220 találat (0,041 másodperc)

Találatok

1. 1983-07-01 / 154. szám
[...] csütörtöki programját Szé­kesfehérváron kezdte az Ikarus Karosszéria és Jár­műgyárat kereste fel [...] igazgatója és Nagy Gá­bor az Ikarus vezérigazga­tója tájékoztatta a vendége­ket az [...] piac igényei­re figyelő gyártmányfejlesz­tés eredményeként Ikarus Renault kooperációban ké­szülő buszokat szállítottak [...] exportálnak Algériá­ba s feltűnnek az Ikarus termékei az Egyesült Álla­mok Irak [...]
2. 1963-11-05 / 259. szám
[...] próbafelvételei már megkezdődtek SZÓFIA Az Ikarus Karosszéria és Járműgyár a Csepel [...] A kiállításon bemutatásra került az Ikarus 180 csuklós autó­busz az 556 os [...] felszerelés A megnyitó után a 180 személyes csuklós busszal a vendégek [...]
3. 2001-08-03 / 180. szám
[...] 50 Ft ß xil ÉVFOLYAM 180 SZÁM HEYES f HÍRLAP Ügyeletes [...] oldalon Alacsony padlós az új Ikarus Eger Alacsony padlós lépcsők nélküli felépítménnyel rendelkező új Ika­rus autóbusszal gyarapodott az Agria Volán [...] leszállás is könnyebb az új Ikarus 412 esről Sziréna Kifosztott méhek [...]
4. 1972-10-31 / 257. szám
[...] SUlUI ÍUU ClVll tárállomáson az Ikarus gyár képviselői átadták a szovjet [...] az ez évben gyártott 600 Ikarus 180 as típusú csuklós autóbuszt Ez [...]
5. 1990-11-02 / 180. szám
[...] ÉS KÖRZETÜK NAPILAPJA I ÉVFOLYAM 180 SZÁM ÁRA 5 80 FORINT [...] mert nekik is tartozik az Ika­rus jelenleg 1 5 milliárd forint­tal [...] em­lítünk ezek sorában mint az Ika­rus az Evill vagy a Videoton [...]
6. 1963-02-28 / 49. szám
[...] kont­A vízilabda OB I sorsolása 180 indultí a hét végén Egerben [...] a rendkívül ér­dekesnek ígérkező versenyen 180 ifjú asztaliteniszezo vesz részt kö­zöttük [...] Nagybátonyi Bányász Kartali MEDOSZ Hajógyár Ikarus KISTEXT Autótaxi Március 31 Baglyasalja [...] Petőfibá­nya Au tó taxi Hajógyár Ika­rus Nagybátony KISTEXT Baglyasalja Május 26 [...]
7. 1971-08-18 / 194. szám
[...] arról van szó hogy az Ikarus gyár jövő évi termelésének tekinté­lyes [...] 55 ös típusból 910 darab Ika­rus 556 os típusút és 700 [...] zas autóbuszokat vagy hogy eddig 180 autóbuszt szállí­tott az Ikarus Kuwaitnak Sauer motorokkal A Szov­jetuniót [...] óra alatt oldják meg az Ikarusban most 1200 órá­tertanács 1968 ban [...]
8. 1976-08-04 / 183. szám
[...] Gyöngyösi Spartacus DMTE Leninváros Siküveggy Ikarus Egri Vasas K baroika Papp [...] K barcika Papp J SE Ikarus Egri Vasas Leninváros Síküveg­gyár Gyöngyös [...] KSE Gyöngyös Sátoralja­újhely Leninváros MVSC Ika­rus K barcika XIV forduló XI [...] 112 Ft ért Férfi fürdőnadrágok 180 Ft helyett 126 Ft ért [...]
9. 1992-12-17 / 297. szám
[...] el­követtünk Budai Ferenc Az American Ikarus segít Várhatóan még ez évben kö­zös vállalatot alapít az Ikarus Rt az Amerikai Magyar Befekteté­si Alap tulajdonában lévő Ame­rican Ikarusszal Korábban 1988 óta működött az [...] változásaira készülve a Matáv Rt 180 millió forint törzstőkével melynek kamatai [...]
