9. oldal, 195 találat (0,633 másodperc)

Találatok

161. 1901-03-17 / 22. szám
[...] lakost állandó szakértőül helyette­séül Kunos István községi állatorvos orosházai lakost Füzes [...] M a 11 c s István községi állat­orvos csorvási lakost GyOiaa [...] volt hölgyek névsora Bihály Józsefné Feuer Adárané Kemény Ká­rolyné Kerekes Gyuláné [...]
162. 1969-09-23 / 220. szám
[...] Bense Bálint Sahin I Fábián István Érdekes eredmények után változatlan a [...] Ambrus Sárközi Bató Edző Bíró István Petőfi j Drágán Varga Gajdos [...] Bőgi Náná si Edző Marsi István Nagy lendü­lettel kezdett a hazai [...] 22 Imre Balogh Szmola Keller Feuer­ 12 Mb Kinizsi 24 8 [...]
163. 1976-06-08 / 134. szám
[...] ki­állítást Az ünneoi beszédet Kutas István az MLSZ elnöke mondta A [...] K Bogdán ill Pe­pó Varga István FÜZESGYARMAT BCS MÁV 1 0 [...] I 2 Bernát Seríőző UI Feuer­ 10 Tatabánya 28 10 5 [...] ti Kiss ti Edző Halász István Bat tonya Lung 6 Nyírna [...]
164. 1885-03-08 / 10. szám
[...] Aurél és ezek gyermekei Gyulai István Ferencz Irma és Klára valamint [...] Ignáczné Gold­stein Mérné Dobay Jánosáé Feuer Zsigáné Mos kovitz nővérek Rusz [...] Szeréna Duttkay Béláné és Lipóczy Ist­vánná úrnők továbbá Keller Mariska és [...]
165. 1903-10-11 / 41. szám
[...] János és társa 8 Szőke István és társa 14 7 Filipinyi [...] Koriolán dr Keppieh Frigyes Berthóty István ifj dr Jantsovits Emil A [...] 3 3 koronát Goldberger Ignácz Feuer Márk Gyepes Gergely Ulelai Antal Tóth Lajos Sugár István Exner János 2 2 korona [...]
166. 1980-04-03 / 79. szám
[...] vájárnak Halász György vájárnak Kocsis István vájárnak Pavlyás László vájárnak Stankóczi [...] szakmunkásnak Sötét Ferenc szakmunkásnak Szűcs István szakmunkásnak Urbán István szakmunkásnak Az onkológiai ellátás és [...] két évtize­des kiemelkedő eredményeiért Kollár Istvánnak az Országos Érc és Ásványbányák [...] Attila költő ERKEL FERENC DÍJ Feuer Mária a Muzsika c fo­lyóirat [...]
167. 1901-01-03 / 1. szám
[...] igaz­gatójának T h o 11 István dr nak eszméje hogy az [...] b ner Emil ós Rosinger István Esküvő Weichherz Lajos a Reisz [...] szükségleteire beadott két ajánlat kö­zül Feuer Márk gyulai kereskedő aján­latát iy [...]
168. 1902-08-03 / 31. szám
[...] Endrőd 961 05 Dr Hajnal István Békés 960 71 Zsíros András [...] Békéscsaba 930 20 ifj Laurinyecz István Békéscsaba 926 25 Tenner Lipót [...] Gusztáv Békéscsaba 868 81 Bolla István Pusztaföldvár 866 80 Tepliczky János [...] Zahorán György Békéscsaba 695 19 Feuer Márk Orosháza 694 09 Belenta [...]
169. 1902-03-06 / 19. szám
[...] szavazatát Egyházmegyei gondnok­nak dr Hajnal Istvánt egyik egyház­megyei jegyzőnek pedig dr [...] Ignác dr Kovács László Berthóty István Közlekedésügyi szakosztály elnök Ladics György [...] Jánosné Belencéresi Józsefné Bach Nándorné Feuer Adáinné Jeszenszki Károlyné Klein Mórné [...] tartott hazafelé s Mezőberónyben Szé­kely Istvánnál ismerősénél talált lovai­val együtt szállásra [...]
