33 találat (0,047 másodperc)

Találatok

1. 1999-09-23 / 222. szám
[...] szorulna b s Dr Ördög István az FKgP megyei elnöke pénteken [...] s lesz film­vetítés is Wachtler István profesz szor tart előadást hétfőn [...] történt a CW Bertől egy Feuer Abend nevű cég vásárolta meg [...] hogy elsősorban ingatlanforgalma­zással foglalkoznak A Feuer Abend lebontotta amit le kellett [...]
2. 1958-03-13 / 43. szám
[...] és szájával Polgár Tiborné és Feuer Zoltánná verpeléti lakosok elmondták hogy [...] is a kony­hai receptek mellé Feuer Zoltánná mint a Szülői Munkaközösség [...] is dicsérte a tanulókat DARAGÖ ISTVÁN Dobó gimnázium m Leánytanács választás [...]
3. 1894-04-17 / 25. szám
[...] sztjkvi ingatlan Oroszkuráczi József és István szent erzsébeti lakosokra 100 írtért [...] erzsébeti 441 sztjkvi in­gatlana Orosz Istvánná sz Agócs Mária szt erzsé­beti [...] I 230 frtért Kozma matyó István verpeléti 234 és 1085 sztjkvi [...] Péter aldebrői lakosra 1200 frtért Feuer Géza t igari 197 és [...]
4. 1927-08-31 / 196. szám
[...] ügy­ben kérdést intézett dr Kálnoky István városi tanácsoshoz a víz­vezetéki ügyek [...] N kassai fakereskedőnek a fia Feuer mann László lakatossegéd akit már [...]
5. 1914-01-10 / 3. szám
[...] a ka­tolikus legényegyesületek elvérzenek Ambrus István dr t az egri főkápí [...] ember tüzet gyújtó lény Ein feuer zündenes Wesen A különben materialista [...] a királyi kéziratot mellyel Ambrus Istvánt a megüresedett utolsó mesterkanonoki állásra [...] Böhm János dr méltatta Ambrus Istvánnak 32 éven át foly­tatott erős [...]
6. 1889-11-12 / 46. szám
[...] braune Maid Dein Auge wie Feuer blintzt Wenn das meine so [...] az egyesület nevében özv Mészáros Istvánná elnök Belépti dij 1 frt [...]
7. 1910-11-05 / 37. szám
[...] Károly drt és egy járványorvost Feuer Egon dr szigorlóornost küldötte ki [...] Fischer Fe­renc bádogos Gyöngyös Bajezer István iparos Eger Kovács csatlós Mihály [...] én rablás vétségével vádolt Márton István és társa fiatalkorúak 11 én [...]
8. 1914-03-14 / 21. szám
[...] Berkes Antal Bernáthy N Bélaváry István Dely Alice Feszty Árpád Fesztyné Jókai Róza Feuer Artúr Fridiinger Jenő Jámbor Lajos [...] Rőczey Rezső Rudnay Gyula Szász István Szepessy Guszta Jenő Szentmiklóssy Zoltán [...] sérettel Nemzeti dal Szavalja Petravich Ist­ván VI 0 t Ünnepi beszéd [...]
9. 1941-02-14 / 25. szám
[...] Zoltán csendőrezredes elő­adása 6 Miudszenti István magyar dalokat énekel kíséri Pertis [...] RT Felügyelőbizottsága Kiss Ferenc sk Feuer Géza sk Héber Dezső sk [...]
10. 1935-06-08 / 90. szám
[...] Dr Julesz Jenő és dr Feuer Mihály budapesti ügyvéd által képviselt [...] Időjelzés időjárásjelentés hírek 5 Lugossy István tároga­tózik harmóniumon kíséri Polgár Tibor [...]
11. 1938-02-06 / 21. szám
[...] A rádió szalonzenekara Vezényel Bertha István 0 05 Hírek külföldi ma­gyarok [...] 1958 január 25 A felügye­lőbizottság Feuer Géza Kiss Ferenc Héber Dezső [...]
12. 1894-04-27 / 28. szám
[...] tárkányi lakosra 490 frtért Barta István m tárkányi 1062 sztjkvi ingatlana [...] iváni 345 sztjkvi ingatlana Szabó István n iváni lakosra 1100 frtért [...] 1921 sztjkvben levő ingatlana Vig István és neje t füredi lakosokra [...] Samu bodonyi lakosra 100 írtért Feuer Géza t igari 318 szbetétben [...]
13. 1940-03-02 / 35. szám
[...] február hó 29 Dr Kálnoky István s k polgármester Az egri [...] Részvénytársaság Felűgyelőbizottsága Kiss Ferenc sk Feuer Géza sk Héber Dezső sk [...]
14. 1971-01-15 / 12. szám
[...] elnöke Tólh József titkárai Birltás István és Csia Béla A MTS [...] ajánlanak szaküzletemk TEKINTSE MEG A FEUER DETER KIRAKATOKAT EGER 1 Méteráru [...]
15. 1894-07-24 / 53. szám
[...] s e végből M olnár István kir tanácsos ki a magyar [...] szolgálok Kelt Bndpesten stb Molnár István kir tan orsz gyümölcsé­szeti miniszteri [...] 696 sztjkvi ingatl Kovács ante István leleszi lakosra 10 frtért Marton István leleszi 74 sztjkvi ingatl Csepcsányi [...] 320 szbetétbán levő ing ti Feuer Szidónia és Sándor t igari [...]
16. 1987-11-04 / 260. szám
[...] mégis átmentették az új változatba Feuer András műsorveze­tő szerkesztő érdeme az [...] a rádiósok postázzák ne­künk Pécsi István Párizsi pillanatfelvétel Hatalmas köd van [...]
17. 1977-03-25 / 71. szám
[...] megyei Bi­zottságának osztályvezető­helyettese valamint Szalay István Heves megye Taná­csának általános elnökhelyet­tese [...] Béla Kollé­giumban A vitafórum ven­dége Feuer András a Ma­gyar Rádió külpolitikai [...]
18. 1973-09-12 / 213. szám
[...] A jászalsószentgyörgyi Népdalkör műsorából Számítástechnika Feuer András riportja Polkák Zenés autóstop [...] műsorra is lennének látogatók Erdélyi István Adács Bővítették a mezőszemerei óvodát [...] venni az óvoda vezetői Császár István Mezősze mere Ki sürgeti meg [...]
19. 1989-11-15 / 271. szám
[...] a Chinoin ak­kori fejlesztési mérnöke Feuer László szintén kísérletezett az előállításával [...] a konzervatívok Kedvelem a Bölcs István által szerkesztett Gondolat jel prog­ramjait [...] ak­kor tisztában voltunk ezzel Pécsi István Luxemburgi művésznő képei Gyöngyösön Külföldi [...]
20. 1966-02-20 / 43. szám
[...] Béke Termelő szövetkezetbe írja Rozgonyi István tudósítónk A szerves trágyaszóró és [...] Tanulj sakkozni Bogomolov A pragmatizmus Feuer Rimsz kij Korszakov Fodor A [...]

 

  • 1
  • 2