15. oldal, 297 találat (0,094 másodperc)

Találatok

281. 1916-07-30 / 31. szám
[...] fővárosba és Nyíregyházára utazott Martiny István főbánya­tanácsos 4 heti szabadságra távozott [...] szakaszi plébánossá nevezte ki mondtam Feuer einstellen volt s ezután már [...]
282. 1938-01-27 / 21. szám
[...] harisnyák kis hibával nagyon ölesén Feuer Miksa dívatüzletében Vár 03 züjet [...] 4 pengő Előadók angol Gál István német Lossányi Gyula francia dr [...]
283. 1908-12-13 / 100. szám
[...] helyelte seket áttették Halálozás Bereczky István városunk régi iparos polgára a [...] János Mester József és Kiss István II A főszolgabírói hi­vatal mint [...] tfT v Utolér he­Elsőrendű Bottyán István Bakkav Géza Litteczky Pál Véber [...] ref Vig Juliánná Lajos rkath Feuer Emil Ignác izr Pázsit Erzsébet [...]
284. 1909-05-16 / 39. szám
[...] Bálint Hehelein Károly dr Jékey István Jékey Zsigmond dr Joó Imre [...] Ráez Elemér Szabó Norbert Szabó István Sárközy Andor Teiteibanm Herman dr [...] a kikötőből most mind kleine Feuer alatt állottak gyengén füstölgő kéményekkel [...]
285. 1996-09-05 / 207. szám
[...] szóló szerződést szerdán írta alá Feuer András a TV 3 at [...] Kommunikációs Rt igazgatója és Máté István az Antenna Hungária Rt vezér [...] ez a probléma és Verebes István igazgató is úgy nyilatkozott hogy [...] tagjai jótékony homály fedi Palotai István telefoninterjúja Mi vel a felvetés [...]
286. 1908-10-07 / 81. szám
[...] Szabó Géza Drobny Mária Koós István Váradi Borbála Fried Sámuel Schvarcz [...] Lipót Dávid izr Kiss Lajos István ref Pap Lajos Pap I [...] Frischmann Vilmos Májer izr Kun István István ref Major Gábor Major Mária [...] ref Stern Berta Ghaim izr Feuer Ignác Dávid izr Herman Etelka [...]
287. 1907-09-22 / 76. szám
[...] 22 bemutatni melyet egy másik feuer mesterbajnokkal Snapszko Borovsxky Nácival játszott [...] tizenöt évi szabadságvesztéssel büntette Szatmári István bűnügye F J Szatmári Istvánnak a helybeli ev ref fő­gimnázium [...] Kepecs Herman Imre Ferenc Horváth István Hajnal László Pénzes Ferenc Pótesküdtek [...] sértett ügyvédet nem vallott Szatmári István vádlott 18 évében van büntet­len [...]
288. 1907-08-18 / 66. szám
[...] maga után Hirtelen halál Osvát István 37 éves napszámos augusztus 15 [...] mondja Trink Tokajer der gibt Feuer Es most a természet mely [...]
289. 1912-05-28 / 22. szám
[...] szer­tartást a vőlegény bátyja Demjén István ref lelkész végezte Dr Bélteky [...] polti ref lelkész leányával Fogarassy István helybeli mészáros iparos f hó [...] Félix fürdő vendégei Dr Török István és neje nyug tan Kolozsvár [...] 13461 számú vég­zése következtében Dr Feuer Mór ügyvéd által képviselt nagyszőllősi [...]
290. 1911-01-01 / 1. szám
[...] Steinfeld Sá­muel Szentmiklósy József Kovács István Boda Gyula Fenyvesi Sámuel Jancsovits József Frankovits Ala­dár Morágyi István Maday Pál Nagybányai Hírlap szerkesztősége [...] zongorán szintén Weiszné kiséri Jegyek Feuer Antal üzletében Szilágycsehben válthatók előre [...] 1911 Január i én NÁNÁSY ISTVÁN NYOMDATULAJDONOS Tudomásul hozom hogy a [...]
291. 1912-03-26 / 13. szám
[...] ra Felelős szerkesztő Dr Fejes István Főmunkatárs Ruprecht Sándor Laptulajdonos és [...] 3 számú végzése következtében Dr Feuer Mór ügyvéd által képviselt Berger [...]
292. 1912-10-22 / 43. szám
[...] bárhol Felelős szerkesztő Dr Fejes István Főmunkatárs Ruprecht Sándor Laptulajdonos és [...] 18618 számú végzése következtében Dr Feuer Mór Ügyvéd áltul képviselt Nagyszőllősi [...]
293. 1901-07-14 / 28. szám
[...] ösztön­díjra főtiszt püspök úr Kubacska István kiváló szorgalmú tanítót érdemesítette Október [...] Stoll Ernő ujteleki és Kiss István nádasi tanyai tanítók kik a [...] Vaday F Kálmán volóczi Czóbel István munkácsi állomás főnöknek Fritz Pál [...] a II osztályból Benya János Feuer Mór 10 10 koronát Balkányi [...]
294. 1902-11-18 / 46. szám
[...] Demeter Jenő Léber László Antal Feuer Erzsébet Mihálka Pál Braun Izruel [...] Aladár Erdélyi Miksu dr Fejes István Haller Ferencz Litteczky Ist­ván Markó Kálmán Mudris Antal 0 [...] nódi Márton Kun László Unger István pénztárnok részletes jeh ntése után [...]
295. 1905-01-31 / 5. szám
[...] Sán­dor Sáraijai Lajos Katz Ilona Feuer Mar­git Halmi József Rath Kálmán [...] 9 hó nupoe özv Katona Istvánná Móricz Juli­ánná 75 éves Mancsán [...] Felelős szerkesztő Dr Feje 8 István Főmunkutárs Dr Tanódy Endre Laptulajdonos [...]
296. 1910-05-24 / 21. szám
[...] datálódik a mikor milotai Nyilos István kieszközölte Szatmár városától azt a [...] Mózes s köny­velő Glüklich Sándor Feuer Mór és Smilovits Péter keresk [...] bárhol Felelős szerkesztő Dr Fejes István Főmunkatárs Ruprecht Sándor Laptnlajdonoe és [...]
297. 1929-09-01 / 198. szám
[...] bármikori­előbbi belépésre állást keres Iváncsicá István Kótaj 5486 2 Középiskolás fiukat [...] bármikori­előbbi belépésre állást keres Iváncsicá István Kótaj 5486 2 Hegedüórákat ad [...] bármikori­előbbi belépésre állást keres Iváncsicá István Kótaj 5486 2 Keresztény uri [...] előszoba tükrösfal egy egy­szerűbb ebédlökredenc Feuer Vay Ádám u 39 7090 [...]