922 találat (0,094 másodperc)

Találatok

1. 1988-05-25 / 124. szám
[...] Bereczki Ildikó Zsuzsanna és Kun István Fe­hér Eszter Anna Békés és [...] Ágoston Eszter Mária fia Sándor István Makula 1 István és Rövid Viola fia István Károly Szabados Já­nos és Dúl [...] a 46 os számú főúton Kerese István budapesti lakos személygépkocsijával el­ütötte p [...]
2. 1971-05-11 / 109. szám
[...] szavai vezették be majd Vass István muzeológus tartott érdé kés előadást [...] át az úttesten és Tóth Ist­ván békési motorkerékpáros élé került amely [...] sérüléssel szállították kórházba A RENDŐRSÉG KERESE Az utóbbi időben de különö­sen [...]
3. 1957-07-04 / 154. szám
[...] Imre és Domokos Mária fia István Muesl László és Voran Magdolna [...] Ilona fia János Házasságkötések Varga István és Pocsai Zsófia Kiss Mihály [...] zsébet fia József Házasságkötések Kertész István és Savolt Zsuzsanna Kárpáti János [...] Születések Szabados Márton és Szs kerese Erzsébet fia Márt Müiáiy Háti [...]
4. 1927-12-03 / 274. szám
[...] a cseh ál­lamkincstár elían Kisfaludi kerese tébers elmondja hogy 1918 ban [...] elérni Deutsch Testvérek Békéscsaba Szent István tér 6
5. 1925-02-05 / 28. szám
[...] 280 négyszögölnyi kismegyeri szán­tóját Frankó István 25 mm buza Valastyán János [...] azok elesnek majd a nyári kerese ükfől Az alispán enyhítéseket javasol [...] ág hitv ev egyháznál Placskó István elhalálozásával megüresedett lelkészi állást Feb­ruár [...]
6. 1937-09-12 / 207. szám
[...] K Arvai Kékcsillag Arúház SZENT ISTVÁN TER 8 Versenytárgyalási hirdetmény Békétcsaba [...] ut 14 Jobb bútorozott szobát kerese köz­pontban azonnal Ginsztler bőrös Biedermayer [...] főzőnő felvétetik Rosenbaunx villamosüzlet Szent István tér 2 Divatszalonnak rendelőnek irodá­nak [...]
7. 1926-04-04 / 76. szám
[...] házado földadó tár­sulati fi dó kerese i adó jövede em­és vagyonadó [...] Arvai Jenő Kékcsillag áruházában Szent István tér Egyre nagyobb arányokban bontakozik [...]
8. 1961-12-10 / 291. szám
[...] Szabó J Gábor gépkocsivezető havi kerese j te meghaladja a kétezer [...] fmmm IMIIÉI ünnepélyes pillanat Szabó István altábornagy elvtárs az MHS Országos [...]
9. 1957-12-19 / 297. szám
[...] tlinket fejezzük ki Dr Dános István a Szegedi Postaigazgatóság helyettes vezetője [...] Varga Mária 62 éve dr Kerese Tibor József 72 éves Nagy [...] Béla éd Tóth Margit Hambarás István Já­nos és Trippe Julianna Juhász Ist­ván és Gulácsi Márta Horváth Sándor [...] Mária 58 éves özv Sin Istvánná sz Szalay Közületek figyelem kibővített [...]
10. 1925-01-11 / 8. szám
[...] összegyűlt választópolgárok egy­hangú felkiáltással Berci István kisbirtokos választották meg köz­ségi biróvá [...] klasszikus munkákat Jókai Mikszáth tjsrce kerese j Aján­latok e lap kiadóhivatalába [...]
11. 1957-11-27 / 278. szám
[...] részesüljenek A nyugdíjba menő dolgozók kerese üfc ötven százalé­kát kapják törzsnyugdíjiként [...] Mária Pagonyi Nándor Körösz tös István és Gyuricza Ottó Ady verseket [...] fia Sán­dor Házasságkötések Gubik Ferenc István és Pillái Erzsébet Bárdon András [...] László ét Csák Mária Nagy István és Mundrucz Eszter Molnár Imre [...]
12. 1951-11-07 / 260. szám
[...] szak végetér mérünk Mindannyian Ipacs István és Gyökön Lajos vál kíváncsiskodva [...] 10 re befejezik A jegyző István büszke öntudattal nézi köny v elkészült Ipacs István szia munkájának eredményétói Néhány hanovista [...] szárnyalták nyük után emelkedett a kerese un Valla tűk Dogy tervünket [...]
13. 1965-11-09 / 264. szám
[...] jól jár mert terven felüli kerese­ Tudó sítónktól A gyulai pedagógusklub [...] nagyszénás Lenin Tsz területén Szenei Ist­ván tsz traktorossal A traktoro­sok mindegyikével [...] rit­kán látogatják meg őket Szenei István traktorost például az ősz folyamán [...]
14. 1961-08-29 / 203. szám
[...] akáclom­bok árnyékában s elsőnek Ko­vács István ki egyben a tsz el­lenőrző [...] Nem bizony szól bele Nagy István hanem az elosztásban a munka [...] át újra a szót Kovács Ist­ván hogy más szövetkezetben mennyire segítik [...] na­gyon meg van elégedve a kerese tével Tapasztalatcsere és értekezlet a [...]
15. 2004-12-30 / 304. szám
[...] tanárnak Ha láttad a Vágó István műsorát az IQ tesztet lásd [...] vállalnék T 70 311 3464 Kerese m Domokos Gyöngyi volt békési [...]
16. 1913-02-23 / 16. szám
[...] a fölös számuaknál a hozzátartozók kerese képtelenségének igazolására sinc en szükség [...] a pénzeket kérdezte tőle Horváth István rand­őrfőbiztos Ea is csak ugy [...] nagyobbfajta bünügyről van szó Horváth István főbiztos alapo 3 kihallgatás alá [...] és mindent beismerő Vágásit Horváth Ist­ván főbiztos feljelentette a gyulai kir [...]
17. 1970-01-11 / 9. szám
[...] a napra amikor az első kerese alá került tekintélyre tett szert [...] vélemények Csak Varjú János Varjú István és C Ba­logh Júlia álltak [...] ban államosí­tották az üzemet Varjú István seprűvarró vette át a kasszakul­csot [...]
18. 1967-05-25 / 121. szám
[...] rnirsa elé került amely a kerese tét elutasította A úúnt msg [...] ve­zetőjénél Békéscsaba Kórház utca 1 István malom 132855 A Csongrád Békés [...]
19. 2005-08-16 / 191. szám
[...] 8229 69000 SZOLGÁLTATÖCÉG képviselőket keres kerese ti lehetőség 130 000 Ft [...] ismerték és szerették hogy KÁRNYÁCZKI ISTVÁN Doboz Faluhelyi u 26 szám [...]
20. 1982-06-25 / 147. szám
[...] munka megyénkben Beszélgetés dr Pataki István osztályvezetővel A tanácsok gyámügyi munkája [...] előző évekhez képest Dr Pataki Istvánnal a megyei tanács vb igazgatási [...] döntőbizottságok ha í tározatával szemben kerese j tét a munkaügyi bíróságok [...]