10. oldal, 195 találat (0,621 másodperc)

Találatok

181. 1977-10-18 / 245. szám
[...] 7 Lipták 8 Edző Ondrik István Az első negyedóra a csapatok [...] verseny későbbi harmadik helyezettje Sziráczki István vezet A versenyről részletesen szerdai [...] Benyovszki utánrúgásért Petries beszédért Burás Ist­ván Battonya Medgyesbodzás 4 2 3 [...] Ro szik 8 Kituljak 6 Feuer verker II 6 Sánta 7 [...]
182. 1888-03-11 / 11. szám
[...] Füchse Adolf és neje szül Feuer Katalin a maguk valamint gyer­mekeik [...] n s z k y István volt kondorosi urodalmi gazdatiszt és [...]
183. 1896-10-04 / 41. szám
[...] dr JEteisz Miksa dr Haj­nal István Grócz Béla dr Dunay Alajos [...] János dr Nagy Ernő Lacsny Ist­ván Winkler István Debreczeny Károly Freund A orvos [...] Bende Al­bert Badics Elek Sűdy István Lőrinczy István Kulpin Dániel Réthy Béla dr [...] Mór Altman Ármin Kriszaber Ignácz Feuer Márk Baka Gyula Pollák Jakab [...]
184. 1977-06-08 / 133. szám
[...] Kurilla 1 Nagy 5 Dógi Feuer verker II 5 Pelyva 5 [...] 4 Csigér 4 Edző Ha­lász István A szép számú nézők csalódottan [...] akadémiája ism 8 57 Bogár István Hat mese 9 12 Beszélni [...]
185. 1901-12-15 / 50. szám
[...] Imre 18 és fél százalék Feuer Márk 21 és fél százalék [...] lett beadva u m Kliukovics István 1805 kor Túri Károly 1552 kor Siflis István 1225 kor és Pomucz János [...] nagy hatást ért el Baky István egyesületi titkár emlékbeszéde a vértanuknak [...]
186. 1899-12-17 / 51. szám
[...] s Kará­csonyi Mannheimer Furka Kocsis Feuer árukészletei is ügyeimet és vásárlót [...] község elöljárói Turóczy Endre Nagy István jegyző 862 t 1 bíró [...]
187. 1900-12-30 / 52. szám
[...] munkaképtelen­ségét megállapító bizottságba dr Rajnai István és dr László Elek választatott [...] Bállá Ferencz Ravai Gábor Biró István Arató István Tarkó Gábor megindi­közgyülés szakaszát heti [...] Albert Csordás Ferencz Póttagokul Fábiáu István Szilágyi Ferencz Ro zsos János [...] szükségleteire beadott két ajánlat közül Feuer Márk gyulai kereskedő ajánlatát 1 [...]
188. 1901-04-28 / 17. szám
[...] Bereczky József vésztői s Szimcsero István néptanítókat vette föl Bárha nem [...] 26 6 Asztalos munkákra Barát István ajánlatát 15 7 Lábbelikre Beck [...] ajánlatát 20 5 9 Cselédruházatra Feuer Márk ajánlatát 15 és 10 [...] koszorú Jelen voltak asszonyok Berthóty Istvánná Erkel Jánosné özv Lindl Istvánná Schrö­der Kornólné Leányok Berthóty Lujza [...]
189. 1900-08-05 / 31. szám
[...] folyó hó 20 án Szent István napján fogják vagy a megyeháza [...] dr Fáy Samu B Csaba Feuer Márk Oros­háza Farkas Adolf Groh [...] Béla Orosháza Schmidt Antal Schröder István Schröder Gothard Schwarcz Adolf Orosháza [...] kétemeletes főépü­lete mely a Szent István utczára néz teljesen el­készült és [...]
190. 1978-04-11 / 84. szám
[...] 5 Kuti 6 Edző Ondrik István A 7 percben Soós rossz [...] műsor 20 00 Látogatóban Benedek Istvánnál 20 50 Tv hiradó 2 [...] új felvé­telünket 22 20 Emanue Feuer mann gordortkázik Franz Rupp zongorázik [...]
191. 1900-12-16 / 50. szám
[...] törölte és helyükbe Me áros István szeghalmi lakost Litavszky György été [...] népre oly áldásthozó volt Baky István felolvasásában irói munkásságát mél­tatta Hajnal [...] Lukács ndre Deimel Lajos Berthóty István Böhm Mik K s és [...] lapunk jövő számában közöljük Eljegyzés Feuer Márk orosházi tekintélyes ereskedő szép [...]
192. 1892-04-10 / 16. szám
[...] én az elnökség megbízásából Zlinszky István h egyleti titkár p 1 [...] Makra János Va András Vas István Takács István Sas András Domokos Sándor Fodré [...] Rendező bizottság Berthoty Károly Berthoty István Beck Arthur Berényi Frigyes Buday [...] Imre Haty Károly Haty Sándor Feuer Sándor Klauznitczer Miksa Kolozsi Endre [...]
193. 1897-08-08 / 32. szám
[...] való ellátása fölötti intézkedés Szt István napi ünnepély Csabán Nagyszabású ünnepély [...] voltak Asszonyok Dr s lajnal Istvánná Untervéger Péternó Konkoly j enőné [...] jőrnélia Lövy Janka Andrássy nővérek Feuer üdít Budapest Kóhn nővérek Karzaton [...] összeírta Felakasztotta magát Orosházán Kardos Ist­vánná gyógyithatlan betegsége miatt elkeseredett s [...]
194. 1909-03-14 / 11. szám
[...] Endre községi főjegyző és Winter István községi biró vezetése alatt f [...] 134 kor Márczius 19 Klenk István és t dr Szondy Lajos [...] Lehóczki János 130 kor Mónus István M kir államvasutak 200 kor [...] t 160 kor 39 fill Féuer Márk Foltinyi Imréné 175 kor [...]
195. 1990-07-23 / 171. szám
[...] Ko­vács Jánosig Kiváló tenyészetből kék feuér rókák tenyésztésre eladók Gú­nya Köröstarcsa [...] ház Is Érdeklődni Gyula Szent István u 67 A Régi bőr [...] volt munkatársaknak akik özv Kiss Istvánná szül Tölgyesi Klára temetésén megjelentek [...]