2. oldal, 195 találat (0,633 másodperc)

Találatok

21. 1913-06-15 / 24. szám
[...] év előtt vette magához a Feuer cég hetesnek s mivel Messinger [...] ki a Dunából Sötétbarna kabátja Feuer Márk Gyula cégjelzéssel van ellátva [...] hogy az illető valószínűleg Fábián István kereskedő segéd­del azonos Akkorra különben [...] felismerte a másik halottban Fábián Istvánt Az együtt öngyilkossá lett jobarátok [...]
22. 1903-03-08 / 10. szám
[...] között feltétlen nyugdijviszonosság kimondását Berthóty István th főjegyző abból indulva ki [...] kiadásait dotáczió alakjában fedezi Berthóty István Ambrus Sándor véleményével szemben kifejti [...] hatósági vizsgálatok ideiglenes beszün­tetését engedélyezték Feuer Márk orosházi lakos felebbezését a [...] megvizsgálása végett áttették a pénzügyigazgatósághoz Feuer Márk felebbezését Orosháza község képviselőtestületének [...]
23. 1976-10-06 / 236. szám
[...] Ágoston 4 Csiger Edző Ha­lász István Cukorgyár Kaiser 5 Nagy H [...] 6 Juhász 5 Edző Matajsz István Jó iramú találkozó megérdemelt hazai [...] Nagy 6 Feuerverker I ti Feuer verker II ti Szakálas ti [...] I 2 Marsi ill Nagy Feuer j verker I Kiállítva Ronyecz [...]
24. 1899-05-28 / 43. szám
[...] Korosi Lász­lóné Ormai Gózáné Vilim Istvánná Zelenyánszky Mihályné Gályik Andrásné Gortko [...] Károly 50 50 krt Ivanics István 10 krt Á felülfizetők fogadjak [...] és Weinberger Jó sefet a Feuer üzleti alkalmajottait hogy kobozzanak számukra [...] szemek esetleg kellemet­lenül ne zavarják Feuer az alkalma zottai irányában visszavonható [...]
25. 1906-02-15 / 13. szám
[...] gazdasági egyesü­let részéről Pfeiffe r István gazdasági titkár is E tanfolyamnak [...] ifj Frint Béláné Fischer Sándorné Feuer Márkné Feuer Berta Sze­ged Gottstag Sándorné Gémes [...]
26. 1902-01-19 / 6. szám
[...] ós nyugodtan ment Közpénztárosnak Hornok Ist­vánt adószedőnek D T i m [...] Tibor megdicsőült édes atyjuk Beliczey István emléke­zetére 200 koronát adtak át [...] fogadtatott el Ruhane­müekre ajáulatot tettek Feuer Márk 19 százalók Csirke Mátyás [...] 15 százalék engedmény­nyel A bizottság Feuer Márk ajánlatát fogadta el Kitüntetés [...]
27. 1903-01-18 / 3. szám
[...] békési gyógyszerész ifjú nejét szül Feuer Jennyt ragadta el a kérlelhetlen [...] én A boldogult leánya volt Feuer Ádám mezöberényi tekintélyes földbirtokosnak Holt­testét [...] szám­adást tudomásul vették dr Pándy István indítvá­nyára elhatározták hogy Kossuth Lajos [...] tiszt Galli János ügyész Pándi István dr a választmány tagjai lettek [...]
28.
[...] Antal 265 15209 1941 Főrízs István 266 15904 1941 Filimon János [...] körözése 364 II v Farkas István Attila körözése 364 II Farkas [...] II Ferenczy László 364 II Feuer Gusztáv 365 II Fixler Géza [...] Fülöp Katalin 365 fi Füves István 365
29. 1894-05-06 / 18. szám
[...] 4 Netaláni indítványok 5 Beliczey István egyleti elnök ő méltósága lemondása [...] én Az elnökség megbízásából Zlinszky István egyleti titkár Előléptetések a honvédségnél [...] Lujza Buday Nina Dobozy Mariska Feuer Jenni Gécs Jolán Csaba Grosz [...] Fejér Imréné Fehér Jánosné Szegha­lom Feuer Ádámné Fekete Gézáné Gécs Jánosné [...]
