3. oldal, 297 találat (0,651 másodperc)

Találatok

41. 1937-03-21 / 65. szám
[...] 2 Megnyitót mond vitéz Putnoky István ezredes 3 Gyóni verseket ad [...] textilkereskedő Kossuth tér Excelsior Harisnyaház FEUER MIKSA divatáruüzlet Városháza özv Kelemen [...] Ármin textilüzlet Korona épület Mayer István órás és ékszerész Róm kat [...] Rt illatszertár Városház épület Kertész István látszerész Bethlen utca 3 Kádár [...]
42. 1937-04-18 / 86. szám
[...] ev Bánszki Edit ref Kotricz István g kat Be­lánszky Judit Berta [...] ág h ev Halálozás Krajecz István ág h ev 75 éves [...] textilkereskekő Kossuth tér Excelsíir Harisnyaház FEUER MIKSA divatáruüzlet Városháza Maysr István drás és ékszerész rk bérpalota [...] iVárosház épülrt Menetjegyiroda mellett Kertész István látszerész Bethlen utca 3 Kádár [...]
43. 1937-10-27 / 243. szám
[...] Nagyváradon több fejszecsapással meggyilkolták Tóth István gyógyszerészt A szilágyme­gyei torockói születésű Tóth István a nagyváradi Oroszlán gyógyszer tárban [...] párás levegő Légnyomás 765 Emelkedő FEUER divatäzlet Városháza épület Olcsó szabott [...]
44. 1941-12-19 / 290. szám
[...] köziben Gairaj Júlia lés Gairaj István szalvafllattitail szánaikoiz­tattálk a közönségeit Bűntbocsámí [...] maradt csak a helv változott FEUER MIKSA ES URI DIVATUZLETE Korona [...]
45. 1912-12-15 / 286. szám
[...] Náci a hordár Előadja Márton István 7 A mucsai mozi­ban Előadja [...] Legrégibb legelőkelőbb márka GRÓF KEGLEVICH ISTVÁN UTD COGNAC BUDAFOK A legbiztosabb [...] a következő bejegyzések tétettek Születtek Feuer Sára Kenczo Ilona Mészáros András [...]
46. 1936-03-25 / 71. szám
[...] feltűnő olcsó árban árusitja a FEUER MIKS 9 cél a gyár [...] szomorodni 88 íillér vitéz Tornay István fűszer és csemegeüzletében Bethlen utca [...] Ferenc többszörö­sen büntetett hajcsárt Varga István gazda azzal bízta meg hogy [...]
47. 1918-08-08 / 178. szám
[...] üzleti berendezés pultokkal együtt eladó Feuer Bethlen utea 2 798 Intelligens [...] vsgonba rakva eladó Értekezhetni TÓTH ISTVÁN építész­nél Debrecen Poroszlay ut 1 [...]
48. 1936-07-26 / 171. szám
[...] 1936 április 26 án Matus István Matus János és ennek fele [...] térő olcsó vásárlási alkalom a FEUER MIKSA Excelsior gyár egyedárusitója Városházépület [...]
49. 1919-03-25 / 12. szám
[...] sk Walter Ede sk Dézsy István sk Náth Sándor sk Feuer sk Sza­bó Fülöp sk Chlopiczky [...] sk Pál T sk Miklós István sk Windischman Ignác sk Á [...] sk Sch Béla sk Császár István sk Varga Albert sk Erzsi [...]
50. 1936-12-04 / 279. szám
[...] Telefon 121 Halálraégett gyermek Topán István zilahi irodaszolga feleségével laikásáróíl eltávozott [...] nagy választékban Eíycdám 8 itó FEUER MIKSA cég Városház épület Megrágalmazta [...] birét Fáibián Ferenc és Fábián István gé gényi lakosok azt híresztelték [...] a bejelentésünk hogy Zá dor István a hírneves magyar grafi kus [...]
51. 1890-07-27 / 30. szám
[...] Budapest 1890 április havában Ur Feuer Szabolcsvár megye alispánjától i 6974 [...] julius hó 2 án Simák István jegyzó Jeszenszki András főbíró 6574 [...]
52. 1920-10-27 / 246. szám
[...] lagerélyesebben folyik minden irányban Friedrích István németországi utazása Nyíregyháza okt 26 [...] a hírrel kap­csolatban hogy Frieirich István Németországba utazik meginterjúvolta Wsin Dezső [...] lesz aktuális mert addig Friedrích Istvánt az itteni politikai vi­szonyok visszatartják [...] t Osgyáni József Kohn Ignác Feuer Miksa ifj Huray János Bodor [...]
53. 1936-05-10 / 109. szám
[...] RT f nyíregyházi egyedárusitójánál l Feuer Miksánál Városház palota I Női [...] Ujj Jenő 4 Szaval Orosz István közig tanf hallgató 5 Angol [...]
54. 1937-08-04 / 174. szám
[...] napon megkezdte Távollétében dr Vernes István kir ügyész az ügyészség alelnöke [...] vitéz Lázár Fe­renc főszolgabíró Reök István al­ezredes A bál iránt széles [...] pénzügyminisz­ter a jövő évi Szent István jubileum alkalmából Szent István ötpengős ezüst érméket veret A [...] a cink kohó megépíté­se ügyében FEUER divatüzlet Idény árusítás Fürdőcikkek szabott [...]
55. 1920-10-26 / 245. szám
[...] zefirek kartonok nagy választékban érkeztek FEUER MIKSA divat áruházába Városházpalota 3615 [...] október 25 én Dr Yietorisz István 3637 h polgái mester Önkéntes [...]
56. 1936-05-27 / 122. szám
[...] Excelsíor Harisnyagyár RT nyíregyházi egyedárusitójánál Feuer Miksánál Városház palota 5 Női [...] Bővebb felvilágosítást ad dr Török István Nyiregyháza Kótaji utca 38 3 [...]
57. 1892-09-10 / 35. szám
[...] Horváth Gyula Ugrón János Tisza István Csoba Ede szólották szellemesen és [...] hónap múlva már a főrendiházban feuer volt a jelszó Rajta igazán [...]
58. 1939-08-15 / 184. szám
[...] ke lengyen porain Dr Murányi István és felesége Schőnflug Klára dr [...] Féláru utazás Budapestre A Szent István ünnepségek alkal­mából ezévben is félárú [...] Gvörgy gyógyszertár Kállai u Szent István u szolgáltatja ki a gyógy­szereket [...] tekintse meg olcsó kirakat áraimat Feuer divatház Városbízépület Húsz pengőben állapították [...]
59. 1936-02-05 / 29. szám
[...] kiárusitasi árban Excelsíor Harísnyagyár Rt FEUER MIKSA CBfl Városház épület A [...] hozzá­szólás Szentmiklósi Péter Dr Horthy István Dr Méreyné Dr Juhász Mar­git [...] következő hétfői munka­délutánon Dr Keéky István tart elő­adást Jó bor jó [...] szamorodni 88 fillér vitéz TORNAY ISTVÁN fűszer és csemegeüzletében Bethlen utca [...]
60. 1937-12-15 / 283. szám
[...] vecsernye Dec 27 én Szent István fődiákon első vértanú egy­házmegyénk védőszentje [...] kelengye nagy választékban Bizalom hitel FEUER nál V árosház épület AAAAAAAAAÁ [...] Völgyesi Sándor II dékán Dorogi István Papp János és a többiek [...]