5. oldal, 297 találat (0,635 másodperc)

Találatok

81. 1913-04-09 / 81. szám
[...] Eljegyzés Róth Móric Szatmárról eljegyezte Feuer Rózsikát Nagypeleskéről Ügyvédből biró Dr [...] 5 órakor lesz Halálozás Fleckestein István a Szat­mári Gőzmalomtársulat főmolnárja hosszas [...]
82. 1937-08-30 / 195. szám
[...] x Orvosi hír Dr Kiss István se­bész szakorvos rendelőjét a Bocs [...] téli kalap modelljeit érdemes megtekinteni FEUER divatiizlet Városháza épület Olcsó szabott [...]
83. 1923-09-29 / 220. szám
[...] Gyarmatáru r t Khón Ignác Feuer Miksa N N Oláh Gyuláné [...] eltűnt részére ügygondnokul dr Bálint István nyíregyházi ügyvédet rendelte ki Az [...]
84. 1921-04-21 / 89. szám
[...] Kecske­mét várcs feliratát amelyet Haller István kép­viselő utján nyújtott be a [...] uton való védelme érdekében Rubinek István a mentelmi bizott­ság előadója több [...] neveltünk részére egy pár eipöt Feuer M ksa ur egy pár [...]
85. 1922-05-05 / 101. szám
[...] Bortermelők Szöv Harsá­nyi L Kajati István Dr Katonka Bertalan Raksányi Gyula Fleiner Lajos Feuer Miksa Goldstein Bertalan Batta Zoltán [...] örgy özv Matolcsy Péterné Puskás István 50 50 K Özv Barzó [...]
86. 1922-03-02 / 50. szám
[...] Qeduly Henrik Hartstein Sándor Mikecz István dr Porkoláb István Rima­szombathy Géza Rosenthal Gyula 500 [...] K Szabó Gusztáv 112 K Feuer Miksa 106 K Hartmann Márton [...] Gönczy József Zoltán Gáspár Orosz István Hoffer Bertalan dr Meskó László [...]
87. 1937-10-31 / 247. szám
[...] Tábori Piroska Vándor Iván Havas István Jovicza Sándor és mások versei [...] Gáspár Gyula dr és Hoffmann István dr tanügyi tanácsosok kíséretében je­lent [...] ha maga mögött érzi támoga­tását FEUER divatüzlet Városháza épület Olcsó szabott [...]
88. 1914-04-25 / 17. szám
[...] Az értekezleten résztvettek Szinyei Merse István főispán a járási főszolga birák [...] Márton Dezső urad kasznár fia István ref Boros István gazd cseléd fia Sán­dor ref [...] Béla rk 10 hónapos kanyaró Feuer Gábor izr 2 és fél [...]
89. 1927-04-30 / 97. szám
[...] 1 Megbízható miodenes sza­kácsnét fölveszek Feuer Miksáné Vay Ádám ncca 39 [...] Elevátor eladó Érdek­lődői Njiregyházán Palotay István Vasgyár ucca 5 6820 2 [...]
90. 1937-12-17 / 285. szám
[...] szép lm parti város Szilágyi István nemes patináju városa Má ramarossziget [...] Mackóruhák bébi kelengye nagy választékban FEUER nál 1 Ildi Városház épület [...] Bizalom hitel Dr Kovács J István teológiai tanár 18 án szombaton [...] Horváth Irén r kát Kamenszki István Tibor r kát Enes János [...]
91. 1928-07-21 / 164. szám
[...] következők nevét sikerült feljegyez­ni Miklóssy István Angol Magyar Bank 10 10 [...] 3 3 P dr Orosz Ist­ván dr Ébner Béla 1 1 [...] zsebkendőt gal­lért Hungária cipőüzlet cipőkré­met Feuer Miksa 5 drb póólot Mindezekért [...]
92. 1941-12-29 / 296. szám
[...] lálkottják Két imbír megíagyott IKiiss István 45 éves polgári lakos koldus [...] maradt csak a helv változott FEUER MIKSA MOI ES URI DIVATÜZLETE [...]
93. 1918-12-17 / 299. szám
[...] a szeke­rét tolta hazánkfián Tisza István is aki már 1913 ban [...] Szűcs Sándor Tájbert József Kerekes István Tanké czy Gyula dr Glatz [...] Gyenge Jánosné Szentiványi Kálmán Bottyán Ist­ván Bartha Lajos ifj Freund Sámuel [...] Nóé Klein Ede Németh Elemér Feuer verker Herman Horváth József Ehrenreich [...]
94. 1937-04-17 / 85. szám
[...] textilkereskekő Kossuth tér Excilsior Harisnyaház FEUER MIKSA divatáruüzlet Városháza fizv Kelemen [...] az irodában tudható meg Mayer István drás és ékszerész rk bérpalota [...] Városház ájfilrt Mcnetjefyiroda mellett Kertész István látszerész Bethlen utca S Kádár [...] szám a 30 éves Gonda Istvánnak azonnal segítségére siettek kiszabadították őket [...]
95. 1937-11-03 / 248. szám
[...] Kálmán polgármester a jóságos Kardos István a hős Ko váoh István sírjára De nem maradt jeltelenül [...] 45 Előadás 8 15 Hírek FEUER divatjaiéi Városháza épüiet Olcsó szabóit [...] 00 Előadás 6 30 Lugossy István tárogatózik Vidák József és cigányzenekara [...]
96. 1937-12-05 / 276. szám
[...] íslárit Lajos értesí­ Esküvő Kiss István és Brezina Zsuzsánna ez év [...] Emelkedő Jegyzetek Látás 8 km FEUER divaiiizlei Városháza épület Szabott árak [...] megjelent új száméban dr Vajda István Rába Leó dr Barinkai Fe­renc [...] szerkeszt Kiadóhivatal Budapest V Szent István körút 9 Csokonai Ásványvíz Kiváló [...]
97. 1925-05-30 / 121. szám
[...] dijat a követke­zők nyerték Teltsch István ev Kossuth Lajos főgimn IV [...] fiúiskolái III oszt tanuló Gálfszky István ev Kossuth Lajos főgimn IV [...] Etelka Kriger Ilo­na Uzoni Éva Feuer Magda Szo­boszlay Lili Könyvjutalmat nyertek [...] Zsi áS nyár András Kapitánovics István Nagy Márton Elismerő dicsérő iratot [...]
98. 1937-09-01 / 197. szám
[...] x Orvosi hír Dr Kiss István se­bész szakorvos rendelőjét a Bocs [...] a meghívókat ide­jében elküldhesse x FEUER divatiizlet Városháza épület Olcsó szabott [...]
99. 1912-02-11 / 33. szám
[...] kerületi anyakönyvi él Házasság Duzskay István és Vitéz Má­ria Berinde Sándor [...] és Józsa ZsuzSánna Halálozás öZv Feuer Izsákné Fekete Juliánná 82 éves [...]
100. 1936-06-24 / 144. szám
[...] szamorodni 88 ííllér vitéz TORNAY ISTVÁN fűszer és csemege üzletében Bethlen [...] 10 R Harisnyagyár Rt egyedárusitója FEUER MIKSA Városháza