30.
[...] szak címek 599 Dr Röthler István orvos Békéssámson 13 991 j [...] orvos Öcsöd 141 10249 Dr Feuer Árpád orvos Szeghalom 141 10757 [...]
31. 1907-02-18 / 7. szám
[...] Elek 787 36 171 Kalocsa István Gyoma 787 23 172 Kállai [...] Lajos Öcsöd 776 93 180 Feuer Márk Orosháza 774 45 181 [...] 46 Ügyvédi oklevél 198 Bolla István Pusztaföldvár 721 92 199 Pataj [...] Kétegyháza 711 07 204 Nyitrai István Szeghalom 709 23 205 Tolnai [...]
32. 1902-01-19 / 3. szám
[...] G Szabó Pál pénztárnoknak Fazekas István közgyámnak Bokor István esküdteknek Mol­nár János Kulcsár István Pusztaszenttornyán bírónak Kis Istvánt tör vénybirónak Fás Józsefet pénztárnoknak [...] Keresztúri Gergelyné Kádár Ferenczné Major Istvánná Kukta Istvánná Vagen­hoffer Ferenczné Domokos Jánosné Bagi [...] Kri­zsán Andrásné Gerlein Mártonná Fáskerti Istvánná Nádudvari Istvánná Néveri Károiyné Gremsperger Pálné Barát [...]
33.
[...] állásra pályázati hirdetmény 4 Emődi István körözésé 280 F Fehér Gábor [...] 243 Feri Sándor körözése 256 Feuer Eszter körözése 264 Özv Fecske [...] Gál Katalin körözése 238 Gál István marhalevelének megsemmisítése 243
34. 1941-11-09 / 52. szám
[...] Szül helye Anyja neve 73 Feuer Gusztáv 1921 Beregszász Hamburg Eta [...] Budapest Bálya Szerafin 80 Füves István 1917 Komárom Kienicz Erzsébet 81 [...] Kökényes Szabó Róza 94 Geller István Titusz 1911 Siklós Spitz Olga [...]
35. 1907-02-18 / 7. szám
[...] 269 Mocskonyi József 270 Placskó István 271 Soltz Gyula 272 Komár [...] II ik alkerület 276 Zlinszky István 277 Dr Déri Henrik 278 [...] Tolnai Ferencz Választottak 313 Papp István Szarvas 314 Dr Oláh Antal [...] 329 Herczegh Géza 330 Mikolay István 331 Feuer Márk 332 Weisz Imre
36. 1871-05-07 / 37. szám
[...] kárvallott inge­rülten válaszold hogy hiszen Feuer ist eh genug da Ich meine mit Wasser hinein Feuern szólt az impertinens tüzér R [...] és Péchy T szintén Patay István azt találja hogy a mentelmi [...]
37. 1899-12-10 / 50. szám
[...] 1 től két évre Kányáczki István dobozi lakosnak évi 130 frtért [...] volt három ajánlat adatott be Feuer Márk a fenti árból 24 [...] tagokul felvétettek Vitán Lajosné Kiss Istvánná Tóth Ferenczné Baranyik Ignáczné Csiszár [...] a feleségével veszekedő Nagy Gy Istvánt hogy az estére meghalt Az [...]
38. 1905-03-12 / 11. szám
[...] akiadótulajdonos Do bay János nyomdája FEUER IMlA FLíC kész férfi és [...] felvétetik Bővebbet a tulajdonosnál Szent István utcza 333 sz 97 1 [...]
39. 1905-03-19 / 12. szám
[...] Utasítás mellékelve Kapható Gyulán Féhn István Ferentzy Alajos utóda Fábián Lajos [...] 0 I I I I FEUER 1 S L A IR [...]
40. 1905-01-22 / 4. szám
[...] Utasítás mellékelve Kapható Gyulán Féhn István Ferentzy Alajos utóda Fábián Lajos [...] a n é közönséget hogy Feuer Márk üzletéből ki­léptem és a [...]