5. oldal, 195 találat (0,653 másodperc)

Találatok

81. 1904-02-21 / 8. szám
[...] Budapest Kun Ede ifj Czeiler István Arad Sailer Vimos Kerényi Soma [...] Uj albiró A király Domokos Istvánt a nagy­váradi kir ítélőtáblához berendelt [...] annyira Ítélve Kirándulás özv Tóth Istvánná és Kiss Zsófia hódmezővásárhelyi lakosok [...] elvesznek ha lehetséges Ezek is Feuer Márk Herczfeld Miksa és Bein [...]
82. 1915-01-10 / 2. szám
[...] Bekker Antal Túri Károly Barát István Sál József 5 5 K [...] Békési Imre Soltész Béla Máyer István cég Kiss Lajos 3 3 [...] Gremsperger Pál Ábrahám Já­nos Kukla István Burda István Kalocsa István Implom János Kállay Gábor Leopold [...] Mihálik János Pénzes Ferenc Balog István Feuer Márk utóda Szilvási testvérek Kertész [...]
83. 1905-12-31 / 55. szám
[...] Zöldy Géza Garzó Gyula Südy István Zahorán György Medovarszky Pál Múlt József Kraszkó Mihály Soós István Morvay Mihály Ne very Albert [...] Dombi Lajos 72 dr Pándi Ist­ván 47 Morvay Mihály 38 és [...] megta­gadta a szolgaszemélyzet ruházatának szállítását Feuer Márk czégre bízta majd a [...]
84. 1972-04-28 / 99. szám
[...] erre mondom én hogy NEM FEUER Negyed órával később A Kötöttárugyár [...] Sass Emist SPORTUOV ÁTVEZETŐ IVIaehalel István Szerkesztőség Békéscsaba Szabadság tói ÚT [...]
85. 1904-12-04 / 49. szám
[...] 7 u Junászka Mihály Siflis István 30 2 0 Néveri István 26 o oés Pomucz János [...] Blum és társa Budapest 20 Feuer Márk 39 V 2 és [...] Hevesi ígnáczné Havasi Hermanné Hegyi Istvánná Kele tt men Béláné Kaudersz [...] Yincze z Ferenczné Sarkad Verböczy Istvánná Leányok j Balog Mariska és [...]
86. 1903-02-22 / 8. szám
[...] megrendelések minták beküldésével pontosan eszközöltetnek FEUER MÁRK Gyulán és Orosházán sz [...] Badics Elek Lőrinczy László Südy István Varságh Béla Békésen Benedikti Gyula [...]
87. 1918-05-26 / 21. szám
[...] K Zádor Mór dr Lusztig István Eeinitzer István Gyepes István és neje Maltas Mór Garay [...] Gullrich Jánosáé Fá­bián Lajos Jámbor István Feuer Márk utóda Frattini János özv Máyer Istvánná Oravecz Jenőné Stéberl Mihály Messinger [...] Árdrágításért elvont iparengedély Ifj Kukla István gyulai Szent István utcai szatócsot a műit évben [...]
88. 1913-12-14 / 50. szám
[...] Denise dr Bucskó Koriolánné Puskás Istvánná Lindl Jolán Mich Teréz Schriffert [...] Ondrus Cyrillné és özv Lindl Istvánná Dobay János sátrában Dobay Ferencné [...] vállalati ár mellett kapta meg Feuer Márk 247 és Gultmann és [...]
89. 1905-03-12 / 11. szám
[...] Miskucza Illés Sál József Mayer István 1 1 korona Joó Dániel [...] Schriffert József 3 kor Csomós István 2 kor Góg György Góg [...] Csete Gyuláné Ambrózi Józsefné Klement Istvánná Hajdú Gáborné Braun Károlyné Horváth [...] József vendéglős 5 kor Kukla István Feuer Márk 3 3 kor Endrész [...]
90. 1907-03-03 / 9. szám
[...] Schmidt Iván Papp József Tobak István Pusztai János Ágoston Lajos Szathmáry [...] Ferencz dr Bikády Antal Boka István Feuer Márk Kiss Antal Arató Lajos [...] Z János Kocziszki Mihály Kárnyáczki István dr Hajnal Albert Pfeiffer István dr Szondi Lajos Wilim István Seiler Elek Szalay József Belenta [...]
