szám
[...] Ildikó fia Bence Kis­bér Oláh Sándor és F hér Hajnalka Rozália [...] Ferenc és Korbeák Ve­ronika Lédeezi Sándor és Máhli Melinda Németh Sándor Tibor és Rúpa Erzsébet Varga [...] igazgató Heinz Pernegger illetve Szabó Szaniszló szavaiból ki­derült hogy az azbesztce­ment [...] munkáskezekre is szükség van Ecfcí Sándor a szakszer­vezeti bizottság titkára a [...]
85. 1989-04-22 / 94. szám
[...] Mária leánya Ildikó ALmásneszmély Mészáros Sándor és Végh Mária fia Sándor Simonies József és Landesz Györgyi [...] Lujber Franciska fia Gábor Lipka Sándor és Potó Ilona fia Zoltán [...] Erika leánya Éva Eri­ka Vajda Sándor és Fülöp Zsu­zsanna fia Attila [...] Etelka Nyergesújfalu Kozák Gábor és Szaniszló Gyöngyi Oroszlány Horváth Ákos és [...]
86. 1994-04-11 / 84. szám
[...] Glória Godiva Laura Leon Le­ona Szaniszló Teó Katolikus naptár ApCsel 4 [...] az MSZP or­szággyűlési képviselője és Sán­dor László az MSZOSZ Egész­ségbiztonsági Önkormányzat [...] Független Kisgazdapárt Tatán a Jávorka Sándor Mező gazdasági Szakközépiskolában A fórum [...]
87. 1990-11-24 / 195. szám
[...] fia Roland István Szo ták Sándor és Varga Krisztina fia Krisztián [...] és Antal Mária fia Ákos Szaniszló Tamás és Ba­logh Margit fia [...] Varga Marianna fia And­rás Cservenák Sándor és Nagy Judit leánya Edina [...] tér Mária leánya Tímea Papp Sándor és Szöllősi Kata­lin leánya Katalin [...]
88. 1984-11-04 / 260. szám
[...] párt és állami küldöttsége Gáspár Sándor az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja [...] ve­Varsói temetés A varsói Szent Szaniszló templom kertjében szomba­ton eltemették a [...]
89. 1999-11-17 / 268. szám
[...] egy része könyv formában megjelent Sándor Imre alias Tu­bi történeteit elmesélte [...] A levegőben volt már hogy Sándor Imre történeteinek vala­mikor írásban is [...] mellett W Csorna Éva mellett Sándor Imre dedikál fotó Kiss A [...] vezette Kuli Prezsinszki Dorog Nyögér Szaniszló 3 Vajda Keserű 7 Falusi [...]
90. 2013-03-06 / 55. szám
[...] Petőcz Dezső Fűrész Edző Kovács Sándor Kisigmánd Udvari Kiss Himler Major [...] Farkas Horváth T Pallagi Madari Szaniszló Katona Kondár Kovács I Balázs [...] ESE Párkányi Norbert Piliscsév Ko­vács Sándor Vértessomló KSK Kiss Krisztián Kesztölci [...] Zsolt Dad 11 gólos Daróczi Sándor Kömlőd 10 gólosok Túri Márk [...]
91. 1998-03-13 / 61. szám
[...] Dóka Haász József és Varga Sándor távozott ér­kezett viszont Manga Zsolt [...] mellé állnak Nagyigmándi KSK Nagy Sándor a csapat trénere felemás képről [...] 7 Tóth Sz Pralovszki 1 Szaniszló 1 Edző Buzási József Az [...]
92. 2010-04-08 / 81. szám
[...] a Jobbik jelöltje dr Nagy Sándor az LMP jelöltje és Szaniszló Zol­tán az MSZP jelöltje 21 [...]
93. 1988-03-30 / 76. szám
[...] a program végrehajtásáért Dr Balogh Sándor a kör­zeti orvosok megyei szakfel­ügyelője [...] során fej­tette ki véleményét Vámos Sándor a megyei pártbi­zottság titkára a [...] plusz feladatunk lesz mondta Szabó Szaniszló az Eternit Azbesztcementipari Vállalat igazgatója [...] a művelődési osztály vezetője Varsányi Sándortól a pa­pírgyár hidrotechnológusá tól A [...]
94. 1998-05-07 / 106. szám
[...] Domi tilla Germán Napóleon Pál Szaniszló Viktor Komáromi tévé A Komáromi [...] Tamás Kiss Ernő Mocsai Nagy Sándor Dob Komá­romi és Naszályi utcák [...]
95. 1999-10-12 / 238. szám
[...] Székely Csaba Rigán József Németh Sán­dor 27 5 2 Vértesi Erőmű [...] Sipos István Erős György Bányai Sándor Barsvári László 26 5 3 [...] 7 pont 3 tábla Bányai Sándor Vértesi Erőmű 7 5 pont [...] Arató 1 Dohány T 4 Szaniszló 4 Dohány A 3 Falusi [...]
96. 2002-08-07 / 183. szám
[...] Horváth János takács Lábatlan Ámon Sándor vendéglős Blaskó Vilmos műkőkészítő Jeszenszky [...] Nagy Lajos asztalosmester Mogyorósbánya Haladin Szaniszló asztalosmes­ter Pits Ferenc cipészmester Unterwegner [...]
97. 1987-02-17 / 40. szám
[...] Papp Norbert Naszály 3 Kovács Sán­dor Tata Vaszary 4 Lász­ló Imre [...] János Dorog a legeredményesebb Bánkúti Sándor Tatabánya legtechnikásabb mezőnyjá­tékos és Fodor [...] megnyerték a csapatversenyt Az együt­test Szaniszló József Kaiser László Pálvölgyi Miklós [...]
98. 1974-01-04 / 2. szám
[...] január 4 én született Doktor Sándor orvos a pécsi mun­kásmozgalom egyik [...] Sólyám izgalmas kaland­jait Szőnyi G Sándor rendezte Solti Bertalant Avar Istvánt [...] Leona Milos Noé Pelágia Rikárd Szaniszló Szörény és Tibold Vég­képp persze [...]
99. 1997-05-07 / 105. szám
[...] Domi tilla Germán Napóleon Pál Szaniszló Viktor ÉVFORDULÓ Boldog Gizella ünnepe [...] in­gyenes Az ezredes fogad Váradi Sándor ezredes Komá rom Esztergom megyei [...]
100. 1990-07-04 / 74. szám
[...] Azbeszt­cementipari Vállalat igazga­tója személyében Szabó Szaniszló a korábbi magyar ügyvezető igazgató [...] ja Jövőre már a felújított Sándor palota lesz az első reprezentatív [...]