10. 2002-12-12 / 289. szám
[...] hogy eladnák a céget az Ikarus Rt nek Budapest Az Ikarusbus [...] úgy tájékoztatta lapun­kat hogy az Ikarus Rt ajánlatot tett az autóbuszgyártás [...] 280 jármű ké­szült Székesfehérváron amelyből 180 at értékesítettek külföldön Romániában Tunéziában [...] majd járműveket Ám ek­kor az Ikarus név eltűnhet a piac­ról A [...]
11. 1983-05-20 / 118. szám
[...] külügyminiszter helyettes társaságában elsőként az Ikarus Karosszéria és Jár­műgyár helyi gyáregységébe [...] nagyüzem tevékenységéről Mint elmondta az Ikarus termékeinek 90 százalékát exportálják Magyar [...] szereli össze az idegen alvázas Ikarus autó buszokat Robert Mugabe érdeklődésére [...] és a napraforgó termelésében összességében 180 millió fo­rint termelési értéket tud­hattak [...]
12. 1984-10-24 / 250. szám
[...] pedig már csaknem 90 ezer Ikarus autóbuszt használ­nak Csupán az Oroszorszá­gi Szovjet Szocialista Köz­társaságban az Ikarusok al­kotják a teljes autóbuszpark 25 [...] bel­földi mind nemzetközi utasforgalmát kizárólag Ika­rus autóbuszokkal bonyolít­ja le Jellemző a [...] és az alkatrészek el­lenében csaknem 180 ezer Lada érkezett Magyaror­szágra Az [...]
13. 1984-07-31 / 178. szám
[...] Györgyi Gyöngyös 581 2 Jéger Ikarus 563 3 Major MHD 563 [...] Molnár Gyöngyös 575 3 Weyde Ika­rus 573 Férfiak 1 Lenkei László [...] Georgieva Várna 568 2 Patay Ikarus 554 3 K Petrova Várna [...] Szolnok 18 9 1 8 180 170 19 6 Tatab 18 [...]
14. 2000-05-18 / 115. szám
[...] tervezésű kis terepjárókat gyárt az Ikarus Most már nem csak a [...] tartanak állományban Az Auverland Az Ikarusnál születő autó 60 65 százalékban [...] húsz darab gyártá­sát tervezik az Ikarusban rendel­hetők lesznek vászon és kemény [...] fecskendezett dízelolaj öngyulla­dással elég Korábban 180 300 bar nyomás­sal érkezett a [...]
15. 1963-05-12 / 109. szám
[...] a hegymászó fel­szerelésünkbe a farmotoros IKARUS ba amely a szöges bakancsot [...] nemes felháborodástól amely eltöltötte az IKARUS utasait hallván hogy útközben kerü­lőt [...] megpillan­tottuk a havasokat Sőt Mivel IKARUS unk szárnyai nem viaszból valának [...] kiolvasok a főagronómus note­széből a 180 as tehénállomány év végére 240 [...]
16. 1962-02-18 / 41. szám
[...] gépipa­ri miniszterhez intézte kérdé­sét Az Ikarus gyúr dolgozói megbíztak azzal hogy [...] intézet már kidolgozta egy hathenge­res 180 lóerős továbbá egy négyhengeres 120 [...] s így 1963 ban a 180 lóerős mo­torokból 250 darabot gyárt [...] szükséges terven felüli beru­házás Az Ikarus gyár részére szükséges nagyteljesítményű motorokat [...]
17. 1970-07-30 / 177. szám
[...] foto Szilágyi Pál félv KS Ikarus sorfal a moszkvai magyar kiáiiiSáson [...] autóbuszt mutat be s az Ikarusok szinte sorfalat áll­nak majd a [...] típusok kö­zött lesz az új Ikarus család első tagja a 250 [...] es típusú szuperluxus légkondicionált autóbuszt 180 fokban elfordítható klub­fotelekkel televíziókészü­lékkel rádióadó [...]
18. 1986-07-30 / 178. szám
[...] Könyvtár ismét fogadja olvasóit AZ IKARUS VOLKSWA­GEN autóbusz prototípusa Az Ikarus székesfehérvári gyárának kísérleti üzemé­ben megépítették az Ikarus Volkswagen kooperációban készült autóbusz első [...] TD típusú tehergép­kocsi alvázon az Ikarus ka­rosszériájával olyan kis ön­költségű autóbuszt [...] A 130 ezer tonnából csupán 180 tonna búza minősült csak takar­mánynak [...]
