650 találat (0,655 másodperc)

Találatok

1. 2010-02-18 / 41. szám
[...] Veres Éva sajtóreferens Fekete Rigó István alezredes a Szolnoki Rendőrkapitányság bűnügyi [...] az egyik szolnoki A képgalériát kerese a hírportálon valamint számtalan éles [...]
2. 2002-02-18 / 41. szám
[...] és szaktanácsadást kaptak fotó csabai istván Kerítésfolytatás Karcag Két éve a [...] a mun­ka nem folytatódott Tóth István kovácsmester hozzájárult ah­hoz hogy az [...] nak létre és a tisztességes kerese ben szociális fordulatot terveznek most [...]
3. 1964-05-24 / 120. szám
[...] azonnal felvesz bu­dapesti munkahe­lyekre jó kerese ti lehetőséggel kőműves szakmun­kasokat EM [...] lehet személye­sen vagy írásban Andracsik István­nál Szolnok Csap utca 15 szám [...] el a szentesi postára Boros Ist­ván részére­ÉRTESÍTJÜK ked­ves vendégeinket hogy a [...]
4. 1989-03-03 / 53. szám
[...] öntözési le­hetőség rpegoldott Cím Patt István Fegyvernek Mező I út 14 [...] MEZŐTÚRI VAROS GAZDÁL­KODÁSI VÁLLALAT jó kerese ti lehetőséggel felvételt hirdet kőműves [...] gázszerelő vil­lanyszerelő Jelentkezni lehet Nagy István VEGYSZOL cso portvezetőnél Jászberény Bér [...]
5. 1958-11-16 / 272. szám
[...] szombaton dél j ben Dobi István az Elnöki Ta­nács elnöke adta [...] munkabérét ami hetek óta első kerese volt Lapunk Imunkatársa beszélgetett velük [...] igazi ar­cukat amikor a Horthy István szobor felállításához egy ösz szegben [...]
6. 2004-07-10 / 160. szám
[...] helyszínen LAKATOSOKAT és AWI hegesztőket kerese Tel 06 20 471 0308 [...] Juhász Lászlóné és családja Rézsó István és családja Tomajmonostora Kunhegyes KOVÁCS [...] Édesanyád nővéred sógorod EMLÉKEZÉS SÁNDOR ISTVÁN ÚJPESTI SZAVÉZI SZERZETES vértanú halálának [...] mindazoknak akik szeretett halottunk PÉLI ISTVÁN temetésén részt vettek sírjára koszorút [...]
7. 1963-07-17 / 165. szám
[...] 200 méter gátfu­tás 1 Tárnái István 26 3 mp egyéni csúcs [...] helyezett pedig érera­rás 4 Tárnái István 260 cm 800 méter Fuchs [...] ig Vegyiművek mellett KUBIKOSOKAtT íó kerese ti lehetőségek mellett ál­landó munkára [...]
8. 1969-12-02 / 279. szám
[...] Ferencből s a kisgazdapárti Balogh Istvánból állt meg­jelent a program is [...] áremelkedés körülbe­lül egy a nagyobb kerese tűeké pedig két százalékos Az [...] szövetkezeti tagok üdültetése Hétfőn Szabó István el­nökletével ülést tartott a IOT [...]
9. 1958-09-25 / 227. szám
[...] helyzetet és a fel­adatokat Lévay István megyei titkár ismertette Elmondotta hogy [...] vita során felszólalt Ku jruez István a megyei népműve­lési csoport vezetője [...] Dániel törökszentmiklósi és dr Tésy István jászapáti járási tit­kár számolt be [...] Táj v a non menedéket kerese 11 mint Ázsia legnagyobb orszá­gára [...]
10. 1996-10-10 / 237. szám
[...] 10 ig lehet jelentkezni Sági Istvánnál az 56 314 017 es [...] nyertesét köszönthettük a szerkesztőség­ben Mizsei István azon kevesek egyike aki az [...] a helyét méltó utódjának Mizsei István kezét annak idején a nagypapa [...] a 12 16 évesek között Kerese Gábor kapta az elsőnek járó [...]
11. 1957-05-18 / 115. szám
[...] rendelték magyarázza az elnök Kabaí István műszaki ve­zető szívesen kalauzol végig [...] szalmát t 2300 forint készpénzt kerese tt Egy hol­das háztáji gazt [...]
12. 1995-07-05 / 155. szám
[...] 546 Foglalkozás Munkavégzés helye Létszám Kerese varrónő Kenderes 5 12 200 [...] Lovas Róbert vállal­kozók adták Németh István polgármester volt az esemény fővédnöke [...]
13. 2003-03-17 / 63. szám
[...] gyakorla fal számítógépes ismerettel állást kerese Tel 06 20 217 8087 [...] Mihály polgármester 5331 Kenderes Szent István út 56 A SZOLNOK DOMUS [...]