170. 1900-01-14 / 2. szám
[...] Orovecz Albertné Máyer Frigyesné Paulik Istvánná Lindenberger Alajosáé Keresztény Gergelyné Ju­nászka Istvánná Juhász Lajosné Diószegi Jánosné Dávid [...] korona özv Reinhardt Józsefné Szabó István Bartos Ferencz Takácsy Lajos Brösztel [...] Kopasz Ferencz Oszuzky János Tarkó István Gremsperger Pál Cs Demkó József [...] Kálmán Zsigmond és társa 5 Feuer Márk 15 árleengedéssel az utóbbi [...]
171. 1973-08-04 / 181. szám
[...] Hangversenyköz vetítés 13 00 Majoros István A be­szélő szamár 14 00 [...] nyár 73 Bayer Ilona és Feuer Andra riportmontazsa Köny nyű hangszerszólók [...] Mit mondjon a titkárnő Sütő István karcolata Tán sene a hall­gatók [...]
172. 1900-12-09 / 49. szám
[...] Dobay János cselédscgi ruházatok vállalkozó Feuer Márk és a csizmák vállalkozó Siflis István szállítása tárgyában meg­tartott árlejtésről felvett [...]
173. 1969-03-18 / 64. szám
[...] Kovács Szabó Mlksztal Ed­ző Takács István Az első húsz percben a [...] ezek eredményeként az 58 percben Feuer verker volt eredményes 2 0 [...]
174. 1902-12-14 / 50. szám
[...] Mór és Goldberger Ignácz üzletei Feuer Márk készruha üzlete Breznay Katz [...] egybekötve A rendező bizottság Noránt István elnök Dr Varga Lajos alelnök [...] Szőke Péter Nyikora Illés Fábián István Fábián János Arató István Illés József Gergely Pál Csomós István Csőke Péter Vidó János Ad [...]
175. 1901-01-27 / 4. szám
[...] m kir belügyminisztériumból le­jött dr Feuer Náthán egészségügyi felügyelő a ki [...] Lendvay Sándor 10 kor Beliczey István 10 kor Csabai takarékpénztár 10 [...] kis keresetöm III Pál Jakab István ez alatt Istennek tetsző békességgel [...] Potóczky Márton Nóvery Ká­roly Kukla István Ficzere Mihály Balog István Verner István Puczkó Mihály Seibert Jakab Szabó [...]
176. 1903-11-29 / 48. szám
[...] törvényhatósági bizottság képviseletében dr Hajnal István megyebizo tsági tag továbbá Popovits [...] bájos menyasszo­nyát Urbán Juliskát Urbán István makói tekinté­lyes kereskedő kedves és [...] ajáulattevők Blum Sándor Budapest 11 Feuer Márk Orosháza 25 és özv [...] könnyebbé Midőn 900 évvel ezelőtt István fejedelem a római pápához küldött [...]
177. 1903-12-27 / 52. szám
[...] békés­csabai főszolgabírói állásra dr Berthóty István vár­megyei tb főjegyző Seiler Elek [...] kir pénzü yigazg itóság Kiss István t kir pénzügyigazgatóság nevében szóltak [...] ajánla­tok közül nem Teván hanem Feuer Márk orosházi ezég ajánlatát fogadták [...]
178. 1977-08-23 / 197. szám
[...] Ki tuljak 5 Rófusz 5 Feuer verker II 5 Szakálas 7 [...] Molnár 2 ill Ács Burás István Nagyszénás Gyomai STK 5 2 [...] 8 Lomjanszki 8 Edző Mataidesz István Izgalmas találkozón nyertek a hazaiak [...] a 60 percben Edző Ondrik István Budafoki MTE Lengyel 8 Szabó [...]
179. 1895-08-25 / 34. szám
[...] Öcsöd 913 30 Dr Hajnal István Békés 904 30 Prág Lajos [...] András Szeghalom 854 75 Mikolay István Orosháza 850 14 Dr Papp [...] Gynla 837 26 Ra vasz István Orosháza 830 97 Künstler Sámuel [...] Janurik György Szarvas 550 53 Feuer Márk Oros­háza 549 57 Ketter [...]
180. 1900-11-18 / 46. szám
[...] én délután volt Özv Danczkay Istvánná Demkó Terézia asszony folyó hó [...] valamint gyermekei Béla Józbí Károly István János Gyula és Mariska özv [...] nép­bank Medgyaszai és társai Ravasz István Bázár Gyula Mikolay István Künsztler Sámuel Ág ev egyház [...] Antal Leitner Zsigmond Mecséri Lajos Feuer Márk Györgyi Antal 8 z [...]