870 találat (0,080 másodperc)

Találatok

1. 2012-06-12 / 136. szám
[...] Ft 20 807 7504 295728 Kerese k ügyfeleim részére belvárosi belváros [...] 8 00 18 00 290625 Kerese k régi bútort szőttest vászonzsákot [...] axelspringer hu Felelős szerkesztő STANGA ISTVÁN E mail istvan stanga axelspringer hu Lapmenedzser VARGA [...] ismerték és szerették hogy CSEHI ISTVÁN és CSEHI ISTVÁNNÉ csendesen eltávozott [...]
2.
[...] üzemzavarai és javítása Előadó Láday István KOTUKI Helye VOLÁN 4 sz [...] MHT Korszerű üzemirányító készülékek Előadó Kerese János és Hadas Pál Helye [...] tv adó megtekin­tése Vezető Ksvács Istvánná Posta Eger
3. 1918-02-24 / 46. szám
[...] 17 én D r Lipovniczky István kir tan pénzügyiga gató 5324 [...] 1916 évre kivetet III oszt kerese adó érvémé ek fentartá sáról [...]
4. 1927-05-06 / 102. szám
[...] támogatást kér TEJ IVÓ Tancsa István Hol az az anya aki [...] HOLD FÖLDHÖZ tengeri ter­meléshez felest kerese k Cim kiadóban ÖT vagy [...]
5. 1922-10-26 / 244. szám
[...] módot adnak nekik arra hogy kerese tűkből megfelelő mennyiségű búzát vagy [...] Szvetiszláv bánáti alispán dr Mihajlovics István Sztakics Lábúd novisadi v rendőrkapitány [...] Drágó Ra­jics Szvetiszláv dr Mihajlovics István meg még jő egynéhányan a [...]
6. 1879-01-16 / 3. szám
[...] Kál máDné 50 krajczár Steinhäuser Istvánná 50 krajczár Briger Adolf 20 [...] Sir Antalné 50 kr Mészáros Istvánná 50 kr Bernekkerné 30 kr [...] frt Bgy 1 frt Kovacsóczy István 2 frt L M 3 [...] érvényesíthetni vélnek hogy e részbeni kerese r teiket e hirdetménynek a [...]
7. 1888-05-22 / 21. szám
[...] szárnyát féltve villámtól menhelyt vízben kerese 20 Majd Daksa tűzben halt [...] osztatlan tetszését vívta ki Barta István és Dobronyai Miklós is Eszterházy [...]
8. 1971-10-06 / 235. szám
[...] ré­i szére 1200 Ft havi kerese tét biztosítunk 18 éven fe­lüli [...] TÜZELÉSTECHNIKAI FŐOSZTÁLYÁN Budapest V Szt István tér 15 Magánvásárlók beszerezhetik a [...]
9. 1919-02-19 / 41. szám
[...] Járó Sándor Klein Mór Kovács István Misicz Aladár Politzer Jakab Pap [...] járványos betegséget hur­coljon be Pécsre Kerese György dr kormánybiztos tisztviselőivel együtt [...]
10. 1894-05-29 / 37. szám
[...] és beadta ellenem a váló kerese tét Sok fáradságomba került mig [...] egri lakosokra 550 frtért Nagy Istvánná f abonyi 422 sztjkvi ingatlana [...] mikó­falvi lakosra 100 frtért Gacsal István t íüredi 1 1951 sztjkvi [...] kerecsendi 215 sztjkvi ingatl Sári István és Semperger András kerecsendi lakosokra [...]
11. 2002-02-02 / 28. szám
[...] figyelembe venni a nyugdíjat a kerese a legalacso­nyabb kulcsú 20 százalékos [...] évvel korábbihoz képest közölte Hunyadi István a Közlekedési Főfelügyelet fő­igazgatója Tapasztalataik [...]
12. 1877-01-18 / 3. szám
[...] végrehajtási ügyében özv Sko peoz Istvánná Krejner Mártanak a kővetkező ingatla­naira [...] érvényesíteni vélnek hogy e részbeni kerese teiltet e hirdetmény közzétételének napjától [...]
13. 1970-06-09 / 133. szám
[...] szűkös kenyeréhez a maga kis kerese flÉ tével kell hozzájárulnia Fürge [...] aulájában rendezett kiállítás megnyitóján Szalay István a Heves megyei Tanács vb [...] szám alatt Magyar László négyéves István unokája a konyhaasztalról a gyufát [...]
14. 1877-03-29 / 13. szám
[...] érvényesíthetni vélnek hogy e részben kerese j teiket e hirdetménynek a [...] Kor­mos Rozáliának Mátyási Terézia Lengyel Istvánná és Mátyási Verőn János Antal [...]
15. 2014-02-05 / 30. szám
[...] Ft 30 238 4565 311660 Kerese k Egerben Hajdúhegyen Maklári hós [...] axelspringer hu Felelős szerkesztő STANGA ISTVÁN E mail istvan stanga axelspringer hu Hirdetésvezető FODOR [...]
16. 1981-08-08 / 185. szám
[...] Roger Moore rajongók bánatára Pécsi István N em tartozom a Hobo [...] Mintha a film Íróiban Kardos István és Szom­jas György kevés lett [...] a művelődi vágyók körében is kerese lesz MTI
17. 2000-06-03 / 129. szám
[...] szak si szerveknél a nominális kerese szervezet is kezd magához térni [...] fiatalok elvárása­ihoz míg a Fehér István rendezte Civilizátor ugyanebbe a vonulatba [...]
18. 1983-04-02 / 78. szám
[...] 55 szórakozni k arítóndt jó kerese g ben közműves Karácsondon 600 [...] sz Juhász ionon veszek Szűcs István közel 3 szoba ha 400 [...] garanciával Rövid határidőn be­lül Fülep István Noszvaj Kossuth 29 JÁRMŰ utca [...]
19. 2014-11-15 / 266. szám
[...] Ft 30 238 4565 318354 Kerese k Hajdúhegyen Csákóban Maklá­ri hóstyán [...] mediaworks hu Felelős szerkesztő STANGA ISTVÁN E mail istvan stanga mediaworks hu Hirdetésvezető FODOR [...]
20. 1955-08-11 / 64. szám
[...] atyja s szorgal­mazója Segítőtársai Pilinyi István Petőfi altáró igazgatója és Garam [...] András a XI esnél Demeter István Petőfi altárón pedig Pál Mihály [...] nagyobb teljesítményekkel emelkedik a dolgozók kerese te is A réselés mellőzésével [...] a születő új győzelméért Császár István Vasutas dolgozóink a gyors gabonaszállítások [...]