14. oldal, 297 találat (0,092 másodperc)

Találatok

261. 1938-01-06 / 4. szám
[...] Nagy boldogasszony napja mint Szent Ist­ván napja a mellette levő vasárnap­pal [...] rádió szalonzenekara 4 20 Vas Ist­ván verseiből előad Fáy Béla 4 [...] a városligeti műjégpályán Be­szélő Pluhár István 7 00 Felvidéki nótaiköltők dalaiból [...] tudó lányt keresek Pestre azonnalra Feuer divatüzler Városháza J 157 Megbízható [...]
262. 1938-05-21 / 114. szám
[...] gyógyvizet 7 Forradalom írta Eszierhás Ist­ván A regény alapgondolata csak egyféle [...] a tömegek boldog élete Eszterhás István könyve az Ujságboltban kap­ható Magyar [...] 56 1 98 2 24 FEUER nál Városházépület Bizalom hitel Nyári [...]
263. 1921-05-05 / 101. szám
[...] Papp Lajos Eisele Gusztáv Palotay István 200 200 Kresztyankó György Simonec [...] Márton Kelemen Károly Schuster Nándor Feuer Miksa Sottraann Sándor Énekes János [...] Nemes Pál Seide Henrik Major István Nagy István Varga János Mayer testvérek Izsay [...] 40 De­nekli Béla 35 Antalócy István Baranyai Jószef Horváth István Nagy Béláné 34 34 Korbély [...]
264. 1938-01-21 / 16. szám
[...] pengő Előadók f angol Gál István német Lossán yi f Gyula [...] harisnyák kis hibával nagyon olcsón Feuer Miksa dívatüzletében Vár 0 SéaPüiet [...]
265. 1902-12-14 / 30. szám
[...] Szeréna Szász Irma Oláh Erzsébet Feuer Erzsébet Balaskó Sándor Kapitány István A nagykároly eset Laurán Ágoston [...]
266. 1937-08-26 / 192. szám
[...] Károly ág h ev Kovács István g kát Jasznik István r kát Kis Mária r [...] Tibor mi­niszteri tanácsos mondott búcsú­beszédet FEUER divatüzlet Városháza épület Olcsó szabott [...] Rudolf trónörökös Erzsébet királyné Tisza István Mikszáth Kálmán Előadás A dalokat [...]
267. 1937-11-12 / 256. szám
[...] Korsoveczki Hona r kát Tó­tik István r kát Kovács Imre gör [...] Grünfeld Irén izr Ha­lálozás Tótik István r kát 1 napos Jóni [...] 30 G Kiss Zsuzsa zongorázik FEUER divatüzlet Városháza épület Olcsó szabott [...]
268. 1937-08-28 / 194. szám
[...] hírek Aug 23 Születés Percnyi István r kát Be­rns András ág [...] a meghívókat ide­jében elküldhesse x FEUER dívatüzlet Városháza épület Olcsó szabott [...]
269. 1927-07-13 / 156. szám
[...] bútorozott külön bejáratú szoba kiadó István út 4 7479 1 Eladó [...] üvegfal vaskályha fü­szerüzlet részére fiók Feuer üzletéi en Városháza vagy Vay [...]
270. 1927-04-01 / 74. szám
[...] mindé nes szakácsnőt azonnal fel­veszek Feuer Miksáné Vay Ádám ucca 39 [...] is szállítunk Kiváló tisztelettel Bánvav István pékmester Nyomatott Jóba Elek laptulajdonos [...]
271. 1937-09-28 / 219. szám
[...] h ev 1 hónapos Zelei István ref 5 hónapos Szept 24 Születés Kajiati István ref Zupkó Ilona róm kát [...] Miksa izr 28 éves Mé­száros István r kát 31 éves Kurucz [...] Ujságbolt­ban Rendkívül kedvező fizetési föl­tételek FEUER divatSzlet Városháza épület Olcsó szabott [...]
272. 1942-01-26 / 20. szám
[...] maradt csak a helv változott FEUER 1 M 1 IKSA HŐI [...] stb loe res vedés Tótlh István rőfös röviid 1 kotöb ánu [...] ikarácsany ifei Tyő ikieineskedő Bátkay István kápiitos Szölőssy Endre zsibárus Mártföldi [...]
273. 1929-08-22 / 189. szám
[...] Minden külön értesítés helyett HAZASSAG Feuer Klári és dr Goldstein j [...] sz Somogyi Lenke dr Vietórisz Ist­ván és neje sz Buday Mariska [...] dr Szesztay András ifj Vietórisz István unokái Ifj Vajda Emil Vajda [...] Jenő ezredes helyettes székkapitány Mikecz István alispán dr Erdőhegyi La­jos a [...]
274. 1938-10-04 / 223. szám
[...] Bősz Sándorné Mikó Mária Papp Istvánná Mikó Eszter Mikó Lajos Eszter [...] főzómindenest keresek azon nálra Pestre Feuer Városházpalota Egy tisztességes bejárónőt azonnal [...]
275. 1920-10-16 / 237. szám
[...] el teljes egészében igazolták Mikecz István Groák Ödön és dr Tóth [...] azt rábízták Ezt bizo­nyították Mikacz István ós Rappersberger Károly Most az [...] alakítása iránt ren­deletileg intézkedhessék Szabó István nagyatádi főldmivelésügyi miniszter ezen törvényes [...] yáiiienil nagy nálosztéilian érkeztül a FEUER MIKSA női Maruliizáiia Mizpaloia i [...]
276. 1937-08-31 / 196. szám
[...] nylltva Orvosi hír Dr Kiss István se­bész szakorvos rendelőjét a Bocs [...] órakor kezdődik Az igazgatóság x FEUER divatiizlet Városháza épület Olcsó szabott [...]
277. 1937-11-13 / 257. szám
[...] felelősségre Baleset disznóölés közben Bu­dai István 24 éves hentessegéd a vá­góhídon [...] 00 Tánelemezek 8 30 Elírok FEUER divatüzlet Városháza épület Olcsó szabott [...]
278. 1902-12-13 / 50. szám
[...] éves Oláh Erzsébet 9 éves Feuer Erzsébet 29 napos Vajda Teréz [...] Géza 5 hónapos és Kapitány István 15 éves H éves képezdei [...] és 3 unokája gyászolja Bársony Istvántól a magyar természet csodálatosan finom [...] alkotta A szöveget pedig Bársony István irta Az a Bár­sony István akinek a neve a mai [...]
279. 1938-01-28 / 22. szám
[...] harisnyák kis hibával nagyon olcsón Feuer Miksa dívatüzietében Vär 0 S [...] gyarapszik a testsúly 5 Dienes István pályanyertes cik­ke A Süibi pályázaton [...] számára kitűzött első díjat Dienes István vá­rosi mérnöki hivatali műszaki raj­zoló [...] pengő Előadók 1 angol Gál István német Lossányi Gyula franciam dr [...]
280. 1911-11-01 / 88. szám
[...] gyűlését melyen Ferenezy Károly Réti István Tbormy János mint a kolónia [...] dr Bororn issza Tibor és Feuer Antal püspökök is A megnyitási [...]