14. 1969-08-17 / 190. szám
[...] segéd unkásokat vesz feL Jó kerese lehetőségek ajtót rakodót felvesz az [...] kazinc­barcikai lakásomat hasonlóért Szolno­kon Magyar István Kazincbarcika Má­jus L Út 2 [...]
15. 1971-01-16 / 13. szám
[...] megyei I osztály­ban Gondjaikról Kecze Ist­ván számolt be Az utánpót­lás nevelését [...] kö­vetően a teljesítménytől füg­gően jó kerese 1 lehetőséget biztosítunk Jelentkezni lehet [...] keresek korrepetá­lásra Szolnok Vár konyl István tér 13 Boros FRANCIA nyelvta­nárt [...]
16. 1959-06-24 / 146. szám
[...] kivitelre kerülő áru csomago­lása Mészáros Istvánná rak­táros hogy a hasonlatot folytassuk [...] végrehajtását A vitaindító előadást Bognár István elvtárs a Művelődés ügyi Minisztérium [...] között jöhet számításba írója Bódi István Beval­lom eddig nem találkoztam nevével [...] alatt közel 10 ezer láto­gató kerese fel s mintegy 100 ezer [...]
17. 1983-08-20 / 197. szám
[...] műszaki vizsgával eladó Érdeklődni Obema István Kun szentmárton Felsza­badulás u 44 [...] KŐMŰVES szak­munkásokat kere­sünk felvételre jó kerese ti lehetőség­gel Bér megegyezés szerint [...] Élelmiszerbolt Ballai Állami Gazdaság Túrkeve István király u A pályázatot kérjük [...]
18. 2004-12-13 / 290. szám
[...] JÁRMŰ SZÍVBARÁT fogyás cukorbetegeknek is kerese tl lehetőséggel 06 20 468 [...] SZNÁLT BÚTOROK BOLTJA Szolnok Szt Ist­ván kir út 13 az Interspar [...]
19. 1991-02-13 / 37. szám
[...] egyfajta tanulsága a leírtaknak Füle István Az Ablak témára már nem [...] zül ismerve a községben élők kerese Viszonyait és anyagi ter­heit egyelőre [...]
20. 1997-03-05 / 54. szám
[...] Gazdakörök Szövet­ségének elnöke dr Török István lapunknak az előzmé­nyekről elmondta a [...] út­lezáró demonstrációba kez­denek Dr Török István el­mondta hogy a megyében 65 [...] a késedelmi pótlék is Kovács István APEH osztályvezető Kovács István fotó feb állásajánlata 5000 Szolnok [...] 59 351 322 211 Létszám Kerese üzletkötő Tiszafüred 5 jutalékos pultos [...]
21. 1998-07-20 / 168. szám
[...] mesterszállási telephelyekre Jelent­kezni lehet Barna Ist­ván szolgálatvezetőnél a 06 60 359 [...] figyelem Heti 15 000 Ft kerese ti lehetőség Azonnali munkakezdés Felté­tel [...]
22. 1974-12-28 / 302. szám
[...] üzemképes állapotban olcsón eladó Jászapáti Ist­ván Szolnok Ápri­lis 4 Út 27 [...] részér Betanulási idő 1 hónap Kerese 1950 2600 Ft betanulás után [...]
23. 1965-09-29 / 229. szám
[...] Dicséret illeti mind annyiójukat Lővei István Kétpó Panasszal fordult szer­kesztőségünkhöz N [...] kap majd arra vonatkozóan hogy kerese tének benyújtása során mi­ként járjon [...]
24. 1982-10-06 / 234. szám
[...] bérletesek 220 forintot adnak saját kerese tükbőhutazásra gyára A két illetve [...] a helyi elkép­zelések megvalósításában Sátrán István Ma ennek keretében láto­gatnak megyénkbe [...]
25. 1971-03-24 / 70. szám
[...] A 62 kilogrammos súlycsoportban Ba­logh István öt Induló között minden ellenfelét [...] Szolnok Vöröhadsereg u 5 Jó kerese i és továbbtanulási lehe­tőséggel azonnal [...]
26. 1954-10-21 / 249. szám
[...] szovjet tiszttel találkoztam aki pékeket kerese t Veres Zoltán segítségével összegyűjtöttük [...] alá helyeztek MTI Révész Gy István ÁRNYÉK EURÓPA FELETT Áz Országos [...] felfegyverzé­sének kérdésével foglalkozik Ré­vész Gy István konkrét tényekkel tárja elénk annak [...]
27. 1961-11-24 / 277. szám
[...] rr Űrhajót vagy rendet UTASOK KERESE November 13 án este tör­tént [...] Földeák János Illyés Gyula Si­mon István Simon Lajos Sinka István Szűts László versét A magyar [...]