91. 1910-03-13 / 11. szám
[...] a cselédcsizmák szállítását S flis István gyulai lakosoknak a vászonnemüeket és [...] a szolga és cseléd­ruhák szállítását Feuer Márk a kefekötő munká­latokat Deutsch [...] fiók és alpakka szállítását Schmidt István a porcellán és üvegnemüek szállítását pedig 8 chartenreiter István gyű ai lakosoknak adta vállalatba [...]
92. 1977-10-13 / 241. szám
[...] kiállítást Vándor Pál igazgató Ezután Feuer Béla a Köz­úti Tudományos Kutató [...] három napi­rendet tárgyaltak Gyuro vits István hivatalvezető a városi földhivatal munkájá­ról [...] hely­zetének alakulása Erről dr Horváth István a rendelőin­tézet megbízott igazgatója adott [...]
93. 1907-10-03 / 78. szám
[...] hetipiacon Bors Tibortól egy bőrtarisznyát Feuer Márktól két öltönyt Brucker Lipóttól [...] általa össze­vásárolt csirkéket azonban Lukács István vasúti málházó valami kifogá­solni valót [...] 26 ikán is amikor Gyarmati Istvánt ütötte fejtetőn s ütése 20 [...]
94. 1905-04-02 / 14. szám
[...] cselódruházat 1 067 20 kor Feuer Márk 29 5 0 2 [...] 6 asztalos 861 korona Barát István 13 0 7 vászonnemüek 15 [...] hazájába Amerikába vitor­lázott Eljegyzés Schmidt István gyulai ifjú vaskeres­kedő eljegyezte Mondák [...] ásszonyok Hartenstein Vilmosné dr Kiss Istvánná Kálmán Farkasnó Serkédi Jánosnó Peter [...]
95. 1923-09-08 / 72. szám
[...] felülfizettek Galbáos András 5000 Gáspár István Fejes Bertalanná 3000 3000 É [...] N Gergely Gyapjas Feri Nagy Ist­ván Fuksz N 400 400 Gyepes [...] Keresztessy Lajosné Vécsey Frigyesné Oláh Istvánná Hajdú Lászlóné Tokai Istvánná Szilágyiné Biróné N N Vargáná [...] N N N 100 100 Feuer Márk utóda Nádházy 20 koronát [...]
96. 1917-05-20 / 20. szám
[...] Békés 1917 május 20 Szakács István Két évtizede ugyan hogy a [...] szép hírnevet most elhunyt fia István aki zsenge ifjúkora óta évtizedek [...] jelentés a következő özv Székács Istvánná Tu czentaller Irma úgy a [...] D Moldoványi Gyula Barabás György Feuer Márk utóda Blum Nor­bert Weisz [...]
97. 1909-02-07 / 6. szám
[...] Hanzsala Gyuláné Halasi Mórné Kéler Istvánná Kovács Dezsöné Kis Sándorné Nagyszalonta [...] Magyari Jánosné Mazurek Perenczué Noránt István 1 é Nád­házi Károly né [...] ifj Klavács János id Kéller István Kovács Dezső Kukla István Draskovits József P Nagy József [...] János Nádházi Lajos Hajdú Antal Feuer ezég ifj Ludvig József Szabó [...]
98. 1906-02-25 / 8. szám
[...] banknál az eladó gróf Wenckheim István javára A 450 000 koronából [...] a következő ajánlatokat A cselódruházatnál Feuer Márk ajánlatát 22 0 áren­gedménnyel [...] bizottságnak A főgimnázium pénztárosa Moldoványi István A főgimnáziumi igazgató félévi jelentése [...] építész eljegyezte Hegyi Erzsikét Hegyi István iparos pol­gártársunk leányát Talált tárgyak [...]
99. 1908-10-11 / 41. szám
[...] E 8 1908 október 11 István órás Orosháza Dr Tardos Dezső [...] Imre földműves Békés Dr Pándy István ügyvéd Békéscsaba Dr Oláh Antal [...] kereskedő Gyula ifj Z Bereczky István földműves Békés Binder Sándor gépész [...] Sándor és neje ingatlan tulajdon Feuer Márk Gyula város 817 kor [...]
100. 1975-01-22 / 18. szám
[...] munkaerőigénye A Békés megyei GFV István malom üzeme munkára fel esz [...] Tibor fel­vételeiből 17 50 Világszínvonal Feuer András riportja 18 00 AütfüLdi [...]