19. 1995-03-27 / 72. szám
[...] 0 24 0 26 0 180 nap 270 nap 365 nap [...] is kft k ellen in­dult Ikarusok Angliába Újabb tíz jobbkormányos 480 [...] városi autóbuszt indítottak útnak az Ikarus má­tyásföldi telepéről Angliába Érre a piacra az Ikarus az el­múlt hónapban szállította a [...]
20. 1995-07-18 / 166. szám
[...] gyarapodtak Megállapodtunk a gyár­tókkal az Ikarus Rt vei vala­mint az Ikarus Egyedi Autó buszgyártó Rt vei [...] kocsit vásá­roltunk Ezek közül hét Ikarus 244 56 os típus és [...] gyűlik a MÁV adóssága Ma 180 milli­árd forint a külső és [...]
21. 1999-09-09 / 210. szám
[...] as személykocsival elmenekült A támadó 180 cm magas vékony testalkatú hosszúkás [...] tompa Mátraalji új buszok Egy Ikarus az újdonságok közül a Mátra Volán telepén GYÖNGYÖS Hat új Ikarus 263 as típusú autóbusszal gya­rapodott [...] Rajtuk kívül még további két Ikarus 256 os buszt is vásároltak [...]
22. 1984-12-02 / 283. szám
[...] különösen pe­dig a páratlan mintegy 180 190 millió forint érték kö­rüli [...] Első ízben szállít jövőre csuklós Ikarus autóbuszokat a MOGÜRT Külkereskedel­mi Vállalat [...] közvetítésével 34 járművet rendelt Az Ika­rus egy évvel ezelőtt mu­tatta be [...] drágám Fiataloknak a gyöngyösi főiskolán Ikarusok Kanadába NÉPÚJSÁG a Magyar Szocialista [...]
23. 2000-09-30 / 230. szám
[...] extrával el­adó Érd 30 9552 180 8 AUTÓT vásárolok 83 98 [...] állapotban eladó T 37 357 180 8 TRABANT 601 felújított motorral [...] 319 504 este 1181 8 IKARUS 365 ös 10 éves légkondis [...] es kombájn kukoricaadapterrel kukori cakultivátor Ikarus busz 511 eladó T 06 [...]
24. 1990-09-29 / 152. szám
[...] Dobi u 10 48003 1 Ikarus 553 as 24 személyes autó­busz [...] T elefon ügyeletet vállalok Laká­son 180 jeligére a gyöngyösi taka­rékszövetkezet be [...] 1 48097 1 f HÁZASSÁG 180 26 éves nőtlen fiatalember ke­resi [...] 174 2 Poclain TY 45 Ikarus 211 Október 7 én E [...]
25. 1966-08-09 / 187. szám
[...] Gyöngyösi Honvéd ottho­nában fogadta az Ikarust A két megyei rangadó mérkőzésen [...] Gubis és Lovász Gyöngyösi Honvéd Ikarus 2 0 1 0 Gyöngyös [...] 2 30 13 24 3 Ikarus 16 9 3 4 30 [...] és pa pucsok 80 130 180 forintért Kés kény István cipészmester [...]
26. 1984-06-24 / 147. szám
[...] jó állapotban levő 1 DB IKARUS 55 RENDSZÁM NÉLKÜLI 5 éves IKARUS 211 típusú 3 személyes autóbuszt [...] Ft Ada kárpitozott garn 24 180 Ft helyett 14 500 Ft [...]
27. 1975-01-09 / 7. szám
[...] 230 Romániába szintén 230 Jugoszláviába 180 és egy nyugat európai körútra [...] Pétervására Mátraballa Eger között közlekedő Ikarus 66 os autó­busza Feltörte a [...] GC 16 53 as rendszámú Ikarus buszát A lopott járművel amely­nek [...]
28. 1991-08-01 / 179. szám
[...] csökkent az eladások száma Rózsaszín Ikarusok Elkészült és útnak indult Irán­ba az első tizenhat Ikarus autó­busz Az iráni belügyminisztéri­um városfejlesztési [...] a bizottság illetékes alelnöke összesen 180 millió ECU folyósításáról írt alá [...]