28. 1964-05-14 / 111. szám
[...] ifj Józsa János ifj Ondó István Bársony Ferenc Vezetők id Fé­nyi [...] t kell pó­tolnia Pintér II István a Ver­seghy gimnázium tanulója­ként Goór [...] Tegyük mindjárt hozzá Pintér I Istvánnal semmiféle ro­konságban nincs Először gyors [...] munkahe péssel felveszünk Ivekre Jó kerese Cím Szolnok Me ti lehetőséggel [...]
29. 1971-02-14 / 38. szám
[...] ően a teljesítménytől füg­gően jó kerese 4 lehetőséget biztosítunk Jelen kezni [...] Sporttársi üdvőz e tel Czigony István Egyesületi tükör Hlnes lehanyatlóbcm a [...] Ottó Ka­nizsa Tivadar Hasznos II István Pintér I István Koncz Istv n és társaik [...] minőséget je enti mondotta Szántó István az egyesület elnöke Az utóbbi [...]
30. 1971-03-27 / 73. szám
[...] Szolnok Vöröhadsereg u 5 Jó kerese 1 és továbbtanulási lehe­tőséggel azonnal [...] kadmiti mozást horganyo­zást vállalok Ácsai István galvanizáló mester Szentes Baicsy Zsillnszky [...]
31. 1991-12-02 / 283. szám
[...] valami sorsszerű ahogyan a Szent István király alapította várplébánia és hit [...] templom Mennyit ér a szülő kérése Egy család esete az iskolával [...] nem várták meg A szülők kérése ha jogos ha nem ha [...] Hát ennyit ér a szülő kérése az iskolában kérdezzük mi is [...]
32. 2007-02-08 / 33. szám
[...] időre jelentette be tegnap Gaskó István a szakmai szakszervezet illetve a [...] LÉPJEN í APEH MUNKÁLTATÓI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS KÉRÉSE ADÓHATÓSÁGI ADÓMEGÁLLAPÍTÁS kérése a munkáltatótól vágj az APEH [...]
33. 1981-01-07 / 5. szám
[...] tegnap koszo­rút helyeztek el Várkonyi István sírján a szolnoki Munkásőr úti [...] autóbuszhi­ány biztosítása mellett több megálló kérése gyér kihasz­náltságé ugyanakkor jelen­tős eszközlekötéssel [...] üzemig hivatalig közlekedő céljáratok indítá­sának kérése a korábbi vagy későbbi munkakezdés [...]
34. 1964-07-10 / 160. szám
[...] még gya­logolni is A dobaiak kérése tehát vagy tartozzanak ismét Csataszöghöz [...] sürgős esetben hívják A dobaiak kérése tehát megoldódott amíg jó idő [...] vissza kellett küldeniük Alattyánba Varga István párttitkár ezt meg is toldotta [...]
35. 1964-06-18 / 141. szám
[...] meg A Népmű­velési Intézetből Bodnár István osztályvezető a Mű­velődésügyi Minisztérium­ból dr [...] 15 Falusi dolgok­ról Kaposi Kis István jegy­zete 18 20 Mai vendégünk [...] vé­leménye szerint jogos a kismamák kérése s el­küldte a javaslatot a [...] megvalósulhat e a kengyeli kismamák kérése vagy ha nem mi akadá­lyozza [...]
36. 2001-09-07 / 209. szám
[...] egyik napjának vendége volt Mikola István egészségügyi miniszter aki a magyar [...] MDF szóvivője szerint pártjának minden ké­rése teljesült a Fidesz MPP vel [...] lett volna Az MDF minden kérése teljesült Ön az utóbbi időben [...]
37. 1989-03-14 / 62. szám
[...] szervezetekbe ahol az szük­séges Sándor István a KSH megyei igazgatója az [...] a megyei pártbizottság titkárát saját kérése alapján nyugállo­mányba vonulása miatt ed­dig [...] a megyei pártbizottság titkárát saját kérése alapján eddig vég­zett munkája elismerése [...] ÚJSÁGÁRÚSOKNÁL Szerkeszti a szerkesztőbizottság Csukás István Gyurkovics Tibor Hernádi Gyula Lázás [...]
38. 1990-08-11 / 107. szám
[...] sajtó kapcsán szóba kerültek Csurka István MDF párti képvi­selő közelmúltban napvilágot [...] azzal a ténnyel hogy többszöri kérése ellenére az iraki hatóságok ez [...] rendezésére A Szolnoki Városi Tanács kérése Igénylik a helyi társadalmi szervezetek [...]
39. 1977-03-31 / 76. szám
[...] írók költők többek között Ágh István Bertha Bulcsú Bol­dizsár Iván Ördögh [...] M G Volt már olyan kérése amelyet a szülei nem telje­sítettek [...] kattan Szóval volt már olyan kérése amit a szülei nem teljesítettek [...] Dobozmúzeumot állítot­tak össze a székesfehérvári István Király Múzeum mun­katársai a történelemoktatás [...]
