7 találat (0,452 másodperc)

Találatok

1. 1862-04-13 / 15. szám (491. oldal)
[...] leik Szólád­ról másod izben Kenyér István 60 kr Cseh Mihály 10 kr­Boldi s István 10 kr Fülei János 40 [...] Aranyás Pé­terné 10 kr Varga István 20 kr Ronga József 40 kr Baj­czi István 20 kr Özv Varga Péterné [...] kr Weisz Eduárd 20 kr Feuer László 20 kr Sárközi Pál [...]
2. 1883-12-23 / 51. szám (1687. oldal)
[...] Vernichtung der widerspenstigen Deutschen durch Feuer und Schwert in Aussicht stellte [...] 1883 84 évre Szerkesztette Joó István egy­leti elnök és Elek Lajos [...] közgyűlésének jegyző­könyvét hivatalos jelentéseket Joó István elnöktől Elek Lajos jegyzőtől és [...] ide vonatkozólag felmerült mozgal­makra Joó Istvántól Horatius epodosai Gergely Károly­tól a [...]
3. 1844-07-27 / 30. szám (717. oldal)
[...] deren Realisirung dieUngarnmit ihremgan­zen orientalischen Feuer begonnen bald einen andern Platz [...] mint méz helyelles es­peres Hajas István ur és mond beszédet keveset [...]
4. 1858-11-06 / 44. szám (1113. oldal)
[...] Ozora okt 25 1858 Szalai István molnár Kralovánszky András presbyter Nyíregyházán [...] mehr fortan muss eig nes Feuer uns erleuchten Schiller Taneszközeink közül [...]
5. 1934-10-20 / 42. szám
[...] Jolán Várnai Zseni Földes Éva Feuer Gusztáv Hírek a nagyvi­lágból háztartási [...] szülöttének az Ausztriában élő Schless Istvánnak 24 000 P s adományából [...]
6. 1910-03-06
[...] Ián elnöklete alatt kirendelt Morsos István é StraOZS Arnold tagokból álló [...] ii Li lleissig Acht aufs Feuer u Lischt Damit Euch kau [...]
7. 1884-07-13
[...] 1 Ulászló királyunk minthogy Szent István koronája III Frigyes néniét császárnál [...] állal elzálogosítva Székesfehérvárott a Szent István koporsójáról levett koronával koronáztatik magyar [...] július hó 12 én Barlhalos István a központi válaszimány jegyzője KÜLÖNFÉLÉK [...] főorvos Vukovárra helyeztetett át helyét Feuer Miksa főorvos foglalta el Szórádi [...]