29. 1993-04-17-18 / 89. szám
[...] értékesíti az alábbi gépi eszközeit Ikarus 211 es Volga személygépkocsi SP [...] tól Gyermek hosszú ujjú pamutpólók 180 Ft tól Divatos színes bakfis [...] kabát 1990 Ft Színes pamutpólók 180 Ft Női harisnyanadrág továbbra is [...]
30. 1991-12-18 / 296. szám
[...] Nemzetközi vegyes vállalattá alakult az Ikarus Egyedi Kft az­zal hogy a [...] Mogürt 40 százalékos és az Ikarus 60 százalékos rész­vétellel hozta létre [...] cégek száma amelyek közül mintegy 180 ezer magán tulajdonú A bulgáriai [...]
31. 1991-04-17 / 89. szám
[...] IFA KAMAZ KRAZ TATRA LATVIJA IKARUS A műszaki vizsgára való felkészítést [...] lengyel díszüvegáru kerti szék összecsukható 180 db 410 Ft fokhagyma 22 [...] Ara 192 Ft ÁFA MAXIME­ 180 SMG JVC licenc Ára 186 Ft ÁFA PROMO E 180 special HG JVC licenc Ara [...]
32. 1985-08-23 / 197. szám
[...] Beköltözhető Érd Eger Lenin út 180 az esti órákban Eger Lajosváros [...] Posta igazgatóság felkínálja eladásra az Ikarus 211 és 255 típusú autóbuszát [...] Kerékpáros VB 21 10 Az Ikarus autóbuszgyár­ban dokumentumfilm 21 39 Híradó [...]
33. 1980-02-28 / 49. szám
[...] is Ez utóbbi megbí­ Az Ikarus tervei Az Ikarus Karosszéria és Járműgyárban 1980 ban [...] a visontai külfej téses bányaüzem 180 millió tonna szénvagyonára építet­ték Meddig [...]
34. 1995-06-07 / 131. szám
[...] helyett ebben az évben csupán 180 ezer vá­gómarha feldolgozásával szá­molhat a [...] feltalálók meg­rendelésekkel tértek haza Oroszország Ikarusokat vásárol Az orosz közlekedési minisz­térium [...] több mint 1500 egyehek közt Ikarus és Mer­cedes Benz márkájú autóbusz [...]
35. 1979-01-16 / 12. szám
[...] ne a végtermék kibocsátásá­ra koncentráljunk Ikarus és Zsiguli A magyar járműipar [...] Február hónapban a ta­százalékát az Ikarus buszok teszik ki A magyar [...] a mostani ötéves tervidőszakban összesen 180 200 ezer darabot vásáro­lunk Számitógéptsalád [...]
36. 1982-04-06 / 80. szám
[...] számú Vállalat A régi típusú Ikarus autó­buszokat amelyek jócskán el is [...] közlekedési vállalat és 44 új Ikarus 266 ost állítottak a helyközi [...] ösztönzése A Hatvani Konzervgyárban pél­dául 180 millió forintos hi­tellel segítettük az [...]
37. 2007-06-27 / 148. szám
[...] Ifák és Zilek mellett öreg Ikarusok eregetik a koromfelhő­ket Utóbbiak többsége [...] Max teljesítmény kW LE 132 180 Max forgatónyomaték Nm 350 Csomagtér [...] ÖS a legbelevalóbb a maga 180 lóerejével ku tárgya Ha az [...]
38. 1978-02-21 / 44. szám
[...] 2 0 1 0 Va­sas Ikarus Ganz MÁVAG 0 0 Honvéd [...] 10 39 43 20 15 Ikarus 21 6 7 8 25 [...] egész nap O storos belterületén 180 négyszögöl telek eladó Érdeklődni Bartók [...]
39. 1963-03-14 / 61. szám
[...] a hatvani gát erősítésén Ecsédre 180 katonát kémek Heréd jelentkezik a [...] öt perc késéssel in­dított Az IKARUS egymás után nyelte a kilométereket [...] az utaso íkat egy farmotoros Ikarus on rJóformán mindenkit ismert és [...]