40. 1969-10-01 / 227. szám
[...] tanácsot A szerk Szabados néni kérése K Gy szolnoki olvasónk észrevételét [...] vál­lalattól kártérítést nem kö­vetel Egyetlen kérése van az utazóközönséghez a bal­esetek [...] 10 én megjelent lapunk­ban Kurdi István szolnoki olvasónk panaszának aki szóvátette [...] történt választ sem kapott Kurdi István telefonon je­lentkezett a cikk megjelené­sét [...]
41. 1973-11-28 / 278. szám
[...] ezért azokból mindenképpen ren­delnék Huh István Szolnok Vándorúton mini palackokkal Nem [...] a kiutalt helyiség bérének megállapításának kérése 200 forint névváltoztatás engedé­lyezésének kérése 100 fo­rint szabálysértési bírság elengedésére [...]
42. 1962-03-03 / 52. szám
[...] a segítséget az igazságtalanság megszünte­tésére Kérése ellenére is közöljük levelét mert [...] Imre F Tóth Já­nos Győri István Povedák István Tóth L Ferenc vagy éppen Szabó István kik valamennyien a jászalsó szentgyörgyi [...] K Sz I karcagi pa­naszos kérése jogos Ezt a TEB is [...]
43. 1988-04-23 / 96. szám
[...] a szárít gatás miatt Kovács Istvánná Tiszatenyő Bódi Pétert a Szolvill [...] Cseregépet nem tudtak adni Kovács Istvánná az elmúlt napokban átvette a [...] kapcsolatban hangsúlyozta hogy a vásár­ló kérése jogos volt Az el­lenőrzési napló [...] fog­ják Szerkesztői üzenetek II vásárló kérése jogos volt Tegyenek rendet a [...]
44. 1960-12-28 / 305. szám
[...] MEGYEI NErUr 5 A kertvárosiak kérése Egy kis számvetés Ezen írásommá [...] éri el a 100 százalékot Kérése ezért nem teljesíthető Erről egyéb­ként [...] volt ez a mű­helylátogatás Báli István tudósító 703 sz Damjanich János [...]
45. 1958-04-12 / 86. szám
[...] kiutaltuk A dolgozóknak az a ké­rése hogy minden ledolgo­zott nap után [...] véleményük a felettes szerveknek SASSI ISTVÁN Hatéves évforduló Mező túron és [...] velüket megkaptuk Szigeti Mihályné Szolnok Kérését továbbítjuk az ille­tékes vállalathoz Válaszukat [...] s kékjük szíves türelmét Molnár Istvánná Jászapá­ti Panaszára választ kar tunk [...]
46. 1954-03-30 / 75. szám
[...] semmi kifogása csali az a ké­rése hogy az érdekelt dolgozók szerezzenek [...] te j átvevő helyet kért Ké­rése indokéit Danyi Máté mondta el [...] Erről számol be Cs Farkas István Szolnokról Győré Jánosné Tisza várkonyból [...] Jásziványról Gulyás Mihály Sur­jánból Gergely István Jászberény­ből A tavaszi mezőgazdasági mun­kák [...]
47. 1961-02-01 / 27. szám
[...] családban régen és most Molnár Istvánná tanárnő élvezetesen sokoldalúan ma­gyarázta a [...] értelmében helyesen járt el így kérése nem teljesíthető Dékány Mihály Cserkeszöllő [...] november hó végén kezelésre Jelentkezett Ké­rése tehát nem teljesíthető Gecse István Jászapáti Mivél ön egyháztartásban él [...] a félév tanulni kell Báli István tudósító Úttörő vetélkedő 1691 január [...]
48. 2011-11-12 / 265. szám
[...] a fotó A tanító úr kérése a fényképezés előtt az volt [...] szaxofon Bezerédi Sándor piszton Burka István Beküldte Kanyó Jó­zsef Cibakháza 3 [...] nagyon büszkék rá Beküldte Fülöp István Jászboldogháza 5 A felvétel 1929 ben Bertalan Istvánt és Bajzáth Máriát édesanyám szüleit [...]
49. 1993-12-31 / 305. szám
[...] közönség a Mama vagyis Hosszú István pedig könyörte­lenül büntetett Szünetben Ra sid Abeljanovnak csak egyetlen kérése volt hogy sérülés nélkül ússza [...]
50. 1954-10-07 / 237. szám
[...] és dolgozóit TÖTH GYÖRGY BARICZA ISTVÁN POCZKODI LAJOS FÖLDI JÄNOS D [...] a zagyvaréiul tanács végrehajtóbizottságának TELEK ISTVÁN tiszavárkonyi dolgozó a járási tanács [...] egy legelőkutat Ez már régi kérése volt a község dolgozó paraszt­jainak [...]