210 találat (0,070 másodperc)

Találatok

1. 1952-08-30 / 70. szám
[...] autóbuszok helyet ma már új Ikarus autóbuszok szállítják a bányászokat lakóhelyükből [...] 182 és Hornyák Béla aki 180 IPer üzemanyagot taka ritott meg [...]
2. 1955-01-12 / 4. szám
[...] na­pon megkaptam a jogtalanul visszatartott 180 forintot Há­lás köszönetemet fejezem ki [...] lehető­vé k A MÁVAUT NYOLC IKARUS autóbusza Tatabá­nyán a helyi járatban [...]
3. 1958-01-15 / 5. szám
[...] a gyár dolgozói 11 darab Ikarus 30 as és 14 darab Ikarus 55 ös típusú autóbusz főjavítását [...] kipihenik magu­kat Mégis ily módon 180 190 forintokat kerestek egy nap [...]
4. 1958-09-20 / 76. szám
[...] a TNV te lepeken közel 180 vagon ne­mesített vetőmag áll a [...] járatokban levő 30 as tí­pusú Ikarus kocsikat nagy be­fogadóképességű autóbuszok­kal cserélik [...]
5. 1959-05-20 / 40. szám
[...] acélvezetéke­ket világhírű Csepel már­kájú teherkocsikat Ikarus autóbuszokat stb Villany­energiát előállító iparunk [...] párt és szakszervezeti vezetők valamint 180 küldött részvételével tartották meg a [...]
6. 1961-07-22 / 57. szám
[...] min­den erővel elősegíteni hogy a 180 benevezett kivétel nélkül megkaphassa az [...] autókkal együtt fejlődött a mátyásföldi Ikarus gyár is Bátran elmondhatjuk hogy [...]
7. 1962-04-07 / 28. szám
[...] és ágyúk hanem traktorok és Ikarus autóbu­szok vonulhatnának fel á Dó­zsa [...] A X es aknán körülbelül 180 fiatal dolgozik A KISZ szervezetnek [...]
8. 1963-07-10 / 55. szám
[...] A tatabá­nyai üzemben most az IKA­RUS tervei alapján olyan újtí­pusú kocsik [...] ajtókat szerelnek az áramvonalas formájú IKA­RUS kocsikra Az ösztönző brigádelszámolás eredménye [...] fordul meg itt Na­ponta 150 180 főre főznek mert a környező [...]
9. 1967-07-13 / 163. szám
[...] többi latin nyelvű Átadták az Ikarus program első új üzemét Tatabányán [...] adták át rendel­tetésének a mátyásföldi Ika­rus gyárral kötött járműprog ram keretében [...] át az asszonyok lá­nyok Az Ikarus program első új üzeme tehát [...] an vet­tek részt Ugyanezen időszakban 180 egyéni építkezőnek nyújtott építési kölcsönt [...]
10. 1968-02-03 / 28. szám
[...] 1 beruházás második szakasza az Ikarus alvázüzemben Ebben az évben 220 [...] a Komárom megyei Fémipari Vállalal Ikarus alvázüzeme Nem­régiben készült el egy [...] helyre telepíthetik az irodákat Az Ikarus alvázüzem je­lentősnek mondható sza­kaszhoz a [...] az év vé­géig a meglévő 180 fős lét­számot 400 főre emeljék [...]
11. 1968-05-21 / 117. szám
[...] termékeiket Kiállí­tásuk egyik slágere az Ika­rus 250 es luxusautóbusz A csupaüveg [...] es autó­buszokba egyelőre nyugat­német gyártmányú 180 ló­erős motorokat építenek 1969 re [...]
12. 1969-05-15 / 109. szám
[...] 8 Ormosbánya Kisterenye x 9 Ikarus Volán x 2 10 BEAC [...] A felvétel egyetlen előfeltétele nőknél 180 férfiaknál 190 cen­timéteres minimális testmagas­ság [...]
13. 1969-05-17 / 111. szám
[...] ez évben is építettünk egy 180 férőhelyes tanműhelyt s a megye [...] kész­áru termelésének nagy ré­szét az Ikarus program al­kotta A vállalatnál az Ikarus Karosszéria és Járműgyár termelési felfutásának [...] A MÜLT ÉV AUGUSZ­TUSÁBAN az Ikarus gyár és a Komárom megyei [...] is történt Nézzük közelebbről Az Ikarus az eltelt fél év alatt [...]
14. 1969-05-18 / 112. szám
[...] szétosztandó 17 fajta segély céljaira 180 millió dollár kifizetését hagyta jóvá [...] állította az első két Sauer Ikarus autó­buszát Az autóbuszból amelyhez az [...]
15. 1969-06-11 / 132. szám
[...] utóbbi nagy lövéséből TATABANYAI ÉPÍTŐK IKARUS ALBA REGIA 1 0 1 [...] juttatta A gól után az Ikarus került fö­lénybe de az Építők [...] Felnőtt II osztály MIJV Vasas 180 7 pont Ifjúság III osztály [...]
16. 1969-06-25 / 144. szám
[...] 25 szerda fVilma napja j 180 éve 1789 június 25 én [...] gyorsítja és teszi olcsóbbá Az IKARUS gyártól máris nagy tételre kaptak [...]
17. 1969-08-19 / 191. szám
[...] 7 21 22 14 14 Ikarus 16 6 2 8 17 [...] 485 szakításban 150 és lökésben 180 kilóval Biztatóan szerepelt a Sa­varia [...]
18. 1969-09-13 / 212. szám
[...] zavarni délre már Pécsen lehetünk Ikarusok Minszk utcáin S nem lesz [...] szeretnék részletesebben szólni a ma­gyar Ikarus autóbuszokról Mint Magyarország nagy­városaiban Minszkben [...] jelent a távolság A ma­gyar Ikarus autóbuszok me­lyek 180 200 embert is be­fogadnak nagyban [...] nem csukták bolondokházá­ba tik az Ikarusokat és nagyon szép eredményeket érnek [...]
19. 1969-10-14 / 238. szám
[...] 9 22 28 22 9 Ikarus 24 10 5 9 32 [...] műszőrme kabát több színben 2 180 FÍ Olcsó kosztümök bő választékban [...]
20. 1969-11-14 / 264. szám
[...] területre szorultak ősz gyot a 180 hadosztály vé­szé A harcokban a [...] ki­törők lavinája Sikerült át­törni a 180 lövészhadosztáiy védelmét de az áhított [...] AKÖV ebben az esztendőben nvole Ikarus 320 as autóbusz telies nagy­javítását 30 Ikarus 60 as sukfós 82 Ikarus 620 as és aárom Ikarus 630 as autóbusz kocsiszekrényének felújítását [...]