40. 1978-01-08 / 7. szám
[...] mortdhatja a füzesa­bonyi telepen dolgozó 180 asszony e sorok írójának is [...] VILLTESZ Ipa­ri Szövetkezet köztük az IKARUS autóbuszok lám­páit Utóbbiból évente 120 ezer darabot készítenek Képünkön Az IKARUS au tóbuszokhoz szerelik a lám­patesteket [...]
41. 1976-01-20 / 16. szám
[...] ap­parátusa nem ingadozott íme a 180 esztendeje 1795 június 3 án [...] kőolaj olcsó volt buszt az IKARUS gyártott és gyárt és a [...] Budapesti Köz­lekedési Vállalat és az IKA­RUS által ki kísérletezett önjáró troliról [...]
42. 1963-08-31 / 203. szám
[...] táblázat élén áll kell az IKARUS ellen csapat a nagyobb tudás [...] Tenisz Egri Dózsa Pécsi EAC IKARUS mérkőzés Iránt A gyön Dózsa [...] sötétkék színben ára 120 00 180 00 Ft ig Bakfis rakott [...] 28 eladó Kerecsend Fő u 180 Ép ítésből visszamaradt anyagok Egerben [...]
43. 2013-03-04 / 53. szám
[...] listáján szerepelt A csatornába eresztettek 180 ezer liter whiskyt Végeztek Rómában [...] hiba miatt a csatornába en­gedtek 180 hektoliternyi minő­ségi whiskyt egy skót [...] a több mint 21 tonnás Ikarus mozgásba hozásához a fogaival feszítette [...]
44. 1996-03-21 / 68. szám
[...] IFA W 50 L alkatrészek Ika­rus UAZ alkatrészek AVIA A 31 [...] eke Lajta vetőgép műtrágyaszó­rók Rába 180 nehéztárcsa 4 2 m boronás [...] adok két kiskutyát Tel 429 180 56493 Befektetőnek ajánlom sörözőmet bérleti [...] egri la­kásra cserélnék Tel 429 180 ALBÉRLETET KÍNÁL Belvárosi gázos bútorozott [...]
45. 1996-10-22 / 247. szám
[...] 30 353 949 72874 VEGYES 180 kg os hízó eladó 190 [...] tárcsa kom binátor Nissan Patrol Ikarus 211 eladó T 37 329 [...] angol olasz nyelvtani nyelvvizsga elők 180 Ft óra Stúdió Eger Bt [...]
46. 2003-07-02 / 152. szám
[...] 1490 Nyári Amazon Lövészver­seny Budapest Ikarus lőtér Az EPLE sportlövőinek eredmé­nyei [...] 182 3 Bolla Iván Gyöngyös 180 Központi gyújtása sportpisztoly 1 Farkas Zol­tán 180 2 Kanzler Ferenc 178 3 [...] Isten­mezején A szervezők egy majd 180 kilométeres kört jelöltek ki az [...]
47. 1987-04-25 / 97. szám
[...] a Munkácsy díjas Bér Rudolf Ikarus című festményét is A tárlat [...] a sóska 50 az újkarfiol 180 az alma 14 a bab [...] bab 70 80 a mák 180 200 forintba kerül HATVANBAN a [...] a saláta 8 a paradicsom 180 a paprika 6 az uborka [...]
48. 2015-07-18 / 167. szám
[...] a Kossuth téren Trabant Csepel Ikarus Zsiguli Pannónia Ford Mus­tang típusú [...] 700 800 Burgonya kg 120 180 120 150 130 170 150 Hagyma vörös kg 180 160 160 150 Hagyma fok kg 110 140 120 180 160 110 Uborka kg 250 [...]
49. 1997-03-26 / 71. szám
[...] 16 30 A homok titkai 180 89 rész 17 05 Kánon [...] egyénileg állapodnak meg a gazdák­kal Ikarusok Angliába Az Egyesült Király­ságba szállít távolsági autóbuszokat az Ikarus Rt A járművek első szériája [...]
50. 1966-05-05 / 105. szám
[...] talál­nak olyan megfelelő állapot­ban levő Ikarust amely a fel­újítási munkák után [...] figye­lemre méltó teljesítmény Gazda Miklós 180 cm t ugrott magasba Balogh [...] Balogh 165 Felnőttek 1 Gazda 180 Hármasugrás 1 Ba­logh 13 47 [...] része a forgó felvevőprizma Ezzel 180 fokos képszöget lehet elérni a [...]